June 08 2020
https://www.media4change.co/talking-about-race-power-and-privilege-within-your-lithuanian-community?page&name=talking-about-race-power-and-privilege-within-your-lithuanian-community
Talking about Race, Power, and Privilege within your Lithuanian Community

The way we frame things is important and people sometimes struggle to find the right words in the Lithuanian language, especially when talking to their older relatives. This document is intended to be a resource for global Lithuanians by laying out some vocabulary to help us talk about race, power, and privilege within our circles of influence. Feel free to share the document with friends and family members who may find it helpful.

Talking about Race, Power, and Privilege within your Lithuanian Community

The way we frame things is important and people sometimes struggle to find the right words in the Lithuanian language, especially when talking to their older relatives. This document is intended to be a resource for global Lithuanians by laying out some vocabulary to help us talk about race, power, and privilege within our circles of influence. Feel free to share the document with friends and family members who may find it helpful.

The dictionary was obtained in collaboration with Lija Siliunas and members of the Lithuanian community. 

EnglishVertimas į lietuvių kalba
AbolitionPanaikinimas
Affirmative ActionPozityvūs veiksmai
AssimilationAsimiliacija
AllyPagalbininkas, bendrininkas
BiasŠališkumas
“Black Lives Matter”„Juodaodžių gyvybės yra svarbios“, „Juodaodžių gyvenimai svarbūs“, „Juodaodžių gyvenimai yra vertingi“
Black peopleJuodaodžiai, (e.g. juodaodžių istorija)
Broken Windows TheoryIšdaužtų Langų Teorija (1)
BrutalityBrutalumas / žiaurumas
ClassismKlasizmas
ColonialismKolonializmas
Convict-leasingNuteistojo lizingas / nuoma (2)
Civil RightsPilietinės teisės
CrimeNusikaltimas
CriminalizationKriminalizavimas
Cultural appropriationKultūrinė apropriacija / kultūrinis pasisavinimas
Cultural competencyKultūrinė kompetencija
DisinvestmentNeinvestavimas / susilaikymas nuo investavimo, siekiant pokyčių politikoje
Death PenaltyMirties bausmė
DecolonizationDekolonizavimas
DiscriminationDiskriminacija
Disparate impactSkirtingas / nesulyginamas poveikis (3)
EqualityLygybė
Equity Teisingumas
ExploitationIšnaudojimas
Gaslighting*nėra lietuviško atitikmens*
Manipuliuoti kuo nors, kad priverstų jį/ją suabejoti savo psichine sveikata / „tau tik pasirodė“ principas
Grassroots movementLiaudies / paprastų žmonių judėjimas / pilietinis judėjimas
Implicit/unconscious biasNesąmoningas šališkumas
IndigenousVietinis [kalbant apie žmones]
Institutional racismInstitucinis rasizmas
IntegrationIntegracija
IntersectionalityIntersekcionalumas
“Jim Crow”„Jim Crow“­ (4)
Law enforcementTeisėsauga
LibertyLaisvė
LynchingLinčiavimas
Mass incarcerationMasinis įkalinimas
MicroaggressionsMikroagresijos
“Model Minority” Myth„Model Minority“ mitas / pažodžiui „Mažumos modelio“ mitas.
Racial hierarchyRasinė hierarchija
Redlining*nėra lietuviško atitikmens*
Raudonos linijos braižymas/nustatymas
Atmetimas dėl rasės, nesuteikimas kažkokių paslaugų dėl rasės arba suteikiamas nelygiomis galimybėmis
OppressionPriespauda
Presumption of innocenceNekaltumo prezumpcija
Presumption of guiltKaltės prezumpcija
ProfilingProfiliavimas
Protest(vksm.) protestuoti; (daikt.) protestas
Police StatePolicinė valstybė
PowerGalia
PrejudiceIšankstinis nusistatymas
PrivilegePrivilegija
PrisonsKalėjimai
Prison industrial complexKalėjimo pramoninis kompleksas
RaceRasė
RacismRasizmas
Racial inequityRasinė nelygybė
Racial justiceRasinis teisingumas
Racist policiesRasistinė politika
ReparationsReparacijos
ResistancePasipriešinimas
Restorative JusticeAtkuriamasis teisingumas
SegregationSegregacija
Selective enforcementSelektyvus vykdymas
SlaveryVergovė / vergija
SolidaritySolidarumas
“Stop and Frisk”„Stop and Frisk“ – policijos teisė žmones sustabdyti ir patikrinti ieškant ginklų ar kontrabandos. Turi būti teorinis pagrindas (pagrindas = „reasonable suspicion“).
SubordinationPavaldumas / subordinacija
SurveillanceSekimas / priežiūra
Tough on crime*nėra lietuviško atitikmens*
Politinė strategija griežtai bausti už nusikaltimus
TraumaTrauma
“War on Drugs”„Karas su Narkotikais“ – politinė strategija skirta sustabdyti neteisėtą narkotikų vartojimą didinant bausmes
White peopleBaltaodžiai
White flightBaltaodžių pasitraukimas
White fragilityBaltaodžių trapumas / silpnumas 
White saviorBaltasis gelbėtojas
White supremacyBaltaodžių viršenybė
White supremacy cultureBaltaodžių viršenybės kultūra
WhitenessBaltumas
  1. Išdaužtų langų teorija yra kriminologinė teorija, teigianti, jog egzistuoja ryšys tarp netvarkos aplinkoje ir nusikaltimų, t.y. jei pastate yra išdaužtų langų, tai greitai ant pastato pasirodys piešiniai, graffiti, padaugės šiukšlių, vandalizmo, o toliau priekiavimo narkotikais ar apiplėšimų atvejų. Kitaip tariant, ignoruojant smulkesnius nusižengimus ir nekuriant tvarkos, gali būti sukurta erdvė sunkesniems nusikaltimams vystytis.
  2. Nuteistojo lizingas arba nuoma buvo priverstinio darbo forma, naudota kalėjimuose pietinėse JAV valstijose XIX a. – XX a. pradžioje. Kalintys asmenys (beveik visi juodaodžiai) būdavo išnuomojami privačioms korporacijoms; už atliktą darbą jie negaudavo jokio atlygio, o kalėjimai pelnėsi iš tokio sandorio.
  3. Sąlygos, netiesiogiai diskriminuojančios tam tikras visuomenės grupes (pvz. prašymas galėti pakelti 50kg svorį darbo skelbime, kai tai nėra būtina darbo atlikimui).
  4. Džimo Krou įstatymai, veikę JAV nuo 1876 m. iki 1965 m., įteisino segregaciją visose viešose vietose, teikiančiose paslaugas. Juodaodžiai dėl to gaudavo prastesnes sąlygas nei baltaodžiai.