16 liepos 2020
https://www.media4change.co/lt/reports/ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2020/?page&reports=ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2020&post_type=reports&name=ziniasklaidos-monitoringas-birzelis-2020
ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: BIRŽELIS 2020

Birželio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: BIRŽELIS 2020

Birželio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo. Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje birželio mėnesį pasirodė 273 darbai migracijos tema. Iš jų 70-yje darbų pagrindinė tema buvo migracija. 125 darbai kalbėjo konkrečiai apie karo pabėgėlius – daugiausiai kultūriniuose kontekstuose arba minint pasaulinę pabėgėlių dieną.

21 žiniasklaidos darbas citavo migraciją patyrusį asmenį – septyni iš jų buvo pabėgėliai, daugiausiai kalbinti straipsniuose, pasakojančiuose apie problemas, su kuriomis susiduria migrantai, minint pabėgėlių dieną. Taip pat 10 iš 21 kalbintųjų buvo lietuviai migrantai, besidalinantys savo patirtimis užsienyje.

Migrantai daugiausiai minimi pasaulinės pabėgėlių dienos kontekste (40 darbų), kultūriniuose kontekstuose (38) bei aptariant rasizmą Lietuvoje bei užsienyje (24). COVID-19 kontekste migrantai buvo minimi 11-oje darbų.

Daugiausiai teigiamų publikacijų galima pastebėti publikacijose, aptariančiose problemas, su kuriomis susiduria pabėgėliai integruojantis (pavyzdžiui, I. Urbonavičiūtė-Valančiauskė: migracijos krizė – tai visų mūsų atsakomybė, Alfa.lt); daugelis jų publikuoti pažymint pasaulinę pabėgėlių dieną. Tuo tarpu iš neigiamų publikacijų išsiskyrė itin vaizdingas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešimas (Pasieniečiams teko jėga ir elektra tramdyti girtą prieglobsčio prašytoją) bei neigiamus stereotipus apie prieglobsčio prašytojus skleidžiantis komentaras (Valgytojai, Respublika.lt).

PSICHIKOS SVEIKATA

Birželio mėnesį rasti 407 darbai, susiję su psichikos sveikata, iš jų – 97 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Išaugęs darbų skaičius sietinas su šį mėnesį patobulinta raktažodžių sistema, aptinkančia didesnį spektrą darbų apie psichikos sveikatą.

Psichikos sutrikimų turintys asmenys buvo kalbinti 10-yje publikacijų. Šiuose darbuose daugiausiai buvo aptariamos žmonių patirtys su psichikos sveikatos sutrikimais bei psichikos sveikatos sistema Lietuvoje (Bipolinį sutrikimą turinti vilnietė: atvirai apie sunkumus, su kuriais susiduria kasdien, tv3.lt) bei integracijos galimybės (Daugiau paslaugų bendruomenėje – naujos galimybės turintiems psichikos ir proto negalią, tv3.lt).

Matoma, kad lyginant su balandžio mėnesiu, neutralaus konteksto rodikliai išlieka panašūs, o teigiamo ir neigiamo konteksto rodikliai atvirkštiniai; tuo tarpu lyginant su gegužės mėnesiu, kur teigiamų publikacijų skaičius buvo santykinai didelis, neutralus kontekstas smunka žemiau.

Teigiami darbai šį mėnesį dažniausiai buvo informacinio pobūdžio, taip pat apėmė psichikos sutrikimų turinčių asmenų patirtis; šeštadalis jų pasirodė regioniniuose leidiniuose (pavyzdžiui, „Po ilgos pertraukos įdomūs pašnekesiai su išskirtiniais žmonėmis sugrįžta“, Lazdijų reklama). Tuo tarpu iš neigiamų darbų beveik ketvirtadalis buvo publikuoti regioniniuose leidiniuose, kuriuose pasirodė tokios remarkos:

„Mūsų rajone kas trečias gyventojas turi vienokių ar kitokių psichikos sveikatos sutrikimų. Planuojama, jog netolimoje ateityje mažiausiai trečdalis pasaulio gyventojų mėgausis depresija ar kokia nors kita tinginio liga, pvz., alergija darbui.“ (Radviliškio kraštas)

47-iuose darbuose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai ir akademikai, siekiantys informuoti visuomenę apie iššūkius psichikos sveikatos atžvilgiu pandemijos metu.

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA

Birželio mėnesį buvo rasti 216 darbai Lietuvos žiniasklaidoje seksualinės orientacijos tematika. Iš jų – 46 darbai, kurių pagrindinė tema buvo seksualinė orientacija.

Šį mėnesį dažniausiai pasirodžiusi sąvoka buvo „LGBT“. Labiausiai matoma LGBT bendruomenės grupė išlieka homoseksualūs vyrai.

15-oje žiniasklaidos darbų buvo cituojamas LGBT bendruomenei priklausantis asmuo (12 gėjai, 3 translyčiai asmenys), kuriuose daugiausiai buvo dalinamasi asmeninėmis istorijomis (pavyzdžiui, Orientacijos neslepiantis klaipėdietis – apie patirtą smurtą ir norą kurti šeimą: būdavo juodų dienų, tv3.lt).

Šį mėnesį temos, kurių kontekste dažniausiai aptariama LGBT bendruomenė, buvo diskriminacija ir neapykantos kalba (29), taip pat įvairūs meno / kultūros (26), žmogaus teisių (28), Lietuvos politikos (40) kontekstai. COVID-19 kontekste LGBT bendruomenė buvo aptarta 2-ose publikacijose.

Teigiami žiniasklaidos darbai šį mėnesį daugiausiai pasirodydavo pasakojant asmenines istorijas, kalbant apie diskriminaciją bei neapykantos kalbą ir bandant griauti stereotipus bei informuoti visuomenę apie LGBT bendruomenę (pavyzdžiui, Zofija Palenta kalbina savo vaikiną Joelį: koks gi gyvenimas su translyte moterimi?, 15min.lt). Neigiami darbai priešingai – buvo linkę skatinti neigiamus stereotipus apie LGBT bendruomenę, siejant ją su amoralumu, iškrypimu, antivalstybiškumu.

Tuo tarpu regioniniuose leidiniuose situacija nepakitusi – vis dar trūksta publikacijų, keičiančių nusistovėjusį požiūrį į LGBT bendruomenę. 5 iš 14 darbų, mininčių LGBT, yra neigiami, o teigiamų publikacijų išvis nėra.

Taip pat birželio mėnesį buvo galima rasti tokių neigiamai nuteikiančių antraščių, kaip:

„Turginių“ ir „spalvotų“ Lietuva, arba kodėl degradavo aplinkosauga, ir ne tik ji“ (Kalvotoji Žemaitija)

„Dar vienas iškrypimas?“ (Klaipėda)

MUSULMONAI

Birželio mėnesį žiniasklaidos darbų, susijusių su musulmonais arba islamistais, buvo rasta 345 (264 publikacijose buvo minimi musulmonai, 88 – islamistai). 32-iuose iš jų musulmonų bendruomenė (31) arba islamistai (1) buvo pagrindinė tema. Sąvoka „islamistas“ yra toliau išskirtinai naudojama apibūdinti ekstremizuotų karinių pajėgų veiksmus.

Pagrindinės temos, kurių kontekste buvo minima musulmonų bendruomenė šį mėnesį, buvo rytų-vakarų santykiai (74), neramumai Artimuosiuose Rytuose (41), diskriminacija (25), kalbant tiek apie diskriminaciją prieš tam tikras visuomenes grupes naujojo koronaviruso kontekste, tiek apie diskriminaciją, kurią patiria uigūrai Kinijoje. COVID-19 pandemijos kontekste musulmonai buvo paminėti 24-iuose darbuose.

Lietuvos kontekste pasirodė 144 darbai apie musulmonų bendruomenę birželio mėnesį. Stereotipus griaunančios publikacijos dažniausiai pasirodydavo kalbant apie musulmonų kultūrą (pavyzdžiui, Islamas ir arabų kalba: Artimieji Rytai priartėjo, tik ar dėl to reikia baimintis?, 15min.lt); į žiniasklaidą šį mėnesį taip pat pateko geri musulmonų bendruomenės darbai (Netikėta pagalba šeimoms, etaplius.lt). Tuo tarpu neigiamos remarkos dažniausiai pasirodo generalizuojant musulmonų bendruomenę ir vadovaujantis seniai nusistovėjusiais neigiamais stereotipais (pavyzdžiui, Penki serialai, kurie neleis nuobodžiauti karštais vasaros vakarais, Delfi.lt).

Musulmonai arba musulmonų bendruomenės atstovai buvo kalbinami 7-iuose žiniasklaidos darbuose – tai trim darbais daugiau nei praeitą mėnesį. Musulmonai buvo daugiausiai kalbinami kultūriniuose kontekstuose (pavyzdžiui, Restauruotas Raižių totorių mečetės minbaras, Voruta.lt).

TAUTINĖS BENDRIJOS

LENKAI

Birželio mėnesį pasirodė 533 darbai, kalbantys apie lenkų tautinę bendriją; 36 darbuose lenkų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema – daugiausiai kalbant apie Lietuvos-Lenkijos santykius.

Lenkų tautinė bendrija dažniausiai minima Lietuvos-Lenkijos politikos (65), taip pat Lietuvos politikos (31) ir istorijos (228), ypatingai minint Gedulo ir vilties dieną, kontekstuose. Naujojo koronaviruso kontekste lenkai buvo minimi 10-yje darbų.

20-yje darbų buvo cituojamas lenkų tautybės asmuo, daugiausiai aptariant lenkų kultūrą arba Lietuvos-Lenkijos santykius, taip pat siekiant išgirsti Lietuvos lenkų nuomonę apie Lenkijos prezidento rinkimus. Taip pat minėtinas Žinių radijo interviu su Šalčininkų bendruomenės lyderiais, kuriuo siekiama išgirsti apie lenkų padėtį Lietuvoje (Ar visi lenkai balsuoja už tą pačią partiją?, Žinių radijas).

Teigiami darbai lenkų bendruomenės atžvilgiu šį mėnesį dažniausiai pasirodė kultūriniuose ir istoriniuose kontekstuose, tuo tarpu tarp neigiamų buvo galima rasti tiek darbų, susijusių su verslu ar ūkiu, tiek kriminalinių istorijų (pavyzdžiui, Lenkas naudojosi, įtariama, suklastotu ukrainietišku dokumentu, VSAT pranešimas).


RUSAI

Birželio mėnesį pasirodė 617 darbų, mininčių rusų tautinę bendriją – iš jų 48 darbai, kuriuose rusų tautinė bendrija buvo pagrindinė tema – daugiausiai tokių darbų buvo apie Rusijos politiką arba kultūrą.

Rusų tautybė buvo dažniausiai minima Lietuvos istorijos (286), Lietuvos politikos (76), įskaitant Seimo narės Irinos Rozovos apkaltos procesą bei Astravo atominės elektrinės statybą, Lietuvos-Rusijos santykius (48), daugiausiai kalbant apie JAV spaudoje pasirodžiusį straipsnį, pasmerktą Seimo kaip Rusijos bandymą perrašyti istoriją, taip pat rusų kultūros (33) kontekste. COVID-19 pandemijos kontekste rusų bendruomenė buvo paminėta 12-oje publikacijų.

23-iuose darbuose buvo cituojami rusų tautybės asmenys, daugiausiai aptariant kultūrą bei protestuojant prieš Rusijos konstitucijos pataisas (Sujudimas Klaipėdoje: prie Rusijos konsulato – piketas, Kl.lt) arba pasisakant už „Black Lives Matter“ judėjimą (Protestus JAV palaiko ir Klaipėdos jaunimas, Ve.lt).

Neigiamų publikacijų skaičius šį mėnesį yra išaugęs. Vienos priežasties tam nėra – žiūrint į žiniasklaidos darbus apie Lietuvos istoriją, rodikliai yra apylygiai – 30 iš jų yra teigiami, 36 neigiami. Tuo tarpu kitos neigiamai rusų bendruomenę vaizduojančios publikacijos dažnai būna kriminalinio pobūdžio. Tokia tendencija ypatingai didelę svarbą turi skandalizuojančiose ar tautybę pabrėžiančiose antraštėse:

„Prieš rusišką suktybę – bejėgiai“ (Sostinė)

Rusas vilkiku į Lietuvą įvežė cigarečių krovinį – suimtas mėnesiui“ (Lrytas.lt)

ŽYDAI IR JUDAIZMAS

Birželio mėnesį žiniasklaidoje pasirodė 812 darbų, mininčių žydų tautinę mažumą. 305-iuose iš jų žydų bendruomenė buvo pagrindinė tema, daugiausiai kalbant apie Lietuvos žydų istoriją ir kultūrą.

Žydai arba jų bendruomenės atstovai buvo cituojami 71-ame darbe; didžiojoje dalyje šių darbų žydų balsą buvo galima išgirsti Lietuvos žydų istorijos, kultūros, paveldo arba įamžinimo klausimais (pavyzdžiui, Kulinarinis litvakų paveldas – ne tik beigeliai: kokie dar mums įprasti patiekalai atkeliavo iš žydų virtuvės?, 15min.lt; Lietuvos žydai prieštarauja melagingam V. Putino straipsniui apie istoriją, BNS; „Panevėžį išgarsinusi dvasinė mokykla“, Panevėžio balsas).

Temos, kurių kontekste dažniausiai buvo minima ši bendruomenė, yra žydų istorija Lietuvoje (154) bei Lietuvos istorija (173), Lietuvos politika (102), žydų kultūra (76). Taip pat 45 darbai apėmė diskriminacinio pobūdžio nusikaltimus prieš žydų bendruomenę, įskaitant ir Vilniuje dažais apipiltus paminklus istorinėms žydų asmenybėms. COVID-19 kontekste žydų tautinė bendrija buvo minima vienoje publikacijoje.

Neigiamų žiniasklaidos darbų šį mėnesį buvo rasta dar mažiau nei praeitą mėnesį. Tuo tarpu teigiami darbai apie žydus dažniausiai pasirodydavo istoriniuose kontekstuose, pasakojant apie žydų tautos pėdsakus, paliktus Lietuvoje, ir jų indėlį į kultūrą bei tiek vietos bendruomenių, tiek visos Lietuvos istoriją. Ir šį mėnesį atsirado darbų, griaunančių tradicinį požiūrį į žydų bendruomenę (pavyzdžiui, „Lietuvoje ar kitur gyveno turtingesni žydai?“, Šilokarčema).

Teigiamų ir neigiamų publikacijų santykis išsilaiko panašus ir regioninėje žiniasklaidoje; lyginant su visų tiriamų grupių reprezentacija regioninėje žiniasklaidoje, žydų tautinė bendrija yra geriausiai reprezentuojama.

Tuo tarpu judaizmas buvo minimas 58-iuose darbuose, kituose istoriniuose ir religiniuose kontekstuose, ypatingai susijusiuose su Vilniaus Gaonu. 2-iuose darbuose judaizmas buvo pagrindinė tema (Apie judaizmo ir krikščionybės abipusį papildomumą (I)(II), Bernardinai.lt).

ROMAI

Birželio mėnesį buvo rastas 141 darbas, minintis romų tautinę mažumą Lietuvos žiniasklaidoje, o iš jų – 20 darbų, kurių pagrindinė tema buvo romų bendruomenė.

Sąvoka „romas“ buvo vartojama 76 kartus, o „čigonas“ 44 kartus. Galima pastebėti, jog jau trečią mėnesį sąvoka „romas“ yra vartojama dažniau nei „čigonas“. Darbai, kuriuose buvo galima rasti abi sąvokas, kalbėjo apie istoriją arba romų kultūrą.

Birželio mėnesį romai arba romų bendruomenės atstovai buvo cituoti devyniuose žiniasklaidose darbuose – vienuose iš jų buvo narpliojamos problemos, su kuriomis susiduria buvę taboro gyventojai, kituose buvo dalinamasi romų kultūra (Atlikėjas Ištvanas Kvik atidaro pirmąjį Lietuvoje romų virtuvės restoraną, manoteises.lt).

Romai daugiausiai aptariami kriminaliniame (15), istoriniame (26) kontekstuose, taip pat diskutuojant apie rasizmą Lietuvoje (15 žiniasklaidos darbų). COVID-19 kontekste romai buvo paminėti viename darbe.

Galima pastebėti, jog publikacijos, mininčios romų bendruomenę teigiamame kontekste, vis labiau pasiveja neigiamas publikacijas. Temos, kuriose romai dažniausiai minimi teigiamame kontekste, įtraukia kultūrą, meną bei istoriją. Atsiranda žiniasklaidos darbų, besistengiančių griauti stereotipus ir nušviesti problemas, su kuriomis susiduria romų bendruomenė, ir tuo pačiu įgalinančių romus atstovauti savo bendruomenę žiniasklaidos darbuose, dengiančiuose jų padėtį Lietuvoje (Vilniaus taboro nebeliko, tačiau romų problemos niekur nedingo, lrt.lt).

Tuo tarpu neigiamas kontekstas labiausiai susijęs su kriminalinėmis istorijomis, pabrėžiančiomis įtariamojo tautybę, taip pat su komentaro tipo darbais, skatinančiais neigiamus stereotipus apie romus tokiu metu, kai yra atvirai diskutuojama apie diskriminaciją, romų patiriamą bandant įsidarbinti ar išsinuomoti būstą:

„Nepasakysiu nieko naujo pranešdamas, jog jaučiančių alergiją darbui tarp romų daugiau nei tarp lietuvių.“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas).


Stebimi šaltiniai*

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Music.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencionys.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA