Komunita

Rasa Milerytė
Journalist at Bendra.lt
Ramunė Vilkoitytė
Media literacy campaign coordinator
Ieva Modgabytė
Media literacy training coordinator
Boris Kolman
Projektový asistent v Európskom Dialógu
Denisa Karabová
Predsedníčka Európskeho Dialógu
Jiří Vitáloš
Odborník na tému životného prostredia
Miroslava Plassmann
Odborníčka na tému životného prostredia
RNDr. Oľga Removčíková
Odborníčka na tému životného prostredia
Melinda Simonová
Odborníčka na tému aktívneho občianstva
Peter Medveď
Odborník na tému životného prostredia
Mgr. Alena Krempaská
Odborníčka na tému ľudských práv
JUDr. PhDr. Martin Solík, PhD.
Odborník na médiá a žurnalistiku
Mgr. Simona Mičová, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
PhDr. Vladimíra Hladíková, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
Mgr. Viera Smoláková, PhD.
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
PhDr. Marián Gladiš, PhD.
Odborník na médiá a žurnalistiku
doc. Juraj Rusnák
Odborník na médiá a žurnalistiku
doc. Jitka Rožňová
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
doc. Anna Sámelová
Odborníčka na médiá a žurnalistiku
doc. Ján Hacek
Odborník na médiá a žurnalistiku
doc. Ján Višňovský
Odborník na médiá a žurnalistiku
Tomáš Mrva
Novinár
Aušra Simoniukštytė
Anthropologist, Roma culture expert
Šarūnas Černiauskas
Investigatívny novinár, zakladateľ centra investigatívnej žurnalistiky "Siena"
Audronė Nugaraitė
Odborníčka na médiá
Inga Spriņģe
Novinárka
Rytas Staselis
Expert na investigatívnu žurnalistiku
Aidan White
Zakladateľ Ethical Journalism Network, novinár
Aleksandras Dobryninas
Kriminológ
Dovydas Pancerovas
Investigatívny novinár
Eglė Šumskienė
Odborníčka na tému zdravotného postihnutia, duševného zdravia a ľudských práv
Mike Jempson
Riaditeľ „The MediaWise trust“, novinár
Rugilė Trumpytė
Odborníčka na verejnú politiku, transparentnosť a boj proti korupcii
Inga Filipovič
Predstaviteľka sociálnej skupiny
Viktor Topol
Predstaviteľ sociálnej skupiny, aktivista za ľudské práva
Amit Goldman
Litvak, Representative of Lithuanian Jew community
Rasma Pažemeckaitė
Predstaviteľka rómskej komunity
Dainius Pūras
Expert na duševné zdravie, profesor, psychiater
Martin Maška
Kreatívny manažér v Európskom Dialógu

Spoznajte našu komunitu

Chcete spoznať všetkých členov komunity? Pripojte sa k našej komunite a získajte prístup k sieťam, profesionálnemu rastu a možnostiam spolupráce.

Pripojte sa k našej komunite