Monitoring Médií

Monitorujeme a analyzujeme spôsob, akým sú najstigmatizovanejšie skupiny v Litve zobrazené v médiách. Zozbierané údaje prezentujeme verejnosti, pričom odhaľujeme tendenčnosť zastúpenia v médiách a zodpovedným inštitúciám nahlasujeme porušenia ľudských práv.

Buďte informovaní

Preskúmajte správy
Každý mesiac zverejňujeme správy z monitorovania médií. Tu môžete preskúmať výsledky a uvidíte, ako sú najstigmatizovanejšie sociálne skupiny vykreslené v litovských médiách.
Media-watch
Monitorovaním médií rýchlo reagujeme na vznikajúce etické problémy vo verejnom diskurze a na nevhodný novinársky obsah.
Konzultácie s redaktormi
Konzultujeme regionálne redakcie a média a prezentujeme ich trendy v spravodajstve a reprezentácii rôznych sociálnych skupín. Organizované stretnutia umožňujú redakciam získať vonkajší pohľad na svoju prácu.

Sledujte a reportujte

Media4Change pozýva dobrovoľníkov zapálených do ľudských práv, aby sa pripojili a spoločne monitorovali litovské médiá.
Buďte zodpovedným a uvedomelým uživateľom médií. Všimli ste si nevhodné zastúpenie zraniteľných skupín alebo diskriminačný obsah?

Posledné správy

Ceny

Monitorujeme a oceňujeme najlepších - od roku 2019 udeľujeme ocenenia „Black Mirror“ na základe výsledkov nášho monitorovania médií. Naši analytici v priebehu roka sledujú mediálny obsah o najviac stigmatizovaných sociálnych skupinách. „Black Mirror“ sa udeľujú tým, ktoré boli najetickejšie, pokiaľ ide o inklúzie hlasov z radov zraniteľných skupín.

Školenia a podujatia

Podujatia
Vyhľadajte udalosti a školenia o etickom spravodajstve, investigatívnej žurnalistike a mediálnej gramotnosti. Nájdite príležitosti na vzdelávanie z celého sveta.
Školiace materiály
Prezrite si výber najlepších kurzov a školiacich materiálov vhodných pre začínajúcich aj skúsených novinárov.
Potrebujete pomôcť?
Neváhajte nás kontaktovať, ak máte otázku týkajúcu sa etickej žurnalistiky. Urobíme všetko pre to, aby sme vás spojili s expertom na danú problematiku.