Tím

Neringa Jurčiukonytė
Riaditeľka
Živilė Raškauskaitė
Curator of Bendra.lt
Ramunė Vilkoitytė
MIL communication coordinator
Giedrė Skairytė
Špecialistka na monitorovanie médií