30 gegužės 2021
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2021/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2021&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-kovas-2021
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2021

2021-ųjų metų kovo mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, kuria siekta išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje reprezentuojamos, migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos. Gauti duomenys lyginti su kitais pirmojo metų ketvirčio mėnesių duomenimis.

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: KOVAS 2021

2021-ųjų metų kovo mėnesį buvo atlikta kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, kuria siekta išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje reprezentuojamos, migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos. Gauti duomenys lyginti su kitais pirmojo metų ketvirčio mėnesių duomenimis.

Pagrindiniai analizės kriterijai:

  • Balso suteikimas stigmatizuojamoms grupėms, kurios minimos žiniasklaidos darbuose.
  • Kontekstas (teigiamas, neigiamas arba neutralus), kuriame vaizduojamos aptariamos grupės.

Analizės metu atsižvelgiama į bendras vaizdavimo tendencijas, tematiką, sąvokų naudojimą, stereotipų skatinimą arba laužymą visų analizuojamų grupių atžvilgiu.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

Pirmąjį 2021-ųjų metų ketvirtį buvo išanalizuoti 22923 žiniasklaidos darbai, kuriuose minimos grupės, kurių atžvilgiu socialinė distancija yra didžiausia. Dažniausiai žiniasklaidoje minėti rusų tautinės bendrijos nariai, rečiausiai romų tautinės bendrijos atstovai. Rečiausiai pozityviame kontekste minimi musulmonų religinės bendruomenės nariai. Daugiausiai negatyvaus turinio pirmąjį metų ketvirtį pasirodė apie romų tautinę bendriją. Konteksto pasiskirstymas pateikiamas žemiau pateiktoje iliustracijoje.

This image has an empty alt attribute; its file name is kntxt-1024x576.png

Visų grupių vaizdavimo žiniasklaidoje tendencijos kovo menėsį:

MIGRACIJA | PSICHIKOS SVEIKATA | SEKSUALINĖ ORIENTACIJA | MUSULMONAI | LENKŲ TAUTINĖ BENDRIJA | RUSŲ TAUTINĖ BENDRIJA | ŽYDAI IR JUDAIZMAS | ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA

MIGRACIJA

Kovo mėnesį žiniasklaidoje rastas 841 darbas, kuriame minimi migrantai. Iš jų 121-ame (14,4 proc.) migracija buvo pagrindinė darbo tema. Du trečdalius šių darbų sudarė politinio konteksto publikacijos.

This image has an empty alt attribute; its file name is migrant-2-1024x576.png

Kontekstas:
Pirmąjį pavasario mėnesį smarkiai išaugo neutralaus konteksto darbų apie migrantus, kovo mėnesį jis sudaro net 94,6 proc, visų darbų. Neigiamai migrantus reprezentuojančios publikacijos, kuriose migrantai asocijuojami su grėsme sudarė 3,6 proc. visų darbų. Tai trečdalis neigiamo konteksto publikacijų kiekio sausio ir vasario mėnesiais. Teigiamo konteksto publikacijų apie migrantus taip pat šiek tiek sumažėjo, šios sudarė tik 1,8 proc. visų darbų. Trečdalis teigiamo konteksto darbų buvo kultūrinės tematikos, apie pabėgėlius laimėjusius Eurovizijos konkursų Švedijoje ir Rusijoje atrankas: Švedija į „Euroviziją“ siunčia dainininką Tusse, pernykštės atrankos laimėtojos liko už borto, Lrt.lt ; Rusija pasirinko: „Eurovizijoje“ šaliai atstovaus Manizha su daina „Russian Woman“, Zmones.lt

Balso suteikimas:
Migrantams balsas suteiktas 3,5 proc. visų darbų. Daugiau nei pusė šių darbų pristato pabėgėlius Lietuvos kontekste, šiose publikacijose daugiausiai kalbinti migrantai iš Ukrainos ir Baltarusijos (Baltarusiai nepriklausomybės dieną pažymėjo eisena – ryškiausiu akcentu tapo milžiniška vėliava, Lrt.lt). Istorijomis apie sėkmingą integraciją Lietuvoje dalinosi ir pabėgėliai iš Pietų Sudano (Lietuvoje nutūpęs NBA talento brolis: nuo karo bėgęs dinkas, žaidęs keisčiausiame pasaulio klube, 15min.lt) bei Sirijos (Verslą pradėti galima ir per karantiną: pabėgėliai iš Sirijos Vilniaus centre atidarė rytietiško maisto parduotuvę, 15min.lt). Tuo metu užsienio konteksto publikacijose migrantai kalbėjo apie patiriamus sunkumus, išnaudojimą (Ūkiuose dirbantys imigrantai skundžiasi išnaudojimu, Etaplius.lt).

Tematika:
Žiniasklaidos darbuose, kuriuose kalbama apie migrantus ir toliau neišsiskiria jokia tema, 12,8 proc. sudarė kultūros konteksto darbai, kuriuose minimos migrantų reprezentacijos literatūroje, kine. 9,5 proc. publikacijų buvo istorinės tematikos. 8,7 proc. darbų buvo aptariami Europos įstatymai, susiję su migracijos politika. 7,4 proc. darbų buvo apie JAV migracijos politiką. 4,8 proc. visų darbų sudarė pranešimai apie labdaros akcijas migrantams, daugiausiai Sirijos pabėgėliams.

PSICHIKOS SVEIKATA

Kovo mėnesį žiniasklaidoje fiksuoti 1569 darbai, kuriuose minimi su psichikos sveikata susiję raktažodžiai. 15 proc. visų šių darbų, su psichikos sveikata susiję klausimai buvo pagrindinė publikacijos/reportažo tema.  

This image has an empty alt attribute; its file name is Psichika-1024x576.png

Kontekstas:
Publikacijos, kuriose psichikos sveikatos sutrikimai minimi neutraliu tonu, sudaro absoliučią daugumą (95,5 proc.) kovo mėnesį fiksuotų žiniasklaidos darbų. Mažiausią dalį sudarė darbai, kuriuose su emocine būkle susijusios problemos buvo pateikiamos negatyviai, trečdalyje neigiamo konteksto pranešimų, buvo kuriamos sąsajos tarp kriminalinės veiklos ir psichikos sveikatos sutrikimų. Teigiamo konteksto publikacijų kovo mėnesį fiksuota pusantro karto daugiau nei neigiamo. Pozityvaus turinio darbai, susiję su psichikos sveikatos tema sudarė – 2,7 proc. visos imties.  Šiuose darbuose psichikos sveikatos tema buvo destigmatizuojama, griaunami stereotipai apie asmenis, susiduriančius su tokio pobūdžio sutrikimais (Ar žmonėms su negalia gyventi savarankiškai Lietuvoje (ne)įmanoma?, Kaunoaleja.lt; Kėdainiuose įkūrė dirbtuves neįgaliesiems: gaminiai sužavėjo tūkstančius, Delfi.lt).

Balso suteikimas:
Asmenys, teigiantys, jog susiduria ar praeityje yra susidūrę su psichikos sveikatos problemomis – buvo cituojami 4,3 proc. visų kovo mėnesį pasirodžiusių žiniasklaidos darbų, kuriuose minima psichikos sveikata. Savo patirtimi žiniasklaidoje besidalinantys asmenys akcentavo svarbą rūpintis emocine būkle (Depresiją įveikusi 30-metė Barbora: „Gydyti sielą taip pat svarbu, kaip ir kūną“, 15min.lt). Taip pat buvo raginama nebijoti kreiptis pagalbos (Kaip pokalbis išgelbėjo jauno žmogaus gyvybę, Svyturiolaikrastis.lt), pabrėžiamas aktualumas, kodėl svarbu kalbėti apie psichikos sveikatą dabartiniame klimate (Man aštuoniolika. Depresija sergu nuo dešimties. Kalba Gargždų moksleivės, Gargzdai.lt).

Tematika:
Žiniasklaidos darbų, kuriuose minimi su psichikos sveikata susiję raktažodžiai, tematika buvo įvairi. 15,8 proc. sudarė publikacijos apie pandemijos ir karantino ribojimų įtaką visuomenės emocinei būklei. 8,4 proc. darbų buvo pranešimai apie įvairius renginius, kultūrinius įvykius, šiek tiek mažiau, 7,2 proc. sudarė darbai, kuriuose buvo dalinamasi kaip pagerinti psichikos sveikatą. Tuo metu psichikos sutrikimų specifika išsamiau pristatyta 6,5 proc. visų darbų. Apie bendrą žmogaus sveikatą rašyta 3,8 proc. darbų, kuriuose minima psichikos sveikata. 2 proc. sudarė darbai, kuriuose aptartos psichikos sveikatos gydymo paslaugas teikiančios institucijos, darbai apie asmenų, turinčių psichikos sveikatos problemų, integraciją – sudarė kiek daugiau nei pusę procento visų darbų.

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Kovo mėnesį  fiksuoti 2164 darbai, kuriuose minima LGBTI+ bendruomenė, tai dvigubai daugiau publikacijų ir reportažų nei pasirodė vasario mėnesį (906) ir net beveik keturis kartus daugiau nei sausį (593). Tik 126-uose darbuose LGBTI+ bendruomenė buvo pagrindinė tema.

This image has an empty alt attribute; its file name is sex-1024x576.png

Kontekstas:
Neutralaus konteksto darbai sudarė didžiausią dalį (85,5 proc.) visų, kuriuose minima LGBTI+ bendruomenė. Neigiamo konteksto darbai sudaro daugiau nei dešimtadalį (12,7 proc.). Tai yra net 274-ios publikacijos. Daugiau nei pusė šių publikacijų buvo komentaro žanro, šiuose darbuose išreikštos subjektyvios asmenų pozicijos politiniais klausimais, kurie daugeliu atvejų net nebuvo susiję su LGBTI+ bendruomene, pavyzdžiui, Stambulo konvencijos, skirtos ginti moteris nuo smurto, ratifikavimo klausimas. Teigiamas kontekstas kovo mėnesį sudarė tik 1,8 proc. visų darbų; daugiau nei pusė jų tai teigiamos LGBTI+ bendruomenės reprezentacijos, sėkmės istorijos (Pirmą kartą grožio konkursą laimėjo translytė moteris, Alfa.lt; JAV Senatas vyriausybės nare patvirtino pirmąją translytę moterį, Delfi.lt). Žiniasklaidoje aptartos ne tik naujienos apie LGBTI+ bendruomenės narių sėkmę, bet ir apie praeityje dėl orientacijos pasmerktų asmenų reikšmę pasaulio istorijai: Iškilus britų kriptografas A. Turingas pagerbtas nauju JK banknotu, Kl.lt.

Balso suteikimas:
LGBTI+ bendruomenės nariams balsas suteiktas 9 proc. visų publikacijų (kaip įprasta, dažniausiai bendruomenę reprezentuoti suteikta galimybė homoseksualiems vyrams, jie cituoti 118-oje publikacijų, homoseksualios moterys tuo metu tik 28-iuose darbuose.) Į LGL atstovą kreiptasi  19-oje publikacijų. LGBTI+ bendruomenės nariai daugiausiai cituoti publikacijose apie neapykantos kalbą, šiuose darbuose garsūs Lietuvos asmenys dalinosi savo patirtimis: Dominykas Vaitiekūnas – atvirai apie LGBT situaciją Lietuvoje: „Kaip gyventi su jausmu, kad kitiems esi grėsmė“, Lrytas.lt; Kirilkinas – apie pašaipas dėl orientacijos, kurių nepamiršta iki šiol: mintyse rašydavau paskutinių gyvenimo minučių scenarijus, Tv3.lt.  LGBTI+ bendruomenės nariai žiniasklaidoje kalbėjo ne tik apie savo neapykantos kalbą, bet ir apie kitus sunkumus, su kuriais susiduria gyvendami Lietuvoje: Naglis Bierancas apie partnerystės įstatymą: valstybei sumoku daug mokesčių, bet vienodų teisių neturiu, Delfi.lt.

Tematika:
Trečdalis (34,3 proc.) darbų politinės tematikos, tik šiek tiek daugiau nei trečdalyje (34,9 proc.) jų, kalbama apie įstatymus tiesiogiai susijusius su LGBTI+ bendruomene. Beveik penktadalyje (19,6 proc.) visų darbų buvo kalbama apie neapykantos kalbą, iš jų daugiau nei pusėje buvo aptarta neapykantos kalba nukreipta prieš LGBTI+ bendruomenę. 7,5 proc. visų darbų sudarė publikacijos, kuriose aptariamas religijos ir LGBTI+ bendruomenės santykis. Kultūrinės tematikos darbai sudarė 5,4 proc., panašų kiekį (5,2 proc.) sudarė darbai, kuriuose kalbama apie žmogaus teisę, aktyvizmą.

MUSULMONAI

Analizuojamu laikotarpiu fiksuoti 646 darbai, kuriuose minima musulmonų religinė bendruomenė. 34,9 proc. visų šių darbų, musulmonai buvo pagrindinė darbo tema. Taigi kovo mėnesį pasirodė beveik trigubai daugiau darbų, kuriuose minima musulmonų religinė bendruomenė, nei vasarį ir beveik dvigubai daugiau nei sausį.

This image has an empty alt attribute; its file name is muslim-1024x576.png

Kontekstas:
Didžiausią dalį (89,6 proc.), darbų sudarė neutralaus konteksto publikacijos. Žiniasklaidos darbai, kuriose musulmonai vaizduojami neigiamai, sudarė 8,6 proc. visos imties. Daugiau nei pusė negatyviai musulmonų bendruomenę reprezentuojančių pranešimų yra apie teroristinius išpuolius ir radikalųjį islamą. Kiti neigiamo konteksto darbai: apie islamo plitimą Europoje ir moterų teisės. Teigiamai apie musulmonų religinę bendruomenę kalbėta 1,7 proc. visų darbų, šiek tiek mažiau nei vasarį. Teigiamo konteksto publikacijose dominavo pranešimai apie musulmonų kultūrą ir papročius, dalintasi pozityviais musulmonų bendruomenės poelgiais (Nevruz proga NVI medikų bendruomenę pasiekė ypatinga dovana, Delfi.lt); džiaugtasi musulmonių moterų pasiekimais („Pasididžiavimo momentas visoms arabėms“. Kas žinoma apie JAE kosmoso programos dalyves, Technologijos.lt).

Balso suteikimas:
Musulmonų religinės bendruomenės atstovams balsas suteiktas 2,9 proc. visų darbų. Dažniausiai musulmonai buvo cituoti, išsakydami savo poziciją dėl Šveicarijoje vykusio referendumo (Šveicarai balsuoja dėl islamofobišku vadinamo draudimo dėvėti burkas, Alfa.lt), musulmonų bendruomenės atstovams balsas suteiktas pasisakyti ir apie kitas aktualijas (Stambulo konvencija judėjų ir musulmonų akimis: dievobaimingam žmogui ji nelabai aktuali, Ve.lt)

Tematika:
Ketvirtadalis (25,8 proc.) visų publikacijų, kuriose minėta musulmonų religinė bendruomenė, sudaro darbai apie musulmonų patiriamą diskriminaciją. Tokia pati tendencija stebėta ir vasario mėnesį. Daugiau nei dešimtadalį (11,1 proc.) sudarė darbai, kuriuose kalbama apie teroristinius išpuolius. 9,3 proc. darbų buvo religinio konteksto,  8,9 proc. visų publikacijų buvo kalbama apie moterų padėtį ir teises.

LENKŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Lenkų tautinė bendrija kovo mėnesį žiniasklaidoje buvo minima 1256 publikacijose. Daugiau nei dešimtadalyje (11,5 proc.) darbų  lenkų tautinė bendrija ir jos nariai buvo pagrindinė publikacijos tema. Beveik 15 proc. visų darbų lenkų tautinė bendrija buvo minima kartu su rusų tautine bendrija.

This image has an empty alt attribute; its file name is Lenkai-1024x576.png

Kontekstas:
Didžiausią dalį (92,7 proc.) kovo mėnesį fiksuotų darbų, kuriuose minima lenkų tautinė bendrija, sudarė neutralaus konteksto publikacijos. Beveik puse procento sumažėjo neigiamo konteksto publikacijų kiekis (4,3 proc.), teigiamai lenkų tautinę bendriją pateikiančių darbų kiekis sumažėjo iki 3 proc. Daugiau nei ketvirtadalį neigiamo konteksto publikacijų sudarė besikartojantys pranešimai apie sulaikytus neblaivius vairuotojus, Marijampolės vyriausiojo policijos komisariato išplatintame pranešime buvo minimi 11 vairuotojų, kuriems buvo nustatytas girtumas, tačiau atskleista tik vieno tautybė – lenko. Beveik penktadalis negatyvaus konteksto darbų buvo politinio konteksto. Po tokią pačią dalį (15 proc.) negatyvių pranešimų sudarė publikacijos apie istoriją ir žemės ūkį. Pozityviai lenkų tautinė bendrija dažniausiai pateikta kultūrinės tematikos darbuose, šie sudarė daugiau nei trečdalio teigiamo konteksto publikacijų (Naujoje MO parodoje – trys didieji lenkai, Verslozinios.lt). Prie pozityvių darbų apie lenkų tautinę bendriją prisidėjo ir sporto naujienos (Kloppas nukėlė kepurę: „Lewandowskis yra tikra mašina“, Tv3.lt), taip pat ir istorinės tematikos publikacijos (Lietuvos Nepriklausomybės siekėme visi kartu, Pranesimai.elta.lt).

Balso suteikimas:
Iš daugiau nei tūkstančio publikacijų, kuriose minėta lenkų tautinė bendrija, šios bendrijos nariams balsas suteiktas tik 23-jose, tai sunkiai sudaro 2 proc. visos imties. Tarp darbų, kuriuose balsas suteiktas lenkų tautinės bendrijos atstovams, pasirodė ir interviu su Kovo 11-osios akto signataru, Česlov Okinčic, kuriame buvo akcentuojama gerų santykių tarp lietuvių ir lenkų bendruomenių svarba (Lietuviai ir lenkai – istoriniai broliai, kuriems nėra ko dalytis, Lsveikata.lt).

Tematika:
Daugiau nei penktadalį visų darbų, kuriuose minėta lenkų tautinė bendrija, sudarė istorinio konteksto publikacijos (21,5 proc.). Panašią dalį (18 proc.) sudarė sporto naujienos. Šiek tiek daugiau nei 15 proc. sudarė politinės tematikos publikacijos, iš jų daugelis (74,6 proc.) buvo apie Lietuvos politiką, susijusią su lenkų tautine mažuma, pranešimai apie Lenkijos užsienio politiką sudarė 17,1 proc. visų politinės tematikos darbų, o apie vidaus politiką 8,3 proc. Lygiai tokią pačią dalį kaip politinės tematikos publikacijos sudarė ir žiniasklaidos darbai apie kultūrą. Tuo metu, publikacijos ir reportažai, kuriuose išsamiau būtų analizuojama lenkų tautinės bendrijos padėtis Lietuvoje sudarė šiek tiek daugiau nei pusę procento.

RUSŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Kovo mėnesį fiksuoti 1596 žiniasklaidos darbai, kuriuose minima rusų tautinė bendrija. Šiek tiek daugiau nei 3,3 proc. darbų, rusų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema. 11,6 proc. darbų kartu su rusų tautine bendrija buvo minima ir lenkų.

This image has an empty alt attribute; its file name is Rusai-1024x576.png

Kontekstas:
Kaip įprasta, kovo mėnesį dominavo neutralaus konteksto publikacijos, šios sudarė 90,5 proc. visų darbų, kuriuose minima rusų tauta. Neigiamos rusų tautinės bendrijos reprezentacijos sudaro 6,8 proc. kovo mėnesį pasirodžiusių publikacijų. Daugiau nei trečdalį neigiamo konteksto darbų sudarė politinės tematikos publikacijos ir reportažai. Didžiausia dalis teigiamo konteksto darbų apie rusų tautinę bendriją buvo apie kultūrą (šie sudarė 44,2 proc. visų teigiamo konteksto publikacijų apie rusus). Ketvirtadalį teigiamai rusus pateikiančių publikacijų sudarė pranešimai apie jų sporto pasiekimus (Rusas vos paėjo, bet laimėjo: „Galvojau, kaip nenukristi ant žemės“, 15min.lt; Lediniame vandenyje į 80 metrų gylį panėręs rusas 20-ą kartą įsirašė į Guinnesso rekordų knygą, Lrt.lt). Teigiamo konteksto publikacijos kovo mėnesį sudarė  2,7 proc. visų darbų, kuriuose minima rusų tautinė bendrija.

Balso suteikimas:
Balsas aptariamos tautinės bendrijos nariams suteiktas 2,8 proc. visų darbų, kuriuose rusų tautinė bendrija buvo paminėta. Dažniausiai rusų tautybės asmenys cituoti pranešimuose apie sportą (45,4 proc. darbų). Balsas suteiktas ir rusų tautinės bendrijos asmenims, galintiems atskleisti detalių apie Rusijos vidaus politiką (Kremlius bando suvaldyti sparčiai augančias maisto kainas, bet nepasitenkinimas rusena, 15min.lt). Ne viena žiniasklaidos priemonė pasidalino ir Lietuvoje gyvenančio ruso mintimis (Rusas Lietuvą apipylė šilčiausiais žodžiais: jums pavyko sukurti sąžiningą valstybę, Kauno.diena.lt;

Tematika:
Didžiausią dalį visų darbų (23,3 proc.), kuriuose minima rusų tautinė bendrija, sudarė politinės tematikos publikacijos ir reportažai. Beveik penktadalį visų darbų, sudarė istorinės tematikos publikacijos. Šiek tiek mažesnę dalį – darbai apie sporto naujienas. 12,6 proc. sudarė darbai, kuriuose rusų tautybės asmenys minimi kultūriniame kontekste. 7 proc. visų darbų, rusai buvo minimi pandemijos kontekste.

ŽYDAI IR JUDAIZMAS

Kovo mėnesį žiniasklaidoje fiksuoti 897 įvairios publikacijos, kuriose minimi žydų tautinės bendrijos nariai ar judaizmo religija. 12 proc. visų šių darbų, žydų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema, tokia pati tendencija stebėta ir vasarį.  

This image has an empty alt attribute; its file name is Žydai-1024x576.png

Kontekstas:
Neutralaus konteksto publikacijos sudarė absoliučią daugumą (90,9 proc.) visų darbų. Lyginant su paskutiniais žiemos mėnesiais, kovą sumažėjo neigiamo konteksto darbų, kurie šį mėnesį sudarė 2,8 proc. visų. Vasario mėnesį tokio tipo publikacijų buvo dvigubai daugiau. Beveik pusė neigiamo konteksto publikacijų yra apie politinį žydų vaidmenį užsienio politikoje. Teigiamo konteksto žiniasklaidos darbai, kuriuose minima žydų tautinė bendrija vėl ėmė pranokti negatyvų turinį, kovo mėnesį pozityvios publikacijos sudarė 6,1 proc. visų. Šiose publikacijose atkreiptas dėmesys į žydų indėlį į Lietuvos nepriklausomybę: Užmiršta istorija: kaip žydai kovojo už Lietuvos nepriklausomybę, Svyturiolaikrastis.lt; Jonavos žydai Lietuvos kariuomenėje, Aliojonava.lt. Taip pat žiniasklaidoje pasakotos istorijos apie žydų kilmės asmenybes iš Lietuvos: Žydų Lakštingala Nechama Lifschitz: draugavo su Dvarionu, nepabūgo antisemitinės politikos, Lrt.lt; Greta talentingiausių prieškario poetų įsirašyti spėjusi, tačiau tragiškai žuvusi Matilda Olkinaitė – asmenybė, pažinta iš dienoraščio; Lrt.lt.

Balso suteikimas:
Kaip ir vasarį, kovą žydų tautybės asmenys dažniausiai cituoti pranešimuose spaudai, inicijuotuose Lietuvos žydų bendruomenės. Šiose publikacijose buvo pasakojama apie žydų tradicijas, šventes. Tūkstantmetės žydų tautos tradicijos: kas turi būti ant Pesacho stalo, Moteris.lt. Kovą žydai cituoti 4,2 proc. visų darbų, kuriuose buvo minima žydų tautinė bendrija.

Tematika:
Darbų, kuriuose mini žydai tematika kovo mėnesį pasiskirstė gana tolygiai. Daugiau nei dešimtadalį (10,8 proc.) visų darbų sudarė publikacijos apie Lietuvos istoriją. 9,7 proc. visų darbų buvo apie įvairius kultūros renginius, knygų pristatymus. 8,1 proc. publikacijų buvo apie paminklus, istorinių datų minėjimus. 7 proc. visų darbų buvo apie politinį žydų vaidmenį. Beveik tiek pat (6,9 proc.) sudarė ir pranešimai apie neapykantos kalbą. Po 6 proc. taip pat sudarė ir publikacijos apie žydų tautos tradicijas ir darbai apie žydų istoriją Lietuvoje.

ROMŲ TAUTINĖ BENDRIJA

Pirmąjį šių metų pavasario mėnesį fiksuota 160 žiniasklaidos darbų, kuriuose minima romų tautinė bendrija.  Romai, kaip  pagrindinė darbo tema buvo pristatomi 5 proc. visų darbų.

This image has an empty alt attribute; its file name is Romai-1024x576.png

Kontekstas:
Kovo mėnesį fiksuotas neutralaus konteksto  publikacijų kiekio padidėjimas beveik 20 proc. Vasario mėnesį neutraliu tonu apie romų bendruomene rašyta 62,3 proc. darbų, o kovą jau 81,9 proc. visų darbų, kuriuose minimi romai. išaugus neutraliam kontekstui negatyvių publikacijų sumažėjo per pusę, kovo mėnesį neigiamo konteksto publikacijos sudarė 15 proc. visų darbų.  Teigiamai romai reprezentuoti 2,5 proc. visų darbų (keturios publikacijos). Žiniasklaidoje pasirodė ir publikacija, kurioje kalbama apie romų ir kitų pažeidžiamų grupių jausmus, susidūrus su neapykantos kalba: Tyrimą atlikęs sociologas: geriausias būdas pažaboti neapykantos kalbą – kalbėtis, 15min.lt

Balso suteikimas:
Kovo mėnesį romų bendruomenės atstovai cituoti vienoje publikacijoje, kurioje buvo kalbama apie diskriminaciją, kurią romų tautybės moterys patiria Čekijoje (Atskleistos tamsios paslaptys pačiame Europos viduryje – Čekijos romai prakalbo apie genocidą, Lrytas.lt).

Tematika:
Daugiau nei trečdalyje (34,4 proc.) kovo mėnesio publikacijų, kuriose buvo minėta romų bendruomenė, buvo kalbama apie neapykantos kalbą, diskriminaciją. Vasario mėnesį pasirodė tik dvi tokios tematikos publikacijos. Beveik penktadalį (18,7 proc.) sudarė istorinio konteksto darbai. Šiek tiek daugiau nei dešimtadalis (11,2 proc.) darbų buvo apie meną, kultūrą. 7,5 proc. darbų buvo kriminalinio konteksto. Tokio tipo publikacijos vasario mėnesį sudarė daugiau nei penktadalį, o sausį 15 proc.

Kodėl romų bendruomenės nariai dažnai nesiryžta kalbėtis su žurnalistais ir apie diskriminaciją, su kuria susiduria romai, skaitykite interviu su aktyvia romų bendruomenės nare Rasme Pažemeckaite ir Etninių tyrimų instituto mokslo darbuotoja Vita Kontvaine. Interviu rasite čia.


This image has an empty alt attribute; its file name is output-onlinepngtools-6-1024x512-3.png

Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ dalis. Finansuojama iš Europos socialinio fondo.

*Media4Change analitikų analizės rengiamos šių šaltinių stebėsenos pagrindu:

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Aliojonava.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atspindziai.lt, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Avienybe.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Biciulis.net, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Dainavoszodis.lt, Darbs.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, Dzukuzinios.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektrenuzinios.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Galve.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Giruzis.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gyvenimas.eu, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskiodienos.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Jurbarkosviesa.lt, Kaisiadoriuaidai.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kronika.lt, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurjeris.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Miesto.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mlaikas.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Muge.eu, Music.lt, Musu-zodis.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pajurionaujienos.com, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Palangostiltas.lt, Pamarys.eu, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Pzinios.lt, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Radviliskionaujienos.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rinkosaikste.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Sekunde.lt, Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Sidabre.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silales-artojas.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Snaujienos.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Suvalkietis.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencioniukrastas.lt, Svencionys.lt, Svyturiolaikrastis.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Trakietis.lt, Traku-zeme.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Udiena.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Utenoszinios.lt, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Vakarinepalanga.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnis.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zarasuose.lt, Zemaiciolaikrastis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS