Tím

Neringa Jurčiukonytė
Riaditeľka
Rūta Beinoriūtė
Projektová koordinátorka
Giedrė Skairytė
Špecialistka na monitorovanie médií
Žygimantas Mitkus
Projektový developer