vasario 13, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: 2019 METŲ APŽVALGA

TAUTINĖS BENDRIJOS

Žydų bendruomenė

Sausio-gruodžio mėnesiais įvairiose žiniasklaidos priemonėse užfiksuoti 3349 žurnalistų darbai apie žydų tautinę bendriją.

Apie žydų tautinę bendriją daugiausia rašyta internetinėje spaudoje (71 proc.) bei regioniniuose leidiniuose (15 proc.).

Didžioji dalis žiniasklaidos naratyvo apie žydų tautinę bendriją – neutralūs (69 proc.). Neigiamame kontekste žydų tautinė bendrija vaizduota 6 proc. žurnalistų darbų, teigiamame – 25 proc.

30 proc. atrinktų darbų – autoriniai, 37 proc. – autoriai nenurodyti.

  • NEBYLUMO ASPEKTAS

Žiniasklaidos stebėsenoje vienas iš svarbių aspektų – vaizduojamos visuomenės grupės aktyvumas. Analizuojama, ar tam tikros grupės atstovas/narys buvo kalbinamas ar tik minimas, apie jį kalbama/rašoma. Tai parodo, ar grupė visuomenei pateikiama kaip pasyvi („nebyli“) visuomenės dalis, ar kaip aktyvi, dalyvaujanti.

Maždaug pusėje žurnalistų darbų apie žydų tautinę bendriją nekalbėta su pašnekovais, o dažniausiai šia tema kalbinami žydai, žydų bendruomenės atstovai ir politikai.  Iš tiriamųjų grupių žydų tautinei bendrijai  Lietuvos spaudoje dažniausiai suteikiamas balsas.

Kalbintų šaltinių pasiskirstymas žurnalistų darbuose apie žydų tautinę bendriją.

Krikščionybė/judaizmas

Sausio-gruodžio mėnesiais žiniasklaidos priemonėse užfiksuoti 514 žurnalistų darbų, kuriuose paminėtas raktažodis „judaizmas“ bei 480 darbų, kuriuose paminėtas raktažodis „krikščionybė“.

Didžioji dalis žiniasklaidos naratyvo apie judaizmą – neutralus (88 proc.). Neigiamame kontekste judaizmas minėtas vos 1 proc. žurnalistų darbų, teigiamame – 11 proc

Didžioji dalis atrinktų darbų, kuriuose kalbėta apie judaizmą, publikuota internete (71 proc.) bei regioniniuose leidiniuose (19 proc.). Trečdalis darbų – autoriniai (33 proc.)

Didžioji dalis žiniasklaidos naratyvo apie krikščionybę – taip pat neutralus (90 proc.). Neigiamame kontekste krikščionybė minėta vos 0,2 proc. žurnalistų darbų, teigiamame – 9 proc.

Daugiau nei pusė atrinktų darbų apie krikščionybę publikuoti internete (69 proc.) bei regioniniuose leidiniuose (15 proc.). Trečdalis darbų – autoriniai (34 proc.)

Lenkų ir rusų tautinės bendrijos

Per 2019 sausio-gruodžio mėnesius įvairiose žiniasklaidos priemonėse užfiksuoti 3100 žurnalistų darbai  apie lenkų tautinę bendriją Lietuvoje ir 3269 žurnalistų darbų apie rusų tautinę bendriją Lietuvoje.

Dauguma užfiksuotų žurnalistų darbų apie Lietuvos lenkus – neutralūs (79 proc.), teigiamų –  12 proc., neigiamų – 9 proc.

Maždaug trečdalio žurnalistų darbų ( 39 proc.) apie lenkų tautinę bendriją autoriai nenurodyti.

Verta pastebėti, kad 52 proc. žurnalistų darbų apie lenkų bei rusų tautines bendrijas iš viso nekalbinti pašnekovai. 37 proc. žurnalistinių darbų apie rusų tautinę bendriją – autoriniai. Apie lenkų tautinę bendriją autorinių darbų užfiksuota 35 proc.

Žurnalistų darbų, kuriuose kalbėta apie lenkų tautinę bendriją, pasiskirstymas žiniasklaidos platformose.

Bendrai apie lenkų tautinę bendriją Lietuvoje daugiausiai kalbėta internetinėje žiniasklaidoje (65 proc.), regioniniuose leidiniuose (12 proc.) ir per televiziją bei radiją (atitinkamai 8 ir 6 proc.).

Daugiausia naujienų apie rusų tautinę bendriją taip pat publikuota internetinėje erdvėje (67 proc.), regioniniuose leidiniuose – 13 proc., televizijoje – 6 proc.

Didžioji dalis darbų apie rusų tautinę bendriją – neutralūs (71 proc.). Neigiamame kontekste rusų tautinė bendrija vaizduota 15 proc. atrinktų žurnalistų darbų. Teigiamame – 14 proc. darbų.

Maždaug trečdalio žurnalistų darbų (37 proc.) apie rusų tautinę bendriją autorius nenurodytas.Rašyti komentarą