Metodológia

Od roku 2012 analytici Media4Change monitorujú a analyzujú, ako litovské médiá vykresľujú najstigmatizovanejšie skupiny v spoločnosti. Poskytujeme výsledky a súhrn analýz verejnosti, poskytujeme spätnú väzbu a pozývame mediálne subjekty, aby diskutovali o svojich postupoch. Jedným z cieľov monitorovania médií je zabezpečiť, aby v médiách nebol nikto umlčaný a aby nedošlo k žiadnym prípadom podnecovania k nenávisti alebo k eskalácii mýtov v médiách, ktoré by predstavovali prekážku pre integráciu týchto stigmatizovaných skupín.

 

Každý mesiac sa vykonáva kvalitatívna a kvantitatívna analýza litovských médií, ktorá zodpovedá medzinárodným štandardom monitorovania médií. Cieľom analýzy je ukázať, ako médiá pokrývajú témy migrácie, duševného zdravia, sexuálnej orientácie a náboženských a etnických menšín, tj. ako a v akých kontextoch sú ľudia patriaci k týmto sociálnym skupinám zobrazovaní a vykreslovaní.

 

V rámci procesu výskumu analytici sledujú národnú a regionálnu tlač a online médiá, ako aj televízne a rozhlasové relácie.

 

Kritériá analýzy:

  • Kontextuálne: V akom kontexte (pozitívnom, negatívnom alebo neutrálnom) sú tieto skupiny vykreslené?
  • Poskytnutie hlasu skupine: Bolo interview uskutočnené s predstaviteľom skupiny, alebo niekým iným (napr. odborníkom na určitú tému).

 

V roku 2020 náš výskumný tím monitoroval a analyzoval verejnú politickú komunikáciu z hľadiska litovských parlamentných volieb. V čase svojej kampane majú politici tendenciu hovoriť viac o rôznych sociálnych problémoch. Neoddeliteľnou súčasťou kampane pred voľbami sú aj otázky týkajúce sa ľudských práv. S cieľom analyzovať vyhlásenia politikov o ľudských právach náš tím skúmal a monitoroval ich politickú komunikáciu v tradičných médiách aj na sociálnych sieťach – národnej a regionálnej tlači, online médiách, televíznych a rozhlasových reláciách a obsahu na sociálnej sieti Facebook. Informácie boli kategorizované podľa tém: etnické menšiny, náboženstvo, duševné zdravie, sociálne a sociálno-ekonomické problémy, sexuálna orientácia, migrácia, rasizmus a závislosti.

Posledné správy