09 rugsėjo 2022
https://www.media4change.co/lt/projekto-ziniasklaida-pilieciams-darbo-grupes/?page&name=projekto-ziniasklaida-pilieciams-darbo-grupes
Istorijų laboratorijos „Žiniasklaida piliečiams“ darbo grupės

„Media for Citizens Story Lab“ – tai projektas, kuriuo siekiama sukurti ir palaikyti tinklą, palengvinantį piliečių ir įtraukiąją žurnalistiką Europoje. Projekto tikslų sieks penkios toliau išvardytos komandos:

Istorijų laboratorijos „Žiniasklaida piliečiams“ darbo grupės

„Media for Citizens Story Lab“ – tai projektas, kuriuo siekiama sukurti ir palaikyti tinklą, palengvinantį piliečių ir įtraukiąją žurnalistiką Europoje. Projekto tikslų sieks penkios toliau išvardytos komandos:

  • Pasitikėjimo su auditorija / piliečiais kūrimas

Jei dirbate žiniasklaidoje, kuriate turinį arba tiesiog nenorite stebėti, kaip mažėja pasitikėjimas žiniasklaida, šis seminaras kaip tik jums. Jame turėsite galimybę parengti konkrečius žingsnius ir gaires, kaip suartinti žiniasklaidą ir jos auditoriją ir taip prisidėti prie inovacijų bei kokybiško turinio kūrimo. Išnagrinėsite, kaip šiuo metu bendrauja žiniasklaida, sužinosite apie įtraukiosios žurnalistikos darbo priemones ir metodus, susipažinsite, su kokiais iššūkiais jos susiduria, kokį turinį auditorijos seka labiausiai ir ko joms trūksta.

Norėdami prisijungti, užpildykite paraiškos formą

  • Renginių planavimas ir gebėjimų stiprinimo veikla

Prisijungdami į šią darbo grupę prisidėsite prie renginių, kurie yra šio projekto pagrindas, kūrimo. Renginių planavimo ir organizavimo, taip pat kampanijų rengimo, seminarų ir kitų renginių vedimo patirtis padės jums tapti idealiu komandos nariu. Būsite neatsiejama kūrimo ir sprendimų, susijusių su darbo metodais ir vietinių bei tarptautinių renginių programomis, priėmimo dalis. Turėsite galimybę prisidėti prie aiškios vizijos ir kokybės standartų, jungiančių visus šiuos renginius, kurie užtikrins jų sėkmę, kūrimo.

Užpildykite paraiškos formą ir prisijunkite

  • Vidaus ir išorės komunikacija

Tai darbo grupė, skirta komunikacijos specialistams, įtraukiančių istorijų pasakotojams, reklamos kūrėjams ir kitiems kūrybininkams, kurie siekia rasti geriausius kanalus, kaip pasiekti projekto tikslines auditorijas (žiniasklaidą, auditoriją, ekspertus), ir tinkamas formuluotes, vaizdinius, kurie pritrauktų dėmesį ir paskatintų keisti tai, ko siekiama projektu.

Darbo grupė sukurs vidinės (projekto įgyvendinimo grupės) ir išorinės projekto dalių komunikacijos strategiją. Darbo grupė turi perengti komunikacijos standartus, kuriuos turi atitikti kiekvienas projekto renginys, taip pat suformuoti kiekvieno vietos renginio organizatoriaus viešinimo veiksmų planą, tarp jų – ir dalyvių profilių sąrašą, ir bendrus vizualinius elementus, kurie vienys visus projekto renginius.

Užpildykite paraiškos formą ir prisijunkite prie projekto

  • Įtraukiosios žurnalistikos perkėlimas į praktiką 

Tapsite neatsiejama darbo grupės, kuri prisidės prie tarptautinių platformų, jungiančių visų partnerių svetaines, svetainės žemėlapio, vartotojo patirties ir funkcionalumo kūrimo, dalimi. Jei turite dizaino mąstymo įgūdžių, esate geras planuotojas ir turite gerų organizacinių gebėjimų, ši grupė tinka būtent jums. Kartu su „Media4Change“ platforma, savo įgyta patirtimi išbandysite naują virtualų įrankį „Idėjų mugė“ ir kartu kursite planą, kaip ją paversti Media4Change virtualios bendruomenės taikomu įrankiu. 

Norėdami prisijungti, užpildykite paraiškos formą

  • Studija „Įtraukioji žurnalistika: geroji patirtis, ypatumai“

Jei aistringai domitės įtraukiąja žurnalistika ir esate surinkę daug įkvepiančių pavyzdžių iš viso pasaulio arba bent jau žinote, kur jų ieškoti – šis seminaras skirtas jums. Turėsite unikalią galimybę savo žinias perkelti į praktiką ir įkvėpti kitus, ieškančius atsakymų, kur ir kaip pradėti praktikuoti įtraukiąją žurnalistiką.  Šio seminaro rezultatas – gerosios praktikos pavyzdžių rinkinys, išryškinantis jų ypatumus, kurie vėliau bus panaudoti formuojant multiplikatorių mokymus Slovakijoje.

Užpildykite paraiškos formą ir prisijunkite

Jei norite tapti pokyčių kūrėju prisijungdami prie vienos iš komandų – užpildykite specialią paraišką iki 2022 m. rugsėjo 19 d.

Jei turite klausimų ar užklausų, nedvejodami susisiekite el. paštu [email protected].


Šis kvietimas yra projekto „Media for Citizens Story Lab“ (Istorijų laboratorija „Žiniasklaida piliečiams“), finansuojamo pagal programą „Europa piliečiams“, dalis.