Tím

Neringa Jurčiukonytė
Riaditeľka
Giedrė Skairytė
Špecialistka na monitorovanie médií
Živilė Raškauskaitė
Curator of engaged journalism platform