Tím

Neringa Jurčiukonytė
Riaditeľka
Živilė Raškauskaitė
Community Curator
Giedrė Skairytė
Špecialistka na monitorovanie médií