08 balandžio 2023
https://www.media4change.co/lt/reactions/romai-ziniasklaidoje-skatinamos-ar-griaunamos-neigiamos-visuomenes-nuostatos-romu-atzvilgiu/?page&reactions=romai-ziniasklaidoje-skatinamos-ar-griaunamos-neigiamos-visuomenes-nuostatos-romu-atzvilgiu&post_type=reactions&name=romai-ziniasklaidoje-skatinamos-ar-griaunamos-neigiamos-visuomenes-nuostatos-romu-atzvilgiu
Romai žiniasklaidoje: skatinami ar griaunami stereotipai?

Visuomenės nuostatų tyrimai ne pirmus metus atkreipia dėmesį į neigiamą lietuvių požiūrį į romų etninę grupę. 2022-ųjų metų apklausos duomenimis, su romais kaimynystėje gyventi nenorėtų 57,7 proc. apklausos respondentų (beveik taip pat į apklausas atsakyta ir prieš 13 metų). Nepaisant pačios romų bendruomenės ir kartu su jais dirbančių žmogaus teisių aktyvistų pastangų, ryškių pokyčių visuomenės nuostatose į juos nepastebima. Ar romų įvaizdis žiniasklaidoje keičiasi? „Media4Change“ analitikai, ieškodami atsakymų, pateikia 2022-ųjų metų žiniasklaidos stebėsenos apibendrinimus.

Romai žiniasklaidoje: skatinami ar griaunami stereotipai?

Visuomenės nuostatų tyrimai ne pirmus metus atkreipia dėmesį į neigiamą lietuvių požiūrį į romų etninę grupę. 2022-ųjų metų apklausos duomenimis, su romais kaimynystėje gyventi nenorėtų 57,7 proc. apklausos respondentų (beveik taip pat į apklausas atsakyta ir prieš 13 metų). Nepaisant pačios romų bendruomenės ir kartu su jais dirbančių žmogaus teisių aktyvistų pastangų, ryškių pokyčių visuomenės nuostatose į juos nepastebima. Ar romų įvaizdis žiniasklaidoje keičiasi? „Media4Change“ analitikai, ieškodami atsakymų, pateikia 2022-ųjų metų žiniasklaidos stebėsenos apibendrinimus.

Per praėjusius metus „Media4Change“ išnagrinėjo 1660 žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi romai. Tai yra 150 publikacijų daugiau nei stebėta 2021-aisiais. Romų etninės grupės matomumas žiniasklaidoje yra gana pastovus, nuo 2020 metų kasmet fiksuojama daugiau nei pusantro tūkstančio publikacijų, kuriose jie minimi. 

Kontekstas ir romų balsai žiniasklaidoje

Konteksto pasiskirstymas nagrinėtuose darbuose panašus kaip ir pernai. Didžiąją dalį (64,8 proc.) sudaro tekstai, kuriuose apie romus kalbama neutraliai. Tačiau neigiamo konteksto publikacijos, kuriose skatinami stereotipai apie šią etninę grupę, vis dar sudaro daugiau nei penktadalį (20,9 proc.) viso žiniasklaidos turinio. Rečiausiai pastebimi pozityvaus konteksto darbai, kuriuose griaunami stereotipai. Praėjusiais metais tokios publikacijos sudarė 14,2 proc. Verta pabrėžti, jog neretai teigiamo konteksto publikacijos inicijuojamos pačios romų bendruomenės. 2022-aisiais daugiau nei pusė teigiamo konteksto publikacijų buvo pranešimai spaudai. Lyginant konteksto apie romus  žiniasklaidoje pasiskirstymą per pastaruosius ketveriuss metus pastebima, kad nuo 2019 metų nuosekliai mažėja negatyvaus konteksto. Teigiamo konteksto darbų 2022-aisiais fiksuota 6 proc. daugiau. Kaip ir kasmet, „Media4Change“ analitikai atkreipia dėmesį į teigiamo konteksto ir romų kalbinamumo koreliaciją. Daugiau nei trečdalyje visų pozityvaus konteksto publikacijų buvo aptinkamos ir pačių šios tautybės atstovų citatos. 

Konteksto pasiskirstymas žiniasklaidos darbuose, kuriuose minimi romai (2019-2022 metai)

Iš 1660 žiniasklaidos publikacijų, kuriose buvo kalbama apie romus, jie patys kalbinti 136-iuose darbuose, tai yra 8,2 proc. viso turinio. Kalbinamumo rodiklis rodo, kad tendencijos panašios su praėjusiais metais (2021 – 7,5 proc.; 2020 – 8,9 proc.). Daugiau nei pusė publikacijų (63,2 proc.), kuriose kalbinti patys romai – teigiamo konteksto. Dažniausiai jų citatos stebėtos darbuose apie šios tautybės tradicijas (62 publikacijos). Romų etninės grupės nariai kalbinti ir kultūros tematikos tekstuose (30 publikacijų), kalbant apie jų bendrą padėtį Lietuvoje ar užsienio valstybėse. Stebėtos 6 publikacijos, kuriose šios etninės grupės nariai išsamiau pasidalino diskriminacijos patirtimis. 

Publikacijų, kuriose minimi romai, tematika

Ketvirtadalis viso žiniasklaidos turinio apie romus buvo kultūros tematikos. Nemažą dalį publikacijų sudarė darbai, kuriuose jie minimi kriminalų kontekste. Kriminalinės tematikos darbai užėmė daugiau nei du trečdalius visų neigiamo konteksto darbų. Apie žmogaus teises, neapykantos kalbą kalbėta šiek tiek daugiau nei dešimtadalyje publikacijų. Taip pat arti dešimtadalio sudarė istorinės tematikos darbai. Beveik 9 proc. viso turinio buvo apie Rusijos karą Ukrainoje.

Temų pasiskirstymas žiniasklaidoje apie romus (2022 metų duomenys)

„Media4Change“ komanda kartu su romų bendruomenės aktyvistais praėjusį pavasarį atkreipė dėmesį į skirtingą etninių romų ir ukrainiečių vaizdavimą, pranešant apie Ukrainos gyventojų pasipriešinimą prieš okupantus. Ginklo atėmimas iš agresoriaus negali būti siejamas su kriminaline veikla, vagyste. Tačiau būtent tokios sąsajos stebėtos žiniasklaidoje praėjusių metų žiemos pabaigoje. Romų vaizdavimo karo Ukrainoje kontekste problematika ypač ryški lyginant, kaip skirtingai perteikiama situacija, kai tą patį veiksmą atlieka ukrainiečių tautybės asmenys. Beveik visi darbai, kuriuose buvo pranešama apie Rusijos pajėgų tanką nuvariusius romus, buvo vartojamas veiksmažodis „pavogė“, tačiau pranešant apie lygiai tą patį veiksmą atlikusių ukrainiečių darbą, buvo pasirinkti kiti žodžiai: „nuvarė“, „atėmė“. Toks žodžių pasirinkimas atkreipia dėmesį į dvigubus standartus, kai romai vagimis vadinami net kai prisideda prie savo gimtinės gynybos.

Apie romų padėtį Lietuvoje ar užsienio valstybėse buvo galima sužinoti iš 5,3 proc. visų 2022-ais metais stebėtų darbų, o 4,3 proc. buvo siekiama supažindinti su jų kultūra, papročiais. Apie šios etninės grupės integraciją kalbėta 1,3 proc. publikacijų. Taigi, kaip galima pastebėti temų pasiskirstymo diagramoje, Užgavėnių kontekste jie minėti beveik tris kartus dažniau nei publikacijose, kuriose kalbama apie integraciją. Tiesa, Užgavėnių tematikos publikacijose apie romus dažniau kalbama ne kaip apie žmones, o kaip apie personažus.

Beveik visuose (išskyrus du) Užgavėnių konteksto darbuose vartotas tautovardis „čigonas“. Šis terminas stebėtas ir daugiau nei trečdalyje viso žiniasklaidos turinio, kuriame kalbėta apie romų tautybės asmenis. Tautovardis „čigonas“ kilo iš graikų kalbos žodžio „atsiganos“, kuris verčiamas į „neliečiamas“, „nešvarus“. Į Lietuvą šis žodis atkeliavo su slavų kalbų įtaka. Tautovardis „romas“ yra kilęs iš pačios romų kalbos ir reiškia tos kilmės vyrą, žmogų. Nepaisant bendruomenės prašymų ir neigiamos etimologinės reikšmės, tautovardis „čigonas“ vis dar dažnai išgirstamas viešajame diskurse. Tačiau žiniasklaidos stebėsenos duomenys rodo, kad kiekvienais metais  dažniau renkamasi vartoti tautovardį, kuriuo save vadina ir patys romai.

Kokius pokyčius pastebi pati romų bendruomenė?

kaip buvo romai tapatinami su nusikaltimais, taip ir yra. Būna straipsniai apie įžymesnius romus, o kitoje pusėje vis tiek tapatinami su nusikaltimais ar psichotropinėmis medžiagomis

Romų bendruomenės aktyvistė Rasma apie pokyčių trūkumą Lietuvos žiniasklaidoje.
Dalis 2022 m. pasirodžiusių antraščių, kuriose minimi romai

Romų bendruomenės atstovė Rasma Pažemeckaitė teigia, jog nors dalyje žiniasklaidos kanalų mato pokyčių, tokių kaip rečiau vartojamas tautovardis „čigonas“, tačiau vis dar pastebi, kad: „kaip buvo romai tapatinami su nusikaltimais, taip ir yra. Būna straipsniai apie įžymesnius romus, o kitoje pusėje vis tiek tapatinami su nusikaltimais ar psichotropinėmis medžiagomis“ Paklausta, ko trūksta žiniasklaidoje, Rasma atsakė, kad bendradarbiavimo: „Romų bendruomenėje galėtų būti kažkoks žmogus, irgi kaip atstovas spaudai. Romų bendruomenėje yra ir tam tikros kastos, regionai taip pat nemažai keičia… Žmonėms truputį sunku suprasti, nes kiekvienas šneka iš savosios varpinės. Esminis dalykas – nesvarbu iš kokio tu krašto, kokia tavo kasta, kaip tu vadinies, kokia tavo kilmė… Mes visi susiduriame su vienodu rasizmu ir diskriminacija.” Paklausta, kaip vertina pranešimus, kuriuose jau antraštėse perspėjama saugotis romų tautybės asmenų, Rasma teigė: „Taip, aš suprantu, kad policija turi dalintis informacija su žiniasklaida, bet nereikia tapatinti kilmių ar rasės. Kodėl mūsų reikia saugotis? Kodėl lietuviai turi saugotis romų, o romai neturi saugotis lietuvių? Ypač valstybinėse institucijose, kai juos nuolat tapatina su neraštingumu ir taip toliau.“

2023 m. pradžia: situacija šiek tiek keičiasi

Konteksto pasiskirstymas ir balso suteikimas 2022 metų pirmąjį ketvirtį

Per pirmąjį šių metų ketvirtį „Media4Change“ žiniasklaidos stebėsenos komanda išnagrinėjo 438 žiniasklaidos darbus, kuriuose minima romų etninė grupė. Kol kas stebimas gana aukštas kalbinamumo rodiklis: romų citatos pasirodo kiek daugiau nei dešimtadalyje (10,9 proc.) visų stebimų darbų. Tačiau, kaip jau įprasta, didžioji dalis šių publikacijų – skirtingose žiniasklaidos priemonėse besikartojantys pranešimai spaudai. Publikacijos, kuriose apie romus kalbama neigiamai, vis dar sudaro penktadalį (20,1 proc.) visų stebimų darbų ir nors po truputį daugėja teigiamo žiniasklaidos turinio – pozityvios naujienos vis dar neatsveria tų, kuriose skatinami neigiami stereotipai.


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija“ dalis. Finansuojama Aktyvių piliečių fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS