31 sausio 2024
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2024/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2024&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2024
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2024

Sausio mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2024

Sausio mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su socialine atskirtimi.

Sausio mėnesį analizuoti žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos su socialine atskirtimi Lietuvoje susiduriančios grupės: LGBTI+ bendruomenė, musulmonų religinė bendrija ir romų tautinė bendrija.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Grupių, apie kurias kalbama darbe, kalbinimas.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Stebimų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos gruodžio mėnesį:

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Sausio mėnesį stebėti 597 žiniasklaidos darbai, kuriuose minima LGBTI+ bendruomenė. Didžiojoje dalyje stebėto turinio LGBTI+ bendruomenė minima Lietuvos kontekste. Užsienio naujienos ir straipsniai sudarė daugiau nei ketvirtadalį visų darbų (29,5 proc.)

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie LGBTI+ bendruomenę

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (76,7 proc.) stebėto turinio – neutralaus konteksto, darbai, kuriuose stebėtas neigiamas požiūris apie LGBTI+ bendruomenę sudarė 13,1 proc. viso turinio. Daugiau nei pusė neigiamo konteksto darbų buvo komentaro žanro, o 60 proc. negatyvaus turinio sudarė darbai apie Lietuvos politines aktualijas. Neigiamas tonas taip pat stebėtas darbuose apie LGBTI+ bendruomenės santykį su religija.

Temų pasiskirstymas darbuose apie LGBTI+ bendruomenę

Teigiamo konteksto darbai sudarė dešimtadalį viso stebėto turinio. Beveik du trečdaliai pozityvaus konteksto darbų buvo pasikartojantys pranešimai apie naują ministrą pirmininką Prancūzijoje, kuris ne tik jauniausias, bet ir pirmasis atvirai homoseksualus asmuo, užimantis šias pareigas Prancūzijos istorijoje (Sveikindama naują Prancūzijos premjerą, I. Šimonytė tikisi plėtoti karinį bendradarbiavimą, Etaplius.lt). Teigiamas kontekstas stebėtas ir darbuose apie kultūrą, LGBTI+ bendruomenės reprezentaciją. Daugiau nei dešimtadalyje viso pozityvaus turinio stebėtos ir pačios bendruomenės citatos. Iš viso per sausio mėnesį fiksuoti 27 žiniasklaidos darbai, kuriuose cituojami pačios LGBTI+ bendruomenės atstovų citatos, tai sudarė 4,5 proc. viso stebėto turinio.

LGBTI+ bendruomenės atstovai kalbinti 4,5 proc. visų stebėtų darbų. 

Beveik ketvirtadalis stebėto turinio buvo apie neapykantos nusikaltimus ir diskriminaciją, daugiau nei 16 proc. sudarė darbai apie Lietuvos politiką. Daugiau nei dešimtadalis turinio buvo apie LGBTI+ bendruomenės santykį su religija. Arti dešimtadalio sudarė naujienos apie politiką Prancūzijoje. Kultūros tematikos publikacijos sudarė 7,9 proc. turinio. Kitos temos dažniau pasikartojusios publikacijose, kuriose minima LGBTI+  bendruomenė: sveikata (6,7 proc.), pramogų pasaulis (5,4 proc.), LGBTI+ politika Europos Sąjungoje (4,5 proc.), LGBTI+ padėtis Rusijoje (4 proc.).

Stebėti žiniasklaidos darbai, kuriuose vartoti šie raktažodžiai (visais linksniais, ir vienaskaita, ir daugiskaita): biseksualai, genderizmasgėjai, homofobija, homoseksualai, LGBTI+, lesbietės, lyties keitimas, orientacija, translyčiai, transseksualai. 66-uose darbuose stebėtas  šių žodžių vartojimas greta partnerystės termino. 

LGBTI+ bendruomenę apibūdinančių terminų vartojimas žiniasklaidoje

MUSULMONAI

Sausio mėnesį žiniasklaidoje stebėti 276 darbai, kuriuose minima musulmonų religinė bendrija. Didžioji dalis stebėto turinio (85 proc.) buvo užsienio naujienų konteksto. 

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie musulmonus

Šiuose darbuose dažniausiai stebėtas neutralus tonas, nei skatinant, nei griaunant stereotipų apie musulmonų bendruomenę. Neigiamas kontekstas fiksuotas 22-uose darbuose. Šie darbai buvo apie musulmonų bendruomenių gausėjimą Europos valstybėse, neramumus Pietryčių Azijoje ir karą Artimuosiuose Rytuose. Neigiamo konteksto darbai sudarė 8 proc. viso stebėto turinio apie musulmonus. Teigiamo konteksto publikacijos stebėtos rečiausiai, jos sudarė kiek mažiau nei 5 proc. visų darbų. Pozityvus tonas musulmonų atžvilgiu stebėtas darbuose apie turizmą, karą Ukrainoje, diskriminaciją ir istorinės tematikos publikacijose. Trijose iš trylikos teigiamo konteksto publikacijų fiksuotos musulmonų citatos (Musulmonė Alaa Lietuvą laiko savo namais: kas ją čia stebina?, 15min.lt; Idaris atvėrė širdį, kaip lietuviai reaguoja į musulmonus: kai paskutinį kartą grįžau į Lietuvą, buvau drąsus, TV3.lt). 

Iš 276 žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi musulmonai, šios religinės bendruomenės atstovai cituoti 12-oje. Tai yra kiek mažiau nei 4 proc. viso stebėto turinio.

Musulmonai kalbinti 4 proc. žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi musulmonai

Pranešimai apie karą Artimuosiuose Rytuose sudarė daugiau nei ketvirtadalį viso stebėto turinio, dažniausiai aptariant galimas paliaubas per musulmonams šventą pasninko mėnesį – Ramadaną. Dešimtadalis stebėtų darbų buvo apie turizmą. Istorinės tematikos straipsniai sudarė 8 proc. viso stebėto turinio, o pranešimai apie politinę situaciją Jungtinėse valstybėse 7 proc., kaip ir pranešimai apie neramumus Pietryčių Azijos valstybėse. Panašią dalį sudarė darbai apie Rusijos karą Ukrainoje (6,5 proc.). Po 5 proc. viso turinio sudarė darbai apie politiką Lietuvoje ir musulmonų patiriamą diskriminaciją. 

Temų pasiskirstymas darbuose apie musulmonus

ROMAI

Sausio mėnesį nagrinėti 176 žiniasklaidos darbai, kuriuose fiksuoti raktažodžiai: romai (92 darbai), čigonai (64 darbai), dar 21-ame darbe stebėtas abiejų tautovardžių vartojimas. 

Tautovardžių vartojimas žiniasklaidoje apie romus

Darbai, kuriuose stebėtas neutralus tonas sudarė beveik pusę stebėto turinio. Neigiamas tonas dažniausiai fiksuotas darbuose apie Užgavėnių šventes, kuriuose romų tautybė minima greta gyvūnų arba tokių gąsdinančių figūrų kaip demonai, giltinės ir pan. Tokiose publikacijose romams priskiriami stereotipiniai vaidmenys, būrimas iš delno, vagiliavimas. Iš 62 publikacijų apie Užgavėnes 57-ose vartotas tautovardis čigonas. Tarp neigiamo tono žiniasklaidos darbų stebėta ir 16 kriminalinių naujienų, kuriose pabrėžiama įtariamųjų tautybė. Darbai, kuriuose fiksuotas neigiamas tonas, sudarė beveik 23 proc. Viso stebėto turinio apie romus. Pozityvaus konteksto darbų sausio mėnesį stebėta 7 proc. daugiau nei neigiamo. Teigiamas kontekstas dažniausiai stebėtas darbuose, kuriuose pranešama apie įvairius kultūros renginius bei publikacijose apie romų padėtį Lietuvoje. Pozityvūs pranešimai sudarė 29,4 proc. viso stebėto turinio.

Konteksto pasiskirstymas darbuose apie romus

Iš 176 žiniasklaidos darbų, kuriuose minima romų tautybė, pačių romų citatos stebėtos 25-uose. Romai dažniausiai cituoti darbuose apie neapykantos kalbą, diskriminaciją ir romų padėtį Lietuvoje. 

Romai kalbinti 14 proc. žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi romai

Didžiausia dalis stebėtų darbų buvo apie Užgavėnes, jie sudarė daugiau nei trečdalį viso turinio. Tarp šių darbų buvo ne tik pranešimai apie Užgavėnių šventės renginius, bet ir diskusijos apie persirenginėjimo kitomis tautybės tradiciją (Lietuvos žydų bendruomenės pirmininkė: „Ar blynai būtų mažiau skanūs, jei neitume „žydauti”?”, 15min.lt; Užgavėnių tradicijos. Ar reikėtų atsisakyti žeidžiančių įvaizdžių?, Lnk.lt; Paulius Gritėnas. Užgavėnės – ne graži tradicija, o lietuviškosios tamsybės atspindys, Lrt.lt). Daugiau nei po dešimtadalį sudarė darbai apie kultūrą ir renginius (15 proc.), neapykantos kalbą ir diskriminaciją (13 proc.), romų padėtį Lietuvoje (11 proc.). Arti dešimtadalio stebėtų publikacijų buvo kriminaliniai pranešimai (9 proc.), tiek pat sudarė darbai apie pramogų pasaulio naujienas (9 proc.). Darbai, kuriuose aptariama romų integracija sudarė 1 proc. stebėto turinio.

Temų pasiskirstymas darbuose apie romus

Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS