30 balandžio 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-balandis-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-balandis-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-balandis-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS BALANDIS 2023

Balandį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS BALANDIS 2023

Balandį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos balandį:

 MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJALGBTI+ BENDRUOMENĖ

MUSULMONAI

Balandžio mėnesį stebėti 367 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimi musulmonai. Didžioji dalis publikacijų buvo užsienio naujienų konteksto, 15 proc. viso turinio musulmonų religinės grupės nariai buvo minimi Lietuvos kontekste. Ketvirtadalyje stebėto turinio į su islamo tikėjimu susijusias temas buvo gilinamasi išsamiau, kituose darbuose musulmonai tik paminėti kitų temų kontekste. 

Keturios iš penkių stebėtų publikacijų buvo neutralaus konteksto. Žiniasklaidos darbai, kuriuose musulmonai minėti teigiamai sudarė daugiau nei dešimtadalį (13,4 proc.). Pozityvių musulmonų reprezentacijų balandžio mėnesį stebėta dvigubai daugiau nei neigiamo. Dažniausiai teigiamas kontekstas stebėtas publikacijose apie turizmą ir Rusijos sukeltą karą Ukrainoje, kuriose pranešta, jog V. Zelenskis apdovanojo Ukrainos karius musulmonus ir pranešė, jog nuo šiol Ukraina rengs oficialų iftarą (ramadano vakarienę), publikacijoje cituota V. Zelenskio padėka musulmonų bendruomenei: „Ukraina yra dėkinga mūsų šalies musulmonams ir visiems tiems pasaulio musulmonų bendrijoje, kas, kaip ir mes, trokšta taikos ir apsaugos nuo blogio“ (V. Zelenskis smerkia Rusijos represijas prieš Krymo musulmonus, Kl.lt). Stebėti ir 24 darbai, kuriuose apie musulmonus kalbėta neigiamai, šiose publikacijose dominavo neramumų Artimuosiuose Rytuose, terorizmo istorijos ir moterų teisių temos. Nei vienoje negatyvaus konteksto publikacijoje nebuvo cituojamas joks musulmonų bendruomenės narys. Nors balandį musulmonai žiniasklaidoje buvo minimi gana dažnai (dažniau nei kovą ir vasarį), tačiau stebėtas menkas pačios musulmonų religinės bendruomenės citavimas. Iš daugiau nei 367 publikacijų, tik vienuolikoje stebėtas pačių musulmonų kalbinimas, tai yra 2,9 proc. viso stebėto turinio. Tarp publikacijų, kuriose cituoti musulmonai, ir pirmojo musulmono Škotijos lyderio pergalės kalbos ištraukos (Varžybas dėl naujojo Škotijos lyderio posto laimėjęs H. Yousafas: naujas žmogus, tikslas – senas, Kauno.diena.lt), ir vieno iš Danijos „sudėtingiausių getų“ gyventojų bendrijos pirmininko citatos (Danijos užmojis pakeisti imigrantų gyvenimą patinka ne visiems: lygina su ukrainiečiais, Lrytas.lt). Šioje publikacijoje viena pirmųjų musulmoniškos kilmės moterų, išrinktų į Danijos parlamentą, kurdė Ozlem Cekic cituota taip: 

Aš kalbu su vaikais, kurie gyvena šioje teritorijoje, ir jie mano, kad yra danai, nes gimė Danijoje, turi daniškus pasus, kalba daniškai, lanko čia mokyklas. Bet žmonės visada jiems sako: „Tu nesi danas, nes esi musulmonas“. Kaip galima tikėtis, kad jie bus lojalūs šaliai, kuri nepriima jų tokių, kokie jie yra?“

Ozlem Cekic citata iš publikacijos portale Lrytas.lt

Tematika ir sąvokos

Daugiausiai stebėtų publikacijų (28,6 proc.) buvo apie neramumus Artimuosiuose Rytuose, kiek daugiau nei dešimtadalis (10,4 proc.) darbų buvo apie Rusijos karą Ukrainoje, 9,3 proc. apie turizmą, istorinės tematikos publikacijos sudarė 6,3 proc. Kiti stebėti darbai buvo apie įvykius Vidurio Azijoje (5,4 proc.), neramumus Afrikoje (4,6 proc.), užsienio politikos klausimus (4,6 proc.), bendrus religinius klausimus (4,3 proc.), apie teroristinius išpuolius ir jų istoriją (3,5 proc.).

ROMAI

Balandžio mėnesį stebėtas 121 žiniasklaidos darbas, kuriame minima romų tautybė. Daugelis (102 publikacijos) buvo Lietuvos konteksto naujienos. Beveik visuose darbuose apie romus kalbama kitų temų kontekste, romų bendruomenės gyvenimas, tradicijos ir padėtis kaip pagrindinė darbo tema pristatyta keturiolikoje publikacijų.

Daugiau nei pusė (61,1 proc.) stebėtų darbų neutralaus konteksto. Neigiamo konteksto publikacijos, kuriose skatinami neigiami stereotipai romų etninės grupės atžvilgiu, sudarė daugiau nei ketvirtadalį (28,1 proc.) viso stebėto turinio. Visos išskyrus aštuonias neigiamo konteksto publikacijas buvo kriminalinės tematikos. Pozityvaus konteksto publikacijos sudarė šiek tiek daugiau nei dešimtadalį (10,7 proc.) visų stebėtų darbų. Pusėje teigiamo konteksto publikacijų stebėtas ir pačios romų etninės grupės narių citavimas. Iš viso romų citatos stebėtos septyniose publikacijose iš 121 stebėto darbo. Tarptautinę romų dieną LRT radijo laidoje „10-12“ pasirodė pasakojimas apie jų padėtį Lietuvoje.  Žiniasklaidoje kaip ir kovo mėnesį kartojosi romų ansamblio „Sare Roma“ inicijuoti pranešimai spaudai apie gastroles po Lietuvos miestus (Į Telšius atvykstantis I.Kvik: apie kolegų netektis, lietuvišką muziką ir norą švęsti gyvenimą, Tzinios.lt). Apie romus kitose Europos valstybėse buvo galima sužinoti Popiežiaus vizito Vengrijoje konkteste: Vengrijoje lankosi popiežius Pranciškus: romų tikintieji su specialiai sukonstruotu automobiliu po šalį vežioja kryžių, Lrt.lt

Temos ir tautovardžiai

Balandį daugiausiai publikacijų, kuriose minimi romai, buvo kultūros ir kriminalinės tematikos. Šių temų darbai sudarė po daugiau nei penktadalį (21,5 proc.) viso turinio. Taip pat arti penktadalio (18,2 proc.) sudarė istorinių temų publikacijos. Žmogaus teisių temų publikacijos sudarė 14 proc. Darbai apie neapykantos kalbą ir diskriminaciją, nukreiptą prieš romų etninę grupę, sudarė 7,4 proc. Romai minėti ir žiniasklaidos darbuose apie religiją, Lietuvos politiką, karą Ukrainoje, turizmą, romų integraciją ir padėtį Lietuvoje. Didžiojoje dalyje publikacijų vartotas tik tautovardis „romas“, tautovardis „čigonas“ stebėtas devyniolikoje publikacijų.

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Balandžio mėnesį stebėtos 507 publikacijos, kuriose minima LGBTI+ bendruomenė. Daugelis darbų buvo Lietuvos konteksto, kiek daugiau nei ketvirtadalyje (26,2 proc.) publikacijų LGBTI+ bendruomenė minima užsienio naujienų kontekste. Didžiojoje dalyje stebėtų darbų apie skirtingas lytines tapatybes tik užsimenama, seksualinės orientacijos klausimai kaip pagrindinė darbo tema nagrinėti 16 proc. stebėtų publikacijų.

LGBTI+ bendruomenė balandžio mėnesį žiniasklaidoje, kaip ir įprasta, dažniausiai (77,7 proc.) minėta neutraliai. Neigiamo konteksto publikacijos sudarė beveik tris kart didesnę žiniasklaidos darbų dalį nei teigiamos reprezentacijos. Publikacijos, kuriose LGBTI+ bendruomenė pristatoma neigiamai sudarė 16,4 proc. viso turinio. Beveik pusė šių darbų buvo apie Lietuvos politiką, daugiausiai apie partnerystės įteisinimą. Pozityvios LGBTI+ bendruomenės reprezentacijos stebėtos trisdešimtyje publikacijų, tai yra beveik 6 proc. viso stebėto turinio. Trečdalyje teigiamo konteksto publikacijų fiksuotas pačios LGBTI+ bendruomenės narių kalbinimas. Iš viso LGBTI+ bendruomenė cituota kiek daugiau nei dešimtadalyje viso stebėto žiniasklaidos turinio. Dažniausiai cituoti homoseksualūs vyrai (42 iš 56 darbų). Daug rečiau stebėtos homoseksualių moterų (6 publikacijos) ir translyčių (5 darbai) asmenų citatos. Daugiausiai LGBTI+ bendruomenės citatos stebėtos publikacijose apie partnerystės įteisinimą, pranešimas spaudai apie trijų vienos lyties porų kreipimąsi į teismą dėl santuokos registravimo Lietuvoje žiniasklaidoje pasirodė 18 kartų (Trys vienos lyties asmenų poros kreipiasi į teismą: sieks registruoti santuoką Lietuvoje, Madeinvilnius.lt). Apie LGBTI+ bendruomenės patirtis balandį buvo galima išgirsti LRT laidose „72 atspalviai“ (Alen Chicco: Lietuvoje dar nesutikau nė vieno atlikėjo, kuris dainuotų apie savo meilę tos pačios lyties žmogui, LRT) ir „Svečiuose Nomeda“ („Drag“ pasirodymais stebinantis Tadas: mama sakė, kad homoseksualumas – tai fazė, kuri praeis, LRT). Pora kitų LGBTI+ bendruomenės narių reprezentacijos pavyzdžių: Translytė Zofija Krocaitė – apie nuotykius Madeiroje ir santykių kūrimą: daug žmonių nesugeba išsakyti savo jausmų, TV3.lt „Ukrainietės turi daugybę priežasčių nespausti mums rankų“: prieš karą pasisakiusi D.Kasatkina suprato L.Curenkos gestą, Sportas.lt

Temos:

Žiniasklaidoje apie LGBTI+ bendruomenę dominavo politinės tematikos publikacijos, kuriose svarstyti vienos lyties porų partnerystės įteisinimo ir lyties keitimo klausimai. Tokio pobūdžio darbai sudarė beveik ketvirtadalį (23,9 proc.) viso stebėto turinio. Daugiau nei dešimtadalis stebėtų darbų buvo kultūros temomis (11,2 proc.), taip pat arti dešimtadalio (9,5 proc.) sudarė publikacijos apie neapykantos kalbą, diskriminaciją LGBTI+ bendruomenės atžvilgiu. Religijos ir LGBTI+ bendruomenės santykis aptartas 7,1 proc. darbų, 6,1 proc. stebėtų darbų buvo apie bendrą politinę Lietuvos situaciją, 5,1 proc. istorinės tematikos.

Dažniausiai minėti terminai, apibūdinantys LGBTI+ bendruomenę ir jos narius: LGBTI+ (39,8 proc.), homoseksualumas (35 proc.), orientacija (18,8 proc.), gėjai (17,7 proc.), translyčiai (17,2 proc.), transseksualai (9,5 proc.), kiti stebėti terminai: partnerystė (6,5 proc.), biseksualai (4,5 proc.), lesbietės (4,2 proc.), homofobija (4 proc.), lyties keitimas (3,6 proc.), genderizmas (2,7 proc.).


Balandžio mėnesį žiniasklaidoje stebėti 995 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos anksčiau nurodytos grupės, susiduriančios su socialine atskirtimi.


Žiniasklaidos monitoringas vykdomas įgyvendinant Europos Sąjungos PERSPECTIVES ir „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįstos kritinio mąstymo laboratorijos“, kuri yra Aktyvių piliečių fondo (APF), finansuojamo Norvegijos finansinio mechanizmo lėšomis, projektus. 

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS