31 sausio 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-sausis-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS SAUSIS 2023

Sausį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS SAUSIS 2023

Sausį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Žiniasklaidos stebėsena atliekama prioritetine tvarka, pirmiausia stebint tas grupes, kurios susiduria su didžiausia socialine distancija, toliau ataskaitas pildant duomenimis apie mažiau diskriminuojamas grupes.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos sausio menėsį:

 MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA LGBTI+ BENDRUOMENĖ

MUSULMONAI

Pirmąjį 2023-ųjų metų mėnesį žiniasklaidoje stebėti 365 darbai, kuriuose minimi musulmonai. Musulmonų religinės bendrijos nariai dažniau minėti užsienio naujienų kontekste, publikacijos, kuriose musulmonai minimi Lietuvos kontekste sudarė šiek tiek daugiau nei penktadalį viso žiniasklaidos turinio. Dažniausiai musulmonų religinės bendrijos paminėjimai stebėti darbuose, kuriuose gilintasi į kitas temas, musulmonų religinės bendrijos ypatumai kaip pagrindinė darbo tema fiksuota 2,5 proc. viso stebėto turinio.

Didžioji dalis publikacijų, kuriose minimi musulmonai, neutralaus konteksto – 87,3 proc. Priešingai nei stebėta praėjusiais metais, 2023-ųjų pirmąjį mėnesį teigiamo konteksto publikacijų skaičius pranoko darbų, kuriuose apie musulmonus kalbama neigiamai, kiekį. Naujienos, kuriose skatinti neigiami stereotipai musulmonų atžvilgiu, sudarė 3,3 proc. Negatyvios reprezentacijos stebėtos darbuose, kuriuose buvo nagrinėjamas tariamas islamo plitimas Europoje, nusikaltimai. Tuo metu teigiamo konteksto publikacijų stebėta beveik tris kartus daugiau (9 proc.).

Daugelyje pozityvaus konteksto publikacijų stebėtas ir pačių musulmonų religinės bendrijos atstovų citavimas. Tiesa, citavimas stebėtas keliuose pranešimuose spaudai, kurie buvo perpublikuoti skirtingose žiniasklaidos priemonėse. Musulmonų citatos stebėtos 9 proc. viso žiniasklaidos turinio. Žinių reportaže apie naujųjų metų sutikimą parodyti ir išgirsti musulmonų bendruomenės nariai, jau šeštus metus iš eilės savanoriškai sutvarkantys katedros aikštę (Musulmonų bendruomenė tęsia tradiciją: po Naujųjų sutiktuvių rinko šiukšles Katedros aikštėje, Madeinvilnius.lt). Daugiausiai kartų žiniasklaidoje pasirodė interviu su musulmonu krepšininku Enes Freedom (Enes Freedom: „Negaliu patikėti, kad mane įtraukė į ieškomiausių teroristų sąrašą“, Etaplius.lt). 

Daugiausiai publikacijų stebėta apie Švedijos ir Turkijos santykius, po to, kai priešais Turkijos ambasadą švedų ekstremistas sudegino korano kopiją (23,6 proc. visų stebėtų publikacijų). Kiek daugiau nei dešimtadalį sudarė darbai apie žmogaus teises, diskriminaciją, tokia pati dalis darbų buvo apie moterų teises. Publikacijos apie Rusijos karą Ukrainoje sudarė 8,8 proc. Darbai apie Izraelio ir Palestinos santykius sudarė 7,1 proc., tiek pat publikacijų buvo ir istorinės tematikos. Dar 5,2 proc. darbų apie įvairius kultūros įvykius. 4,1 proc. apie turizmą. 

5,2 proc. viso žiniasklaidos turinio apie musulmonus buvo minima islamofobijos sąvoka, o 4,6 proc. musulmonai minėti greta islamisto sąvokos. 

ROMAI

Sausio mėnesį fiksuoti 172 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimi romų tautinės bendrijos nariai. Kiek daugiau nei dešimtadalis (11,6 proc.) viso stebėto turinio užsienio naujienų konteksto, kitur apie romus kalbama Lietuvos kontekste. Beveik visuose darbuose apie romus kalbama kitų temų aplinkybėse, romų bendruomenės gyvenimas, tradicijos ir padėtis laikytina pagrindine darbo tema tik poroje publikacijų.

Daugiau nei du trečdaliai visų publikacijų buvo neutralaus konteksto (68,6 proc.). Publikacijos, kuriose stebėtas neigiamų stereotipų skatinimas romų atžvilgiu sudarė 15,1 proc. viso žiniasklaidos turinio. Beveik du trečdaliai neigiamo konteksto publikacijų buvo kriminalinės tematikos, kuriuose romai siejami su nusikalstama veikla. Tarp negatyvių pranešimų romų atžvilgiu stebėti ir du anekdotai. Teigiamo konteksto publikacijos, kuriose stebėtas stereotipų griovimas ar pačių romų kalbėjimas, sudarė 16,3 proc. viso stebėto turinio apie romus. Daugiau nei trečdalis pozityvaus konteksto pranešimų buvo kultūros tematikos (Menininkų pora iš Panevėžio ir JAV namus surado Žagarėje, Skrastas.lt). Tokioje pačioje teigiamo žiniasklaidos turinio dalyje buvo stebėtas ir romų citavimas. Tiesa, pirmąjį 2023-ųjų mėnesį, romai kalbinti viename pranešime spaudai, kuris perpublikuotas skirtingose žiniasklaidos priemonėse vienuolika kartų (Ištvanas Kvikas prabilo apie šeimą: seneliu pirmąkart tapo sulaukęs vos 34 metų, Zmones.lt). Publikacijos, kuriose cituoti romų bendruomenės atstovai sudarė 6,4 proc. viso žiniasklaidos turinio apie romus. 

Sausį žiniasklaidoje apie romus daugiausiai pasirodė istorinės tematikos publikacijų, šios sudarė daugiau nei trečdalį (33,7 proc.) viso stebėto turinio. Kultūros temų pranešimai sudarė taip pat nemažą dalį: 16,9 proc. Publikacijos apie žmogaus teises taipogi sudarė daugiau nei dešimtadalį (13,4 proc.). Kriminalinės tematikos pranešimai sausio mėnesį užėmė beveik dešimtadalį viso žiniasklaidos turinio (9,9 proc.). Apie neapykantos kalbą ir diskriminaciją romų atžvilgiu buvo galima sužinoti iš 7,6 proc., o apie romų tradicijas, papročius iš 6,4 proc. žiniasklaidos turinio. Iš 172 publikacijų, kuriose minimi romai, apie romų integraciją kalbėta dviejose. Ieškant žiniasklaidos pranešimų apie romus kaip raktažodžiai pasirinkti tautovardžiai „romai“ ir „čigonai“, pastarieji vartoti 12,8 proc. visų stebėtų publikacijų, 4 proc. visų darbų stebėtas abiejų tautovardžių vartojimas.

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Sausio mėnesį stebėti 526 žiniasklaidos darbai, kuriuose minima LGBTI+ bendruomenė. Daugiau nei pusė (58 proc.) viso stebėto žiniasklaidos turinio buvo Lietuvos konteksto, 42 proc. darbų apie naujienas užsienyje. Kaip pagrindinė publikacijos tema LGBTI+ bendruomenės aktualijos aptartos maždaug dešimtadalyje (10,6 proc.) visų stebėtų darbų. 

Daugiau nei trys ketvirtadaliai (77,2 proc.) viso stebėto turinio buvo neutralaus konteksto. Publikacijos, kuriose skatinami neigiami stereotipai LGBTI+ bendruomenės atžvilgiu, sudarė 16,5 proc. darbų. Daugiau nei pusė šių publikacijų buvo apie Lietuvos politiką LGBTI+ bendruomenės atžvilgiu. Iš 87 neigiamo konteksto darbų 40 buvo komentaro žanro. Negatyviu LGBTI+ bendruomenės vaizdavimu išsiskyrė portalai Respublika.lt, Tiesos.lt, Komentaras.lt ir regioniniai leidiniai. Publikacijos, kuriose apie LGBTI+ bendruomenę kalbama teigiamame kontekste sudarė 6,3 proc. Pozityvaus konteksto publikacijose buvo aptariamos sveikatos temos, LGBTI+ bendruomenės santykis su religija (Vokietija panaikins apribojimus kraujo donorams gėjams, Diena.lt; Popiežius: homoseksualumas nėra nusikaltimas, Sekunde.lt). Devyniose teigiamo konteksto publikacijose stebėtas ir pačios LGBTI+ bendruomenės narių citavimas (Belgai į „Euroviziją“ siunčia atlikėją Gustaph: dainoje – padėka queer draugams ir šokiai, Zmones.lt). LGBTI+ bendruomenės nariai kalbinti 8,2 proc. visų žiniasklaidos darbų, kuriuose kalbama apie juos.

Sausio mėnesį LGBTI+ bendruomenė dažniausiai minėta politinės tematikos publikacijose. Žiniasklaidos darbai apie Lietuvos politiką LGBTI+ bendruomenės atžvilgiu sudarė beveik penktadalį viso stebėto turinio (17,7 proc.), darbai apie visos Europos politines aktualijas: 6,7 proc. o 7,2 proc. stebėtų darbų buvo apie bendrą Lietuvos politiką, tuo metu dar 2,4 proc. stebėtų darbų buvo apie įvairių užsienio valstybių politines situacijas. Dešimtadalis (10,5 proc.) stebėtų publikacijų buvo apie žmogaus teises. Žiniasklaidos darbai apie švietimą sudarė 8 proc. Kultūros tematikos darbai 7 proc. Po 4 proc. viso stebėto turinio sudarė publikacijos apie LGBTI+ reprezentaciją ir diskriminaciją, neapykantos kalbą. 

Beveik pusėje (47 proc.) stebėtų darbų vartotas terminas: LGBTI+ bendruomenė. Iš stebėtų raktažodžių daugiausiai stebėta darbų, kuriuose vartoti terminai: homoseksualumas, gėjus, seksualinė orientacija. Rečiausiai minėti: transseksualai, homofobija ir genderizmas.

IŠVADOS

Pirmąjį 2023 metų mėnesį stebėti 1063 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos su socialine atskirtimi susiduriančios grupės: musulmonų religinė bendrija, romų tautinė bendrija ir LGBTI+ bendruomenė. Šių grupių citavimas stebėtas 6-9 proc. visų darbų, kuriuose jos minimos. Labiausiai neigiamai vaizduota LGBTI+ bendruomenė: neigiamas kontekstas sudarė daugiau nei 16 proc., o pozityvūs darbai dešimčia procentų mažiau: 6 proc. Atkreiptinas dėmesys į tai, jog publikacijoms, kuriose skatinami neigiami stereotipai apie LGBTI+ bendruomenę, būdingas komentaro žanras. Šie darbai dažniau pasirodo regioninėje spaudoje ir tokiuose portaluose kaip Respublika.lt. Procentaliai daugiausiai teigiamo konteksto darbų stebėta romų tautinės bendrijos atžvilgiu. Mažiausiai negatyvių publikacijų pasirodė apie musulmonų religinę bendriją.


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija“ dalis. Finansuojama Aktyvių piliečių fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS