31 kovo 2023
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2023/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2023&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2023
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2023

Kovo mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2023

Kovo mėnesį atlikta kokybinė ir kiekybinė analizė, kuria siekta atskleisti kaip žiniasklaidoje vaizduojamos grupės, susiduriančios su didžiausia socialine atskirtimi.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas grupėms, susiduriančioms su didžiausia socialine atskirtimi.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.
  • Sąvokų vartojimas.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, stereotipų skatinimą arba laužymą analizuojamų grupių atžvilgiu.

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos sausio menėsį:

 MUSULMONŲ RELIGINĖ BENDRIJA  | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJALGBTI+ BENDRUOMENĖ

MUSULMONAI

Kovą žiniasklaidoje stebėta 290 publikacijų, kuriose minimi musulmonai. Didžiojoje dalyje stebėtų darbų musulmonai minimi užsienio valstybių kontekste (70 proc.), apie musulmonus Lietuvoje kalbėta 29 proc. viso stebėto turinio. Šiek tiek daugiau nei penktadalyje visų publikacijų musulmonų religiniai klausimai buvo pagrindine tema, kituose darbuose musulmonai minimi tik kontekstinei informacijai.

Didžiojoje dalyje darbų musulmonai minėti neutraliai (80,7 proc.). Neigiamas kontekstas stebėtas 15-oje publikacijų (5,2proc.), jose kalbėta apie radikalųjį islamą, istorines nuoskaudas ir neramumus Afrikoje. Tuo metu teigiamas kontekstas fiksuotas daugiau nei dešimtadalyje visų darbų (14,1 proc.). Nemažą dalį pozityvaus konteksto publikacijų sudarė pranešimai apie Škotijos politiką, parlamentui patvirtinus pirmąjį musulmoną lyderį Škotijoje (Škotijos parlamentas patvirtino H. Yousafą naujuoju pirmuoju ministru, 15min.lt). Ketvirtadalyje teigiamo konteksto publikacijų stebėtas pačių musulmonų citavimas, iš 290 publikacijų, kuriose kalbama apie musulmonus, patys musulmonai kalbinti 22-ose (7,6 proc. viso turinio). Musulmonų citavimas stebėtas darbuose apie moterų teisių padėtį Azijos valstybėse: Vietoje matematikos – Korano eilučių kartojimas: įprastos mokyklos Afganistano mergaitėms tapo tik tolima svajonė, Lrt.lt , publikacijose apie musulmonų papročius, relgiją: Nerimaujant dėl kainų ir tikintis taikos šimtams milijonų musulmonų prasideda Ramadanas, Bns.lt

Kovo mėnesį, žiniasklaidos darbuose apie musulmonus vyravo įvairios temos, daugiau nei dešimtadalis (12,4 proc.) publikacijų buvo apie turizmą, taip pat arti dešimtadalio (9,3 proc.) sudarė darbai apie užsienio valstybių vidaus politiką. Ramadano pradžios proga žiniasklaidoje pasirodė daugiau nei įprastai pranešimų apie musulmonų religiją, tradicijas: Ramadanas – vienas iš 5 islamo stulpų, Ziniuradijas.lt. Žiniasklaidos pranešimai apie Ramadano pradžią sudarė 8,6 proc. viso turinio. Dar 7,2 proc. publikacijų buvo istorinės tematikos, 6,6 proc. apie neramumus Vidurio Azijoje, 5,9 proc. apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje ir musulmonų vaidmenį jame: Ukrainos gynėjai: rusai pakeitė puolimų kryptį, Delfi.lt. Publikacijos, kuriose užsimenama apie diskriminaciją, su kuria susiduria musulmonai, sudarė 3,4 proc. viso stebėto turinio, o terminas „islamofobija“ kovo mėnesį žiniasklaidoje neaptiktas.

ROMAI

Pirmąjį pavasario mėnesį Media4Change žiniasklaidos stebėsenos komanda fiksavo 103 žiniasklaidos darbus, kuriuose minimi romai. Visos publikacijos išskyrus penkias – Lietuvos naujienų konteksto. Trečdalyje darbų apie romus kalbėta išsamiau, tačiau daugelyje apie juos tik užsimenama kitų temų kontekste. 

Kiek daugiau nei pusė (51,5 proc.) stebėtų publikacijų buvo įvertintos kaip neutralaus konteksto. Daugiau nei ketvirtadalį (26,2 proc.) sudarė neigiamo konteksto darbai, kuriuose skatinti stereotipai romų atžvilgiu. Pusė negatyvių publikacijų buvo kriminalinės tematikos. Pozityvaus konteksto darbai sudarė šiek tiek daugiau nei penktadalį (22,3 proc.)  viso stebėto turinio apie romų tautinę grupę. Teigiamo konteksto darbai buvo kultūros ir žmogaus teisių tematikos.  Daugiau nei pusėje pozityvių darbų stebėtas pačių romų citavimas. Iš 103 darbų, žiniasklaidoje stebėtų kovo mėnesį, pačių romų citatos stebėtos beveik ketvirtadalyje (23 proc.). Nemaža dalis pozityvaus turinio, buvo inicijuota pačios romų bendruomenės, pavyzdžiui: pranešimai apie romų ansamblio gastroles: Panevėžyje – I. Kvik ir „Sare Roma“ koncertas, Jp.lt. Kovo mėnesį žiniasklaidoje kalbinti ne tik scenoje pasirodantys romai, apie romų padėtį Lietuvoje buvo galima sužinoti LRT radijo laidoje Tuzinas: Romų bendruomenės aktyvistė Rasma apie kovotojos gyvenimą: tautiečiai mane vadina Žana d‘Ark , Lrt.lt

Temos ir tautovardžiai: 

Kovo mėnesį žiniasklaidoje apie romus dažniausiai stebėtos kultūros tematikos publikacijos (32 proc.). Darbai apie žmogaus teises sudarė kiek daugiau nei dešimtadalį (13,6 proc.), panašiai kaip ir kriminalinės publikacijos (12,6 proc.). Pasakojimai apie romų tradicijas sudarė 8,7 proc. viso stebėto turinio, o istorijos temų publikacijos 6,8 proc. Nors žiniasklaidoje dažniau vartotas tautovardis „romas“, iš 103 darbų stebėtų kovo mėnesį, 38-uose aptiktas tautovardis  „čigonas“ ( 7-uose vartotos abi sąvokos). 

Iš viso pirmąjį 2023 metų ketvirtį stebėti 438 darbai, kuriuose minima romų tautinė bendrija.

LGBTI+ BENDRUOMENĖ

Kovo mėnesį stebėti 674 LGBTI+ bendruomenės paminėjimai žiniasklaidoje. Didžioji dalis publikacijų buvo Lietuvos konteksto (69,1 proc.). Su LGBTI+ bendruomene susiję klausimai kaip pagrindinė darbo tema buvo 55-iuose darbuose (8,2 proc. viso turinio).

Neutralaus konteksto publikacijos žiniasklaidoje pasirodė dažniausiai, jos sudarė 72 proc. viso stebėto turinio. Darbai, kuriuose pateikiamas neigiamas požiūris į LGBTI+ bendruomenę sudarė 16,3 proc. Neigiamas kontekstas stebėtas darbuose apie Lietuvos politines aktualijas, kriminalus. Ypač neigiamą įtaką LGBTI+ bendruomenės atvaizdavimui žiniasklaidoje kovo mėnesį turėjo nusikaltimas, įvykdytas Jungtinėse Amerikos Valstijose, pranešant apie šį įvykį, akcentuota nusikaltimą įvykdžiusio asmens lytinė tapatybė. Pozityvių publikacijų apie netradicinės seksualinės orientacijos ar tapatybės asmenis stebėta 5 proc. mažiau nei negatyvių darbų. Teigiamo konteksto naujienos sudarė 11,4 proc. viso stebėto turinio, šiose publikacijose aptartos LGBTI+ reprezentacijos, Pride eitynių, meno ir kultūros temos. Trečdalyje pozityvaus konteksto darbų buvo stebimas ir pačios bendruomenės citavimas. Iš viso LGBTI+ bendruomenės nariai cituoti 9 proc. viso stebėto turinio, dažniausiai pačios bendruomenės kalbinamumas fiksuotas publikacijose apie kultūrą, reprezentaciją, santuokos ir partnerystės klausimus, Lietuvos politiką netradicinės orientacijos asmenų atžvilgiu: Translytė: Lietuvoje darbdaviai tiesiai pasakė, kad tokių nereikia, Lrt.lt; Translytė Zofija Palenta oficialiai pasikeitė savo vardą ir pavardę: laimingiausia diena, Alfa.lt; Apie seksualinę orientaciją prabilęs UFC kovotojas: „Noriu, kad ne dėl to mane žinotų“, 15min.lt

Kiek daugiau nei ketvirtadalį (25,8 proc.) viso stebėto žiniasklaidos turinio sudarė politinės tematikos publikacijos. Kultūros temų darbai užėmė daugiau nei dešimtadalį (14,2 proc.) turinio. Apie diskriminaciją, neapykantos kalbą kalbėta 10,8 proc., apie LGBTI+ bendruomenės situaciją žmogaus teisių kontekste 9,5 proc. visų darbų. Dar 5,5 proc. publikacijų buvo apie LGBTI+ bendruomenės santykį su religija. 

Dažniausiai minėti terminai, apibūdinantys LGBTI+ bendruomenę ir jos narius: LGBTI+ (39,8 proc.), homoseksualumas (35 proc.), orientacija (18,8 proc.), gėjai (17,7 proc.), translyčiai (17,2 proc.), transseksualai (9,5 proc.), kiti stebėti terminai: partnerystė (6,5 proc.), biseksualai (4,5 proc.), lesbietės (4,2 proc.), homofobija (4 proc.), lyties keitimas (3,6 proc.), genderizmas (2,7 proc.).


Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Bendradarbiavimu ir įtraukumu grįsta kritinio mąstymo laboratorija“ dalis. Finansuojama Aktyvių piliečių fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS