Kūrybinės dirbtuvės | 06 liepos 2014
https://www.media4change.co/lt/trainingandevents/zurnalistu-mokymuose-patirtimi-dalinosi-zinomiausi-ekspertai/?page&trainingandevents=zurnalistu-mokymuose-patirtimi-dalinosi-zinomiausi-ekspertai&post_type=trainingandevents&name=zurnalistu-mokymuose-patirtimi-dalinosi-zinomiausi-ekspertai
Žurnalistų mokymuose patirtimi dalinosi žinomiausi ekspertai

„Tokie mokymai yra labai naudingi, nes padeda atsirinkti, tai, ką tu žinai ir surasti naujus momentus, akcentus savo paties būsimame žurnalisto darbe“,– teigė mokymų dalyvė.

Žurnalistų mokymuose patirtimi dalinosi žinomiausi ekspertai

„Tokie mokymai yra labai naudingi, nes padeda atsirinkti, tai, ką tu žinai ir surasti naujus momentus, akcentus savo paties būsimame žurnalisto darbe“,– teigė mokymų dalyvė.

Ji kartu su 20 Vilniaus bei kitų aplinkinių regionų žurnalistų dalyvavo mokymuose „Žmogaus teisės žiniasklaidoje: etiniai ir teisiniai visuomenės grupių vaizdavimo aspektai”. Mokymų dalyvius pasitiko gausus žmogaus teisių, žiniasklaidos bei tyrimų centrų ekspertų būrys, pasirengęs kartu ieškoti atsakymų į jų kasdienėje veikloje kylančius klausimus. Kviečiame susipažinti su mokymų vaizdo klipu.

„Žurnalistų kompetencijos yra tiesiogiai susijusios su pasirenkamomis temomis bei jų tolimesniu vystymu: šaltinių atranka, kritišku požiūriu į įvairių suinteresuotų grupių pateikiamą informaciją“, – teigė mokymų iniciatorė žmogui.lt direktorė Neringa Jurčiukonytė. Mokymų programa derino tiek formalius, tiek neformalaus ugdymo metodus. Pasak N. Jurčiukonytės, tokia dinamiškų metodų komplektacija leidžia dalyviams pažinti išankstines nuostatas bei reflektuoti, kaip išankstinis požiūris veikia jų ruošiamus darbus.

„Kaip žurnalistei, man labiausiai įsiminė gyvoji patirtis. Tokios praktikos labai praplėtė mano akiratį, padėjo vertinti pašnekesį. Žmonės mums turi daug ką pasakyti, tačiau skubėdami ir norėdami viską kuo greičiau susisteminti mes nespėjam jų iki galo išklausyti”, – patirtimi dalinosi mokymų dalyvė Ramunė Vlasenkienė.

Mokymus pradėjo koalicijos „Galiu gyventi“ direktorės Jurgitos Poškevičiūtės paskaita apie visuomenės apie visuomenėje pažeidžiamų grupių diskriminaciją. Pačių pažeidžiamiausių grupių vaizdavimo ypatumus medijoje per kriminalinės justicijos prizmę apžvelgė Vilniaus universiteto profesorius Aleksandras Dobryninas. Mokymus taip pat aplankė „Lygių galimybių plėtros centro” ekspertė Margarita Jankauskaitė. Ji skaitė pranešimą apie socialinį lyčių konstravimą ir sukėlė daug diskusijų dalyvių tarpe apie egzistuojantį lyčių diskursą ir jo kūrimo tvarką.

Antrąją mokymų dieną dalyviai išklausė advokatės Liudvikos Meškauskaitės paskaitą, kurios metu jiems buvo pristatyta teisė į privatų gyvenimą aptarti pažeidžiamų grupių diskriminacijos žiniasklaidoje aspektai. Psichiatras Dainius Pūras dalyviams kėlė klausimą kas kam kelia pavojų – psichikos sutrikimų turintys žmonės visuomenei ar visuomenė jiems? Pranešimo metu buvo diskutuojama apie žiniasklaidos galią formuojant su psichikos sutrikimais susijusios visuomenės nuomonės diskursą. Mokymus baigė „Žurnalisto etikos komisijos” inspektoriaus patarėjo Deivido Velko pranešimas, nagrinėjantis kada žiniasklaidos lūpomis siunčiama žinutė yra laikoma neapykantos kalba bei kaip ją atpažinti.

Nuotaikingiausias renginio akimirkas galite išvysti ir Jūs čia:


Media4change – naujai startuojantis tarptautinis judėjimas, kuris siekia skatinti atsakingą ir etišką žurnalistiką. Šiam judėjimui priklausantys žurnalistai ir žiniasklaidos, žmogaus teisių ekspertai savo darbą grindžia žmogaus teisių vertybėmis, aukštais profesinės etikos standartais ir atsakomybe prieš visuomenę.

Mokymams virsti realybe padėjo du fondai :
Europos Ekonominės Erdvės finansinis mechanizmas 2009-2014 periodo NVO Programoms Lietuvoje.