31 kovo 2024
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2024/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2024&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2024
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2024

Kovo mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2024

Kovo mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su socialine atskirtimi.

Per kovo mėnesį išnagrinėta beveik 1300 žiniasklaidos darbų, kuriuose minimos šios su socialine atskirtimi Lietuvoje susiduriančios grupės: LGBTI+ bendruomenė, musulmonų religinė bendrija ir romų tautinė bendrija.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Grupių, apie kurias kalbama darbe, kalbinimas.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Stebimų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos kovo mėnesį:

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Kovą mėnesį stebėti 692 darbai, kuriuose minimi su LGBTI+ bendruomene siejami raktažodžiai. Arti trečdalio (29,6 proc.) stebėtų darbų buvo apie įvykius ar reiškinius užsienio valstybėse, daugelis darbų (70,4 proc.) buvo apie LGBTI+ bendruomenę Lietuvoje.

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie LGBTI+ bendruomenę

Konteksto pasiskirstymas panašus į stebėtą vasario mėnesį. Daugiau nei keturi penktadaliai (81,5 proc.) stebėto turinio – neutralaus konteksto. Neigiami darbai, kuriuose skatinami stereotipai apie LGBTI+ bendruomenę, sudarė 3 proc. mažesnę turinio dalį nei vasario mėnesį. Iš viso neigiamo tono publikacijos sudarė 12,3 proc. viso turinio. Daugiau nei pusė šių darbų buvo komentaro žanro, dažniausiai komentuojant Lietuvos ar Europos Sąjungos politiką.

Temų pasiskirstymas darbuose apie LGBTI+ bendruomenę

Teigiamo konteksto darbai sudarė kiek daugiau nei 6 proc. viso stebėto turinio. Pozityvus tonas stebėtas skirtingų temų darbuose, dažniausiai aptariant: LGBTI+ padėtį kitose Europos valstybėse; kultūros reiškinius ir renginius; darbo rinkos situaciją. Beveik trečdalyje teigiamo konteksto darbų stebėtos ir pačios bendruomenės citatos. Šiuose darbuose skirtingų seksualinių orientacijų atstovai dalinosi savo patirtimis ir palinkėjimais visuomenei (Operos solistas Antanas Zakarauskas: žmonės turi išmokti mylėti, Delfi.lt); naujienomis apie santykius (Susižadėjo pirmas viešai homoseksualumą pripažinęs futbolininkas J.Cavallo: žiedas – reikšmingoje vietoje, 15min.lt).

LGBTI+ bendruomenės atstovai kalbinti beveik 15 proc. viso stebėto turinio. 

Beveik penktadalis (19,4 proc.) viso stebėto turinio buvo apie Lietuvos politikos klausimus. Arti 17 proc. viso turinio sudarė pranešimai apie neapykantos kalbos nusikaltimus ir jų nagrinėjimą teismuose. Daugiau nei dešimtadalis darbų buvo apie kultūrą. Žiniasklaidoje imta dažniau aptarinėti Stambulo konvencijos ratifikavimo klausimą, darbai apie šią konvenciją sudarė beveik 8 proc. Rusijai įtraukus LGBTI+ bendruomenę į tarptautinių ekstremistinių judėjimų sąrašą, padaugėjo žiniasklaidos darbų, kuriuose aptariama šios bendruomenės padėtis Rusijoje, tokie darbai sudarė daugiau nei 15 proc.

Stebėti žiniasklaidos darbai, kuriuose vartoti šie raktažodžiai (visais linksniais, ir vienaskaita, ir daugiskaita): biseksualai, genderizmasgėjai, homofobija, homoseksualai, LGBTI+, lesbietės, lyties keitimas, orientacija, translyčiai, transseksualai. 67-ose publikacijose stebėtas šių žodžių vartojimas greta partnerystės termino. 

LGBTI+ bendruomenę apibūdinančių terminų vartojimas žiniasklaidoje

MUSULMONAI

Kovo mėnesį žiniasklaidoje stebėti 532 darbai, kuriuose minima musulmonų religinė bendrija. Tai yra beveik dvigubai daugiau nei vasario mėnesį (276). Darbų kiekio augimui įtakos turėjo musulmonų pasninko mėnesio — ramadano pradžia (stebėta 317 darbų, kuriuose jis minimas). Didžioji dalis stebėto turinio (85 proc.) buvo užsienio naujienų konteksto. 

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie musulmonus

Neutralus tonas stebėtas didžiojoje dalyje žiniasklaidos darbų, kuriuose minima musulmonų bendruomenė. Neigiamo konteksto darbai, kuriuose skatinami stereotipai ir sąsajos su grėsme, sudarė daugiau nei dešimtadalį (12,6 proc.) stebėto turinio. Beveik trečdalis neigiamo konteksto darbų buvo apie teroristinę ataką Rusijoje, gretinant įtariamuosius nusikaltimu su visa musulmonų bendruomen. Teigiamo konteksto publikacijos stebėtos rečiausiai, jos sudarė kiek mažiau nei 5 proc. viso stebėto turinio. Pozityvus tonas musulmonų atžvilgiu stebėtas darbuose apie turizmą, religiją, integraciją ir istorinės tematikos publikacijose.

Iš 532 žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi musulmonai, šios religinės bendruomenės atstovai cituoti 8-uose. Tai yra vos daugiau nei 1 proc. viso stebėto turinio. Tarp kelių žiniasklaidai kalbėjusių musulmonų bendruomenės narių ir Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos muftijus Aleksandras Beganskas, ir į kuriuose stebėtas musulmonų citavimas ir totorių kraujo turintis Ernestas (LRT aktualijų studija. Kokios grėsmės Lietuvai ir kitoms Europos šalims kyla dėl islamiškojo ekstremizmo?, LRT.lt; Lietuvoje gyvenantis islamą išpažįstantis Ernestas prakalbo atvirai: „Ne kartą man teko būti reanimacijoje“, TV3.lt).

Musulmonai kalbinti 1,3 proc. visų žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi musulmonai

Pranešimai apie karą Artimuosiuose Rytuose sudarė daugiau nei du penktadalius viso stebėto turinio, dažniausiai aptariant paliaubų galimybę per Ramadaną. Arti penktadalio sudarė darbai apie radikalųjį islamą ir teroro išpuolius. Daugiausiai darbų šia tema buvo islamistų įvykdydą išpuolį Rusijoje. Likusiuose darbuose temos buvo įvairios: 6,8 proc. Rusijos karą Ukrainoje; 5,8 proc. apie diskriminaciją; 4,1 proc. apie politiką Lietuvoje; 3,6 proc. apie istoriją.

Temų pasiskirstymas darbuose apie musulmonus

ROMAI

Kovo mėnesį nagrinėti 72 žiniasklaidos darbai, kuriuose fiksuoti raktažodžiai: romai (42 darbai), čigonai (26 darbai), keturiuose darbe stebėtas abiejų tautovardžių vartojimas. 

Tautovardžių vartojimas žiniasklaidoje apie romus

Darbai, kuriuose fiksuotas neutralus tonas sudarė daugiau nei du trečdalius viso stebėto turinio. Devyniuose darbuose stebėtas neigiamas tonas, penki iš jų kriminalinės tematikos, juose romų tautybė generalizuojama ir siejama su nusikalstama veikla. Kovo mėnesį teigiamo konteksto darbai kiekiu pranoko neigiamo konteksto. Pozityvūs darbai sudarė beveik penktadalį viso turinio. Šiuose darbuose dominavo romų kultūros, integracijos, renginių, neapykantos kalbos ir žmogaus teisių temos. Devyniuose iš keturiolikos teigiamo konteksto darbų stebėtos ir pačių romų citatos.

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie romus

Iš 72 žiniasklaidos darbų, kuriuose minima romų tautybė, pačių romų citatos stebėtos 14—oje. Romai dažniausiai kalbinti romų kultūros ir integracijos klausimais. (Daininga tauta neturėjo dainyno – pristatytas pirmas Lietuvos romų dainų leidinys, Lrt.lt; Į Kretingą atvykstantis I.Kvik: apie lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą, Svyturiolaikrastis.lt).

Romai kalbinti 14-oje. žiniasklaidos darbų. Tai yra beveik penktadalis visų darbų, kuriuose minima romų tautybė.

Daugiau nei ketvirtadalis (26,4 proc.) viso stebėto turinio buvo apie įvairius kultūros renginius, arti penktadalio apie romų integraciją (19,4 proc.), apie Lietuvos politinę situaciją rašyta 16,5 proc. darbų, beveik dešimtadalis (9,7 proc.) buvo apie istoriją. Kitos stebėtos darbų temos: romų integracija (5,6 proc.); kriminalai (6,9 proc.); etnokultūra (2,8 proc.); turizmas (2,8 proc.).

Viso kovo mėnesį stebėti 1296 darbai, kuriuose minėtos aukščiau išvardintos grupės, iš jų 122—uose stebėtos ir šias bendruomenes reprezentuojančių asmenų citatos. Tai yra mažiau nei dešimtadalis viso stebėto turinio.

Žiniasklaida gali sustiprinti neigiamus stereotipus, vyraujančius visuomenėje, todėl svarbu leisti grupėms, patiriančioms socialinę atskirtį, žiniasklaidoje kalbėti pačioms už save. Kai su stigma susiduriantys asmenys kalba patys už save, jie gali mesti iššūkį šiems stereotipams ir juos atremti, pasiūlant išsamesnį savo gyvenimo ir patirties supratimą. Suteikus stigmatizuotoms grupėms platformą kalbėti, jos įgalinamos pačios kontroliuoti turinį apie save.. Kiekvieną mėnesį Media4Change žiniasklaidos stebėsenos komanda pastebi koreliaciją tarp grupių kalbinimo ir teigiamo konteksto rodiklių ir mano, kad žiniasklaida turi atspindėti visuomenės įvairovę.


Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS