31 sausio 2021
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2021/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2021&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2021
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2021

Pirmąjį 2021-ųjų metų mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, kuria siekta išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje buvo aptariamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2021

Pirmąjį 2021-ųjų metų mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, kuria siekta išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje buvo aptariamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Kaip du pagrindiniai kriterijai pasirinkti: 1. Balso suteikimas grupėms, kurios aptariamos žiniasklaidoje 2. Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame pasirodo aptariamos grupės. Taip pat atsižvelgiama ir į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, sąvokų naudojimą, stereotipų skatinimą arba laužymą, analizuojamų grupių atžvilgiu. Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

2021-ųjų metų sausį išanalizuota 6014 darbų, kuriuose buvo minimos Lietuvoje stigmatizuojamos grupės. Mažiausią dalį šių darbų sudarė publikacijos ir reportažai apie romų tautinę bendriją, kur kas daugiau žiniasklaidoje reprezentuota rusų tautinė bendrija. Apie šią grupę žiniasklaidoje pasirodė daugiausiai darbų, tam įtakos turėjo ir sausio mėnesio aktualijos, susijusios su rusų tauta.

Konteksto pasiskirstymo lentelėje galima matyti, jog sausio mėnesį neigiamame kontekste romų tautinė bendrija pasirodė dažniau nei kitos analizuojamos grupės, tačiau ryškesnę dalį nei kitose grupėse sudarė ir teigiamo konteksto publikacijos. Taip nutiko dėl romų bendruomenės nariams suteikto balso, kuriuo pasinaudoję romų bendruomenės atstovai griovė stereotipus, skatinamus kituose sausio mėnesį publikuotuose darbuose. Daugiausiai cituoti buvo žydų tautinės bendrijos nariai, o mažiausiai asmenys, turintys ar praeityje turėję psichikos sveikatos sutrikimų.

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos sausio menėsį:

Migracija | Psichikos sveikata | Seksualinė orientacija | Musulmonai | Lenkų tautinė bendrija | Rusų tautinė bendrija | Žydai ir judaizmas | Romų tautinė bendrija

MIGRACIJA

Sausio mėnesį fiksuota 918 žiniasklaidos darbų, kuriuose kalbama apie migrantus. 338-iuose (36,78 proc.) darbuose su migrantais ar pabėgėliais susijusios temos buvo pagrindinės.

Kontekstas:

Nors dažniausiai migrantai ir pabėgėliai minimi neutraliame kontekste (85,4 proc. darbų), šiek tiek daugiau nei dešimtadalį (11,6 proc.) sudaro straipsniai ir reportažai, kuriuose migrantai pristatomi neigiamai. Daugiausiai neigiamų publikacijų sudarė politinio konteksto naujienos, kurių didžioji dalis – pranešimai apie užsienio valstybių politikų pozicijas migrantų klausimu (pavyzdžiui: „įsileidus darbuotojus imigrantus, iškiltų JAV darbuotojų išstūmimo ir prastesnių sąlygų jiems grėsmė”, tokia JAV politikų pozicija cituota Kauno.diena.lt pranešime). Taip pat neigiamai apie migrantus atsiliepta ir darbuose apie Danijos ir Vokietijos politikos aktualijas. Beveik keturis kartus mažiau fiksuota publikacijų, kuriose migrantai pristatomi teigiamai, šios sudarė tik 3 proc. visų darbų. Daugiausiai tai buvo migrantų sėkmės istorijos, tarp kurių ir migrantų poros iš Turkijos istorija – ši mokslininkų pora Vokietijoje sukūrė pirmąją vakciną nuo COVID-19 viruso (Mokslo triumfo liudininkai, Sekunde.lt).

Balso suteikimas:

Migrantams, pabėgėliams ar prieglobsčio prašytojams balsas suteiktas 31-oje publikacijoje, tai yra tik 3,4 proc. visų darbų. Dažniausiai cituoti lietuviai migrantai, pasakojantys apie savo padėtį užsienyje arba besidalinantys grįžimo į gimtinę istorijomis. Taip pat į migrantus dažniau kreiptasi ir darbuose, susijusiuose su migracijos politika.

Tematika:
Migrantai daugiausiai minimi politinio konteksto straipsniuose, šie sudaro 38,7 proc. visų darbų. Politiniame kontekste daugiausiai kalbama apie JAV politines aktualijas, naujojo prezidento politiką migrantų klausimu. Šie darbai sudaro daugiau nei trečdalį visų politinio konteksto publikacijų. Darbai apie Lietuvos įstatymus, susijusius su migrantų politika, sudaro 8,7 proc., darbai apie Europos politiką migrantų klausimu sudaro 6,9 proc. visų publikacijų. Įdomu tai, kad gana nemažą dalį imties sudarė publikacijos apie nusikalstamą veiklą, siejamą su migrantais, tačiau tris kartus daugiau publikacijų buvo apie nusikaltimus prieš migrantus (53 darbai), negu apie migrantų įvykdytus (18 darbų). Didžiąją dalį darbų apie kriminalinę veiklą prieš migrantus sudarė pranešimai apie verslininkę, besipelniusią iš Baltarusijos pabėgėlių (Aukas baltarusiams Lietuvoje rinkusi verslininkė pelnėsi iš jų apgyvendinimo, Jp.lt), taip pat nemažą dalį sudarė pranešimai apie 2019-ais metais įvykusios tragedijos, kurios metu žuvo 39 migrantai, atomazgą (Pasaulį sukrėtusi vietnamiečių migrantų žūties byla: kaltieji išgirdo nuosprendžius, Delfi.lt).

PSICHIKOS SVEIKATA

Sausio mėnesį fiksuoti 1347 darbai, susiję su psichikos sveikata. Iš jų psichinė sveikata kaip pagrindinė tema buvo 364 pranešimuose. Tai yra 27 proc. visų žiniasklaidos darbų.

Kontekstas:

Daugiausia publikacijų neutralaus konteksto, tokie darbai sudaro 91,6 procentus visų darbų. Neigiamame kontekste psichikos sveikatos tema fiksuota 6,5 proc. publikacijų. Daugiausiai tai pranešimai, kuriuose psichikos sveikatos sutrikimai klaidingai siejami su pavojingumu ir kriminaline veikla. Išsamesnę mūsų reakciją į vieną iš tokių atvejų galite pamatyti čia. Teigiamas kontekstas, kuriuo griaunami mitai ir neteisingi įsitikinimai apie psichikos sveikatos sutrikimų turinčius žmones, pasirodė tik 1,9 proc. visų pranešimų.

Balso suteikimas:

Nors publikacijų, kuriose minima psichinė sveikata, sausio mėnesį buvo gausu (1347), į žmones turėjusius ar turintiems tokių sutrikimų kreiptasi tik 12-oje publikacijų – tai nesudaro net 1 proc. visų pranešimų. Šiose publikacijose asmenys, turėję psichinės sveikatos sutrikimų, dalinosi savo istorijomis ir ragino daugiau kalbėti apie psichikos sveikatos svarbą, pavyzdžiui: Apie psichologines bėdas prabilęs Šaro auklėtinis: „Krepšinio nekenčiau tris mėnesius“, 15min.lt.

Tematika:

Metinėje analizėje (ją perskaityti galite čia) pastebėta tendencija, jog pandemijos akivaizdoje išaugo darbų, kuriuose minima psichikos sveikata, pasitvirtino ir pirmąjį 2021-ųjų metų mėnesį (Profesorius J. Kalibatas apie COVID-19 įtaką psichinei sveikatai: tai „nerimo pandemija“, Lrytas.lt). Publikacijos apie koronavirusą ir karantino įtaka psichinei sveikatai sudarė 17,4 proc. visų darbų. Taip pat nemažai dalintasi įvairiais patarimais, kaip pagerinti emocinę sveikatą – tokie patarimai sudarė 10 proc. visų pranešimų (Nuvyti nerimą ir stresą padeda žemiški būdai – rutina, maloni veikla ir minčių stebėjimas, Lrt.lt; Streso valdymo būdai pandeminiam nuovargiui pažaboti, 15min.lt).

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Sausio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 593 darbai seksualinės orientacijos temomis, iš jų 161-oje LGBT+ bendruomenė buvo pagrindinė publikacijos tema (27,1 proc.).

Kontekstas:
76,3 proc. sudaro publikacijos, kuriose apie LGBT+ bendruomenę kalbama neutraliu tonu. Neigiamas kontekstas pasirodo 108-iose publikacijose, tai yra 18,2 proc. visų. Didžioji dalis šių pranešimų buvo apie Europos ir Lietuvos įstatymus, susijusius su LGBT+ bendruomene, jų priėmimą. Tokiam konteksto pasiskirstymui įtakos turėjo iki šiol netylančios diskusijos apie Stambulo konvenciją, kurių metu kuriamas klaidinantis naratyvas apie jos ratifikavimo pasekmes tradicinei šeimai (Apie tėvą Nr.1 ir tėvą Nr. 2, Skrastas.lt; Globalistai atims mamą ir tėtį, Respublika.lt). Platesnę M4C reakciją į LGBT+ bendruomenės vaizdavimą Stambulo konvencijos kontekste skaitykite čia. Teigiamo konteksto darbų gerokai mažiau nei neigiamo, jie sudaro 5,4 proc. visų; šiuos darbus sudaro teigiamos LGBT+ bendruomenės reprezentacijos, sėkmės istorijos dažniau užsienio nei Lietuvos kontekste (J. Bidenas sveikatos apsaugos sekretoriaus pavaduotoja pasiūlė skirti translytę moterį, Diena.lt).

Balso suteikimas:

LGBT+ bendruomenės nariai cituoti 5,4 proc. visų publikacijų (homoseksualūs vyrai 21-ą kartą, homoseksualios moterys tik vienoje publikacijoje, translyčiai asmenys šešiose). LGBT+ bendruomenės nariai daugiausiai cituoti neapykantos kalbos ir diskriminacijos kontekste (Ruslanas Kirilkinas atsidūrė homofobų taikinyje: parodė, kokias žinutes rašo nepažįstamieji, Lrytas.lt; Siaubingos translyčių asmenų patirtys kalėjimuose: seksualinė prievarta, išnaudojimas, smurtas, Kaunozinios.lt).

Tematika:
Didžiausią dalį visų darbų sudarė publikacijos neapykantos kalbos, diskriminacijos tema (29,6 proc.), Lietuvos politika LGBT+ atžvilgiu sudarė 26,6 proc. darbų. Kitos temos, kurių kontekste dažniau buvo minima LGBT+ bendruomenė: kultūra (8,2 proc.), Europos politika LGBT+ bendruomenės atžvilgiu (7,9 proc.), LGBT+ reprezentacija (7,7 proc.).

MUSULMONAI

Šių metų sausį fiksuota 380 pranešimų, susijusių su musulmonais. 94-iose publikacijose pagrindinė tema buvo susijusi su musulmonų religine bendruomene, tai yra 24,7 proc. visų.

Kontekstas:
Nors didžioji dalis publikacijų neutralaus konteksto (77,4 proc.), daugiau nei penktadalį sudaro publikacijos, kuriose musulmonai vaizduojami neigiamai (21,6 proc.), daugiausiai tai publikacijos ir reportažai apie karinius konfliktus Artimuosiuose Rytuose, įvykusius pastaruoju metu, arba pranešant apie tokių įvykių metines. Tuo tarpu musulmonų pasiekimais ir laimėjimais dalintasi tik keturiose publikacijose, taigi teigiamo konteksto publikacijos sudaro tik 1 proc. visų pranešimų.

Balso suteikimas:

Musulmonai cituojami keturiuose pranešimuose, trylikoje publikacijų cituojami islamistai, balsas suteiktas ir dviems musulmonų bendruomenės atstovams. Taigi iš 380 publikacijų, kuriose buvo aptariamos su musulmonais susijusios naujienos, tik 19-oje publikacijų balsas suteiktas buvo ir musulmonams ar jų bendruomenės atstovams. Tai sudaro 5 proc. visų pranešimų.

Tematika:
Didžiausią dalį pranešimų, susijusių su musulmonais, sudaro naujienos apie Rytų-Vakarų valstybių santykius. Šie pranešimai sudaro daugiau nei trečdalį visų (36,7 proc.), daugelyje jų kalbama apie naujojo JAV prezidento sprendimą atšaukti draudimą atvykti asmenims iš musulmoniškų valstybių bei JAV ir Talibano santykius (Bideno administracija persvarstys susitarimą su Talibanu dėl JAV pajėgų išvedimo, TV3.lt). Taip pat nemažai pranešimų apie diskriminaciją prieš musulmonus – šie sudaro 14,7 proc. visų darbų. Beveik visi šie pranešimai buvo apie uigūrų tautinės mažumos diskriminaciją Kinijoje, neleidžiant jiems išpažinti savo religijos (Grandinės, smegenų plovimas ir dingusios menstruacijos: pakviesta grįžti dėl pensijos, moteris įkalinta Kinijos stovykloje, Lrt.lt).

LENKŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Lenkų tautinė bendrija buvo minima 789-iose sausio mėnesio publikacijose, o kaip pagrindinė darbo tema pristatomi 94-iose (11,9 proc.). Šiuose darbuose daugiausiai aptarta Lenkijos vidaus politika ir lenkų tautinės mažumos padėtis Lietuvoje.

Kontekstas:

Neutralaus konteksto publikacijos sudarė didžiąją dalį visų (90,7 proc.). Šiose publikacijose dominavo istorinė, kultūrinė ir sporto tematika. Neigiamo konteksto darbai sudarė 4,7 proc. visų. Neigiamai apie lenkų tautinę bendriją daugiausiai atsiliepta aptariant istorinius Lietuvos-Lenkijos konfliktus ir pranešant apie kriminalus, kuriuose minima tautybė. Teigiamo konteksto publikacijos sudarė 4,6 proc. visų darbų. Didžiausią dalį šio konteksto publikacijų sudarė darbai, kuriuose lenkai, jų verslas ir vykdoma politika buvo nurodyta kaip sektinas pavyzdys lietuviams, taip pat nepamiršta lenkų pagalba Lietuvos istorijos kontekste (pavyzdžiui, Jautri ir kitokia istorija apie Sausio 13-ąją. Verslininkas M.Rudnickis pasidalijo prisiminimais: „Ką aš, šeštokas, galėčiau padaryti Lietuvai?“, 15min.lt).

Balso suteikimas:

Lenkai, jų bendruomenės atstovai buvo cituoti 23-ose publikacijose, tai yra 2,9 proc. visų darbų, kuriuose lenkų tautinė bendrija buvo minima. Lenkų balsui daugiausiai atstovavo šios tautybės sportininkai, kultūros asmenybės. Dažniau nei į lenkų tautinės bendrijos narius kreiptasi į politikus, akademikus ir aktyvistus, nevyriausybinių organizacijų darbuotojus.

Tematika:

Daugiau nei penktadalį (22,4 proc.) visų darbų sudarė istorinės publikacijos. 15 proc. sudarė kultūros tematikos darbai, o 14,2 proc. – publikacijos sporto tema. Kitos temos, kurių kontekste lenkų tautinė bendrija buvo minima dažniau: Lietuvos politika (9,5 proc.), Lenkijos vidaus politika (7,2 proc.), lenkų padėtis Lietuvoje (5,4 proc.), didžiąją dalį publikacijų šia tema sudarė lenkų tautinės bendrijos įtraukimo į visuotinį gyventojų surašymą klausimas.

RUSŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Rusų tautinė bendrija sausio mėnesį buvo minėta 1790-ose publikacijose. Mažiau nei 2 proc. sudaro darbai, kuriuose rusai yra pagrindinė tema. Šie pranešimai, kaip ir daugelis sausio mėnesio darbų, kuriuose minimi rusai – politinės tematikos.

Kontekstas:

Kaip įprasta, didžiąją dalį darbų sudaro neutralaus konteksto publikacijos – 88,2 proc. visų darbų. Neigiamas kontekstas darbuose, kuriuose minima rusų tautinė bendrija, gerokai pranoksta teigiamą. Neigiamo konteksto darbai sudaro 9,1 proc. visų darbų: daugiausiai jų pasirodė istoriniame kontekste, kai dėl sovietų armijos įvykdytų nusikaltimų kaltinama visa rusų tauta, ir Lietuvos politikos tematikos darbuose, kuriuose kaip grėsmė Lietuvai buvo nurodyta ne Rusijos užsienio politika, o tautybė. Teigiamo konteksto publikacijos sudarė 2,7 proc. visų. Daugiau nei pusę jų taip pat sudaro istorinės tematikos darbai, tačiau šiuose prisimintas ir teigiamas rusų tautos indėlis Lietuvoje istorijoje. „<…> apie 100 000 rusų, susirinkę į demonstraciją Maskvos centre, protestavo prieš brutalų sovietų kariuomenės elgesį ir žudynes Vilniuje ir rodė solidarumą su Lietuvos žmonėmis.“ (1991 m. sausio 13-osios atgarsiai pasaulyje – Lietuva neliko nepastebėta, lietuve.lt).

Balso suteikimas

Rusų tautybės asmenys ar jų bendruomenių atstovai cituojami 53-uose, daugiausiai užsienio konteksto, darbuose (3,2 proc.). Sausio mėnesio žiniasklaidos darbuose balsas rusų tautybės asmenims buvo suteiktas daugiausiai kultūrinės, istorinės ir sporto tematikos publikacijose.

Tematika:

Teminį pasiskirstymą lėmė sausio mėnesio įvykiai. 23 proc. visų darbų buvo istorijos tema, didelę dalį jų sudarė darbai apie sausio 13-ąją. 22,1 proc. publikacijų Rusijos vidaus politikos tema: tai lėmė opozicionieriaus A. Navalno grįžimas į Rusiją, jo sulaikymas ir gyventojų reakcija į šiuos įvykius. 19,2 proc. sudaro darbai sporto tema. Taip pat nemažas dalis visų darbų sudaro, darbai kultūros tema (8,2 proc.) ir darbai apie Rusijos užsienio politiką (7,3 proc.).

ŽYDAI IR JUDAIZMAS

Sausio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 1097 pranešimai, kuriuose minima žydų tautinė bendrija arba judaizmo religija. 155-iuose darbuose žydų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema (14,1 proc. visų darbų), daugiausiai istorinėmis ir atminimo temomis.

Kontekstas:

Didžiąją dalį publikacijų sudarė neutralaus konteksto pranešimai ir naujienos apie Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimus ir Lietuvos žydų (litvakų) bendruomenės inicijuotą akciją „Mes prisimename“. Neutralaus konteksto publikacijos sudarė 93,9 proc. visų darbų. Nors įprasta, jog Lietuvos žiniasklaidoje žydų tautinė bendrija dažniau minima teigiamame kontekste nei neigiamame, šių metų sausį situacija pasikeitė. Neigiamo konteksto publikacijų buvo beveik dvigubai daugiau nei teigiamo. Šio konteksto publikacijas sudarė keliuose portaluose perpublikuotas kontroversiškas Seimo nario komentaras, kuriame dėl Holokausto kaltinami buvo ir patys žydai, ši pozicija sulaukė ir palaikymo iš kaikurių kitų žurnalistų. Taip pat neigiamas kontekstas fiksuotas ir pranešimuose apie Izraelio konfliktus su Palestina. Šiuose pranešimuose Izraelio valstybės pavadinimas dažniausiai keičiamas į „Žydų valstybę“, taip politiniai Izraelio valstybės sprendimai ir klaidos siejami su visa žydų tauta, nepaisant šios tautinės bendrijos narių gyvenamosios valstybės. Neigiamas kontekstas sudarė 3,9 proc. sausio mėnesio publikacijų apie žydų tautinę bendriją. Teigiamame kontekste žydų tautinė bendrija minėta aptariant žymias žydų kilmės asmenybes, bendrą lietuvių ir žydų istoriją (Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė: kodėl Sausio 13-oji tokia svarbi ir šalies žydams?, 15min.lt). Teigiamo konteksto publikacijos sudarė tik 2,2 proc.

Balso suteikimas:

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo cituojami 9,7 proc. visų publikacijų. Didžiojoje dalyje šių darbų žydų tautinės bendrijos nariai dalijosi prisiminimais Holokausto aukų atminimo dienos proga (Holokaustą išgyvenęs vyras: „Lageryje praradau 37 šeimos narius, o patirto siaubo neįmanoma perteikti“, 15min.lt; Holokaustą išgyvenusi kaunietė ryžosi pasidalinti prisiminimais: mama priėmė lemtingą sprendimą, Delfi.lt).

Tematika:
Beveik ketvirtadalį publikacijų (24,4 proc.) sudarė pranešimai ir straipsniai apie Tarptautinės Holokausto aukų atminimo dienos minėjimus, įvairių savivaldybių merų ar kitų atstovų lankymąsi prie paminklų, pagerbiant ir prisimenant Holokausto aukas. Dešimtadalyje publikacijų apie žydus buvo kalbama Lietuvos istorijos kontekste. Beveik tokią pat dalį sudaro ir darbai Lietuvos politikos temomis (10,1 proc.). Galiausiai 8,5 proc. publikacijų sudarė pranešimai Lietuvos žydų istorijos, 8,3 proc. politinio žydų vaidmens užsienyje ir 7,5 proc. neapykantos kalbos temomis.

ROMAI

Sausio mėnesį pasirodė 112 darbų, kuriuose buvo kalbama apie romų tautinę bendriją, iš jų romai, kaip pagrindinė tema, buvo pristatomi tik 14-oje (12,5 proc. visų darbų).

Kontekstas:
Didžiojoje dalyje publikacijų apie romus kalbama neutraliu tonu – 64,3 proc. (72 publikacijos), neigiamame kontekste romai pristatomi beveik trečdalyje naujienų – 26,8 proc. (30 publikacijų), daugiau nei pusė šių publikacijų buvo apie kriminalinius įvykius. Net jei kriminalas įvykdytas kelių asmenų, akcentuoti tik tie, kurie nurodyti kaip romų tautybės (Kreivas teisingumas Alytuje – po viešos egzekucijos paauglė dar turi smurtautojams primokėti, Komentaras.lt). Taip pat aptikta darbų, kurie skatina neapykantą romų tautybės asmenims (pavyzdžiui: Respublika.lt ir Vakaro žiniose publikuotas straipsnis Iš svetimos kišenės / Čigonai gyvena iš miestiečių kišenės).Mažiausią dalį sudaro straipsniai, kuriuose romai pasirodo teigiamame kontekste – 8,9 proc. (10 publikacijų). Visi darbai, išskyrus du interviu, buvo pranešimai spaudai, kuriuos išplatino pati romų bendruomenė. Šie darbai buvo apie gerėjančią romų integracijos situaciją, romų kultūrą reprezentuojantį verslą (Ištvanas Kvikas apie karantino suteiktas galimybes: „Daugiau laiko skiriame romų integracijai“, 15min.lt).

Balso suteikimas:

Romų bendruomenės atstovai cituojami 9 publikacijose (8 proc. visų), tačiau cituoti tik du asmenys, muzikos atlikėjas Radži ir romų bendruomenės pirmininkas, muzikinio ansamblio „Sare Roma“ lyderis Ištvanas Kvik. Ši tendencija buvo stebima ir visais 2020-aisiais.

Tematika:
Daugiausia publikacijų istorijos tema 39 (34,8 proc.), 15,2 proc. sudaro publikacijos apie kriminalus, akcentuojant romų tautybės asmenų vaidmenį juose. Šiek tiek mažiau darbų pasirodė romų padėties Lietuvoje tema (11,6 proc.), publikacijos apie romų diskriminaciją sudarė 10,7 proc. visų sausio mėnesio publikacijų.

Sąvokų naudojimas ir stereotipų skatinimas:

Sąvoka čigonas naudojama 49-iose publikacijose (43,7 proc.), kaip sinonimas su žodžiu romas ji vartojama 8-iose (7,1 proc.). Vien romo sąvoka naudojama 63-uose darbuose (56,2 proc.).

26-iose publikacijose nustatytas stereotipų skatinimas (23,2 proc.), jose teigiama, jog romai yra nusikaltėliai, narkotinių medžiagų vartotojai ir prekeiviai (pavyzdžiui, Kuršėnų krašto žiniose publikuotame komentare apie narkotikų dekriminalizavimą, interpretuotinu pavadinimu Nuo adatėlės prie plaštakėlės, rašoma: „Trina rankomis romų tautybės atstovai, naktinių barų ir klubų savininkai, nes 253 medžiagas bus galima įsigyti, laikyti, vežti, parduoti, disponuoti kaip tik nori”. Tuo metu neigiami stereotipai apie romus laužomi buvo tik 9-iose publikacijose (8 proc.), jose romų bendruomenės pirmininkas I. Kvikas teigė: „Norime savo pavyzdžiu įrodyti, kad romų tauta – darbšti, gebanti puikiai gaminti ir, žinoma, negalinti gyventi be muzikos“ (Ištvanas Kvik apie darbą karantino metu, koncertų ilgesį ir pandemijos baimę, Ve.lt).


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ dalis. Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS