28 vasario 2021
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2021/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2021&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-vasaris-2021
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: VASARIS 2021

2021-ųjų metų vasario mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, ja siekiama išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje reprezentuojamos, migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: VASARIS 2021

2021-ųjų metų vasario mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, ja siekiama išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje reprezentuojamos, migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

1. Balso suteikimas grupėms, kurios aptariamos žiniasklaidoje

2. Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame pasirodo aptariamos grupės. Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, sąvokų naudojimą, stereotipų skatinimą arba laužymą, visų analizuojamų grupių atžvilgiu.
Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

Vasario mėnesį išanalizuoti 6768 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos Lietuvoje stigmatizuojamos grupės, kaip ir sausį, vasario mėnesį žiniasklaidoje mažiausiai kalbėta apie romų tautinę bendriją, tačiau ir negatyviausiai. Daugiausiai darbų žiniasklaidoje pasirodė apie rusų tautinę bendriją. Sausio ir vasario mėnesių tendencijas ir pokyčius galite matyti žemiau, o sausio mėnesio ataskaitą galite perskaityti čia.

TENDENCIJOS IR POKYČIAI. SAUSIO IR VASARIO MĖNESIAI
­­

Išsamios visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos vasario menėsį:

MIGRACIJA | PSICHIKOS SVEIKATA | SEKSUALINĖ ORIENTACIJA | MUSULMONAI | LENKŲ TAUTINĖ BENDRIJA | RUSŲ TAUTINĖ BENDRIJA | ŽYDAI IR JUDAIZMAS | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA

MIGRACIJA

Vasario mėnesį žiniasklaidoje fiksuoti 692 darbai migracijos tema. Iš jų 185-iuose migracija buvo pagrindinė darbo tema, tai yra daugiau nei ketvirtadalis visų publikacijų. Šių darbų didžiąją dalį sudarė politinio konteksto publikacijos.

Kontekstas:
84,8 proc. sudaro neutralaus konteksto darbai. Šiek tiek daugiau nei dešimtadalį (11,7 proc.) sudaro neigiamai migrantus reprezentuojančios publikacijos, kuriose migrantai asocijuojami su nusikalstama veikla bei grėsme vietiniams darbuotojams. Nors buvo fiksuota šiuos negatyvius stereotipus neigiančių publikacijų (pavyzdžiui: Kodėl mus gąsdina imigracijos baubu?, Aina.lt.) septynis kartus daugiau rasta darbų, kuriuose neigiami stereotipai skatinami, taigi atsvara neigiamam turiniui yra nepakankama. Teigiamo konteksto publikacijos apie migrantus sudaro 3,5 proc. visų darbų. Teigiamai migrantus reprezentuojančiose publikacijose dominuoja kultūrinis / istorinis kontekstas, didžiojoje šių darbų dalyje pasakojama apie iškilius lietuvių kilmės asmenis, kurie praeityje buvo pabėgėliai ar imigrantai (100-osios A.Mončio gimimo metinės: užsienyje vertintas skulptorius dar tik atrandamas Lietuvoje, Zmones.lt; Mirė garsus iš Utenos kilęs kardiologas Bernardas Lounas, Udiena.lt).

Balso suteikimas:

Balsas migrantams, pabėgėliams suteiktas 4,9 proc. visų darbų, kuriuose jie buvo minimi. Migrantai dažniau kalbinti Lietuvos, o ne užsienio kontekste, šiose publikacijose kalbintieji imigrantai dalinosi skirtingomis patirtimis atvykus į Lietuvą: Darbo migrantas iš Tadžikistano: „Kai iki namų – 5 tūkst. kilometrų, viskas labai trapu. Ne visada gali reikalauti savo teisių“, 15min.lt; Kavos fėja iš Etiopijos, prisijaukinusi pilką dangų ir lietuvius, Valstietis.lt; Rusai imigrantai Lietuvoje atranda „pažadėtąją žemę“, Alfa.lt.

Tematika:
Vasario mėnesį darbų apie migrantus temos pasiskirstė tolygiai. 14,9 proc. sudarė kultūros konteksto darbai. 9,6 proc. publikacijų buvo apie Europos ir Lietuvos įstatymus, susijusius su migracija. 9 proc. darbų migrantai minėti istoriniame kontekste. 6,9 proc. buvo kalbama apie migrantų ir pabėgėlių socialinę padėtį. Apie patekimą į Lietuvą ar kitas Europos valstybes kalbėta 5 proc. darbų, o 3 proc. sudarė pranešimai apie migrantų gelbėjimo operacijas jūrose. Gana vienodas dalis užėmė Lietuvos konteksto publikacijos (54,3 proc.) ir užsienio konteksto naujienos (45,7 proc.).

PSICHIKOS SVEIKATA

Vasario mėnesį žiniasklaidoje rasti 1123 darbai, kuriuose minima psichikos sveikatos tema, iš jų 268-iuose psichikos sveikata buvo pagrindinė publikacijos tema, tai yra 23,9 proc. visų darbų. Taigi, vasarį žiniasklaidoje apie psichikos sveikatą buvo kalbama šiek tiek mažiau nei sausį  (pirmąjį metų mėnesį fiksuoti 1347 darbai psichikos sveikatos tema).

Kontekstas:
Tarp žiniasklaidos darbų apie psichikos sveikatą dominuoja neutralus kontekstas, sudarantis 92,3 proc. visų publikacijų ir reportažų. Neigiamo konteksto darbai sudaro  4,1 proc. visų, šiuose tekstuose psichikos sveikatos problemos klaidingai siejamos su pavojingumu ir nusikalstama veikla, o frazė „psichiškai nesveikas“ naudojama kaip įžeidimas, nepaisant ar asmuo, kurį siekiama įžeisti, yra susidūręs su psichinės sveikatos sutrikimais ar ne. Teigiamo konteksto darbai sudaro mažiausią publikacijų dalį, tai yra 3,5 proc. visų darbų. Šiuose darbuose, asmenys, dažnai patys susidūrę su psichikos sveikatos problemomis, dalinasi savo patirtimis ir istorijomis apie prasmingą gyvenimą su liga (Marius Repšys: „Sirgti psichikos liga nėra nuosprendis”, Zmones.lt; Andrius su šizofrenija kovoja užsidaręs bibliotekoje ir rašydamas eilėraščius: „Jei pasiduosiu, išnyksiu“, 15min.lt), teigiamo konteksto darbuose taip pat akcentuojama ir darbo svarba asmenims su negalia, kartu paneigiant įsitikinimus, jog asmenys su psichikos sveikatos sutrikimais negali kopti karjeros laiptais (Įdarbinimo specialistė: „Darbas iš esmės gali pakeisti žmogaus gyvenimą“, Lrytas.lt).

Balso suteikimas:

Asmenys, susidūrę su psichikos sveikatos sutrikimais buvo kalbinami 3,9 proc. visų darbų, daugiausiai tai kultūros pasaulio atstovai, publikacijose pasirinkę kalbėti ne vien apie kūrybą, bet ir  apie įveiktus sunkumus (Depresiją išgyvenusi I. Zasimauskaitė manė, kad tapusi atstove „Eurovizijoje“ bus visko pasiekusi, Jp.lt; Menininkė I. Šataitė-Baronė: apie patirtą depresiją ir atrastą tikėjimą, Bernardinai.lt). Mažiau kalbinti asmenys, patyrę sunkumų su psichikos sveikata, tačiau nesusiję su pramogų pasauliu („Tai mes gyvensime kaip žmonės?“ – skaudžios institucijose gyvenančių žmonių patirtys, Lrt.lt).

Tematika:
Beveik ketvirtadalį (23,3 proc.) visų darbų sudarė publikacijos, kuriose psichikos sveikata ir emocinė būklė buvo minimi pandemijos kontekste. Arti dešimtadalio (9,7 proc.) sudarė publikacijos, kuriose dalintasi patarimais, kaip pagerinti emocinę savijautą, įveikti nerimą (Nerimas ar nerimo sutrikimas? Kuo skiriasi ir galimi įveikimo būdai, Silutesnaujienos.lt; 5 patarimai, kaip kūrybiškai įveikti pandemijos keliamą nuobodulį, nerimą ir stresą, Lrt.lt). 8,9 proc. sudarė publikacijos, kuriose informuojama apie egzistuojančius psichikos sveikatos sutrikimus, jų specifiką. 4,9 proc. sudarė darbai, kuriuose psichinė sveikata minėta kultūros kontekste. Panašią dalį (4,4 proc.) sudarė ir publikacijos, kuriose kalbėta apie politiką.

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Vasario mėnesį žiniasklaidoje fiksuoti 906 darbai, kuriuose minima LGBTI+ bendruomenė, tai trečdaliu daugiau publikacijų ir reportažų nei pasirodė sausio mėnesį (593). Seksualinė orientacija buvo pagrindinė darbo tema 166-iuose darbuose, tai yra 18,3 proc. visų.

Kontekstas:
77,6 proc. sudaro neutralaus konteksto darbai, kuriuose minint LGBTI+ bendruomenę išlaikoma nuomonių pusiausvyra. Daugiau nei penktadalį (21,2 proc.) sudaro neigiamo konteksto darbai, tai yra net 198-ios publikacijos. Didžioji pusė šių darbų buvo apie Lietuvos politines aktualijas, susijusias su LGBTI+ bendruomene: apie lyčiai neutralios partnerystės įteisinimą ir Stambulo konvencijos ratifikavimą, nepaisant to, jog LGBTI+ bendruomenė nėra susijusi su šios konvencijos turiniu. Analizuojant Stambulo konvencijos diskusijas žiniasklaidoje buvo atskleista, jog daugiau nei dviejuose trečdaliuose visų publikacijų apie konvencijos ratifikavimą, kalbama ir apie LGBTI+ bendruomenę (plačiau apie tai čia). Darbai, kuriuose fiksuotas teigiamas kontekstas sudaro tik 1,2 proc. visų; Šiose publikacijose akcentuojama reprezentacijos svarba ir žavimasi LGBTI+ bendruomenės indėlių į kultūrą. (Kreiva leidyba kaip LGBTI+ aktyvizmas. Pokalbis su „Kreivių“ žurnalo sumanytojomis, Artnews.lt).

Balso suteikimas:

LGBT+ bendruomenės nariams balsas suteiktas 7,4 proc. visų publikacijų. Daugiausiai cituoti homoseksualūs vyrai: 38 kartus, homoseksualios moterys cituotos devyniuose darbuose, dvylikoje publikacijų cituoti translyčiai asmenys, trijose – asmenys, save siejantys su drag subkultūra. Apie LGBTI+ bendruomenės problemas trijuose darbuose teirautasi ir LGL atstovo. LGBTI+ bendruomenės nariai daugiausiai cituoti Lietuvos politikos bei neapykantos kalbos ir diskriminacijos kontekstuose (Emilija ir Marija susižadėjo, bet įteisinti partnerystės vis dar negali, Tv3.lt; Translyčiai kovoja su teisiniu absurdu, Lsveikata.lt).

Tematika:
Net 41,3 proc. sudarė politinės tematikos darbai, kuriuose, kaip jau minėta, daugiausiai aptartas lyčiai neutralios partnerystės įteisinimo klausimas bei Stambulo konvencijos ratifikavimas. Neapykantos kalbos, diskriminacijos tema, dominavusi sausio mėnesį, vasarį sudarė 18,3 proc. visų darbų. Publikacijos kultūros tema sudarė 7,8 proc. Pažymėtina tai, jog gana ryškią dalį sudaro publikacijos, kuriose aptariamas LGBTI+ bendruomenės santykis su religija (6,8 proc. visų darbų). Ši tema retai užima žymią publikacijų dalį. Tokios tematikos darbų padažnėjimą vasario mėnesį lėmė tai, jog kilus diskusijoms dėl Stambulo konvencijos, žiniasklaidoje dažniau nei ekspertų, cituota dvasininkų nuomonė. Neapykantą skatinantys religinės bendruomenės atstovų pasisakymai, paplitę viešojoje erdvėje, sukėlė skandalus (Mišių metu kapelionas rėžė apie LGBT: iškrypėliai mokina mus, kas mes esame, Diena.lt), po kurių dalis visuomenės atstovų pradėjo abejoti religinės bendruomenės kompetencijomis komentuoti politinio konteksto diskusijas (Po žinomo kunigo pasisakymų – LGBT palaikančių žinomų žmonių pyktis: kokia tamsa ir gėda, Kl.lt).

MUSULMONAI

Vasario mėnesį fiksuotas 281 darbas, kuriame minėta musulmonų religinė bendruomenė. 86-iose publikacijose su musulmonais susiję klausimai buvo pagrindinė darbo tema, tai yra 30,6 proc. visų. Taigi vasarį pasirodė mažiau darbų nei sausį, bet didesnė jų dalis buvo koncentruota į musulmonų religinę bendruomenę.

Kontekstas:
Didžiąją dalį (79,4 proc.), darbų sudarė neutralaus konteksto publikacijos, daugiau nei penktadalį sudaro publikacijos, kuriose musulmonai vaizduojami neigiamai, tai yra 18,8 proc. visų darbų. Net 80 proc. publikacijų, kuriose islamo religiją išpažįstantys asmenys minimi neigiamai yra apie teroro išpuolius ir jų istoriją; dalyje šių publikacijų musulmonai minimi lygiagrečiai su islamistų sąvoka. Teigiamai apie musulmonų religinę bendruomenę kalbėta tik 1,8 proc. visų darbų, šiose publikacijose atkreiptas dėmesys į totorių, kuriems būdingas islamo išpažinimas, indėlį į Lietuvos istoriją.

Balso suteikimas:

Musulmonai ar jų bendruomenės atstovai cituoti šešiolikoje publikacijų, tai yra 5,7 proc. visų darbų. Musulmonų religinės bendruomenės nariams balsas suteiktas daugiausiai komentuojant jų patiriamą diskriminaciją (Koncentracijos stovyklą išgyvenusios uigiūrės pasakojimas: 20 dienų buvau prirakinta prie lovos už bausmę, kurios man nepaaiškino, Delfi.lt; Vokietijoje minimos pirmosios kruvino ksenofobinio išpuolio metinės, Kauno.diena.lt).

Tematika:
Beveik ketvirtadalį (23,5 proc.) darbų, kuriuose minėta musulmonų religinė bendruomenė, sudaro publikacijos apie musulmonų patiriamą diskriminaciją. Kaip ir sausį, daugiausia tai darbai apie uigūrų tautinės mažumos diskriminaciją Kinijoje. Kitos temos, kuriomis dažniau minėti musulmonai: neramumai Artimuosiuose Rytuose (7,8 proc.), neramumai pietryčių Azijoje (7,5 proc.), teroro išpuoliai (6,4 proc.), turizmas (5,4 proc.); tokią pačią dalį kaip publikacijos apie turizmą sudarė ir darbai, kuriuose buvo aptarti Rytų ir Vakarų valstybių santykiai.

LENKŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Vasario mėnesį žiniasklaidoje fiksuoti 889 darbai, kuriuose minima lenkų tautinė bendrija. Didžiojoje dalyje publikacijų apie lenkų tautybės asmenis tik užsimenama, kaip pagrindinė darbo tema, lenkų tautinė bendrija pristatyta 7,4 proc. visų pranešimų.

Kontekstas:

Didžiąją dalį (90,9 proc.) vasarį fiksuotų darbų sudarė neutralaus konteksto publikacijos. Neigiamo (4,7 proc.) ir teigiamo (4,4 proc.) konteksto darbai užėmė po beveik vienodą publikacijų dalį, tiesa, lenkų tautinė bendrija vasarį dažniau vaizduota negatyviai. Neigiamo konteksto publikacijose lenkai kaltinti dėl autoavarijų, praėjusio amžiaus istorinių konfliktų ir lietuvių verslo nesėkmių dėl lenkų nebendradarbiavimo. Pozityviai lenkų tautinė bendrija vaizduota darbuose, kuriuose aptartos sėkmingos lenkų tautinės bendrijos asmenybės, kaip literatai: Olga Tokarszuk, Tadeuszas Różewiczius, futbolininkas Robertas Lewandowskis. Teigiamą kontekstą taip pat papildė keliuose portaluose publikuotas R. Masiulio interviu, kuriame jis džiaugiasi bendradarbiavimu su lenkais: „jų intencijos yra labai geros, jie labai padeda mums, yra mūsų bendraminčiai. Tai labai džiaugiuosi, kad su lenkais reikės turėti reikalų“, taip apie Lietuvos kaimynus atsiliepia buvęs ministras publikacijoje: R. Masiulis: energetikoje noriu pabaigti tai, ką pradėjau su SKGD terminalu, Vz.lt).

Balso suteikimas:

Nors žiniasklaidoje fiksuota beveik devyni šimtai darbų, kuriuose minima lenkų tautinė bendrija, lenkai kalbinti tik šešiose iš jų, tai nesudaro net 1 proc. visų publikacijų. Be jau minėto garsaus lenkų kilmės sportininko, balsas suteiktas ir dviems Lietuvos lenkėms, kurios dalinosi savo karjerų istorijomis: (Alwida Antonina Bajor: „Dienraštyje pradirbau 36 metus“, Lzs.lt; Mes visi savi, Valstietis.lt).

Tematika:
Lenkų tautinė bendrija dažniausiai minėta istorinio konteksto darbuose, šie sudarė arti ketvirtadalio (24,6 proc.) visų darbų. Publikacijos apie meną, literatūrą, kultūros renginius sudarė 16,8 proc. Sporto naujienos sudarė 13,6 proc. Mažesnes, bet ryškias dalis sudarė: darbai apie Lietuvos politiką (6,5 proc.), publikacijos apie lietuvių ir lenkų ne politinį bendradarbiavimą (6,2 proc.), naujienos apie lenkų tautinę bendriją pandemijos akivaizdoje (4,7 proc.), o 3,6 proc. sudarė publikacijos apie žemės ūkį, kuriose lyginta Lietuvos ir Lenkijos žemės ūkio situacija.

RUSŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Vasario mėnesį fiksuoti 1785 žiniasklaidos darbai, kuriuose minima rusų tautinė bendrija. Pagrindine publikacijos tema rusų tauta buvo beveik 3 proc. visų darbų.

Kontekstas:

Tarp darbų, kuriuose minima rusų tautinė bendrija, dominavo neutralaus konteksto publikacijos, šios sudarė 90,9 proc. visų. Vasario mėnesį fiksuoti 129 darbai, kuriuose rusai vaizduojami neigiamai, negatyvaus konteksto publikacijos sudarė 7,2 proc. visų darbų. Beveik penktadalis jų buvo istorinio konteksto, 18,6 proc. – kriminalinio konteksto, o 17,8 proc. neigiamai rusus reprezentuojančių publikacijų buvo apie Rusijos užsienio politiką. Teigiamame kontekste rusų tautinė bendrija minėta 1,8 proc. visų darbų, šiose publikacijose aptariamos rusų kultūros istorijos asmenybės, kaip A. Čechovas, įkvepiančios ir šiuolaikinius kūrėjus (Garsus prancūzų režisierius E. Lacascade’as pristato virtualų spektaklį „Dėdė Vania“, Kaunodiena.lt). Kultūrinis kontekstas sudarė beveik pusę visų teigiamų publikacijų. Taip pat džiaugtasi rusų tautybės sportininkų pasiekimais: Ruso stebuklingas žygis tęsiasi: sensacingai žengė į „Australian Open“ pusfinalį, 15min.lt. Sportinės tematikos darbai sudarė beveik ketvirtadalį pozityvaus konteksto.

Balso suteikimas:

Rusams balsas suteiktas 3,6 proc. visų darbų. Televizijos reportažuose iš Rusijos cituoti asmenys, protestuojantys dėl A. Navalno sulaikymo. Daugiau nei trečdalį darbų, kuriuose kalbinti rusai sudarė reportažai ir straipsniai apie Rusijos vidaus politiką. Taip pat kalbinta nemažai sportininkų. Lietuvos rusų tautinės bendrijos asmenys kalbintos 15-oje publikacijų: Humoristas Henry Match: ieškojimai yra kaip žaidimai, Diena.lt; Po gaisro sulaukęs nuoširdžios vietinių pagalbos, trylikos vaikų tėvas rusas Lietuvą pavadino gimtine, Etaplius.lt.

Tematika:
Beveik penktadalis visų darbų, kuriuose minėta rusų tautinė bendrija, buvo sporto tematikos. Arti 17 proc. sudarė darbai, kuriuose aptarta istorijos tema. 12,3. proc. fiksuotų publikacijų buvo apie Rusijos užsienio politiką, o 10,1 proc. publikacijų apie Rusijos vidaus politiką. Taip pat beveik 10 proc. sudarė darbai, kuriuose kalbama apie kultūrą, meną ir įvairius renginius.

ŽYDAI IR JUDAIZMAS

Vasario mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 925 darbai, kuriuose minima žydų tautinė bendrija ar judaizmo religija. 112-oje iš jų  žydų tautinė bendrija buvo pagrindinė publikacijos ar reportažo tema (12,1 proc. visų darbų).

Kontekstas:

Tarp darbų apie žydus dominavo neutralaus konteksto publikacijos, šios sudarė 91,9 proc. visų darbų. Sausio mėnesio tendencija, jog apie žydus neigiamai atsiliepiama dažniau nei teigiamai, Lietuvos žiniasklaidos nepaliko ir vasarį. Neigiamo konteksto publikacijos sudarė 5,6 proc. visų darbų, tam įtakos turėjo sausio mėnesį kilęs konfliktas po politiko V. Rakučio komentaro, paskelbto Holokausto aukų atminimo dienos proga. Komentare politikas kalbėjo apie pačių žydų prisidėjimą prie Holokausto. Šiam komentarui sukėlus pasipiktinimo bangą visuomenėje ir į konfliktą įsitraukus žydų bendruomenės pirmininkei bei kitiems politikams, V. Rakučio poziciją palaikantys asmenys nevengė publikuoti savų komentarų, kuriuose siekė įrodyti žydų įsitraukimą į Holokausto vykdymą, suverčiant kaltę dėl Holokausto pagrindinėms jo aukoms, žydų bendruomenės nariams. Teigiamame kontekste žydų tautinė bendrija ir jos nariai minėti 2,4 proc. darbų. Didžiausią dalį šių publikacijų sudarė pranešimai apie iškilaus litvako kardiologo mirtį (JAV mirė Lietuvoje gimęs defibriliatoriaus išradėjas ir Nobelio premijos laureatas, Aidas.us), taip pat žiniasklaidoje teigiamai kalbėta ir apie žydų ugdymą, švietimo sistemą (Kaip pagal Izraelio švietimo modelį ugdomi Lietuvos gabūs vaikai ir kodėl 30 proc. Nobelio premijos laureatų – žydai, 15min.lt).

Balso suteikimas:

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo cituojami 2,5 proc. visų publikacijų. Gerokai mažiau nei sausio mėnesį, kurį, Holokausto aukų atminimo dienos proga, žydams balsas suteiktas buvo beveik dešimtadalyje visų darbų. Vasario mėnesį žydų bendruomenės atstovai daugiausiai cituoti pranešimuose spaudai, kuriuos išplatino pati bendruomenė. Šiais darbais siekta supažindinti kuo daugiau žmonių su žydų tradicijomis (Žydų bendruomenė kviečia išsikepti „Hamantašen“ sausainių, Snaujienos.lt).

Tematika:
12,1 proc. sudarė darbai, kuriuose žydai minimi aptariant Izraelio politines aktualijas. Panašią dalį sudarė pranešimai, kuriuose kalbėta apie bendrą Lietuvos istoriją (11,5 proc.). Šiek tiek mažiau darbų (11 proc.), kuriuose aptarta konkrečiai Lietuvos žydų istorija. 10,4 proc. sudarė publikacijos, kuriose žydų tautinė bendrija minėta kultūros (literatūros, kino, vaizduojamosios dailės) kontekstuose. Tuo metu žydų tradicijos aptartos 6,5 proc. visų darbų, tiek pat publikacijų pasirodė ir apie viso pasaulio žydų istoriją. 2.5 proc. sudarė publikacijos apie Užgavėnių šventę, šiose apie žydus buvo kalbama kaip apie šventės personažus, pasirodančius tarp persirengusių gyvūnais ar įvairiomis legendinėmis būtybėmis, velniais, raganomis ir t.t.

ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA


Vasario mėnesį pasirodė 167 darbai, kuriuose buvo minima romų tautinė bendrija. Romai, kaip  pagrindinė darbo tema buvo pristatomi tik trijose publikacijose (1,8 proc. visų).


Kontekstas:

Neutraliu tonu apie romus kalbama 62,3 proc. visų darbų. Daugiau nei trečdalyje publikacijų romai minimi neigiamame kontekste – 33,5 proc. (30 publikacijų). Kaip ir sausio mėnesį, neigiamo konteksto publikacijose dominuoja kriminalinė tematika. Net tais atvejais, kai nusikalstamą veiklą vykdančių asmenų tautybė nežinoma, kaip įtariamieji nurodomi romai, atpažįstami iš tamsaus gymio. Odos atspalvio akcentavimas ir jo siejimas su pavojingumu – akivaizdžios rasizmo apraiškos (Vienkiemiuose siaučia vagys, Mignalina.lt). Plačiau apie rasistines nuostatas Lietuvos žiniasklaidoje skaitykite čia. Teigiamai romai reprezentuoti tik 4,2 proc. visų darbų (septynios publikacijos). Šiuose darbuose kalbėta apie romų prisidėjimą prie rezistencijos prieš sovietus (N. F. Sadūnaitė – vienuolė, apmulkinusi agentus, Klaipeda.diena.lt). Taip pat teigiamai atsiliepta apie romų kultūrą, tradicijas: Lietuvės kraują kaitinantis flamenkas šiltų jausmų nepadovanojo, Lrytas.lt.

Balso suteikimas:

Vasario mėnesį romų bendruomenės atstovai cituoti keturiose publikacijose, šios sudaro tik 2,4 proc. visų darbų. Apie diskriminaciją, kurią patiria romų bendruomenė, kalbėjo Rasma Pažemeckaitė (Romė Rasma: „Dauguma mūsų net bijo išeiti į gatves“, 15min.lt). Taip pat balsas suteiktas ir romų bendruomenės pirmininkui Ištvanui Kvik, kuris dalinosi kelionės į Dubajų įspūdžiais (Į Dubajų išvykęs Ištvanas Kvik – apie kelionės misiją, kainas ir draudimus: čia yra pakankamai moralės, kurios europiečiams trūksta, Delfi.lt).

Tematika:
Daugiau nei ketvirtadalį (26,4 proc.) vasario mėnesį pasirodžiusių publikacijų sudarė istorinės tematikos darbai. Taip pat nemažą dalį sudarė pranešimai, kuriuose romai buvo minimi Užgavėnių šventės kontekste, tai yra 23,3 proc. visų. Šiuose darbuose romų tautinės bendrijos nariai vadinami čigonais ir apibūdinami kaip svetimi lietuvių tautai (Živilė Gurauskienė. Užgavėnės – viena archajiškiausių mūsų, Voruta.lt), taip pat čigonai Užgavėnių šventės kontekste apibūdinami ir kaip piktadariai, „čigonai būrė mirtį, o velniai laukė jos „dūšios”, ėjo aplinkui trindami rankas“, rašoma publikacijoje Užgavėnių Morė šiemet nematoma, Traku-zeme.lt. Tačiau romų, kaip grėsmės visuomenei, vaizdavimas gyvas ne tik senosiose lietuvių tradicijose – daugiau nei penktadalį (22,1 proc.) sudaro darbai, kuriuose romai minimi kriminaliniame kontekste. Šiuose darbuose nusikalstama veikla yra siejama su romų tautybe. Beveik 18 proc. sudarė publikacijos, kuriose aptarti kultūros reiškiniai, menas. Nors iš analizės galima pastebėti, jog romai žiniasklaidoje diskriminuojami, vasario mėnesį pasirodė tik dvi publikacijos, kuriose kalbama apie neapykantos kalbą ir jos žalą.


Romų vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijoms negerėjant, Media4Change paruošė pokalbių ciklą apie stereotipus, nuostatas ir romų vaizdavimo žiniasklaidoje problematiką, pirmąją šio ciklo dalį skaitykite čia.


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ dalis. Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS