Komanda

Neringa Jurčiukonytė
Media4change steigėja ir direktorė
Giedrė Skairytė
Žiniasklaidos stebėsenos analitikė
Živilė Raškauskaitė
Įtraukiosios žurnalistikos platformos kuratorė