30 rugsėjo 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-rugsejis-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-rugsejis-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-rugsejis-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS RUGSĖJIS 2023

Rugsėjį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS RUGSĖJIS 2023

Rugsėjį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų stebimų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos rugsėjį:

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Pirmąjį rudens mėnesį žiniasklaidoje stebėtos 1167 publikacijos, kuriose minėta LGBTIQ+ bendruomenė. Daugelyje (87,6 proc.) jų buvo aptariami įvykiai ir naujienos Lietuvoje. Žiniasklaidoje dominavo pranešimo spaudai (29,7 proc.) ir komentaro (10,6 proc.) žanrai.

Konteksto pasiskirstymas žiniasklaidoje apie LGBTI+ bendruomenę, rugsėjis 2023

Didžioji dalis (84,5 proc.) publikacijų neutralaus konteksto. Daugiau nei dešimtadalis (13,7 proc.) stebėto turinio neigiamo konteksto. Du penktadaliai visų neigiamo konteksto darbų – komentaro žanro. Šiose publikacijose dominavo Lietuvos politikos ir švietimo temos ir kartojosi naratyvas, kuriuo teigiama, kad viešajame diskurse plinta LGBTI+ propaganda. Tačiau rugsėjo mėnesį teigiamo turinio apie LGBTI+ bendruomenę aptikta mažiausiai (1,8 proc.). Pozityvios reprezentacijos dažniau pastebėtos publikacijose apie kultūrą, dalyje jų stebėtos ir pačios bendruomenės citatos: Spalvingus pasirodymus rengianti Aura More: žmonės įsivaizduoja, kad drago karalienė yra Juozas su sijonu, Lrt.lt; Mados kūrėjas Lukas Svirplys: apie savo orientaciją supratau tik atvažiavęs į Vilnių, Delfi.lt. Pačios LGBTI+ bendruomenės balsai rugsėjo mėnesį stebėti 7,8 proc. visų publikacijų. Dažniausiai pati bendruomenė kalbinta apie Europos ir Lietuvos politikos klausimus teismo procesų ir mitingų kontekste: „Mes esame žmonės, ne ideologija“: prie Seimo mitingą surengė LGBT bendruomenė, atėjo ir nusiteikę priešiškai, Lrt.lt; Tos pačios lyties asmenų pora Europos teisme laimėjo prieš Bulgariją, TV3.lt.

LGBTI+ bendruomenės citatos stebėtos 7,8 proc. visų stebėtų darbų.

Dažniausiai LGBTI+ bendruomenė minėta Lietuvos politikos kontekste, tokios tematikos publikacijos sudarė arti trečdalio (30,3 proc.) visų darbų. Taip pat žymią dalį sudarė švietimo temos publikacijos (28,9 proc.). Likusiose publikacijose stebėta temų įvairovė (jokia kita tema nesudarė daugiau dešimtadalio.)

MUSULMONAI

Rugsėjį stebėtos 296 publikacijos, kuriose minimi islamo religiją išpažįstantys žmonės. Didžioji dalis fiksuoto turinio buvo užsienio naujienų pranešimai. Beveik penktadalyje publikacijų musulmonai minėti Lietuvos kontekste. 

Konteksto pasiskirstymas žiniasklaidoje apie musulmonus, rugsėjis 2023

Daugiausiai stebėta neutralių darbų, kuriuose apie musulmonus užsimenama kitų temų kontekste. Tokios publikacijos sudarė 85,5 proc. viso turinio. Žiniasklaidos darbai, kuriuose identifikuotas neigiamas požiūris į musulmonų religines pažiūras, sudarė beveik dešimtadalį (9,8 proc.). Negatyvus kontekstas dažniausiai pastebėtas publikacijose, kuriose pranešama apie įvykius, kilusius po Korano deginimo akcijų Skandinavijos valstybėse. Teigiamo konteksto darbai sudarė daugiau nei perpus mažesnę viso stebėto turinio dalį. Publikacijos, kuriose musulmonai vaizduojami pozityviai, sudarė 4,7 proc. visų darbų. Pozityvus kontekstas pasirodė publikacijose, kuriose kalbama apie migrantus, studentus iš užsienio valstybių (KTU doktorantės iš Bangladešo patirtys Lietuvoje, Kurstoti.lt), kultūrą ir pramogines laidas (Mados dizaineris Tan France – apie suknelę „drag“ karalienei, negyvą jaunikį ir skaudžią netektį, Zmones.lt), pasiekimus užsienio valstybėse, pavyzdžiui Ukrainoje gynybos ministru išrinktas Krymo totorius, kuris yra pirmasis musulmonas einantis tokias aukštas pareigas Ukrainos vyriausybėje (Ukrainos parlamentas pritarė Umerovo kandidatūrai į gynybos ministrus, Delfi.lt). Beveik pusėje teigiamo konteksto publikacijų stebėtos ir pačių musulmonų citatos. Iš viso musulmonai kalbinti 2,4 proc. visų darbų, kuriuose minima jų religinė bendrija. 

Musulmonų citatos stebėtos 2,4 proc. visų stebėtų darbų.

Rugsėjo mėnesį musulmonų religija dažniausiai minėta pranešant naujienas apie Kalnų Karabacho konfliktą, šie pranešimai sudarė arti ketvirtadalio (24 proc.) visų stebėtų darbų. Daugiau nei dešimtadalyje (11,1 proc.) stebėtų publikacijų aptartos Korano deginimo akcijos ir jų pasekmės Skandinavijos šalyse. Taip pat ryškias žiniasklaidos turinio dalis sudarė darbai apie turizmą (8,8 proc.), musulmoniškų rūbų dėvėjimo draudimą Prancūzijos mokyklose (7,8 proc.), migrantus ir migracijos politiką Europos valstybėse (7,1 proc.).

ROMAI

Rugsėjo mėnesį žiniasklaidoje stebėti 163 žiniasklaidos darbai, kuriuose minima romų tauta. Beveik visuose stebėtuose darbuose (išskyrus tris) romai minimi Lietuvos naujienų kontekste. Publikacijos, kuriose romų kultūra ir padėtis visuomenėje buvo pagrindinė tema, sudarė kiek daugiau nei penktadalį (22,1 proc.) turinio. 

Konteksto pasiskirstymas žiniasklaidoje apie romus, rugsėjis 2023

Romų reprezentacija žiniasklaidoje rugsėjo mėnesį išsiskyrė pozityvumu. Publikacijos, kuriose romai minėti teigiamai sudarė netoli trečdalio (29, 4 proc.) viso stebėto turinio. Šiuose darbuose dažniausiai buvo aprašoma romų kultūra ir ją pristatantys renginiai. Daugiau nei pusėje stebėtų pozityvaus konteksto publikacijų fiksuotas ir pačios romų bendruomenės citavimas. Darbai, kuriuose stebėtas neigiamas kontekstas, sudarė šiek tiek daugiau nei dešimtadalį (12,3 proc.), dažniausiai tai buvo kriminalinės tematikos pranešimai, kurių daugelyje tautybe buvo spekuliuojama, nežinant ar nusikaltęs asmuo iš tikrųjų yra romų kilmės. Likusi stebėtų darbų dalis (58,3 proc.) buvo neutralaus konteksto. 

Romų bendruomenės atstovų citatos stebėtos beveik penktadalyje (19 proc.) viso fiksuoto turinio.

Pirmasis rudens mėnuo pasižymėjo ir gausesne romų bendruomenės reprezentacija nei įprasta. Romų bendruomenės atstovų citatos stebėtos beveik penktadalyje (19 proc.) viso fiksuoto turinio. Dažniausiai romai kalbinti publikacijose apie kultūros renginius, tačiau žiniasklaidoje pasirodė ir bendruomenės narių liudijimai apie dabartinę romų padėtį Lietuvoje (Ištvanas Kvik apie sostinę netrukus nudažysiančią spalvingą „Gypsy Fest“ eiseną: sieks išpildyti seną svajonę, Delfi.lt, „Gypsy Fest“ istorija: kova už romų tautybės žmonių pripažinimą visuomenėje, Etaplius.lt, Lietuvos diena. Ar romų bendruomenė jaučiasi saugi Lietuvoje?, Lrt.lt). Visi išskyrus keturis darbus, kuriuose kalbinti patys romai, buvo teigiamo konteksto. Taigi ir šį mėnesį buvo matoma ryški koreliacija tarp pačios bendruomenės kalbinimo ir pozityvumo.

Temų pasiskirstymas žiniasklaidoje apie romus, rugsėjis 2023

Arti trečdalio (31,3 proc.) turinio sudarė istorinės tematikos publikacijos, daugiau nei penktadalis (22,1 proc.) stebėtų darbų buvo apie kultūrą ir įvairius renginius, kiek daugiau nei dešimtadalis (12,3 proc.) publikacijų buvo išskirtinai apie romų kultūrą. Kriminalinės tematikos darbai sudarė 8,6 proc., darbai apie Lietuvos politiką – 7,4 proc. Tarp daugiau nei pusantro šimto stebėtų darbų, vos kelete stebėtas romų integracijos ir diskriminacijos temų aptarimas. 

Daugiau nei trijuose ketvirtadaliuose (75,5 proc.) stebėtų publikacijų vartotas tik tautovardis „romas“, sąvoka „čigonas“ šiai tautybei įvardinti pasirinkta kiek daugiau nei penktadalyje (22,1 proc.) viso stebėto turinio. Fiksuotos ir keturios publikacijos, kuriose buvo vartojami abu tautovardžiai. 


Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS