História

2009 – program pre mladých novinárov

2009 – program pre mladých novinárov

Program pre sociálne zodpovedných mladých novinárov sa začal v roku 2009. Inicioval ho Národný Inštitút pre Sociálnu Integráciu v reakcii na zhoršujúce sa mýtmi založené stvárnenie najstigmatizovanejších skupín spoločnosti v médiách, čo podnecuje netoleranciu a napomáha kultúre šikany.

Vzdelávací program pre mladých novinárov je systém, ktorý rozpoznáva, motivuje, podporuje a poskytuje informácie a umožňuje talentovaným mladým novinárom vykonávať spoločensky prospešné aktivity.

2011 – Vznik programu Media4Change

2011 – Vznik programu Media4Change

Neringa Jurčiukonytė, ambiciózna riaditeľka Media4Change, ktorá nechce obmedzovať mladých novinárov, založila program Media4Change v Národnom Inštitúte pre Sociálnu Integráciu, aby sledovala prácu médií a uľahčila zlepšovanie obrazu zraniteľných skupín v spoločnosti.

Hlavným cieľom tohto programu je posilniť novinársku etiku, inšpirovať sa najvyššími štandardmi a zaviesť inovatívne nástroje v oblasti žurnalistiky.

2012 – Media4Change začal monitorovať médiá

2012 – Media4Change začal monitorovať médiá

Od roku 2012 sú neoddeliteľnou súčasťou Media4Change aktivity sledujúce, ako litovské médiá vykresľujú skupiny, ktoré čelia najväčšiemu sociálnemu vyčleneniu. Prebiehajúce monitorovanie vyústilo k udeľovaniu cien Ethical Media Awards a  mesačným a výročným správam, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Media4Change sa začína špecializovať na oblasť prevencie nenávistných prejavov a stáva sa koordinátorom kampane Rady Európy „No Hate Speech“ v Litve.

2013 – Media4change spúšťa školiace programy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 novinárov a rozširuje sa na medzinárodnú úroveň

 

2013 – Media4change spúšťa školiace programy, ktorých sa zúčastnilo viac ako 200 novinárov a rozširuje sa na medzinárodnú úroveň

 

Školenia venujúce sa nenávistným prejavom z právneho a sociologického hľadiska, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 regionálnych novinárov. Na troch medzinárodných podujatiach sa stretli zástupcovia médií zo 14 európskych krajín: školenie pre mladých novinárov, školenie pre profesionálnych novinárov a diskusia na Sardínii, ktorá prilákala najväčší počet redaktorov médií z Litvy a ďalších partnerských krajín.

2014 – súťaž investigatívnej žurnalistiky

2014 – súťaž investigatívnej žurnalistiky

Už v roku 2014 usporiadalo hnutie Media4Change prvú litovskú súťaž v investigatívnej žurnalistike, ktorá vyzvala litovských mediálnych predstaviteľov, aby venovali primeranú pozornosť investigatívnej žurnalistike a vytvorili prvé oddelenie investigatívnej žurnalistiky.

Začali sme vyvíjať metodiky: „Ako rozpoznať nenávistné prejavy a vhodne na ne reagovať“; „Sprievodca komunikáciou pre zraniteľné skupiny a pre organizácie, ktoré s ním pracujú“.

2015 – pokračuje sa v tradícii súťaže investigatívnej žurnalistiky, obnovuje sa monitorovanie médií

2015 – pokračuje sa v tradícii súťaže investigatívnej žurnalistiky, obnovuje sa monitorovanie médií

Od 11. septembra do Charlie Hebdo: aká je sila stereotypov vytváraných médiami? Spoločnosti a médiám sa predkladá prvý ročný súhrn monitorovania médií. Získal rekordný počet záujemcov. Prezentovali sme tendenčnosť prezentácie Rómov, Židov a moslimov v litovských médiách od 1. júna 2013 do 31. júla 2014.

Druhá súťaž vyzvala novinárov, aby hlbšie preskúmali tému korupcie v politike. Víťazi súťaže sa objavili na titulných stránkach časopisov, účastnili sa diskusií, boli pozvaní do rádií, a prilákali rekordný počet návštevníkov na webovú stránku media4change.co.

Začala sa súťaž Media4Development a jej víťazi boli ocenení.

2016 – projekt mediálnej a informačnej gramotnosti a start-up zameraný na investigatívnu žurnalistiku

2016 – projekt mediálnej a informačnej gramotnosti a start-up zameraný na investigatívnu žurnalistiku

Boli spustené prvé projekty o mediálnej a informačnej gramotnosti s cieľom strategicky rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí prostredníctvom mienkotvorných osobností: mladých novinárov a mládežníckych lídrov. Sieť mienkotvorných osôb sa rozšírila po celej Litve a vzdelávala viac ako 1 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Media4Change sa stáva súčasťou iniciatívy Rady Európy s názvom “Diversity Accelerator”, kde sa začal vývoj nového obchodného modelu investigatívnej žurnalistiky, čo vytvorilo základy pre Future Investigative Story Lab.

2017 – dva dvojročné projekty sú zahájené: Voice4Migrants a Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v práci s mládežou

2017 – dva dvojročné projekty sú zahájené: Voice4Migrants a Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v práci s mládežou

Projekty umožnili Media4Change stať sa dôležitým hráčom v oblastiach mediálnej a informačnej gramotnosti a etickom zobrazení migrantov na európskej úrovni. Okruh medzinárodných partnerov sa rozrástol rekordným tempom na 20.

Neringa Jurčiukonytė, riaditeľka Media4Change, sa stáva členkou mediálnej rady v Litve. Je poradným hlasom pre ministerstvo kultúry pri formulovaní politiky v oblasti verejných informácií, informačnej bezpečnosti, médií a informačnej gramotnosti v Litve.

2018 – v začatých projektoch sa pokračuje, aktualizuje sa monitoring médií

2018 – v začatých projektoch sa pokračuje, aktualizuje sa monitoring médií

Fundraising pre novinárov sa spúšťa na prestížnej konferencii v Londýnskom Centre pre Investigatívnu Žurnalistiku.

Projekt Voice4Migrants pokračuje a združuje podnikavý medzinárodný tím agentov zmien zo 14 európskych krajín. Kampaň mediálnej a informačnej gramotnosti “I was told” („Bolo mi povedané“) bola spustená.

Aktualizované monitorovanie médií analyzujúce najstigmatizovanejšie skupiny v spoločnosti a poskytujúce mesačné správy.

2019 – Ceny mediálnej etiky

2019 – Ceny mediálnej etiky

Prvýkrát sa v Litve organizovali ceny za mediálnu etiku. Ocenené boli médiá, ktoré poskytli priestor najzraniteľnejším skupinám a dodržiavali zásady spoločenskej zodpovednosti. Ceny boli udelené na základe mediálneho výskumu, ktorý uskutočnili analytici Media4Change.

Dokončuje sa projekt Voice4Migrants zapojením takmer tisíc európskych občanov do verejného diskurzu o etike médií. Medzinárodný tím Media4Change cestuje do San Sebastianu, Budapešti. Projekt sa končí na záverečnej konferencii v Litve.

Dokončený projekt Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v práci s mládežou pripravuje pôdu pre ďalší projekt Digital MIL LAB v práci s mládežou pre mienkotvorné osobnosti.

2020 – Future Story Lab

2020 – Future Story Lab

Dôraz sa kladie na novinárske inovácie. Publikuje sa najkomplexnejšia verejná databáza v Litve, ktorá vám umožní rýchlo a ľahko zistiť, ako sú politici, vrcholoví štátni zamestnanci a podniky prepojené, a taktiež ako sa využívajú rozpočtové prostriedky a investície EÚ.

Vytvára sa bezpečná platforma, ktorá ľuďom umožní zabezpečenie akýchkoľvek e-mailových stôp po odovzdávaní informácií novinárom.

Sú položené základy prvého litovského projektu zameraného na angažovanosť publika v žurnalistike.

Aktualizujú sa súťaže v investigatívnej žurnalistike.

Program pre sociálne zodpovedných mladých novinárov sa začal v roku 2009. Inicioval ho Národný Inštitút pre Sociálnu Integráciu v reakcii na zhoršujúce sa mýtmi založené stvárnenie najstigmatizovanejších skupín spoločnosti v médiách, čo podnecuje netoleranciu a napomáha kultúre šikany.

Vzdelávací program pre mladých novinárov je systém, ktorý rozpoznáva, motivuje, podporuje a poskytuje informácie a umožňuje talentovaným mladým novinárom vykonávať spoločensky prospešné aktivity.

Neringa Jurčiukonytė, ambiciózna riaditeľka Media4Change, ktorá nechce obmedzovať mladých novinárov, založila program Media4Change v Národnom Inštitúte pre Sociálnu Integráciu, aby sledovala prácu médií a uľahčila zlepšovanie obrazu zraniteľných skupín v spoločnosti.

Hlavným cieľom tohto programu je posilniť novinársku etiku, inšpirovať sa najvyššími štandardmi a zaviesť inovatívne nástroje v oblasti žurnalistiky.

Od roku 2012 sú neoddeliteľnou súčasťou Media4Change aktivity sledujúce, ako litovské médiá vykresľujú skupiny, ktoré čelia najväčšiemu sociálnemu vyčleneniu. Prebiehajúce monitorovanie vyústilo k udeľovaniu cien Ethical Media Awards a  mesačným a výročným správam, ktoré sú k dispozícii na webovej stránke a sociálnych sieťach.

Media4Change sa začína špecializovať na oblasť prevencie nenávistných prejavov a stáva sa koordinátorom kampane Rady Európy „No Hate Speech“ v Litve.

Školenia venujúce sa nenávistným prejavom z právneho a sociologického hľadiska, na ktorom sa zúčastnilo viac ako 200 regionálnych novinárov. Na troch medzinárodných podujatiach sa stretli zástupcovia médií zo 14 európskych krajín: školenie pre mladých novinárov, školenie pre profesionálnych novinárov a diskusia na Sardínii, ktorá prilákala najväčší počet redaktorov médií z Litvy a ďalších partnerských krajín.

Už v roku 2014 usporiadalo hnutie Media4Change prvú litovskú súťaž v investigatívnej žurnalistike, ktorá vyzvala litovských mediálnych predstaviteľov, aby venovali primeranú pozornosť investigatívnej žurnalistike a vytvorili prvé oddelenie investigatívnej žurnalistiky.

Začali sme vyvíjať metodiky: „Ako rozpoznať nenávistné prejavy a vhodne na ne reagovať“; „Sprievodca komunikáciou pre zraniteľné skupiny a pre organizácie, ktoré s ním pracujú“.

Od 11. septembra do Charlie Hebdo: aká je sila stereotypov vytváraných médiami? Spoločnosti a médiám sa predkladá prvý ročný súhrn monitorovania médií. Získal rekordný počet záujemcov. Prezentovali sme tendenčnosť prezentácie Rómov, Židov a moslimov v litovských médiách od 1. júna 2013 do 31. júla 2014.

Druhá súťaž vyzvala novinárov, aby hlbšie preskúmali tému korupcie v politike. Víťazi súťaže sa objavili na titulných stránkach časopisov, účastnili sa diskusií, boli pozvaní do rádií, a prilákali rekordný počet návštevníkov na webovú stránku media4change.co.

Začala sa súťaž Media4Development a jej víťazi boli ocenení.

Boli spustené prvé projekty o mediálnej a informačnej gramotnosti s cieľom strategicky rozvíjať kritické myslenie mladých ľudí prostredníctvom mienkotvorných osobností: mladých novinárov a mládežníckych lídrov. Sieť mienkotvorných osôb sa rozšírila po celej Litve a vzdelávala viac ako 1 000 mladých ľudí a pracovníkov s mládežou.

Media4Change sa stáva súčasťou iniciatívy Rady Európy s názvom “Diversity Accelerator”, kde sa začal vývoj nového obchodného modelu investigatívnej žurnalistiky, čo vytvorilo základy pre Future Investigative Story Lab.

Projekty umožnili Media4Change stať sa dôležitým hráčom v oblastiach mediálnej a informačnej gramotnosti a etickom zobrazení migrantov na európskej úrovni. Okruh medzinárodných partnerov sa rozrástol rekordným tempom na 20.

Neringa Jurčiukonytė, riaditeľka Media4Change, sa stáva členkou mediálnej rady v Litve. Je poradným hlasom pre ministerstvo kultúry pri formulovaní politiky v oblasti verejných informácií, informačnej bezpečnosti, médií a informačnej gramotnosti v Litve.

Fundraising pre novinárov sa spúšťa na prestížnej konferencii v Londýnskom Centre pre Investigatívnu Žurnalistiku.

Projekt Voice4Migrants pokračuje a združuje podnikavý medzinárodný tím agentov zmien zo 14 európskych krajín. Kampaň mediálnej a informačnej gramotnosti “I was told” („Bolo mi povedané“) bola spustená.

Aktualizované monitorovanie médií analyzujúce najstigmatizovanejšie skupiny v spoločnosti a poskytujúce mesačné správy.

Prvýkrát sa v Litve organizovali ceny za mediálnu etiku. Ocenené boli médiá, ktoré poskytli priestor najzraniteľnejším skupinám a dodržiavali zásady spoločenskej zodpovednosti. Ceny boli udelené na základe mediálneho výskumu, ktorý uskutočnili analytici Media4Change.

Dokončuje sa projekt Voice4Migrants zapojením takmer tisíc európskych občanov do verejného diskurzu o etike médií. Medzinárodný tím Media4Change cestuje do San Sebastianu, Budapešti. Projekt sa končí na záverečnej konferencii v Litve.

Dokončený projekt Mediálna gramotnosť a kritické myslenie v práci s mládežou pripravuje pôdu pre ďalší projekt Digital MIL LAB v práci s mládežou pre mienkotvorné osobnosti.

Dôraz sa kladie na novinárske inovácie. Publikuje sa najkomplexnejšia verejná databáza v Litve, ktorá vám umožní rýchlo a ľahko zistiť, ako sú politici, vrcholoví štátni zamestnanci a podniky prepojené, a taktiež ako sa využívajú rozpočtové prostriedky a investície EÚ.

Vytvára sa bezpečná platforma, ktorá ľuďom umožní zabezpečenie akýchkoľvek e-mailových stôp po odovzdávaní informácií novinárom.

Sú položené základy prvého litovského projektu zameraného na angažovanosť publika v žurnalistike.

Aktualizujú sa súťaže v investigatívnej žurnalistike.