30 birželio 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS BIRŽELIS 2023

Birželio mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS BIRŽELIS 2023

Birželio mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų stebimų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos birželį:

 LGBTIQ+ BENDRUOMENĖ | MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA |

LGBTIQ+ BENDRUOMENĖ

Pirmąjį vasaros mėnesį stebėti 695 žiniasklaidos darbai, kuriuose minėta LGBTI+ bendruomenė. Daugiau nei du trečdaliai šių darbų buvo Lietuvos konteksto. Didžiojoje dalyje publikacijų apie LGBTI+ bendruomenę tik užsimenama aptariant kitas temas. Darbai, kuriuose koncentruotasi tik į LGBTI+ susijusius klausimus nesudarė penktadalio (17,7 proc.

Didžioji dalis stebėto turinio vertintinas kaip neutralus (72,7 proc.). Publikacijos, kuriose išreikšta neigiama pozicija LGBTI+  bendruomenės atžvilgiu sudarė beveik 15 proc. visų darbų. Daugiau nei pusė neigiamo konteksto publikacijų – komentaro žanro. Šiuose darbuose aptarti Lietuvos politikos klausimai, kartotas naratyvas apie „LGBTI+ bendruomenės propagandą“ ir tariamą jos grėsmę. Didžioji dalis neigiamo turinio kartojosi trijose skirtingose žiniasklaidos priemonėse (portaluose Respublika.lt ir Tiesos.lt, leidinyje Vakaro žinios).

Teigiamo konteksto publikacijos sudarė mažiausią dalį stebėto turinio: 12,7 proc. Pozityvus kontekstas stebėtas publikacijose apie „Pride“ (pasididžiavimo) eitynes, LGBTI+ bendruomenės reprezentaciją, simbolius ir istoriją, politinius laimėjimus kaimyninėse valstybėse (Estijoje įteisinus tos pačios lyties asmenų santuokas – LGBT bendruomenės džiaugsmas ir opozicijos skepsis, Lrt.lt; Naujasis Latvijos prezidentas: diplomatas, nebijantis aštrių žodžių, Kauno.diena.lt). Beveik dviejuose trečdaliuose teigiamo konteksto darbų stebėtas ir pačios LGBTI+ bendruomenės citavimas, dažniausiai „Pride“ eitynių kontekste (Tūkstančiai izraeliečių dalyvavo „Pride“ eitynėse Jeruzalėje, Bns.lt; Raskevičius apie LGBT eitynes šeštadienį: renginys yra labai svarbus, Tv3.lt; Šimtai žmonių renkasi į LGBTIQ eitynes Vilniuje, Etaplius.lt). Pačios bendruomenės citavimas stebėtas beveik 17 proc. visų stebėtų darbų.

Dažniausiai LGBTI+ bendruomenė minėta publikacijose apie Lietuvos politikos klausimus (23,8 proc.). Po beveik dešimtadalį stebėto turinio sudarė darbai apie užsienio politiką (9,3 proc.), apie LGBTI+ eitynes ir mitingus (9,1 proc.), kultūrą (9,1 proc.). Kiek daugiau nei 7 proc. viso stebėto turinio buvo minimas „LGBTI+ propagandos“ naratyvas, o darbai, kuriuose minėta diskriminacija, su kuria susiduria skirtingos seksualinės orientacijos atstovai, sudarė 6,6 proc. viso birželio mėnesį stebėto turinio.

MUSULMONAI

Birželio mėnesį stebėta 290 žiniasklaidos publikacijų, kuriose minimi musulmonai. Beveik penktadalis (19,5 proc.) viso stebėto turinio Lietuvos konteksto, o didžiojoje dalyje visų publikacijų musulmonų religinė grupė minima aptariant įvairias temas kitų valstybių atžvilgiu. Išsamiau su musulmonais susijusios temos aptartos kiek daugiau nei dešimtadalyje (10,7 proc.) viso stebėto turinio.

Publikacijos, kuriose musulmonai minimi neutraliai sudaro keturis penktadalius visų stebėtų darbų. Žiniasklaidos turinys, kuriame fiksuotos negatyvios musulmonų reprezentacijos, skatinant stereotipus ir siejant šios religijos narius su grėsme, stebėtas dešimtadalyje publikacijų. Daugiau nei trečdalyje tokių publikacijų musulmonai minėti teroristinių išpuolių ir jų istorijos kontekste. Žurnalistiniai darbai, kuriose aptiktos teigiamos islamo religiją išpažįstančių asmenų reprezentacijos, sudarė panašią, tačiau beveik procentu mažesnę dalį: 9,3 proc. Šiuose darbuose išsamiau pristatytos musulmonų tradicijos, islamo religija minėta turizmo bei įvairių renginių kontekste. Dviejuose penktadaliuose pozityvios reprezentacijos atvejų stebėtas ir pačios musulmonų religinės bendruomenės atstovų citavimas. Gegužės mėnesį musulmonų citavimas stebėtas aštuoniose iš šimto publikacijų, kuriose jie minimi. Apie tai kaip sportininkams pavyksta laikytis islamo tradicijų žiniasklaidai papasakojo krepšininkas Jordenas Duffy (Duffy: apie Panevėžį, Ramadaną ir atkrintamųjų startą penktadienį, Aina.lt). Atsivertimo į islamo religiją patirtimi pasidalino lietuvė (Egipte šeimą sukūrusi lietuvė siekia griauti stereotipus, Kauno.diena.lt).

Daugiau nei dešimtadalį (14,5 proc.) sudarė darbai, kuriuose musulmonai minėti Rusijos karo Ukrainoje kontekste. Dešimtadalis (10,3 proc.) publikacijų buvo apie turizmą, po 8 proc. sudarė darbai apie Turkijos prezidento rinkimus ir neramumus Pietryčių Azijoje. Daugiau nei 5 proc. visų stebėtų darbų buvo apie Jungtinės Karalystės monarchiją, o po 4,5 proc. sudarė istorinės tematikos publikacijos ir darbai, kuriuose kalbėta apie diskriminaciją prieš musulmonus.

ROMAI

Pirmąjį vasaros mėnesį stebėta mažiau žiniasklaidos turinio apie romus nei įprastai. Birželį stebėtos 74 publikacijos, kuriose minimi romai (visais mėnesiais iki šiol buvo stebima daugiau nei 100 darbų). Visos publikacijos išskyrus vieną buvo Lietuvos konteksto. Romų kultūros, integracijos klausimai kaip pagrindinė darbo tema pristatyta dviejose publikacijose. 

 Žiniasklaidos darbai, kuriuose romai minimi neutraliai, sudarė kiek daugiau nei pusę viso stebėto turinio (55,4 proc.). Arti trečdalio (32,4 proc.) visų darbų priskirti neigiamam kontekstui. Didžioji dalis negatyvių publikacijų buvo kriminalinės tematikos. Pozityvūs darbai, kuriuose griaunami neigiami stereotipai ir romai vaizduojami teigiamai, sudarė kiek daugiau nei dešimtadalį (12,2 proc.). Trečdalyje pozityvios reprezentacijos darbų buvo stebėtas ir pačios romų bendruomenės citavimas. Šiuose darbuose buvo kalbama apie romų integraciją: Vilniaus romai – nauji miesto profesionalai, Manoteises.lt; Kėdainių rajono meras susitiko su romų bendruomenės atstovais, Etaplius.lt . Šios publikacijos buvo vienintelės, kuriose pastebėtos romų citatos. Iš 74 stebėtų publikacijų, kuriose minimi romai, tik trijose stebėtas romų citavimas. 

Daugiausiai stebėtų darbų (20)  buvo apie įvairius  renginius, kultūrą. Nemažą dalį sudarė kriminalinės tematikos publikacijos (15), kuriose romų tautybė sieta su nusikalstama veikla. Tuo metu Lietuvos politikos lauke pradėtos diskusijos apie tautybės minėjimą teismo bylose: Seimas svarstys kodekso pataisą, leisiančią nuosprendyje nenurodyti kaltinamojo tautybės, Lrt.lt. Romai minėti 8-uose Lietuvos politikos tematikos darbuose. Stebėtos 9 istorinės tematikos publikacijos, dar 6 darbuose buvo minima įvairi socialinė pagalba romams, fiksuoti 4 publikacijos apie romų integraciją. 

Didžiojoje dalyje publikacijų vartotas tautovardis romas, tačiau negatyvų atspalvį turintis tautybės apibrėžimas „čigonas“  stebėtas arti trečdalio viso stebėto turinio (24 iš 74 publikacijų).

Antraščių, pasirodžiusių žiniasklaidoje birželio mėnesį, koliažas.

Birželio mėnesį išnagrinėti 1059 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos su socialine atskirtimi susiduriančios grupės: romai, musulmonai ir LGBTI+ bendruomenė.


Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS