Future Story Lab

Future Story Lab je platforma, ktorá bola založená na podporu vysoko kvalitnej, nezávislej, spoločensky zodpovednej a profesionálnej mediálnej produkcie, ktorá by otvorila dvere zapojeniu publika do investigatívnej žurnalistiky a médií samotných, najmä na miestnej úrovni.

Záleží nám na médiách a ich publiku

Pomocou online nástrojov, organizovania miestnych alebo medzinárodných podujatí a poskytovania mentoringu začínajúcim a skúseným tvorcom médií predstavuje platforma Future Story Lab významné a unikátne príležitosti pre profesionálny rozvoj, vytváranie sietí, spoluprácu, výmenu znalostí a ľahší prístup k inovatívnym a interaktívnym nástrojom alebo metódam v mediálnom sektore. Prispieva tiež k vytváraniu alebo posilňovaniu kontaktov a interakcií medzi médiami a ich publikom, najmä prostredníctvom angažovanosti ľudí v žurnalistike.
Zistite viac
Pripojte sa
Pripojte sa k virtuálnemu interaktívnemu priestoru na učenie, mentorstvo, spoluprácu a zapojenie publika.
Získajte podporu
Preskúmajte školenia, vzdelávacie príležitosti, networking a finančné príležitosti pre tvorcov médií.
Vyjadrite svoj názor v médiách
Využite príležitosť a ovplyvnite mediálny obsah a agendu.

Spolufinancované