Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy 2021

Media4Change a Európsky Dialóg spustili Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy 2021 na financovanie kolaboratívnych novinárskych investigatívnych projektov. Súťažné tímy zložené z novinárov, ktorých zvedavosť a pozornosť siaha aj za hranicu veľkých miest na Slovensku, si na realizáciu svojich investigatívnych projektov rozdelia až 16.000 EUR.

V skratke

Prostredníctvom tejto súťaže budú mať účastníci šancu posilniť svoj investigatívny žurnalistický talent pomocou skúsených slovenských novinárov pôsobiacich v tomto odbore, ako aj širokej siete medzinárodných odborníkov. Je to skvelá príležitosť nielen na to, aby ste našli rovnako zmýšľajúcich ľudí na spoluprácu a objavovanie nových tém, ale tiež aby ste sa naučili navrhovať vhodné metódy výskumu a hlavne uskutočnili investigáciu, ktorá zanechá stopu v histórii slovenskej investigatívnej žurnalistiky. Vďaka tejto skúsenosti nadobudnete nové kompetencie v oblasti inovatívnych nástrojov investigatívnej žurnalistiky a spolu so svojimi partnermi vnesiete svetlo do oblastí, ktoré to najviac potrebujú – do regiónov Slovenska!

V rámci druhého kola dostanú zúčastnené tímy konzultácie i mentoring od renomovaných novinárov a odborníkov pri príprave úplného návrhu investigatívy. Najmä počas kreatívnych workshopov budú mať tiež príležitosť osloviť ostatných a nájsť nových členov do svojho tímu.

Tri tímy s najlepšími návrhmi dostanú na konci druhého kola grant vo výške 4.000 EUR na vykonávanie svojich investigatív. Novinári využijú interaktívne nástroje na prezentáciu svojej investigatívnej práce a na kontakt s publikom. Tímy, ktorým nebude udelený grant, budú vyzvané, aby taktiež pracovali na svojich investigatívnych návrhoch a zamerali sa na dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Motiváciou je cena vo výške až 4.000 EUR, ktorá bude jednému z tímov udelená v júli 2021.

Víťazi

Odborná porota

doc. Ján Višňovský
Odborník na médiá a žurnalistiku
doc. Ján Hacek
Odborník na médiá a žurnalistiku
doc. Anna Sámelová
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
doc. Jitka Rožňová
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
doc. Juraj Rusnák
Odborník na médiá a žurnalistiku
Martin Maška
Kreatívny manažér v Európskom Dialógu
Tomáš Mrva
Novinár
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Odborník na médiá a žurnalistiku
Mgr. Viera Smoláková, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
Mgr. Simona Mičová, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Odborník na médiá a žurnalistiku
Mgr. Alena Krempaská
Odborníčka na tému ľudských práv
Peter Medveď
Odborník na tému životného prostredia
Melinda Simonová
Odborníčka na tému aktívneho občianstva
RNDr. Oľga Removčíková
Odborníčka na tému životného prostredia
Miroslava Plassmann
Odborníčka na tému životného prostredia
Jiří Vitáloš
Odborník na tému životného prostredia

Investigatívy