07 gruodžio 2021
https://www.media4change.co/lt/future-story/ateities-istoriju-apdovanojimai-2021-pratestas-paraisku-teikimo-laikas/?page&future-story=ateities-istoriju-apdovanojimai-2021-pratestas-paraisku-teikimo-laikas&post_type=future-story&name=ateities-istoriju-apdovanojimai-2021-pratestas-paraisku-teikimo-laikas
„Ateities istorijų apdovanojimai 2021“: pratęstas paraiškų teikimo laikas

Paraiškų teikimo „Ateities istorijų“ apdovanojimams laikas pratęstas iki spalio 1 d. Tai – unikalūs apdovanojimai, kuriais įvertinami pasiekimai tiriamosios žurnalistikos srityje bei pagerbiami žurnalistai, kurių darbai atskleidė naujas temas ir nematytas istorijas, inicijavo pokytį.

„Ateities istorijų apdovanojimai 2021“: pratęstas paraiškų teikimo laikas

Paraiškų teikimo „Ateities istorijų“ apdovanojimams laikas pratęstas iki spalio 1 d. Tai - unikalūs apdovanojimai, kuriais įvertinami pasiekimai tiriamosios žurnalistikos srityje bei pagerbiami žurnalistai, kurių darbai atskleidė naujas temas ir nematytas istorijas, inicijavo pokytį.

„Ateities istorijų“ apdovanojimuose gali dalyvauti Lietuvos ir Slovakijos žurnalistai įgyvendinę tyrimus, kuriuose analizuotos svarbios, bet mažiau matomos temos regionuose. 

Svarbios datos ir terminai 

 • Konkurso pradžia:  2021 m. liepos 15 d.
 • Ankstyvojo pateikimo terminas: 2021 m. rugsėjo 17 d., 23:59 CET
 • Galutinis pateikimo terminas: 2021 m. spalio 1 d., 23:59 CET
 • Vertinimo laikotarpis: 2021 m. spalio 2 d. – lapkričio 1 d
 • Viešo balsavimo laikotarpis: 2021 m. spalio 18 d. – lapkričio 1 d. (Uždarymas 23:59 CET)
 • Nugalėtojų paskelbimas: 2021 m. lapkričio 18 d.

Paraiškas konkursui teikite šia internetine forma ne vėliau kaip iki 2021 m. spalio 1 d.

Darbai turi būti lietuvių arba slovakų kalbomis, bet paraiškos forma turi būti pildoma tik anglų kalba. Jei apdovanojimų dalyviams reikia pagalbos rašant santrauką ar kitas paraiškos formos dalis anglų kalba, jie turėtų susisiekti su organizatoriais elektroniniu paštu [email protected]  (Lietuva) arba [email protected]  (Slovakija).

Kodėl turėtumėte dalyvauti? 

 • „Ateities istorijų“ apdovanojimai yra puiki galimybė savo tiriamąjį darbą parodyti tarptautiniu mastu.
 • Apdovanojimai padeda nušviesti jūsų nagrinėjamas temas ir atkreipti į jas daugiau dėmesio.
 • Apdovanojimai galimybė įsilieti į „Media4Change“ bendruomenę. Joje galite rasti kitų žurnalistų ir ekspertų, su kuriais galėsite bendradarbiauti bei dalintis patirtimi.

Kam šis konkursas skirtas?

Kandidatuoti į „Ateities istorijų“ apdovanojimus gali profesionalūs žurnalistai (laisvai samdomi ar nuolat redakcijose dirbantys, komandos ar pavieniai asmenys) ir žiniasklaidos organizacijos. Žurnalistai turi gyventi Lietuvoje arba Slovakijoje. Žiniasklaidos organizacijos taip pat turi būti registruotos šiose šalyse. Kandidatai privalo žiniasklaidoje dirbti bent vienerius metus, įskaitant 2021 m.

Kokie žurnalistų darbai gali būti teikiami apdovanojimams? 

Konkursui turi būti teikiami originalūs žurnalistų darbai, publikuoti 2020–2021 m. Pagrindinis reikalavimas yra jų tiriamasis pobūdis ir susitelkimas į regioninės reikšmės temą, laikantis visų etikos ir kitų profesinių principų. Darbas gali būti publikuotas bet kurioje medijoje:  spaudoje, internete, televizijoje, radijuje ir t.t.

Kas pelnys apdovanojimus?

 • Analizuojantys mažiau matomas temas ir negirdėtas istorijas.
 • Tie, kurie atskleidžia iki šiol nežinotus  faktus.
 • Originalumas, novatoriškas mąstymas.
 • Profesionalios žurnalistikos puoselėtojai.

„Ateities istorijų“ apdovanojimuose prizai skiriami už žurnalistinius darbus šiose kategorijose:

 1. Žmogaus teisės
 2. Aplinka
 3. Korupcija

Kiekvienos iš šių kategorijų nugalėtojas gaus 1000 eurų prizą.

Viena publikacija gali būti pateikta tik vienai kategorijai. Tačiau vienas žurnalistas  gali pateikti daugiau darbų skirtingoms kategorijoms. Tinka bet koks formatas, pvz., spaudoje publikuoti darbai, internete publikuoti tekstai, vaizdo įrašai, garso įrašai, multimedija. 

„Ateities istorijų“ apdovanojimuose taip pat yra keturios specialios kategorijos:

 1. Regioninės žiniasklaidos atstovams (dirbantiems vietos ir regionų lygiu, žr. apibrėžimą toliau).
 2. Jauniems žurnalistams ir naujoms žiniasklaidos priemonėms (asmenims nuo 18 iki 30 metų arba žiniasklaidos organizacijoms, veikiančioms iki 2 metų).
 3. Geriausias interaktyvus pristatymas (tiems, kurie naudoja novatoriškus formatus ir priemones galutiniam tyrimo pristatymui).
 4. Auditorijos įtraukimas (tiems, kurie pasitelkia įtraukiosios žurnalistikos principus).

Kiekvienos iš šių kategorijų nugalėtojas gaus 1000 eurų prizą.

Paskutinė kategorija yra „Žiūrovų apdovanojimas“. Visuomenė balsuos už pateiktus darbus. Daugiausiai balsų surinkusiam bus skirtas 1500 eurų prizas.

Kokius kriterijus vertins komisija?

Ekspertų komisija  sudaryta iš „Media4Change“ ir „European Dialogue“ atstovų bei išorės ekspertų įvertins kiekvieną pateiktą darbą ir skirs balus nuo 1 (silpnas) iki 10 (labai gerai).

Kiekvienas pateiktas darbas bus vertinamas pagal šiuos kriterijus:

 • Pasakojimas: argumentų kokybė ir pagrįstumas, ar jie pateikiami patraukliai, įdomiai, aiškiai.
 • Duomenų patikimumas: atrasti ir atskleisti faktai yra tikslūs ir pagrįsti įrodymais, šaltinių informacija yra dokumentuota, surinkta pakankamai duomenų, galutinis darbas atitinka autorių teises ir Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR).
 • Tyrimo išsamumas: tyrimas pagrįstas ne tik jau viešai prieinama informacija, jame gausu šaltinių ir jų analizės.
 • Aktualumas: tyrimas apima aktualias problemas ir atskleidžia naujus su jomis susijusius faktus, atranda ir atskleidžia naują informaciją arba pateikia naujus ir tikslius jau žinomų faktų aiškinimus.
 • Poveikis ir auditorijos pasiekiamumas: atliekant tyrimą pavyksta inicijuoti pokytį ir/arba padidinti tam tikros auditorijos informuotumą apie tam tikrą temą.  (Auditorijos dydis natūraliai priklauso nuo tyrimo geografinės aprėpties ar žiniasklaidos organizacijos dydžio. Pvz., atsižvelgiama į tai, kad nacionalinės žiniasklaidos auditorijos pasiekiamumas bus didesnis  nei regioninės žiniasklaidos.)

Kiekvienoje kategorijoje bus atrinktas vienas laimėtojas, surinkęs daugiausiai taškų. 

„Žiūrovų apdovanojimo“ atveju, piliečiai galės balsuoti už labiausiai patikusius konkursui pateiktus tyrimus per „Media4Change“ platformą, kurioje bus paskelbti visi darbai.

Mes nekantriai laukiame Jūsų darbų! Įkvėpkime kitus savo tyrimais ir kartu kelkime tiriamosios žurnalistikos standartus!


Vietinio ir regioninio lygmens apibrėžimas: siekiant apibrėžti šiuos lygius, Taisyklėse ir nuostatuose naudojama EUROSTAT palaikoma Vietinių administracinių vienetų (LAU) ir Teritorinių statistikos vienetų nomenklatūros (NUTS) sistema. 

Tyrimas turi vietinę reikšmę, kai nagrinėjama LAU 2 ir LAU 1 aktuali tema, pagrįstais atvejais – NUTS 3. 

Vietos žiniasklaida taip pat dirba šiuose lygiuose. Regioninė žiniasklaida aprėpia ir NUTS 3 lygį.

– Lietuvoje LAU 2 yra seniūnijos, LAU 1 – savivaldybė, o NUTS 3 – apskritys

– Slovakijoje LAU 2 yra obec, LAU 1 okres, o NUTS 3 – kraj.


„Ateities istorijų apdovanojimas 2021 – „Media4Change“ projekto „The Future Investigative Story Lab“ dalis. Projektu siekiama skatinti nepriklausomą, grįstą bendradarbiavimu regioninių žiniasklaidos priemonių analitinę ir tiriamąją žurnalistiką Lietuvoje ir Slovakijoje. 

Projektą įgyvendina Nacionalinis socialinės integracijos institutas („Media4Change“ programa) iš Lietuvos ir European Dialogue iš Slovakijos.

Projektą bendrai finansavo Europos Komisija – DG CONNECT pagal 2019 m. kvietimą teikti paraiškas „Žiniasklaidos laisvė ir tiriamoji žurnalistika“ (bandomasis projektas: tiriamosios žurnalistikos ir žiniasklaidos laisvės palaikymas ES).

Atsakomybės apribojimas

Europos Komisijos parama rengiant šį kvietimą teikti paraiškas nėra pritarimas turiniui. Turinys atspindi tik autorių požiūrį ir yra tik jų atsakomybė. Komisija negali būti laikoma atsakinga už pateiktos informacijos naudojimą.