Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija

Medijų ir informacinis raštingumas
Tiriamoji žurnalistika ir inovacijos
Žiniasklaidos monitoringas
( 2022-01-01 — 2023-12-31 )

„Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija“ sukurta stiprinti žmogaus teises gerbiantį viešąjį diskursą pasitelkiant pirmą Lietuvoje įtraukiosios žurnalistikos platformą, buriant į virtualią bendruomenę žmogaus teisių ekspertus, žurnalistus ir stigmatizuojamas socialines grupes.

Prisijunk

Apie

Stiprėjant neigiamam žmogaus teisių viešam diskursui būtina ugdyti neapsisprendusios visuomenės dalies kritinį mąstymą, atsparumą dezinformacijai ir neapykantos kurstymui. Manoma, kad šios grupės neapsisprendimą veikia geografinis atotrūkis, maža įtrauktis ir žemas pasitikėjimas tradicinėmis žiniasklaidos priemonėmis, ribotos galimybės išgirsti stigmatizuotas grupes viešojoje erdvėje.

 

Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos laboratorijos rezultatas – per 40 įtraukių multimedijų pasakojimų apie žmogaus teises, kurie plačiai pasklis per žiniasklaidos priemones. Pasakojimų sklaidai, naujų istorijų paaieškai ar apibusiu pasitikėjimų grįstiems santykiams kurti bus pasitelkiama „Redakcija ant ratų“, „Gyvosios bibliotekos“ metodas ir socialininių tinklų kampanija. Kampanijos poveikį įtvirtins bendraamžių švietimas.

Prisijunk

Tapk žiniasklaidos monitoringo savanoriu

Prisijunk prie savanorių komandos, stebinčios Lietuvos žiniasklaidą ir pranešančios apie pažeidžiamų grupių vaizdavimo tendencijas.

Tapk bendruomenės dalimi

Prisijunk į virtualią bendruomenės platformą, kurioje bendruomenės nariai gali tobulėti, bendradarbiauti ir keistis idėjomis keičiančiomis žurnalistiką.

Dalyvauk medijų procese

Nori pasiūlyti redakcijai temą ar būti žiniasklaidos kūrimo proceso dalimi? Apsilankyt įtraukiosios žurnalistikos portale bendra.lt.

    Thank you for your message. We will get in touch shortly.

    Mokymai ir renginiai

    Mokomoji medžiaga