31 gruodžio 2020
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-gruodis-2020/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-gruodis-2020&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-gruodis-2020
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GRUODIS 2020

Gruodžio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo. Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GRUODIS 2020

Gruodžio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo. Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje lapkričio mėnesį pasirodė 802 žiniasklaidos darbai migracijos tema. Iš jų 236-iuose tai buvo pagrindinė tema, daugiausiai kalbant apie politinius migracijos aspektus.

Migraciją patyrusių asmenų pasisakymus buvo galima išgirsti 3,1% darbų, iš kurių trečdalį sudaro lietuvių migrantų užsienyje istorijos.

Daugiausiai migracijos tema buvo kalbama politiniame kontekste – šie darbai sudaro 26% visos imties, o vyraujančios temos – Europos Sąjungos migracijos politika, santykiai su Turkija, taip pat migrantų patekimas į Lietuvą. 13% darbų buvo gilinamasi į migrantų socialinę padėtį, iš jų daugiausiai dėmesio buvo skirta koronaviruso aktualijoms – protrūkiams tarp migrantų darbuotojų, migrantų judėjimo suvaržymams. Nemažą dalį darbų sudaro ir kultūrinės publikacijos (10%), ką galima sieti su gruodį įvykusiu „Sporto kino festivaliu“, kuriame tarp dokumentinių filmų apie įvairias socialines problemas buvo paliečiama ir pabėgėlių integracijos problema, supažindinant su pabėgėlio iš Pietų Sudano G. Marialio, tapusio pasaulyje garsiu bėgiku, istorija („Sporto kino festivalis“ – nemokami filmai neišeinant iš namų“, lrytas.lt)

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis9,4 %21,7 %68,9 %
Lapkritis5,4 %15,7 %78,9 %
Gruodis8,5 %23,1 %68,5 %

Gruodį galima pastebėti kiek išaugusią neigiamų publikacijų dalį – juose, kaip įprasta, aptariami teroristiniai išpuoliai, kiti migrantų atlikti nusikaltimai, taip pat nelegali migracija. Teigiame kontekste buvo nušviečiamos sėkmingos migrantų integracijos istorijos („Berlyne gyvenanti rašytoja Lina Ever – apie emigraciją, rašymą ir personažus iš tikro gyvenimo“, lrt.lt), minėtasis kino festivalis bei valdžios ir nevyriausybinių organizacijų migrantams teikiama parama ir palaikymas.

PSICHIKOS SVEIKATA

Gruodžio mėnesį rasti 997 žiniasklaidos darbai, liečiantys psichikos sveikatos temą. Iš jų 351-oje publikacijoje tai buvo pagrindinė tema.

Turintys ar praeityje susidūrę su psichikos sveikatos sutrikimais asmenys buvo kalbinami 2,2 proc. žiniasklaidos darbų, kuriuose dažniausiai dalinamasi savo asmeninėmis istorijomis. Daugiausiai kalbinti buvo psichologai ir psichiatrai (11,5%), kiti gydytojai (7,2%) bei politikai (10%), kurie pandemijos akivaizdoje pasisako dažniau, nei įprastai, aptariant įvedamų ribojimų poveikį žmonių psichikos sveikatai, ypatingai atsižvelgiant į šventinį laikotarpį, keliantį papildomų sunkumų.

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis6,8%8,1%85%
Lapkritis1,8%4,3%93,9%
Gruodis1,3%4,4%94,3%

Kaip įprasta, daugiausiai apie psichikos sveikatą buvo pasisakoma neutraliai (94,3%), tuo tarpu neigiamame kontekste kalbėta kelių įvykusių nusikaltimų fone, informuojant, jog juos įvykdęs asmuo turėjo psichikos sveikatos sutrikimų. Teigiamame kontekste buvo kalbama apie sėkmingą psichikos sveikatos institucijų ir nevyriausybinių organizacijų veiklą ir jų daromą teigiamą poveikį visuomenei.

Kaip ir pastaruosius kelis mėnesius, dominuojanti tema gruodžio mėnesį taip pat buvo koronaviruso ir karantino įtaka psichikos sveikatai (31,5 % visų darbų). Nemažai dėmesio buvo skiriama darbo iš namų ir dėl jo augančio pervargimo reiškiniui. Taip pat išsiskyrė diskursas apie prastėjančią psichikos sveikatą tiesiogiai su koronaviruso krize susiduriančių darbuotojų – medikų, NVSC darbuotojų. 12,8 % darbų buvo dalinamasi įvairiais patarimais, kaip pandemijos laikotarpiu palaikyti gerą fizinę ir psichikos sveikatą.

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Gruodžio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 501 darbas seksualinės orientacijos temomis, iš jų 200-uose tai buvo pagrindinė publikacijos tema.

LGBT bendruomenės nariai buvo pakalbinti 5,2% darbų (homoseksualūs vyrai – 8 kartus, homoseksualios moterys – 2,  translyčiai asmenys – 15, biseksualai – 1 kartą). Daugumoje jų LGBT bendruomenės nariai dalijasi savo asmeninėmis istorijomis ir diskriminacijos, atstūmimo patirtimis, taip pat buvo kalbama apie hormonų terapijos keliamus iššūkius translyčiams.

Daugiausiai dėmesio susilaukė neapykantos nusikaltimų ir diskriminacijos tema (14% visų darbų), aptariant dažais sugadintą MO muziejaus plakatą, vaizduojantį gėjų porą, Seimo nario V. Valkiūno pasisakymą, kuriame LGBT bendruomenę jis prilygina teroristinei organizacijai, Vengrijoje priimtus LGBT diskriminuojančius įstatymus ir kitas aktualijas. Visa tai leidžia įžvelgti gruodžio mėnesio tendenciją – apie seksualinę orientaciją daugiausiai buvo kalbama įvairių skandalų ir sensacijų fone. Tą patvirtinti leidžia ir antroje vietoje pagal žiniasklaidos darbų skaičių atsidūrusi tema – nesusipratimas dėl Kultūros komiteto posėdžio metu prie P. Gražulio, kaip aršiai prieš LGBT pasisakančio politiko, pasirodęs nepilnai apsirengęs vyras (11% visų darbų), bei tematiškai panaši sensacija – Briuselyje vykusioje homeseksualių vyrų orgijoje pastebėtas Vengrijos politikas, taip pat prisidėjęs prie Vengrijos Konstitucijos pataisų, diskriminuojančių LGBT bendruomenę (6,8%).

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis5,3%12,4%82,3%
Lapkritis3,5%10,5%85,9%
Gruodis18,4%18,8%62,9%

Nepaisant skandalų, gruodžio mėnesį buvo galima pastebėti ir gana stipriai išaugusią teigiamų publikacijų dalį, lyginant su pastaraisiais mėnesiais. Šį išskirtinumą lėmė keletas gruodį įvykusių LGBT bendruomenei džiugių įvykių: Šveicarijos parlamentas pritarė tos pačios lyties asmenų santuokoms, Lietuvoje rengiamas partnerystės įteisinimo projektas, išreikšta neigiama tarptautinių institucijų pozicija dėl LGBT diskriminavimo Lenkijoje bei Latvijos arkivyskupo išreikštas palaikymas tos pačios lyties asmenų partnerystei.

MUSULMONAI

Žiniasklaidos darbų, susijusių su musulmonais ir islamistais lapkričio mėnesį buvo rasta 256, iš jų 83-juose tai buvo pagrindinė tema. Raktažodis „musulmonas“ pasirodė 56% darbų, „islamistas“ – 30%, o ir „musulmonas“, ir „islamistas“ – 14%.

Cituojami musulmonai buvo 2 darbuose: abiejuose Kinijos režimo kontekste dalinamasi musulmonų uigūrų asmeninėmis patirtimis („Jei prabilsiu, mano šeima bus kankinama″: ištremtų uigurų balsai, IQ. The Economist).

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis0,8%56,1%43,1%
Lapkritis0,8%35,1%64,1%
Gruodis1,2%35,5%63,3%

Gruodžio mėnesį nebuvo fiksuoti reikšmingi pokyčiai konteksto pasiskirstyme. Vyravusios temos: diskriminacija prieš musulmonus (20% visų darbų), teroristiniai išpuoliai (18%) ir radikalus islamas (17%). Dėmesį teroristinių išpuolių temai lėmė gruodžio mėnesį įvykdyti išpuoliai Vokietijoje, Somalyje ir Čečėnijoje, taip pat tebesitęsianti „Charlie Hebdo“ byla, kurie kartu viešojoje erdvėje skatino ir diskusijas apie radikalų islamą ir tolerancijos jam ribas.

Darbuose, atsiliepiančiuose apie musulmonų diskriminaciją, beveik išskirtinai kalbama apie musulmonų uigūrų padėtį Kinijoje, Europos ir JAV taikomas sankcijas, svarstant, kokie turėtų būti derami politiniai santykiai su Kinija, išsaugojant tarptautinio bendradarbiavimo naudą, tačiau ir išreiškiant poziciją dėl žmogaus teisių pažeidimų.

TAUTINĖS BENDRIJOS

Lenkai

Lenkų tautinė bendrija gruodžio mėnesį paminėta 477-iuose darbuose, o pagrindine tema ji buvo 27-iuose.

Lenkai šį mėnesį buvo pakalbinti tik viename žiniasklaidos darbe – Žinių Radijo laidoje „Tautų katilas“, kurioje buvo diskutuojama apie pašnekovų santykį su lietuvybe ir lenkų padėtį Lietuvoje.

Daugiausiai darbų aptikta sporto (29%) ir istorijos (11%) temomis. Nemažai dėmesio susilaukė ir kibernetinio saugumo tema: gruodį buvo užfiksuota kibernetinė – informacinė ataka prieš Lietuvą, kurios metu buvo paskleista melaginga žinutė apie sulaikytą Lenkijos diplomatą. Kaip vienas iš atakos tikslų nurodomas siekis pakenkti draugiškiems Lietuvos ir Lenkijos santykiams bei kiršinti lietuvių ir lenkų tautas.

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis7,6%8,4%84%
Lapkritis10,6%11,9%77,4%
Gruodis1,5%8,4%90,1%

Gruodžio mėnesį stipriai sumažėjo teigiamo konteksto darbų – beveik visuose 1,5%  darbų buvo kalbama apie iškilias lenkų tautinės bendrijos asmenybes ir jų nuveiktus darbus. Neigiamo konteksto dalyje vyravo kriminalų tema, taip pat keliuose istorinio pobūdžio tekstuose buvo pabrėžiamas lenkų ir lietuvių priešiškumas, o komentaro tipo tekstuose buvo kritikuojamas siūlymas leisti dokumentuose naudoti nelietuviškas raides, prilyginant tai „išvalstybinimui“.

Rusai

Gruodį aptikta 719 darbų, mininčių rusų tautinę bendriją, o pagrindine tema ji buvo 27-iuose darbuose.

Rusai cituojami buvo 2% darbų, kuriuose dominuojanti tema – Naujųjų metų sutikimas pandemijos sąlygomis.

Daugiausiai publikacijų aptikta sporto (18,6%) ir koronaviruso (13,6%) temomis. Sporto tema kiek persidengė su politika: kalbėta ne tik apie rusų atletų pasiekimus, tačiau ir valstybės remiamą dopingo programą, dėl kurios buvo nuspręsta neleisti Rusijai dalyvauti tarptautinėse varžybose dvejiems metams. Šis sprendimas iššaukė rusų pasipiktinimą ir kaltinimus dėl rusofobijos. Darbų apie koronavirusą dalį daugiausia sudaro neutralus informavimas apie Rusijos situaciją, tačiau galima aptikti ir kritikos dėl naudojamos saugia nepatvirtintos rusiškos vakcinos, taip pat žiniasklaidoje nuskambėjo medikų nurodymai, jog po vakcinacijos negalimas alkoholio vartojimas. Tai leido išnaudoti egzistuojantį stereotipą apie rusus ir alkoholizmą, galima pastebėti, jog atrinkti žmonių pasisakymai yra atspindintys tik vieną pusę, patvirtintys šį stereotipą (Pasiskiepijusieji „Sputnik V“ vakcina du mėnesius turės vengti alkoholio, Vakarų Ekspresas).

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis6,4%19,6%74%
Lapkritis6,5%8,9%84,7%
Gruodis1,7%14,7%83,6%

Lyginant pastarųjų mėnesių duomenis, matoma, jog gruodį teigiamo konteksto darbų dalis sumažėjo, o neigiamo – išaugo. Teigiamame kontekste aptikti keli darbai, kuriuose dalijamasi žmonių, kuriems teko pažinti rusus ir jų kultūrą, teigiamomis istorijomis, taip pat džiaugiamasi emigracijoje esančių rusų įsitraukimu į A. Navalno istoriją ir išreiškiamu palaikymu Rusijos demokratinėms jėgoms. Neigiamo konteksto darbuose daugiausiai buvo aptariami rusų tautybės asmenų atlikti nusikaltimai ar nederamas elgesys viešose vietose, taip pat Rusijos užsienio politika Ukrainos ir Kalnų Karabacho konflikto fone.

Žydai ir judaizmas

Gruodžio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 1009 darbai, minintys žydų tautinę bendriją. 297-iuose darbuose žydų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema, daugiausiai dėmesio skiriant žydų tradicijų ir istorijos temomis.

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo cituojami 8% darbų, kuriuose dažniausiai buvo pasisakoma apie įvairias šventes ir minėjimus: Chanuką, Vilniaus Gaono metų renginius. Taip pat didelė dalis žiniasklaidos darbų buvo skirti Irenos Veisaitės atminimui. Juose buvo cituojamos tiek pačios profesorės mintys apie išgyventą holokaustą, antisemitizmą („Prisimenant Ireną Veisaitę: „Būsiu žydė, kol pasaulyje gyvens bent vienas antisemitas, ir esu lietuvė, nes myliu savo tėvynę“, lrt.lt), tačiau ir jos kolegų prisiminimai apie profesorės indėlį Lietuvos žydų bendruomenei („F. Kukliansky apie I. Veisaitės mirtį: šventi žmonės išeina per šventes“, alfa.lt).

Temų pasiskirtsymas pagal populiarumą išsilaikė panašus į praėjusio mėnesio: vyravusios temos buvo žydų istorija Lietuvoje (asmenybės, holokaustas) – 27,8%, žydų tradicijos, kultūra – 14% bei atminimo įamžinimo (paminklų, atminimo lentų, muziejų temos) – 12,8 %.

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis14%5,1%80,9%
Lapkritis9,3%9,6%81,1%
Gruodis8,1%6,1%85,7%

Konteksto pasiskirstymas taip pat išlieka panašus, su nedideliais svyravimais. Didžiąją dalį teigiamo konteksto darbų gruodžio mėnesį sudarė Irenai Veisaitei pagerbti skirtos publikacijos, taip pat ir kitų savo srityse nusipelniusių Lietuvos ir pasaulio žydų istorijos bei žydų kultūra. Neigiamame kontekste dažniausiai buvo nušviečiama Izraelio užsienio politika ir aukų Sirijoje bei Palestinoje pareikalavę kariniai veiksmai. Išsiskyrė regioninėje spaudoje pasirodęs straipsnis, kuriame nagrinėjamas įsisenėjęs Lietuvos žydų kolaboravimo su sovietų valdžia klausimas. Nors ši tema ir itin komplikuota, tačiau straipsnyje ji buvo iškeliama Lietuvos žydų istorijos metų ir jiems skirtų minėjimų kontekste („Ką atnešė žydų istorijos metai?“, Švyturys), taip diskredituojant, kurstant nepasitikėjimą ir tarsi sumenkinant šių minėjimų reikšmę.

Romai

Gruodžio mėnesį pasirodė 96 darbai, minintys romų tautinę bendriją, o pagrindine tema ji buvo 3-uose darbuose.

Sąvoka „romas“ lapkričio mėnesį buvo pavartota 49% darbų, „čigonas“ – 46,9%, o abi sąvokos, laikant jas sinonimais – 4,2% darbų. „Čigono“ sąvoka dažniausiai minima buvo kalbant apie kriminalus, rasizmą, istoriją.

Romų tautinės bendrijos nariai buvo kalbinami 4% visų darbų: kriminaliniame, istoriniame (romų genocidas) kontekstuose. Gerąja prasme išsiskyrė 15min parengtas reportažas, kuriame apie romų padėtį Lietuvoje, patiriamą sisteminę diskriminaciją, apsunkinančią bandymus išsivaduoti iš apie šią tautybę sklandančių stereotipų, pasakoja 4 Lietuvoje gyvenantys romai („Skaudžios romų patirtys Lietuvoje: visuomenės neigiamas požiūris ir nuostatos“, 15min.lt).

TeigiamasNeigiamasNeutralus
Spalis7,7%44,9%47,4%
Lapkritis2,9%20,6%76,5%
Gruodis10,4%29,2%60,4%

Konteksto pasiskirstymas pastaraisiais mėnesiais yra gana svyruojantis ir priklausomas nuo konkretaus mėnesio aktualijų. Gruodį teigiamame kontekste buvo fiksuojami pavieniai stereotipus apie romus paneigiantys žmonių pasisakymai: „Kartą vežiau dvi romes. Jos buvo labai mandagios, susimokėjo. Mitas, kad visi romai yra vagys“ („Pavežėjo darbą metusi garsenybė: esu anekdotas prie vairo“, diena.lt). Neigiamame kontekste, kaip įprasta, dominuoja kriminaliniai įvykiai, nepraleidžiant progos pabrėžti juose dalyvavusių žmonių tautybės.

Vykdomas žiniasklaidos monitoringas yra projekto „Tautinių mažumų atstovų įtraukimas į darbo rinką“ dalis. Projektas įgyvendinamas kartu su Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Finansuojama iš Europos socialinio fondo.


*Stebimi šaltiniai

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Music.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencionys.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA, BNS