Tiriamosios žurnalistikos konkursas 2014

„Media4change“ 2014 metais kvietė žurnalistus į dienos šviesą iškelti žmogaus teisių ir korupcijos temas, kurios dažnai visuomenėje lieka nematomos.

Apie

Kokybiškos žiniasklaidos siekiantys dalyviai nuo rugsėjo iki sausio mėnesio rengė tyrimus korupcijos bei žmogaus teisių temomis, o jų darbus bei konkurso eigą prižiūrėjo vertinimo komisija. Ją sudarė daugiau nei 10 profesionalų – įvairių žiniasklaidos priemonių žurnalistų, žiniasklaidos bei pasirinktų tyrimo krypčių ekspertų. Dalyviai buvo kviečiami į kūrybines konkurso dirbtuves, kur buvo rengiami planai, dalyviai turėjo galimybę konsultuotis su savo temų specialistais bei komisijos nariais-mentoriais).

Į galutinį konkurso etapą pateko dešimt dalyvių, kurių temų vystymas bei keliama problematika buvo pripažinti aktualiausiais ir verčiausiais žengti finišo tiesiosios link. Ant vertinimo stalo atsidūrė daug darbų, kuriuose buvo galima įžvelgti ne tik tiriamosios žurnalistikos užuominas, bet ir ne vieną talentingą žurnalisto plunksną. Komisijos sprendimu, iš prizinio fondo buvo nuspręsta ištraukti skatinamąsias premijas ir įteikti jas darbams, kurie labiausiai priartėjo prie konkurso darbams keliamų kriterijų. Keturiems darbų autoriams buvo įteiktos skatinamosios premijos, įvertinant jų pastangas ir darbus, kurie labiausiai atitiko konkurso keliamus kriterijus.

Skatinamųjų premijų laureatai

Lukrecijus Tubys
Žurnalistas
Laureatas žmogaus teisių srityje kartu su komanda: Juta Liutkevičiūte, Mariumi Jokūbaičiu
Saulė Pinkevičienė
Žurnalistė
Laureatė žmogaus teisių srityje
Liucija Zubrutė
Žurnalistė
Laureatė korupcijos kategorijoje
Tadas Širvinskas
Žurnalistas
Laureatas korupcijos kategorijoje
Juta Liutkevičiūtė
Žurnalistė
Laureatė (komandinis darbas)
Marius Jokūbaitis
Žurnalistas
Laureatas (komandinis darbas)

Komisija

Rytas Staselis
Žurnalistikos ekspertas
Audronė Nugaraitė
Žiniasklaidos ekspertė
Aleksandras Dobryninas
Kriminologas
Rugilė Trumpytė
Viešosios politikos, skaidrumo, antikorupcijos ekspertė
Šarūnas Černiauskas
Tyrimų žurnalistas, Tiriamosios žurnalistikos centro "Siena" įkūrėjas
Dovydas Pancerovas
Tyrimų žurnalistas
Džina Donauskaitė
Lietuvos žurnalistikos centro direktorė
Skirmantas Malinauskas
Tinklalaidės kūrėjas, buvęs 15min Tyrimų skyriaus žurnalistas
Valentina Čeplevičiūtė
Žurnalistė, kadenciją baigusios Lietuvos Respublikos Prezidentės konsultantė
Vaidotas Beniušis
Naujienų agentūros „BNS“ vyriausiasis redaktorius

Tyrimai

Juta Liutkevičiūtė

Mobilioji bankininkystė. Patogu viskas, išskyrus tiesą

Visa tai, už ką anksčiau garbinome ant specialaus stalo kambaryje stovintį kompiuterį, šiandien nešiojamės savo kišenėje – šalia piniginės, virtusios kortelių dėklu, nes juk ir grynieji tampa vis mažiau patogūs. Savo finansus valdome keliais telefono ekrano brūkštelėjimais, namuose palikę šventus popiergalius su slaptažodžiais, slapyvardžiais ir kita konfidencialia informacija. Mobiliosios banko programėlės kasdienių finansinių operacijų valdymą pavertė lengvu ir greitu procesu. Tik ar šventieji puodus lipdo?

Marius Jokūbaitis

Pareikalavo prisiminti elementariausias išlaidas

Valstybė pagrįstai kovoja su galimai neteisėtai praturtėjusiais žmonėmis. Tačiau pasirinktos priemonės kelia abejonių dėl jų adekvatumo. Vilniuje gyvenantis verslininkas Š. (vardas ir pavardė žinomi) neseniai teismo buvo nubaustas už tai, kad neatskleidė, kiek pravalgė ir pragėrė per pastaruosius ketverius metus.

Lukrecijus Tubys

Lietuva: E. Snowdeno dokumentai ir privatumo politika

Baltijos jūros dugnu tarp Lietuvos ir Švedijos nutiestas šviesolaidinio tinklo kabelis leidžia užtikrinti spartų internetą. Tačiau yra įtarimų, kad juo gali naudotis saugumo tarnybos, rinkti ir dalytis informacija apie privatų asmenų gyvenimą. Tai aiškėja iš Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) ir Švedijos nacionalinės radijo signalų saugojimo agentūros (FRA) pasirašyto susitarimo, kurį nutekino buvęs NSA darbuotojas Edwardas […]

Liucija Zubrutė

Pagauk, jei gali: aviatorius, kurio net milijoninės skolos nenuleidžia ant žemės

Vaclovas Razgaitis ir jo žmona Alma – nieko nebijančių aviacijos verslo atstovų pavyzdys. Tačiau ne toks ir geras.

Per dešimtmetį sukūrusi keliolikos įmonių tinklą, šiandien pora, viešai skelbiamais duomenimis, yra skolinga bent 15 mln. litų, varsto Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos (FNTT) duris, tačiau, apsisukusi, per kitus asmenis vėl kuria mokyklą būsimiems pilotams. O tam pagalbos nesibodi paprašyti ir Seimo nario.

Tadas Širvinskas

Viešieji pirkimai pildo valdininkų svajones

Valdininkų noras važinėti ne pačiais pigiausiais tarnybiniais automobiliais – suprantamas. Tačiau troškimui įgyvendinti naudojamos priemonės ne visada skaidrios, kartais akivaizdžiai skirtos konkretiems automobiliams įsigyti arba išsinuomoti. Reikalauja prabangos detalių Penkių milimetrų tikslumu nurodytas automobilio ilgis ir plotis, reikalaujama sportinio odinio vairo, beraktės užvedimo sistemos, lietaus daviklių, nuovargio ir slėgio padangose matavimo sistemos, savaime užsisandarinančių padangų. Tokius […]

Saulė Pinkevičienė

Geležinės kurpės Žaliosios gatvės gyventojams

„Kur pa­si­sko­lin­ti šil­tą pa­la­pi­nę ir ko­kiu at­stu­mu nuo sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to lei­džia­ma ba­dau­ti cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je?“ – svars­to 87 ga­ra­žų sa­vi­nin­kai, ne­ran­dan­tys ki­tų bū­dų ap­gin­ti sa­vo tei­sių, ku­rios, jų ma­ny­mu, bu­vo pa­žeis­tos in­for­muo­jant vi­suo­me­nę apie ren­gia­mą Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mą. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta už­tver­ti vie­nin­te­lį nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tuo­se įtei­sin­tą įva­žia­vi­mo ke­lią, ta­čiau gy­ven­to­jai apie tai su­ži­no­jo post fac­tum ir sa­vo siū­ly­mų teik­ti ne­be­su­spė­jo. Kas dėl to kal­tas ir kuo baig­sis šiuo­lai­ki­nė pro­jek­ti­nė liau­dies pa­sa­ka apie ste­buk­lin­gas 19 die­nų, tei­sy­bės ieš­ko­to­jus ir ge­le­ži­nes kur­pes, ku­rio­mis min­ti sa­vi­val­dy­bės slenks­tį – bergž­džias dar­bas?