11 rugsėjo 2014
https://www.media4change.co/lt/skelbiami-zurnalistiniu-tyrimu-konkurso-pirmojo-etapo-laimetojai/?page&name=skelbiami-zurnalistiniu-tyrimu-konkurso-pirmojo-etapo-laimetojai
Skelbiami žurnalistinių tyrimų konkurso pirmojo etapo laimėtojai!

Liepos mėnesį paskelbėme konkursą tiems, kurie siekia aukštesnių standartų žurnalistikos ir trokštą į dienos šviesą iškelti gilesnės analizės reikalaujančias temas. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“, bendradarbiaudamas su „Baltosiomis pirštinėmis“ skelbia pirmojo žurnalistinių tyrimų konkurso etapo laimėtojus.

Skelbiami žurnalistinių tyrimų konkurso pirmojo etapo laimėtojai!

Liepos mėnesį paskelbėme konkursą tiems, kurie siekia aukštesnių standartų žurnalistikos ir trokštą į dienos šviesą iškelti gilesnės analizės reikalaujančias temas. VšĮ „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“, bendradarbiaudamas su „Baltosiomis pirštinėmis“ skelbia pirmojo žurnalistinių tyrimų konkurso etapo laimėtojus.

Po pirmojo komisijos posėdžio nuspręsta vertinti dalyvių motyvaciją, pasirinktos srities išmanymą (žmogaus teisių arba korupcijos srityje), žurnalistinius įgūdžius. Norint į konkursą įtraukti ir mažiau įgūdžių turinčius, didesnis vertinimo koeficientas buvo skirtas motyvacijai.

Į pirmąjį konkurso etapą pateko korupcijos temas pasirinkę:

Mantas Dubauskas

Tadas Širvinskas

Asta Volkovaitė

Liucija Zubrutė

Dalia Zibolienė

Į pirmąjį konkurso etapą pateko žmogaus teisių temas pasirinkę:

Mindaugas Jackevičius

Lukrecijus Tubys su komanda

Živilė Kropaitė

Indrė Leonavičiūtė

Agnė Patackaitė

Justina Mikeliūnaitė

Evelina Valiuškevičiūtė

Edvardas Pocius

Sandra Vilimaitė

Agnė Adomaitė

Saulė Pinkevičienė

Žmogaus teisių ir korupcijos tematikos tyrimams skiriamas 25 tūkst. litų prizinis fondas. Konkurso dalyvius, temų planus bei darbus vertinsianti komisija sudaryta iš ne mažiau nei 10 profesionalių įvairių žiniasklaidos priemonių žurnalistų, žiniasklaidos bei pasirinktų tyrimo krypčių ekspertų. Kviečiame susipažinti su konkurso terminais. Dalyvių atrankos, tyrimo vertinimo kriterijus bei kitą išsamesnę informaciją rasite konkurso nuostatuose. Atrinkti dalyviai yra kviečiami dalyvauti kūrybinėse dirbtuvėse (rugsėjo 25-28 d.), kuriose kviesime sudaryti tyrimų planus, konsultuotis su savo temų specialistais bei komisijos nariais (mentoriais). Jose apie tiriamąją žurnalistiką išgirsite iš BBC specialisto Paul Myers.

Kilus klausimams, kreiptis į [email protected] , +370 65263085.


Šioje naujienoje aprašoma veikla yra Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo 2009-2014 periodo NVO Programos Lietuvoje remiamo projekto „Visi skirtingi – visi lygūs: aktyvus dalyvavimas, įvairovė, žmogaus teisės“ dalis.