09 birželio 2020
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-geguze-2020/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-geguze-2020&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-geguze-2020
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GEGUŽĖ 2020

Gegužės mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GEGUŽĖ 2020

Gegužės mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo. Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje gegužės mėnesį pasirodė 274 darbai migracijos tema. Iš jų 62-iuose darbuose pagrindinė tema buvo migracija. Dažniausiai naudojami raktažodžiai šį mėnesį buvo „migrantas“ (131 publikacija) ir „imigrantai“ (130), tuo tarpu sąvoka „pabėgėliai“ (52) buvo naudojama rečiau.

19-oje publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus (balandžio mėnesį – 6). 6-iuose iš šių darbų kalbintieji buvo lietuviai užsienio šalyse. 13 darbų buvo dedikuoti migrantų patirtims Lietuvoje, iš jų 9 citavo ir oficialiai pabėgėlio statusą turintį asmenį (tai buvo viena originali publikacija, pasklidusi po devynias žiniasklaidos platformas).

Migrantai daugiausiai minimi COVID-19 kontekste (58 darbai) bei Lietuvos politikos aktualijų kontekste (97). Žiniasklaidos darbai apie COVID-19 neretai minėjo migrantus, kaip vieną iš pažeidžiamiausių grupių pandemijos metu, bei aptarė prognozuojamą darbo migrantų trūkumą karantinui pasibaigus.

Galima pastebėti vėl išaugusį teigiamų darbų skaičių. Daugiausiai tai susiję su dviejomis publikacijomis, pasirodžiusiomis keliuose portaluose bei leidiniuose: viena iš jų apie koronavirusą (Žmogaus teisės ir demokratija pandemijos akivaizdoje), o kita – pranešimas gegužės mėnesį minėtos Lietuvos tautinių bendrijų dienos proga (Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo pranešimas: „Nesigirkime mūsų istorine tautine tolerancija – būkime tolerantiškais“). Koronaviruso kontekste dominuoja neutrali ir teigiama reprezentacija.

Išlieka tendencija migrantus žymiai dažniau minėti neigiamo pobūdžio antraštėse nei teigiamose:

Gabeno nelegalus (Akistata)

Lietuvių darbo vietas užima užsieniečiai (Vakaro žinios)

Sulaikyti du neteisėtai valstybės sieną kirtę migrantai: kėslus išdavė įspaudai (Kauno.diena.lt)

PSICHIKOS SVEIKATA

Gegužės mėnesį rasti 164 darbai, susiję su psichikos sveikata, iš jų – 63 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Bendras žiniasklaidos darbų skaičius yra dar labiau išaugęs lyginant su paskutiniais trim mėnesiais ir yra didžiausias šiais metais.

Tokį padidėjimą galima paaiškinti tuo, jog COVID-19 pandemijos akivaizdoje buvo pradėta diskutuoti apie visuomenės psichikos sveikatą ir galimus iššūkius, su kuriais susidurs psichikos sutrikimų jau turintys žmonės.

Psichikos sutrikimų turintys asmenys buvo kalbinti 5 publikacijose – viena daugiau nei balandžio mėnesį. Publikacijose šiems žmonėms buvo suteikta platforma papasakoti apie savo patirtį su sveikatos sistemos požiūriu į psichikos sveikatos sutrikimus (pavyzdžiui, Kristina: „Pasirinkusi psichoterapinį gydymą, prarandu galimybę gauti paslaugas“, tv3.lt) arba pasidalinti, kaip jų patirtis paskatino padėti kitiems (Skaudi trauma telšiškį paskatino padėti kitiems, tv3.lt).

Matomas išaugęs teigiamų publikacijų skaičius – beveik visos teigiamos publikacijos pasirodė koronaviruso kontekste, kur atkreipiamas dėmesis į galimus psichikos sveikatos iššūkius pandemijos metu. Taip pat bandoma griauti stereotipus apie asmenis, turinčius psichikos sutrikimų (pavyzdžiui, „Stabilumo turi tiek, kiek pats susikuri“, Edita). Tuo tarpu du trečdaliai neigiamų darbų atsiranda regioniniuose leidiniuose.

54-iuose darbuose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai, ypatingai psichoterapeutai ir psichologai, siekiantys informuoti visuomenę pandemijos metu. Nors daugelis darbų teigiami ar neutralūs, šį mėnesį taip pat atsiranda neigiamų publikacijų, pašiepiančių visus psichikos sutrikimų turinčius žmones, kuriems nepriskiriama būtinoji pagalba:

„Pretenzingi, psichikos sutrikimų turintys asmenys, kas savaitę „skubiai mirdavę“ ir reikalavę psichiatro konsultacijos, aprimo.“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas)

„Tarp tokių apstu ir psichikos ligonių, kurie net ir žinodami, kad dėl psichikos ligų niekas nemiršta, mielai lankytųsi pas psichiatrą kasdien.“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas)

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Gegužės mėnesį buvo rasti 207 darbai Lietuvos žiniasklaidoje seksualinės orientacijos tematika. Iš jų – 52 darbai, kuriuose pagrindinė tema buvo seksualinė orientacija. Bendras publikacijų skaičius išaugo dvigubai lyginant su praeitu mėnesiu, kuomet buvo pastebėtas didelis nuosmukis dėl publikacijų apie COVID-19 dominavimo žiniasklaidoje.

Šį mėnesį dažniausiai pasirodžiusi sąvoka buvo „homoseksualas“ – ji aptikta 83 kartus. Labiausiai matoma LGBT bendruomenės grupė išlieka homoseksualūs vyrai.

12-oje žiniasklaidos darbų buvo cituojamas LGBT bendruomenei priklausantis asmuo (6 gėjai, 4 lesbietės, 2 translyčiai asmenys, 1 biseksualė bei 1 interlytis asmuo), kuriuose daugiausiai buvo dalinamasi asmeninėmis istorijomis (pavyzdžiui, Likimo ironija – supratusi esanti homoseksuali atsiribojo nuo bažnyčios, o išvykusi į Daniją pamilo pastorę, Lrt.lt).

Šį mėnesį temos, kurių kontekste buvo dažniausiai aptariama LGBT bendruomenė, buvo diskriminacija ir neapykantos kalba (22), įskaitant ir ES tyrimą dėl emocinės LGBT bendruomenei priklausančių asmenų būklės, LGBT reprezentacija (7), taip pat įvairūs meno / kultūros (27), žmogaus teisių (10) kontekstai. COVID-19 kontekste LGBT bendruomenė buvo aptarta 5-iose publikacijose.

Galima pastebėti, kad šį mėnesį teigiamų ir neigiamų darbų balansas atsistatė. Teigiami darbai daugiausiai koncentravosi į problemų, su kuriomis susiduria LGBT bendruomenė, nušvietimą (pavyzdžiui, LGBTI asmenų emocinė ir psichologinė būklė Lietuvoje yra prasčiausia Europoje – tyrimas, Bns.lt; Atvirų jaunimo centrų reikšmė LGBTQ jaunimui, manoteises.lt), taip pat bandė griauti stereotipus (pavyzdžiui, Agnė Kulitaitė: esu biseksuali, ir tai dvigubina mano galimybes, 15min.lt). Tuo tarpu neigiami darbai neretai bendruomenės kovą dėl lygių teisių siejo su propaganda, ideologijos skleidimu, ypatingai kalbant apie lytinį švietimą bei šeimos sampratą.

Tuo tarpu regioniniuose leidiniuose situacija nepakitusi – vis dar trūksta publikacijų, keičiančių nusistovėjusį požiūrį į LGBT bendruomenę. 2 iš 15 darbų, mininčių LGBT, yra neigiami, o teigiamų publikacijų išvis nėra.

MUSULMONAI

Gegužės mėnesį žiniasklaidos darbų, susijusių su musulmonais arba islamistais, buvo rasta 335 (280 publikacijose buvo minimi musulmonai, 73 – islamistai). 36-iose iš jų musulmonų bendruomenė (32) arba islamistai (4) buvo pagrindinė tema. Sąvoka „islamistas“ yra toliau išskirtinai naudojama apibūdinti ekstremizuotų karinių pajėgų veiksmus.

Pagrindinės temos, kurių kontekste buvo minima musulmonų bendruomenė šį mėnesį, buvo rytų-vakarų santykiai (38), politika Artimuosiuose Rytuose (43), diskriminacija (44), kalbant tiek apie diskriminaciją prieš tam tikras visuomenes grupes naujojo koronaviruso kontekste, tiek apie diskriminaciją, kurią patiria uigūrai Kinijoje. COVID-19 pandemijos kontekste musulmonai buvo paminėti 30-yje darbų.

Lietuvos kontekste pasirodė 156 darbai apie musulmonų bendruomenę gegužės mėnesį. Galima pastebėti, kad šį mėnesį teigiami darbai perkopia neigiamus – atsiranda publikacijų, siekiančių griauti nusistovėjusias nuostatas apie musulmonus (pavyzdžiui, E. Račius: tolerancija ir savitarpio supratimas – komerciškai neapsimokančios vertybės, Alfa.lt) bei vaizduojančių musulmonus, kaip bendruomenę, teigiamai (pavyzdžiui, Lietuvos musulmonai pavaišino per 500 Nacionalinio vėžio instituto darbuotojų, dėkodami jiems už sunkų darbą, Lrt.lt).

Musulmonai šį mėnesį buvo kalbinami 4-iuose žiniasklaidos darbuose – visi keturi darbai buvo iš to paties renginio, kurio metu Lietuvos musulmonų bendruomenė vaišino Nacionalinio vėžio instituto darbuotojus.

TAUTINĖS BENDRIJOS

Lenkai

Gegužės mėnesį pasirodė 518 darbai, kalbantys apie lenkų tautinę bendriją; 43 darbuose lenkų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema – daugiausiai kultūriniuose bei istoriniuose kontekstuose.

Lenkų tautinė bendrija dažniausiai minima Lietuvos politikos (83), ypatingai aptariant susisiekimo ministro Jaroslav Narkevič situaciją, arba Lietuvos kultūros (52) ir istorijos (239) kontekste. Naujojo koronaviruso kontekste lenkai buvo minimi 5-iuose darbuose.

16-oje darbų buvo cituojamas lenkų tautybės asmuo, tiek kalbinant įžymias asmenybes, tiek aptariant lenkų kultūrą bei istoriją. Minėtina tautinių bendrijų dienos proga paskelbta publikacija, aptarianti Lietuvos lenkų ir rusų padėtį (Rusas, bet gimtoji kalba – lietuvių: kaip per 30 metų pasikeitė tautinių mažumų padėtis Lietuvoje, Lrt.lt).

Matoma, kad augant bendram žiniasklaidos darbų skaičiui, teigiamų, neigiamų ir neutralių darbų santykis išlieka panašus. Teigiamas kontekstas dažniausiai pasireiškia kultūriniuose kontekstuose; istoriniame kontekste galima rasti tiek teigiamų, tiek neigiamų darbų.

Rusai

Gegužės mėnesį pasirodė 529 darbai, minintys rusų tautinę bendriją – iš jų 44 darbai, kuriuose rusų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema – daugiausiai tokių darbų buvo istoriniai arba apie Rusijos politiką.

Rusų tautybė buvo dažniausiai minima Lietuvos istorijos (211), Lietuvos politikos (84), daugiausiai kalbant apie Seimo narės Irinos Rozovos apkaltos procesą, Rusijos kultūros bei istorijos (41) kontekste. COVID-19 pandemijos kontekste rusų bendruomenė buvo paminėta 10-yje publikacijų.

31-ame darbe buvo cituojami rusų tautybės asmenys, daugiausiai aptariant kultūrą (pavyzdžiui, „Vongo ežero“ autorė J. Vagner: aš nepranašavau pandemijos!, Alfa.lt; „Žodžio teritoriЯ“ – muzikinis šiuolaikinės rusų poezijos vakaras, Elta).

Teigiamų darbų skaičius šį mėnesį išsilaiko didesnis nei neigiamų. Teigiami darbai dažniausiai aptaria istoriją ir kultūrą; tuo tarpu neigiami dažniausiai kalba apie Lietuvos istoriją.

Rusų tautybė neretai minima neigiamo, ypatingai kriminalinio, pobūdžio antraštėse:

Šri Lankoje trims rusams pareikšti kaltinimai už augalų ir gyvūnų vagystę (Delfi.lt)

Pagėgių pasieniečiai sulaikė du žvejus rusus (Etaplius.lt)

Žydai ir judaizmas

Gegužės mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 710 darbų, mininčių žydų tautinę mažumą. 206-iuose iš jų žydų bendruomenė buvo pagrindinė tema, daugiausiai kalbant apie Lietuvos žydų istoriją.

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo cituojami 86-iuose darbuose – tai didžiulis pokytis lyginant su balandžio mėnesiu, kada tokių darbų buvo rasta tik 19. Šis išaugimas labiausiai susijęs su žiniasklaidoje nuskambėjusiu balsavimo metu Seimo nario Audrio Šimo iškeltu rankos mostu, panašiu į nacistinį saliutavimą; video įrašui pasklidus viešumoje, žydų bendruomenė paprašė ištirti šį įvykį.

Temos, kurių kontekste dažniausiai buvo minima ši bendruomenė, yra žydų istorija Lietuvoje (97) bei Lietuvos istorija (191), Lietuvos politika (106), žydų kultūra (60); taip pat 41 publikacija apie anksčiau minėtą A. Šimo atvejį. COVID-19 kontekste žydų tautinė bendrija buvo minima 29-iose publikacijose.

Neigiamų žiniasklaidos darbų šį mėnesį santykinai buvo dar mažiau nei praeitą mėnesį. Teigiami darbai apie žydus dažniausiai pasirodydavo istoriniuose kontekstuose, pasakojant apie žydų tautos pėdsakus, paliktus Lietuvoje, ir jų indėlį į kultūrą bei tiek vietos bendruomenių, tiek visos Lietuvos istoriją; taip pat siekiant griauti stereotipus, pradėjusius formuoti neigiamą žydų įvaizdį dar iki viduramžių (pavyzdžiui, „Kultūrų susidūrimas: skirtumai, formavę stereotipus“, Panevėžio balsas).

Teigiamų ir neigiamų publikacijų santykis išsilaiko panašus ir regioninėje žiniasklaidoje; lyginant su visų tiriamų grupių reprezentacija regioninėje žiniasklaidoje, žydų tautinė bendrija yra geriausiai reprezentuojama.

Tuo tarpu judaizmas buvo minimas 23-iuose darbuose, kituose istoriniuose ir religiniuose kontekstuose.

Romai

Gegužės mėnesį buvo rasti 147 darbai, minintys romų tautinę mažumą Lietuvos žiniasklaidoje, o iš jų – 55 darbai, kurių pagrindinė tema buvo romų bendruomenė (daugiausiai jų – apie Vilniaus apskrityje griaunamą taborą).

Sąvoka „romas“ buvo vartojama 83 kartus, o „čigonas“ 44 kartus. Praeitą mėnesį „romas“ pirmą kartą per paskutinius keturis mėnesius pranoko sąvoką „čigonas“, o šį mėnesį „romas“ dar labiau išsiveržė į priekį. Darbai, kuriose buvo galima rasti abi sąvokas, buvo tiek susiję su taboru, tiek itin neigiami kriminalinio pobūdžio darbai.

Gegužės mėnesį romai arba romų bendruomenės atstovai buvo cituoti dvylikoje žiniasklaidose darbų – tai didžiausias skaičius per paskutinius tris mėnesius ir yra labiausiai susijęs su griaunamu taboru Vilniaus apskrityje.

Romai daugiausiai aptariami istoriniame (15), kriminaliniame (29) kontekstuose; taip pat šį mėnesį labiausiai aptariama tema buvo taboras ir jo griovimas (49 žiniasklaidos darbai). COVID-19 kontekste romai buvo paminėti 17-iuose darbuose.

Matomas išaugęs teigiamų darbų skaičius – tai labiausiai galima sieti su publikacija, pasiekusia daug žiniasklaidos platformų, bei kalbėjusia apie Europos Sąjungos politiką bei pažeidžiamas grupes naujojo koronaviruso akivaizdoje (Žmogaus teisės ir demokratija pandemijos akivaizdoje, Santarve.lt). Neigiamos publikacijos, kaip ir įprastai, daugiausiai neigiamai vaizduoja romus ir pabrėžia jų tautybę kriminaliniuose kontekstuose (pavyzdžiui, Kybartuose su čigonais nesusitvarko net policija: nesiruošia nešioti kaukių, tv3.lt; „Senjorus skriaudė čigonės“, Vakaro žinios). Visgi šį mėnesį tokių istorijų atsirado ir kalbant apie taborą (pavyzdžiui, Po 16 metų kovos pasidavęs taboras: kraupias istorijas primena vis dar atslenkantys narkomanai, Lrytas.lt; Vilniaus taboras ir medžioklė lankais, Laisvės TV).

Neigiamų antraščių apie romus netrūksta ir šį mėnesį:

Policija pričiupo iš senjorų pinigus viliojusias dvi čigones: abi moterys keliauja į teismą (Lrytas.lt)

Vilniaus čigonų tabore – mirtinas kokteilis: nuo to krenta net drambliai (Lrytas.lt)

Stebimi šaltiniai*

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Music.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencionys.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA