10 rugsėjo 2020
https://www.media4change.co/lt/politines-komunikacijos-tyrimas-rugpjucio-30-rugsejo-6-d/?page&name=politines-komunikacijos-tyrimas-rugpjucio-30-rugsejo-6-d
POLITINĖS KOMUNIKACIJOS TYRIMAS: RUGPJŪČIO 30-RUGSĖJO 6 D.

Artėjant 2020 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams politikai vis daugiau dėmesio skiria įvairių socialinių temų aptarimui. Žmogaus teisių klausimai taip pat yra neatsiejama rinkiminės kampanijos dalis. Siekiant išanalizuoti politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais priešrinkiminiu laikotarpiu atliekamas politinės komunikacijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose monitoringas. Tyrimo metu stebimi Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, socialinis tinklas „Facebook“ bei televizijos ir radijo žinių laidos.* Renkama informacija tautinių bendrijų, religijos, psichikos sveikatos, socialinių ir socioekonominių problemų, seksualinės orientacijos, migracijos, rasiškumo, priklausomybių temomis.

POLITINĖS KOMUNIKACIJOS TYRIMAS: RUGPJŪČIO 30-RUGSĖJO 6 D.

Artėjant 2020 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimams politikai vis daugiau dėmesio skiria įvairių socialinių temų aptarimui. Žmogaus teisių klausimai taip pat yra neatsiejama rinkiminės kampanijos dalis. Siekiant išanalizuoti politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais priešrinkiminiu laikotarpiu atliekamas politinės komunikacijos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose monitoringas. Tyrimo metu stebimi Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, socialinis tinklas „Facebook“ bei televizijos ir radijo žinių laidos.* Renkama informacija tautinių bendrijų, religijos, psichikos sveikatos, socialinių ir socioekonominių problemų, seksualinės orientacijos, migracijos, rasiškumo, priklausomybių temomis.

Tyrimas vykdomas priešrinkiminiu laikotarpiu (liepos – spalio mėnesiais). Tačiau siekiant geriau suprasti tiriamąjį kontekstą ir visuomenei sudaryti platesnį vaizdą apie viešus politikų pasisakymus žmogaus teisių klausimais, Media4change pateiks tarpinius duomenų apibendrinimus.

Rugpjūčio 31 – Rugsėjo 6 dienomis politikai žmogaus teisių klausimais pasisakė 78 kartus. Galima pastebėti, jog rugpjūčio 17 – 30 d. pasisakymų skaičius buvo žymiai didesnis (158 pasisakymai). Tai galima sieti su tuo, jog sumažėjo pasisakymų skaičius tautinių bendrijų kategorijoje, kuri praeitą tyrimo laikotarpį buvo pati gausiausia – šią savaitę politikai Baltarusijos ir baltarusių tautos klausimu pasisakė tik 7 kartus.

Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai pasisakymų sulaukė socialinių ir socioekonominių problemų kategorija (50 proc. visų pasisakymų). Šioje kategorijoje plačiausiai aptariamos buvo nedarbo, skurdo ir smurto temos.

Pasisakymuose smurtas pateikiamas fragmentiškai. Politikai dažniausiai mini jį, kaip egzistuojantį šalia kitų socialinių ir socioekonominių problemų. Nėra siūlomi konkretūs smurto mažinimo būdai ar giliau analizuojamos situacijos, akcentuojami tik faktai. Galima teigti, jog politikai linkę pasirinkti neįpareigojančią poziciją, įvardijančią problemą, bet nepateikiančią jos sprendimo būdų.

„Ne paslaptis, kad girtavimas, kitos priklausomybės ir smurtas vis dar egzistuoja bei nėra itin retas reiškinys.“ (I. Kačinskaitė-Urbonienė2020-09-03, delfi.lt)

„Dar viena iki šiol opi ir niekaip neišsprendžiama problema – smurtas prieš moteris. Tai yra moters žlugdymas visose srityse.“ (O. Omelytė, 2020-09-04, 15min.lt)

Aiškesnę politikų poziciją galima įžvelgti nagrinėjant skurdo klausimus: nors jie taip pat sugretinami su kitomis problemomis, bandoma ieškoti išeičių. Tiek R. Karbauskis, tiek M. Navickienė savo pasisakymuose nurodo konkrečius skurdo sprendimo variantus. Tokia partijų pozicija leidžia daryti prielaidą, jog visuomenės dėmesį siekiama atkreipti konkrečiomis idėjomis, vengiama pažadų, atspindimos rinkiminės programos nuostatos.

„Skurdo mažinimo priemonės nėra vienas kitas padrabstytas euras ar išmoka. Tai mes turime suprasti, kad tokios gilios socialinės problemos gali būti sprendžiamos tiktai paslaugomis, kurios būtų individualiai einančios paskui kiekvienos šeimos poreikį. Jeigu vaikas auga šeimoje, kur yra alkoholizmo problema – turi būti vienokios paslaugos, jeigu kitos problemos, jos turi būti kitokios, ir tos paslaugos turi būti nepertraukiamos“. (M. Navickienė, 2020-09-03, LNK Žinios)

“Neabejotina, kad kalbant apie ilgalaikę perspektyvą 13-oji pensija būtų efektyvi ir mažinant skurdą – deja, bet senjorų skurdas, nors ir per kadenciją dvigubai sumažintas (nuo 14,9 proc. 2016 m. iki 6,7 proc. 2019 m.), dar išlieka ganėtinai didelis.” (R. Karbauskis, 2020-09-03, Savaitė)

Nedarbo kontekstas geriausiai atsiskleidžia politikams kalbant apie COVID-19 pandemiją. LSDP partijos pirmininkas G. Paluckas kritikuoja karantino metu priimtus sprendimus ir teigia, jog dėl didėjančio nedarbo kalti netinkami politiniai sprendimai ekonomikos atžvilgiu.

„Jeigu kartosime tai, ką darėme pavasarį, tada pamirškime kultūros sektorių, sporto sektorių, viešojo maitinimo sektorių ir ruoškimės dar didesniam nedarbo šuoliui. Socialiniai, ekonominiai kaštai, tik todėl, kad kažkam atrodo, jog tai – kad užsidėjus kaukę yra vienintelis būdas išvengti viruso – tai yra utopija“. (G. Paluckas, 2020-09-03, ELTA)

Nedarbo kontekste taip pat galima įžvelgti politikų tendenciją akcentuoti tik Lietuvoje egzistuojančias problemas, tačiau nepateikti sprendimo būdų.  Tačiau tai parodo susirūpinimą esama situacija. Puikus to pavyzdys – V. Juknos pasisakymai.

„Iš tiesų skurdo Lietuvoje mažėja labai lėtai. Tą rodo ir kovo mėnesį paskelbta Europos Komisijos ataskaita, kurioje teigiama, kad esminių pasiekimų kovoje su skurdu Lietuva nepasiekė per pastaruosius metus.“ (V. Jukna, 2020-09-06, TV3.lt)

„Tik bėda ta, kad ir kiek kartotume, kaip puikiai suvaldėme koronaviruso pandemiją Lietuvoje ir kaip gerai suveikė visi inicijuoti mechanizmai – nedarbo rodikliai muša rekordus. Nedarbas Lietuvoje rugsėjo 1 d. duomenimis pasiekė 13,7 proc. – ir yra didžiausias tarp kaimyninių šalių. Darbo ieško daugiau kaip 236 tūkst. žmonių“. (V. Jukna, 2020-09-01, delfi.lt)

Nors didžiojoje dalyje pasisakymų vyrauja neutralus bei teigiamas kontekstas, neišvengiama ir neigiamos potekstės. Štai socialiniame tinkle Facebook nepriklausomas kandidatas P. Gražulis pašiepia Baltarusijoje vykstančius protestus. Satyriniame komentare politikas sumenkina baltarusių pastangas pakeisti režimą, sufleruodamas, jog pokyčių tikėtis neverta. P. Gražulis taip pat sukritikuoja Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo pirmininką V. Landsbergį ir jo anūką TS-LKD partijos lyderį G. Landsbergį, teigdamas, jog pastarasis valdžią paveldėjo. Brėždamas paralelę tarp Lietuvos ir Baltarusijos, politikas ironizuoja, kad ir lietuviams, ir baltarusiams tikrųjų permainų prošvaisčių nenusimato.

„Atviras laiškas Baltarusijos žmonėms. Gerbiamieji, puikiai suprantu Jūsų viltį ir norą permainų. Pakentėkite! Jaunajam Lukašenkos sūnui Nikolajui jau 15, po 5 metų jau bus visas 20 ir galės perimti valstybės vairą iš tėvelio, kaip mūsų Gabrielius perėmė iš senelio Vytelio…. Bus ir permainos, ir naujas lyderis!“ (P. Gražulis,  2020-08-31, Facebook)

Neigiamą kontekstą taip pat galima įžvelgti LVŽS partijos nario A. S. Nausėdos pasisakyme. Politikas demonstruoja stereotipinį mąstymą seksualinės orientacijos klausimu, tačiau nepateikia konkrečių, savo teiginius įrodančių faktų ar mokslinių tyrimų rezultatų. Nausėda išskiria tos pačios lyties poras, kaip linkusias nešioti tam tikras ligas, ir šį argumentą pasitelkia tos pačios lyties asmenų santuokos kritikai.

„Kartais didesnis mirtingumas pirmaisiais santuokos metais rodo dar iki santuokos egzistavusias ligas, kurias homoseksualai atsineša į „šeimą“, kitais atvejais priežastys nėra aiškios, tačiau akivaizdu, kad šių „santuokų“ legalizavimas nėra tiek naudingas homoseksualams, kaip bandoma įrodinėti.” (A. S. Nausėda, 2020-09-04, Šilokarčema)

Apibendrinant rugpjūčio 31 – rugsėjo 6 d. duomenis galima teigti, jog žmogaus teisių klausimai nagrinėjamu laikotarpiu plačiausiai aptariami socialinių ir socioekonominių problemų kontekste, o tuo tarpu išvis nebuvo pasisakoma religijos ir rasiškumo klausimais. Baltarusijos aktualijoms šią savaitę dėmesio skiriama žymiai mažiau.

Politikų pasisakymuose atsispindi bendra partijų pozicija. Bandoma laikytis neutralumo, dažniau kalbama faktais, remiamasi moksline informacija. Tačiau mažai kalbama apie įvardijamų problemų sprendimą ir planuojamus pokyčius. Lyginant tradicinių ir netradicinių partijų pasisakymus, pastarosios apsiriboja vienu ar dviem komentarais per savaitę ir silpna politine komunikacija likus kiek daugiau nei mėnesiui iki 2020 m. Seimo rinkimų.

*Stebimi šaltiniai

Nacionalinė spauda

7 meno dienos, Akistata, Apskaitos, audito ir mokesčių aktualijos, BCC paper (anglų kalba), Bičiulystė, Buhalterija: apskaitos ir mokesčių apžvalga, Diabetas, Kaimo laikraštis, Karštas komentaras, Kurier Wilenski, Laisvas laikraštis, Lietuvos aidas, Lietuvos rytas, Lietuvos sveikata, Mokslo Lietuva, Mūsų RESPUBLIKA, The Baltic Times, Vakaro žinios, Valstiečių laikraštis, Verslo žinios, Šiaurės Atėnai, Ūkininko patarėjas, Žaliasis pasaulis, Žalioji Lietuva, Литовский курьер, Обзор

Žurnalai

A-ZET (Lietuva), Acta Medica Lituanica, Audio & Video pasaulis, Auto Bild, Aviacijos pasaulis, Baltic Railways Magazine, Best in Lithuania, Centras, Cosmopolitan, Edita, Ekonomika ir visuomenė, Farmacija ir laikas, Geras skonis, Geros savijautos žurnalas 36,6°C, Gydytojų žinios, IQ Life, IQ. The Economist, Internistas, Investuok, Ji, Jūra Mope Sea, Kelionės ir pramogos, Keturi ratai, Kultūros barai, L Officiel, Laimė, Lietuvos akušerija ir ginekologija, Lietuvos bendrosios praktikos gydytojas, Lietuvos chirurgija, Lietuvos gydytojo žurnalas, Lietuvos oftalmologija, Literatūra ir menas, Mamos žurnalas, Mano namai, Mano patarimai, Mano sodyba, Mano ūkis, Mažylis, Medicina, Medicinos teorija ir praktika, Mieste, Mokslas ir technika, Moteris, Moters savaitgalis, Moters savaitė, Muzikos barai, Mūsų girios, Mūsų krepšinis, Namas ir aš, Namie ir sode, National geographic Lietuva, Neurologijos seminarai, Otorinolaringologijos aktualijos , Ozonas, Panelė, Pediatrija, Prie kavos, Psichiatrijos aktualijos, Psichologija tau, Pulmonologija, imunologija ir alergologija, Rasos, Restoranų verslas, Savaitė, Savivaldybių žinios, Slauga. Mokslas ir praktika, Statyba ir architektūra, Statyk, Stominfo, TOP moterys, Tavo vaikas, Top Gear, Valstybė, Veidas, Verslas ir politika, Verslo klasė, Virtuvė. Nuo…Iki, bzn start, Šeimininkė, Švietimo naujienos, Žmonės, Žmonės. Legendos, Экспресс-Неделя

Regionų ir rajonų spauda

Alio Jonava, Alytaus naujienos, Anykšta, Atspindžiai, Auksinė varpa, Banga, Biržiečių žodis, Bičiulis, Būdas žemaičių, Dainavos žodis, Darbas, Draugas, Druskonis, Dzūkų žinios, Elektrėnų kronika, Elektrėnų žinios, Etaplius savaitraštis, Galvė, Gimtasis Rokiškis, Gimtoji žemė, Giružis, Gyvenimas, Joniškio dienos, Kaišiadorių aidai, Kalvotoji Žemaitija, Kauno diena, Kazlų Rūdos laikraštis, Klaipėda, Kupiškėnų mintys, Kuršėnų krašto žinios, Kėdainių mugė, Lazdijų reklama, Lazdijų žvaigždė, Merkio kraštas, Miesto laikraštis (Marijampolė), Mūsų Ignalina, Mūsų laikas, Mūsų žodis, Nauja vaga, Naujas rytas, Naujasis Gėlupis, Pajūrio naujienos, Palangos tiltas, Pamarys, Panevėžio balsas, Panevėžio kraštas, Plungė, Plungės žinios, Radviliškio kraštas, Radviliškio naujienos, Rinkos aikštė, Santaka, Santarvė, Sekundė, Sidabrė, Suvalkietis, Tauragės kurjeris, Tauragės žinios, Telšių žinios, Trakų žemė, Tėvynė, Ukmergė, Ukmergės žinios, Utenis, Utenos apskrities žinios, Utenos diena, Vakarinė Palanga, Vakarų Lietuva, Vakarų ekspresas, Valsčius, Vienybė, Vilniaus diena, Vilniaus krašto savaitraštis, Vilnis, Zarasų kraštas, Šalčios žinios, Šiaulių kraštas, Šiaulių naujienos, Šiaurės rytai, Šilalės artojas, Šilelis, Šilokarčema, Šilutės naujienos, Širvintų kraštas, Švenčionių kraštas, Šviesa, Švyturys, Žeimenos krantai, Žemaitis, В каждый дом, Вести Шалчи, Шальчя

Interneto portalai

15min.lt, 1psl.lt, 366.lt, 3sektorius.lt, 98.lt, Aidas.lt, Aidas.us, Aina.lt, Akmene.lt, Akmenietis.lt, Aktualijos.lt, Alaus-brolija.lt, Alfa.lt, Alioraseiniai.lt, Alkas.lt, Alusalus.lt, Alytausnaujienos.lt, Alytiskis.lt, Alytus.lt, Alytusplius.lt, Ambuba.lt, Anglija.lt, Animal.lt, Anonsas.lt, Antstoliurumai.lt, Anyksciai.lt, Anyksta.lt, Anykstenas.lt, Apeliacinis.lt, Apiealu.lt, Arsa.lt, Artnews.lt, Asa.lt, Asvyras.lt, Atlikejai.com, Atviraklaipeda.lt, Aukstaitijosgidas.lt, Auto.lt , Auto.plius.lt/Tyrimai, Autoasas.lt, Autobild.lt, Autogidas.lt, Autoledi.lt, Automanas.lt, Autoreviu.lt, Autozona.lt, Balarama.lt, Bankai.lt, Banku-naujienos.lt, Basketnews.lt, Bernardinai.lt, Birstonas.lt, Birzai.lt, Birzietis.lt, Bns.lt (Naujienos), Budas.lt, Buhalteris.lt, Bznstart.lt, Cargonews.lt, Cosmopolitan.lt, Cpva.lt, DJscene.lt, Dainavosgidas.lt, Delfi.lt, Diena.lt, Dopecars.lt, Druskininkai.lt, E-lietuva.net, Ebus.lt, Edieta.lt, Ekoidejos.lt, Ekologija.lt, Ekonomika.lt, Ekspertai.eu, Ekstremalas.lt, Elaima.lt, Elektrenai.lt, Elektreniskis.lt, Elektronika.lt, Eli.lt, Emedicina.lt, EnergyMarket.lt, Esaugumas.lt, Esinvesticijos.lt, Etaplius.lt, Eu2013.lt, Euras.lt, Eurobasket.lt, Eurofootball.lt, Europarl.europa.eu, EuropeanHitRadio.lt , F-1.lt, Faceit.lt, Faktai.lt, Finmin.lt, Flightglobal.com (anglų kalba), Fm99.lt, Fntt.lt, Forex.lt, Futbolas.lt, Games.lt, Gargzdai.lt, Gargzdietis.lt, Gaukfinansavima.lt, Gelbvaik.lt, Gelsistemos.lt, Geopolitika.lt, Geradieta.lt, Gimimas.lt, Grokiskis.lt, Grozioguru.lt, Gyva.lt, Gzeme.lt, Gzi.lt, Harmonio.net, Hrmi.lt, Ieva.lt, Ignalina.lt, Ignalinietis.lt , Ikimokyklinis.lt, Iliustruotasismokslas.lt, Infashion.lt, Infolex.lt, Inovacijos.lt, Interjeras.lt, Itbaze.lt, Jaunimoaidai.lt, Jaunimogidas.lt, Ji24.lt, Jonava.lt, Jonavoszinios.lt, Joniskelis.lt, Joniskis.lt, Jp.lt, Jura24.lt, Jurbarkas.lt, Jurbarkiskis.lt, Kaisiadorys.lt, Kalvarija.lt, Kalvotoji.lt, Kasdien.lt, Kaunas.kasvyksta.lt, Kaunas.lt, Kaunieciams.lt, Kauno.diena.lt, Kaunoaleja.lt, Kaunozinios.lt, Kaunozurnalistai.lt, Kazluruda.lt, Kedainiai.lt, Kedainietis.lt, Kelme.lt, Kelmiskiams.lt, Kksd.lt, Kl.lt, Klaipeda.lt, Klaipedos-r.lt, Klaipedos.info, Klubas.lt, Kmintys.lt, Komentaras.lt, Krastonaujienos.lt, Krepsininkas.net, Krepsinis.net, Kretinga.lt, Kretingiskis.lt, Kretingos.info, Kulturossavanoriai.lt, Kulturpolis.lt, Kupiskenas.lt, Kupiskis.lt, Kurstoti.lt, L24.lt, Laikas.lt, Laisvaslaikrastis.lt, Lakd.lt, Las.lt, Lazdijai.lt, Lazdijuzvaigzde.lt, Lb.lt, Lba.lt, Lietus.fm, Lietuva.lt, Lietuve.lt, Litas.lt, Literaturairmenas.lt, Lkl.lt, Lmt.lt, Lnb.lt, Lprofsajungos.lt, Lrkm.lt, Lrs.lt, Lrt.lt, Lrv.lt, Lrvalstybe.lt, Lrvs.lt, Lrytas.lt, Lsveikata.lt, Ltkatalogas.lt, Lzs.lt, M-1.fm, Madeinvilnius.com, Makalius.lt, Mama.lt, Mamosdienorastis.lt, Mamyciuklubas.lt, Manoakmene.lt, Manodienynas.lt, Manoego.lt, Manojurbarkas.lt, Manokarjera.cv.lt, Manokedainiai.lt, Manokelme.lt, Manonamai.lt, Manopagegiai.lt, Manopsichologija.lt, Manoradviliskis.lt, Manoraseiniai.lt, Manosakiai.lt, Manosveikata.lt, Manoteises.lt, Manoukis.lt, Marijampole.lt, Marijampolieciai.lt, Mazeikiai.lt, Mazeikietis.lt, Mazeikiu.info, Mediaforumas.lt, Medicina.lt, Mesmoterys.lt, Mignalina.lt, Mineralinisvanduo.lt, Mkl.lt, Mokslasplius.lt, Mokslolietuva.lt, Moletai.lt, Moteris.lt, Motersgidas.lt, Msa.lt (Naujienos), Music.lt, Musukrepsinis.lt, Mususeima.lt, NTspekuliantai.lt, Naujasisgelupis.lt, Naujienos.lt, Neringa.lt, Nevartok.lt, Nk.lt, Notarurumai.lt, Nyksciai.lt, Ore.lt, Pagegiai.lt, Pakruojis.lt, Palanga.lt, Panele.lt, Panevezys.lt, Panskliautas.lt, Paramaverslui.eu, Pareigunai.lt, Pasauliolietuvis.com, Pasmama.lt, Pasvalietis.lt, Pasvalys.lt, Penelopiuklubas.lt, Penki.lt, Perpasauli.lt, Pinigukarta.lt, Pliusas.fm, Plunge.lt, Plunges.info, Policija.lt, Politika.lt, Posh.lt, Pranesimai.elta.lt, Prezidentas.lt, Prienai.lt, Prim.lt, Profi-forex.lt, Prokuraturos.lt, Psichiatrija.lt, Psichika.eu, Radviliskis.lt, Raseiniai.lt, Raudonaskilimas.tv3.lt, Regionunaujienos.lt, Renovacija.lt, Respublika.lt, Rietavas.lt, Rietaviskis.lt, Rokiskietis.lt, Rokiskis.lt, Sa.lt, Sakiai.info, Sakiai.lt, Salcininkai.lt, Sam.lt, Santaka.info, Santarve.lt, Savaitgalis.lt, Savanoriaujam.lt, Savas.lt, Sc.bns.lt (BNS Spaudos centras), Siauliai-r.sav.lt, Siauliai.lt, Siaure.lt, Silale.lt, Siloaidas.lt, Silokarcema.lt, Silute.lt, Silutesnaujienos.lt, Sirvinta.net, Sirvintos.lt, Skrastas.lt, Skuodas.lt, Skuodiskis.lt, Smm.lt, Socmin.lt, Sodininkyste.lt, Spec.lt, Spekuliantai.lt, Splius.lt, Spo.lt, Sportas.info, Sportas.lt, Sportosavaite.lt, Sportotv.lt, Sputniknews.lt, Starcom.lt, Statybunaujienos.lt, Straipsniai.lt, Stt.lt, Studijos.lt, Suduvosgidas.lt, Sumin.lt, Supermama.lt, Supernamai.lt, Sveikadieta.lt, Sveikas.lt, Sveikaszmogus.lt, Sveikata.lt, Sveikatosabc.lt, Sveikatoskodas.com, Svencionys.lt, Swo.lt, Tamo.lt, Taurage.lt, Taurages.info, Taurageszinios.lt, Tavovaikas.lt, Teatrai.lt, Technews.lt, Technologijos.lt, Techtarget.lt, Teisingumas.lt, Teismai.lt, Telefonai.eu, Telegrama.lt, Teleinfo.lt, Telsiai.lt, Telsiu.info, Tevu-darzelis.lt, Tiesa.com, Tiesos.lt, Tiketaplius.lt, Tikrasalus.lt, Topcom.lt, Traders.lt, Trakai.lt, Travelnews.lt, Tritaskis.lt, Trucker.lt, Tsajunga.lt, Turizmas.lt, Tv.tv3.lt, Tv3.lt, Tv8.lt, Tvdb.lt, Tvnaujienos.lt, Tzinios.lt, Ucc.lt, Ukininkopatarejas.lt, Ukioklubas.lt, Ukmerge.lt, Ukmin.lt, Ukzinios.lt, Utena.lt, Uteniskis.lt, Utenos.info, Vaikokambarys.lt, Vaikystebesmurto.lt, Vaistai.lt, Valstietis.lt, Varena.lt, Ve.lt, Veidas.lt, Verslilietuva.lt, Verslimama.lt, VersloSavaite.lt, Verslobanga.lt, Verslozinios.lt, Verslozinios.lt/Premium, Vezejugidas.lt, Vilkaviskis.lt, Vilkmerge.lt, Vilnija.lt, Vilnius-events.lt, Vilnius.lt, Visaginas.lt, Visaginietis.lt, Vkontrole.lt, Vlmedicina.lt, Vmvt.lt, Voruta.lt, Vrm.lt, Vrsa.lt, Vusa.lt, Vyriskai.lt, XXIamzius.lt, Zalgiris.lt, Zaliasiskodas.lt, Zarasai.lt, Zarasai.net, Zarasiskis.lt, Zemaitijosgidas.lt, Zinauviska.lt, Ziniuradijas.lt, Zmones.lt, Zurnalistika-kitaip.lt, iMED.lt

Televizija

BTV / Info diena, BTV / Sveikatos ABC televitrina, LNK / Labas vakaras Lietuva, LNK / Ne vienas kelyje, LNK / Sveikatos ABC, LNK / Vakaro žinios, LNK / Valanda su Rūta, LNK / Žinios, LRT / Gimtoji žemė, LRT / Keliai mašinos žmonės, LRT / Laba diena Lietuva, LRT / Labas rytas Lietuva, LRT / Panorama, LRT / Savaitė, LRT / Teisė žinoti, LRT / Trumposios žinios, LRT / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / 247, Lietuvos rytas TV / Lietuva tiesiogiai, Lietuvos rytas TV / Reporteris 18:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 16:00, Lietuvos rytas TV / Žinios 20:00 (VI,VII), TV3 / Mamyčių klubas, TV3 / Prieš Srovę, TV3 / Vakaro žinios, TV3 / Žinios

Radijas

ExtraFm / Žinios 10:00, ExtraFm / Žinios 12:00, ExtraFm / Žinios 17:00, FM99 / Žinios 07:00, FM99 / Žinios 12:00, FM99 / Žinios 19:00, Gold fm / Žinios 12:00, Gold fm / Žinios 15:00, Gold fm / Žinios 18:00, LRT radijas / 112, LRT radijas / Centas eurą augina, LRT radijas / Gimtoji žemė, LRT radijas / Laida rusų kalba, LRT radijas / Lietuvos diena, LRT radijas / Ryto garsai, LRT radijas / Sveikata, LRT radijas / Žinios 10:00, LRT radijas / Žinios 12:00, LRT radijas / Žinios 18:00, Laluna / Žinios 11:00, Laluna / Žinios 13:00, Laluna / Žinios 17:00, Lietus / 200 sekundžių 09:00, Lietus / 200 sekundžių 13:00, Lietus / 200 sekundžių 14:00, Lietus / 200 sekundžių 18:00, Lietus / Sveikas žmogus, M1 / 200 sekundžių 09:00, M1 / 200 sekundžių 13:00, M1 / 200 sekundžių 14:00, M1 / 200 sekundžių 18:00, M1 / Rūgščios žinios, M1Plius / 200 sekundžių 09:00, M1Plius / 200 sekundžių 13:00, M1Plius / 200 sekundžių 14:00, M1Plius / 200 sekundžių 18:00, M1Plius / Verslas, Pūkas / Žinios 07:00, Pūkas / Žinios 12:00, Pūkas / Žinios 17:00, Pūkas / Žinios 18:00, Radiocentras / Žinios 09:00, Radiocentras / Žinios 12:00, Radiocentras / Žinios 17:00, Saulės Radijas / Žinios 07:45, Saulės Radijas / Žinios 11:45, Saulės Radijas / Žinios 16:45, Žinių Radijas / Aktualusis interviu, Žinių Radijas / Dienos klausimas, Žinių Radijas / Gyvenu sveikai, Žinių Radijas / Pozicija, Žinių Radijas / Įvykiai ir komentarai, Žinių Radijas / Žinios 08:00, Žinių Radijas / Žinios 10:00, Žinių Radijas / Žinios 11:00, Žinių Radijas / Žinios 12:00, Žinių Radijas / Žinios 14:00, Žinių Radijas / Žinios 15:00, Žinių Radijas / Žinios 15:30, Žinių Radijas / Žinios 16:30, Žinių Radijas / Žinios 17:00

Naujienų agentūros

ELTA