birželio 1, 2019

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GEGUŽĖ 2019

„Media4change” judėjimas 2019 metų gegužės mėnesį vykdė žiniasklaidos monitoringą, per kurį stebėti žurnalistų darbai apie psichikos sveikatą, seksualinę orientaciją, migraciją, religiją bei tautines bendrijas. Analizei pagal iš anksto apibrėžtus raktinius žodžius atrinkti darbai, kuriuose apie minėtas temas kalbėta lietuviškų naujienų kontekste.

Atlikta analizė atskleidžia, kaip žiniasklaida šias grupes vaizdavo, kokiuose kontekstuose jos atsirasdavo, kaip formuojama visuomenės nuomonė, kokiame politiniame paveiksle atsiranda grupės ir kokie pagrindiniai jų įvaizdžiai kuriami. Šiame straipsnyje pateikiamos gegužės mėnesio žiniasklaidos monitoringo išvados.

Tiriamuoju laikotarpiu stebėtos nacionalinės bei regioninės žiniasklaidos priemonės.*

Tyrime publikacijos nagrinėtos vadovaujantis kiekybiniais (temų, žanrų pasiskirstymo aspektu) ir kokybiniais (šaltinių palyginimas, antraščių analizė) kriterijais.

TAUTINĖS BENDRIJOS

Apie romų tautybės asmenis gegužės mėnesį publikuota 52 žurnalistų darbai. Netinkama sąvoka „čigonai“ šiuose darbuose paminėta 35 kartus.

Gegužės mėnesį nemažai kalbėta apie romų padėtį Lietuvoje (44 proc.). Maždaug trečdalis žiniasklaidps darbų romus vaizduoja kriminalų kontekste (31 proc.)

Dauguma žurnalistų darbų apie Romų tautinę bendriją – ne išsamūs straipsniai, o žinutės ir išplėstinės žinutės (atitinkamai po 27 proc.). Didžiojoje dalyje žurnalistų darbų nekalbinami pašnekovai.

Beveik pusė apie romų tautinę mažumą atrinktų darbų – negiami ( 46 proc.). Didelė dalis atrinktų žurnalistų darbų – neutralūs (44 proc.), likę (10 proc.) – teigiami.

Šioje analizėje neutraliais laikomi žurnalistiniai darbai, kuriuose išlaikoma nuomonių pusiausvyra, aptariami faktai, tyrimai. Teigiamu kontekstu laikytini tie žurnalistiniai darbai, kuriuose kalbama apie šventes, pergales, pasiekimus, laimėjimus, įveiktus sunkumus. Neigiamo konteksto žurnalistiniai darbai yra apie kriminalinius įvykius, konfliktus, nelaimes, stichines tragedijas, primenant istorinius konfliktus ir nusikaltimus, kuriuose neigiami reiškiniai yra siejami su publikacijose analizuojamomis grupėmis.

Teigiamame kontekste romai atsidūrė tekstuose,  kuriuose skelbiama apie renginius, pvz., romų festivalį ar filmo peržiūrą ( pvz., 05.24. Europos romų pasipriešinimo dienai paminėti ).

61 proc. atrinktų darbų pateikiamas tik tekstas, be ekspertų, politikų, romų tautybės žmonių komentarų. Gegužės mėnesį užfiksuota 6 žurnalistų darbai, kuriuose kalbinti romų tautybės asmenys.Rašyti komentarą