08 rugpjūčio 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-liepa-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-liepa-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-liepa-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS LIEPA 2023

Liepos mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS LIEPA 2023

Liepos mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų stebimų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos liepą:

MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA |  LGBTIQ+ BENDRUOMENĖ

MUSULMONAI

Liepos mėnesį stebėti 350 žiniasklaidos darbų, kuriuose minima musulmonų religinė bendruomenė. Daugiau nei penktadalis (22,3 proc.) viso stebėto turinio buvo Lietuvos konteksto. Didžiojoje dalyje publikacijų musulmonų religinė grupė minima kitų valstybių kontekste. Septyniose publikacijose musulmonų religijos klausimai aptarti atskirai nuo kitų temų, tačiau daugelyje stebėtų darbų islamo religija nebuvo pagrindine publikacijos tema.

Didžioji dalis stebėto turinio, neutralus (88,6 proc.). Kaip ir birželio mėnesį, pozityvaus konteksto publikacijos sudarė nežymiai didesnę dalį nei neigiamo. Negatyvus tonas stebėtas darbuose, kuriuose aptarti neramumai Prancūzijoje, Švedijos užsienio politika, Korano deginimo atvejai. Šios publikacijos sudarė kiek daugiau nei 5,4 proc. viso turinio, nei vienoje iš jų nebuvo pakalbintas musulmonų religijos atstovas. Pozityvios reprezentacijos atvejai stebėti 6 proc. visų darbų. Temos, dominavusios pozityvaus konteksto publikacijose: islamo religija ir papročiai, turizmas, filantropija. Iš viso patys musulmonai pakalbinti dešimtyje publikacijų, iš kurių beveik pusė teigiamo konteksto. Liepos mėnesį islamo religijos atstovų citatos dažniausiai stebėtos publikacijose, kuriose aptariamos Korano deginimo akcijos Skandinavijos šalyse. Panašią akciją kitų religijų šventosioms knygoms organizavęs musulmonas, paaiškino kodėl nesiėmė tokių pačių veiksmų: „Niekada nenorėjau deginti jokių knygų. Aš musulmonas – mes nedeginame“ (Torą ir Bibliją sudeginti žadėjęs vyras neįgyvendino savo ketinimų, Delfi.lt).

Korano deginimo akcijos Skandinavijos valstybėse – dažniausia tema liepos mėnesį, aptarta daugiau nei trečdalyje (37,7 proc.) viso stebėto turinio apie musulmonus. Beveik 15 proc. darbų buvo užsienio politikos temomis, daugiausiai Švedijos ir Turkijos. Kitos temos dažniau dominavusios publikacijose apie musulmonus: istorija (7,1 proc.), turizmas (6,3 proc.), ritualinės paslaugos (4,6 proc.), Rusijos karas Ukrainoje (4 proc.).

Terminas „islamistas“ stebėtas penkiolikoje, o „islamofobija“ devyniose publikacijose iš 350 stebėtų.

ROMAI

Liepos mėnesį stebėti 95 žiniasklaidos darbai apie romus, tai yra dvidešimtimi daugiau nei birželį. Visos išskyrus penkias publikacijas buvo Lietuvos konteksto. Romų kultūros, integracijos klausimai kaip pagrindinė darbo tema pristatyta septyniuose. 

 Beveik trys ketvirtadaliai (74,7 proc.) darbų neutralaus konteksto. Tai yra žymiai daugiau nei dvejais praėjusiais mėnesiais, kai neutralios publikacijos sudarė vos daugiau nei pusę stebėtų darbų. Liepos mėnuo romų reprezentacijai žiniasklaidoje išsiskyrė ir tuo, jog teigiamo konteksto darbų aptikta daugiau nei neigiamo. Publikacijos, kuriose stebėtas negatyvus tonas romų atžvilgiu, sudarė nepilną dešimtadalį (9,5 proc.) viso turinio, šias publikacijas sudarė vienas kriminalinės tematikos pranešimas ir straipsniai apie karo prievolės vengimą Ukrainoje, kuriuose išskirtas atvejis, kai tarp nuo karo bėgančių vyrų pastebėtas ir romų tautybės asmuo. Teigiamo konteksto darbai sudarė 15,8 proc. viso stebėto turinio. Šiose publikacijose dažniausios temos: kultūra ir renginiai, bei romų integracija. Daugiau nei pusėje teigiamo konteksto publikacijų stebėtos ir pačių romų citatos. Stigmatizuojančias nuostatas apie romų nedarbą paneigti siekė Kristina Saidova: „Mes siekiame laužyti šį stereotipą ir jau matome iš savo klienčių, kad keičiasi nuomonė apie mūsų tautybės žmones. Be to, norime savo pavydžiu ir kitoms romų mergaitėms parodyti, kad jos irgi gali būti savarankiškos, mokytis ir siekti svajonių“ (Vilniuje grožio saloną atvėrusios romės: „Esame kaip ir visi žmonės“, Madeinvilnius.lt). Stereotipus žiniasklaidoje neigė ir romai sportininkai: „Man labai svarbu, kad apie mus galvotų kaip apie gerus žmones. Svarbiausia, kad asmuo būtų geros širdies, norėtų padėti kitiems, tuomet ir į jį žiūrės teigiamai“ interviu Lrt portalui sakė A. Kosparovičius(Už paaukotus pinigus svajonę pasieksiantis romų tautybės kovotojas: buvome chuliganai, bet sportas leido tapti geresniems, Lrt.lt).

Beveik pusė (49,5 proc.) stebėtų darbų buvo apie renginius, kultūrą. Lygiai penktadalį sudarė istorinės tematikos publikacijos. Kitos temos dažniau pasirodžiusios žiniasklaidoje apie romus: Rusijos karas Ukrainoje (6,3 proc.), romų integracija (5,3 proc.), socialinė parama (4,2 proc.).

Didžiojoje dalyje publikacijų pasirinktas tautovardis romas, o negatyvų atspalvį turintis tautybės apibrėžimas „čigonas“ stebėtas kiek daugiau nei ketvirtadalyje viso stebėto turinio (27 iš 95 publikacijų).

LGBTIQ+ BENDRUOMENĖ

Pirmąjį vasaros mėnesį stebėti 695 žiniasklaidos darbai, kuriuose minėta LGBTI+ bendruomenė. Daugiau nei du trečdaliai šių darbų buvo Lietuvos konteksto. Didžiojoje dalyje publikacijų apie LGBTI+ bendruomenę tik užsimenama aptariant kitas temas. Darbai, kuriuose koncentruotasi tik į LGBTI+ susijusius klausimus nesudarė penktadalio (17,7 proc.

Didžioji dalis stebėto turinio vertintinas kaip neutralus (72,7 proc.). Publikacijos, kuriose išreikšta neigiama pozicija LGBTI+  bendruomenės atžvilgiu sudarė beveik 15 proc. visų darbų. Daugiau nei pusė neigiamo konteksto publikacijų – komentaro žanro. Šiuose darbuose aptarti Lietuvos politikos klausimai, kartotas naratyvas apie „LGBTI+ bendruomenės propagandą“ ir tariamą jos grėsmę. Didžioji dalis neigiamo turinio kartojosi trijose skirtingose žiniasklaidos priemonėse (portaluose Respublika.lt ir Tiesos.lt, leidinyje Vakaro žinios).

Teigiamo konteksto publikacijos sudarė mažiausią dalį stebėto turinio: 12,7 proc. Pozityvus kontekstas stebėtas publikacijose apie „Pride“ (pasididžiavimo) eitynes, LGBTI+ bendruomenės reprezentaciją, simbolius ir istoriją, politinius laimėjimus kaimyninėse valstybėse (Estijoje įteisinus tos pačios lyties asmenų santuokas – LGBT bendruomenės džiaugsmas ir opozicijos skepsis, Lrt.lt; Naujasis Latvijos prezidentas: diplomatas, nebijantis aštrių žodžių, Kauno.diena.lt). Beveik dviejuose trečdaliuose teigiamo konteksto darbų stebėtas ir pačios LGBTI+ bendruomenės citavimas, dažniausiai „Pride“ eitynių kontekste (Tūkstančiai izraeliečių dalyvavo „Pride“ eitynėse Jeruzalėje, Bns.lt; Raskevičius apie LGBT eitynes šeštadienį: renginys yra labai svarbus, Tv3.lt; Šimtai žmonių renkasi į LGBTIQ eitynes Vilniuje, Etaplius.lt). Pačios bendruomenės citavimas stebėtas beveik 17 proc. visų stebėtų darbų.

Dažniausiai LGBTI+ bendruomenė minėta publikacijose apie Lietuvos politikos klausimus (23,8 proc.). Po beveik dešimtadalį stebėto turinio sudarė darbai apie užsienio politiką (9,3 proc.), apie LGBTI+ eitynes ir mitingus (9,1 proc.), kultūrą (9,1 proc.). Kiek daugiau nei 7 proc. viso stebėto turinio buvo minimas „LGBTI+ propagandos“ naratyvas, o darbai, kuriuose minėta diskriminacija, su kuria susiduria skirtingos seksualinės orientacijos atstovai, sudarė 6,6 proc. viso liepos mėnesį stebėto turinio.

Liepos mėnesį išnagrinėti 1140 žiniasklaidos darbų, kuriuose minimos su socialine atskirtimi susiduriančios grupės: romai, musulmonai ir LGBTI+ bendruomenė.


Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS