04 gegužės 2022
https://www.media4change.co/lt/future-story/media4change-skelbia-zurnalistiniu-tyrimu-konkursa/?page&future-story=media4change-skelbia-zurnalistiniu-tyrimu-konkursa&post_type=future-story&name=media4change-skelbia-zurnalistiniu-tyrimu-konkursa
„Media4Change“ skelbia žurnalistinių tyrimų konkursą

„Media4Change” kviečia žurnalistų komandas nušviesti problemas žmogaus teisių, korupcijos ir aplinkos apsaugos srityse. Geriausių žurnalistinių tyrimų įgyvendinimui skiriamas 4000 Eur. fondas.

„Media4Change“ skelbia žurnalistinių tyrimų konkursą

„Media4Change” kviečia žurnalistų komandas nušviesti problemas žmogaus teisių, korupcijos ir aplinkos apsaugos srityse. Geriausių žurnalistinių tyrimų įgyvendinimui skiriamas 4000 Eur. fondas.

Stipendijoms skiriamą sumą pasidalins iki dviejų žurnalistų komandų, kurios pateiks geriausius tyrimų planus, keliančius problemiškus ir kompleksinius klausimus. Komandas turi sudaryti ne mažiau dviejų žurnalistų.

„Tikimės, kad stipendijos tiriamiesiems darbams paskatins žurnalistus imtis temų, reikalaujančių daugiau laiko, gilesnės analizės ir taip suteiks progą įgyvendinti aukščiausius žurnalistikos standartus atitinkančius darbus“, – sako „Media4Change” vadovė Neringa Jurčiukonytė. 

Paraiškas vertins komisija, sudaryta iš įvairių žiniasklaidos priemonių žurnalistų, žiniasklaidos bei pasirinktų tyrimo krypčių ekspertų. Kompetentingos komisijos sprendimu, bus skirta viena 4000 Eur. arba dvi 2000 Eur. stipendijos žurnalistiniams tyrimams įgyvendinti. 

Konkurso nugalėtojai žurnalistinius tyrimus turės įgyvendinti iki rugsėjo 30 d. 

TEMOS

Dalyviams siūlomos žurnalistinius tyrimus įgyvendinti žmogaus teisių, korupcijos, aplinkosaugos srityse. Temos skirstomos į siūlomas potemes (sąrašas nėra baigtinis ir konkurso dalyviai  gali pasirinkti kitą savo suformuluotą potemę):

  • Žmogaus teisės: prekyba žmonėmis; žmonių su negalia dalyvavimas ir įtraukimas į visuomenę; smurtas ir seksualinė prievarta artimoje aplinkoje; reprodukcinės teisės; moters padėtis romų bendruomenėje; savižudybių prevencijos programų ir politikos (ne)efektyvumas; netinkamas elgesys ir smurtas psichikos sveikatos institucijose; žmogaus teisių pažeidimas susijęs su verslo ekonomine veikla; diskriminacija seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės pagrindu; diskriminacija etninės ar religinės tapatybės pagrindu; migrantų darbo sąlygos; technologijų poveikis žmogaus teisėms; benamiai žmonės; žmonės atliekantys laisvės atėmimo bausmę;
  • Korupcija: politinė korupcija demokratiniuose procesuose; neteisėti partijų finansavimo šaltiniai; politikų ar su jais susijusių asmenų labdaringos organizacijos ir fondai tarnaujantys politiniams interesams; politinė įtaka vietos žiniasklaidai; korupcija viešuosiuose pirkimuose;
  • Aplinkosauga: neteisėtos ir pavojingos atliekos; didelių projektų (pvz., greitkelių statymo) poveikis aplinkai; intensyvios žemės ūkio veiklos poveikis, teršalų išmetimas; vandentvarka; miškų tvarkymas/kirtimas; nacionaliniai parkai, saugomos teritorijos ar nykstantys biotopai; verslo lobizmo poveikis aplinkos apsaugos įstatymams ir politikai.

REIKALAVIMAI

Tyrimo planas turi atitikti žurnalistiniam tyrimui keliamus reikalavimus:

  • Giluminis tyrimas. Analitiniame straipsnyje, vaizdo ar garso pasakojime remiamasi gausiais šaltiniais, ne tik viešai prieinama, oficialia statistika.
  • Naujai atskleisti faktai. Atskleidžia faktus, kurie nefigūravo viešajame diskurse. Tai yra  nauja informacija arba žinomos informacijos nauja interpretacija. Nauji faktai arba jų interpretacija gali patvirtinti arba paneigti žurnalistų iškelt tyrimo hipotezę.
  • Duomenų patikimumas. Surenkama pakankamai duomenų skelbti tyrimo apibendrinimus, išvadas. Šaltinių duomenys, pareiškimai yra patvirtinami dokumentais, įrašais. Tyrime naudojama informacija yra tiksli ir pagrindžiama įrodymais.
  • Etikos standartai. Žurnalistiniai tyrimai yra rengiami laikantis LR teisės aktų, žurnalistų etikos principų.
  • Inovatyvus, įtraukus tyrimo pateikimas. Tyrimas pateikiamas įtraukiu, apgalvotu pasakojimu.
  • Komandinis darbas. Tyrimą įgyvendina žurnalistų komanda (mažiausiai du žurnalistai)

Išsamesnę informaciją apie reikalavimus rasite konkurso nuostatuose

Konkurse norinčios dalyvauti žurnalistų komandos temas ir jų įgyvendinimo planus kviečiamos pateikti iki gegužės 23 d. šioje anketoje. 
Stipendijų laimėtojai bus paskelbti gegužės 30 d.

Žurnalistinių tyrimų konkursą organizuoja VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“. Šis konkursas – projekto „Media4Change – Local Investigative Story Lab“, kofinansuojamo Europos Komisijos (European Commission – DG CONNECT), dalis.

Kilus klausimams, kreiptis el. paštu [email protected] 

Šis projektas kofinansuojamas Europos Komisijos (European Commission – DG CONNECT) Media freedom and investigative journalism“ kvietimo žiniasklaidos laisvei ir tiriamajai žurnalistikai Europoje stiprinti.

Šis kvietimas teikti paraiškas atspindi tik autorių nuomonę ir yra jų atsakomybė. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės už šiame tekste esančios informacijos naudojimą.