Metodologija

„Media4Change“ judėjimo analitikai jau nuo 2012 m. stebi, kaip Lietuvos žiniasklaidos priemonės vaizduoja grupes, kurių atžvilgiu yra didžiausia socialinė distancija, teikia rezultatų apibendrinimus ir duoda grįžtamąjį ryšį kviesdami diskusijai ir dialogui. Vienas iš tokios stebėsenos siekių – užtikrinti, kad žiniasklaidoje neliktų visuomenės nebyliųjų, neapykantos kurstymo atvejų, o joje eskaluojami mitai, neužkirstų kelio sėkmingai pažeidžiamų visuomenės grupių integracijai.

 

Kiekvieną mėnesį atliekama tarptautinius standartus atitinkanti kokybinė ir kiekybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė, siekiant išsiaiškinti, kaip žiniasklaidoje buvo aptariamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos. Tuo pačiu analizuojant, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

 

Tyrimo metu stebimi Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.

 

Vertinimo kriterijai:

Konteksto aspektas: kokiame (teigiamame, neigiamame, neutraliame) kontekste buvo atvaizduojamos šios grupės?

Balso suteikimo aspektas: ar grupės, apie kurią yra kalbama žurnalistiniame darbe, atstovas yra pakalbintas, ar už jį kalba kiti, pavyzdžiui, ekspertai?

 

2020 m. atlikome ir politinės komunikacijos tyrimą. Artėjant 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams, politikai vis daugiau dėmesio skyrė įvairių socialinių temų aptarimui. Žmogaus teisių klausimai taip pat yra neatsiejama rinkiminės kampanijos dalis. Siekiant išanalizuoti politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais priešrinkiminiu laikotarpiu, buvo atliekamas politinės komunikacijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose monitoringas. Tyrimo metu buvo stebimi Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, socialinis tinklas „Facebook“ bei televizijos ir radijo žinių laidos. Renkama informacija tautinių bendrijų, religijos, psichikos sveikatos, socialinių ir socioekonominių problemų, seksualinės orientacijos, migracijos, rasiškumo, priklausomybių temomis.