27 gegužės 2020 | Neringa Jurčiukonytė
https://www.media4change.co/lt/reactions/neringa-jurciukonyte-ant-kilimo-pas-tapina/?page&reactions=neringa-jurciukonyte-ant-kilimo-pas-tapina&post_type=reactions&name=neringa-jurciukonyte-ant-kilimo-pas-tapina
Neringa Jurčiukonytė: „Ant kilimo pas Tapiną“

Geriausia gynyba yra puolimas. Tad turbūt neatsitiktinai atsakyme į kritiką dėl Laisvės TV laidos „Vilniaus taboras ir medžioklė lankais“ A. Tapinas visų pirma užsipuola ją išsakiusius. O buvo įmanoma reaguoti ir kitaip. Pavyzdžiui, eiti tiesiai prie reikalo ir kalbėti apie kritikos objektą, o ne kitą, nepopuliarią poziciją palaikiusius asmenis ar jiems platformą suteikusios žiniasklaidos priemonės žurnalistę. Štai […]

Neringa Jurčiukonytė: „Ant kilimo pas Tapiną“

Geriausia gynyba yra puolimas. Tad turbūt neatsitiktinai atsakyme į kritiką dėl Laisvės TV laidos „Vilniaus taboras ir medžioklė lankais“ A. Tapinas visų pirma užsipuola ją išsakiusius. O buvo įmanoma reaguoti ir kitaip. Pavyzdžiui, eiti tiesiai prie reikalo ir kalbėti apie kritikos objektą, o ne kitą, nepopuliarią poziciją palaikiusius asmenis ar jiems platformą suteikusios žiniasklaidos priemonės žurnalistę.

Štai čia ir išryškėja kapitalas, kurį laidos vedėjas pasitelkia. Puldamas kritikus jis slepiasi už minios. Ir kaip ir kiekvieną kartą minia jį užstoja linčiuodama tuos, kurie drįso kritikuoti. Tai grasindama nebesekti kritikai platformą suteikusio portalo, tai menkindama ir vadindama „mažučiais“ ar kitais neigiamą konotaciją turinčiais epitetais.

Nemėgsta A. Tapinas kritikos. Tačiau pats savęs „šventa karve“ nevadina.

„Aš nemanau, kad laisvoje visuomenėje turėtų būti „šventos karvės“ ir neliečiamos temos. Kas vienam gali bus juokinga, kitam bus įžeidu, trečiam pasirodys banalu, bet čia jau kiekvieno žmogaus reikalas, gal teisių gynėjams nereikėtų dėtis humoro ir satyros policininkų mantijos“, – į kritiką atsišauna A.Tapinas.

Ką šiandien jis vadina šventa karve? Vieną nepopuliariausių, pažeidžiamiausių visuomenės grupių?

Tą laidos vedėjas puikiai žino: dar sukritikuotos laidos pradžioje jis mini, kad šios grupės atžvilgiu yra viena didžiausių socialinių distancijų – didžioji dalis visuomenės nenori gyventi kaimynystėje.

Nepaisant to, savo atsakyme į kritikų argumentus jis teigia, kad galima buvo „pasirinkti lengviausią kelią – kalbėti tik apie nepopuliarius politikus”.

Štai čia prasideda įdomumas! Pasaulio istorija pademonstravo, kaip puikiai politikai populiarėja nepopuliarių grupių sąskaita. Sąmoningai ar nesąmoningai panašiai veikti bandė ir Laisvės TV laidos kūrėjai.

Labiausiai žmones suvienija bendras priešas, o kas gali būti geresnis bendras priešas nei nepopuliariausia visuomenės grupė? Tokia logika vadovaujasi efektyviausios politinės komunikacijos strategijos. Tiesa, juodosios, ir jomis besivadovaujantys neilgai trukus įgauna populisto titulą. Dar įdomiau, kai panašia strategija vadovaujasi šias taisykles išmananti laida. Todėl Media4change ir paprašė savo gyvenimą romų tematikai skyrusios antropologės Aušros Simoniukštytės pakomentuoti situaciją.

Atsakyme į jos komentarą A.Tapinas sakosi, kad laida apie taborą, o ne romus. Ar gali taboras egzistuoti be romų? Ir kodėl tuomet į laidą įtraukėte suabsoliutinančius pasakojimus apie Lietuvos romų kultūrą ir romų mokymosi ypatumus?

Sakote, kad bandyta pašiepti valdžią? Paspaustume Jums ranką, jei būtumėte paieškoję ir kitos, ne dar labiau pačią grupę stigmatizuojančios strategijos.

Suprantame, kad jūsų žanras yra satyra. Kaip ir kad satyra yra skirta kritikuoti ne žmogaus tapatybę ar prigimtį, bet jo idėjas ir elgesį. Kaip ir jūs puikiai žinote, kad jūsų atsakyme argumentams pagrįsti pasitelkti šaltiniai nėra nei pirminiai, nei suteikia romams atsakymo teisę.

Pats netrukote pašiepti, jūsų nuomone, nepakankamai nuomonių balanso išlaikiusio portalo. Tik skirtumas čia tas, kad priešingai nei paties kritikuojamoje žiniasklaidos priemonėje, jūsų vedamoje laidoje patys romai taip ir neturėjo teisės atsakyti. O juk savo laidos žanre pasikviesti pašnekovų į laidą nevengiate. Gal tuomet tai ir būtų buvusi puiki proga jūsų auditorijai išvysti, kad egzistuoja ir kitokie romai. Ne dainininkai ar plačiai žinomi, bet ir tokie kaip Rasma Pažemeckaitė – Kačiulė.

Tie, kurie žiūri jūsų laidas, išgyvena, dar labiau užsisklendžia savo bendruomenėje, nes įsivaizduoja esą nepageidaujami. Ar pastebėjote, kad jūsų paties Facebook paskyroje nesulaukdama atsakymo romė Rasma Kaciule klausė: „kodėl darote šou mūsų sąskaita?“.

1000 eurų „mestų ant stalo“ yra vienas iš šou elementų pavyzdžių. Bet ką jis laidos vedėjui prideda be duonos ir žaidimų auditorijai? Manotės analogiško šou pavyzdžio radimas išplaus mandūrą? Net jei tokie pavyzdžiai ir egzistuoja, tikiu, kad tiek jūs, tiek jūsų laidos kūrėjai yra pakankamai talentingi, kad laužytų kanonus ir kurtų naujus elgesio modelius.

Dar ketvirtadienį, gerokai prieš sulaukdami platesnės sklaidos, Media4change jūsų klausė: kaip Jūs manote, kaip neigiamas išankstines nuostatas romų atžvilgiu keis jūsų laida? Savotiško atsakymo sulaukėme tik mūsų publikuotam A. Simoniukštytės komentarui plačiau paplitus. Bet skaitant jūsų atsakymus dar pasiliekame viltį, kad vieną dieną savo turimą platformą ir talentą mobilizuoti minią pasitelksite ir minios mąstymo klišėms keisti. Gal tokiu atveju Jūsų laida ir nebeatrodys, kaip „jau gulinčio spardymas“. Kas ir užkliuvo taip vadinamiems žmogaus teisių gynėjams.