Inšpirujeme
vyššie štandardy

Media4Change je medzinárodný program zameraný na zmenu mediálneho obrazu sociálne zraniteľných skupín. Veríme, že médiá sú silným nástrojom na ochranu verejného záujmu. Sledujeme otázky ľudských práv, rovnosti a rozmanitosti.