Žiniasklaidos apdovanojimai

Nuo 2019 m. apdovanojimai yra teikiami „Media4Change“ žiniasklaidos stebėsenos pagrindu. Visus metus judėjimo už aukščiausius standartus žiniasklaidoje analitikai stebi medijų turinį apie visuomenės grupes, kurių atžvilgiu yra didžiausia socialinė distancija, ir analizuoja tarptautinius standartus atitinkančiais kiekybiniais ir kokybiniais kriterijais.

 

Pristatyti metų stebėsenos rezultatai leidžia suprasti tendencijas ir apčiuopti problemines vietas. Tai savotiška proga Lietuvos žurnalistikai žvilgtelėti į veidrodį ir identifikuoti pagrindines tendencijas kalbant apie psichikos sveikatą, seksualinę orientaciją, migraciją, religiją bei tautines bendrijas, permąstyti savo vaidmenį informuojant visuomenę.

 

Apdovanojimai pasiekia tuos, kuriems tiriamais metais kalbėti psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, migracijos, tautinių bendrijų, religijų temomis sekėsi etiškiausiai balso grupei suteikimo aspektu. Jie skiriami kelių kategorijų laimėtojams: televizijai, radijui, regioninei žiniasklaidai ir naujienų portalui.Nugalėtojai tampa Visų žmonių radiju/ televizija/ regionine žiniasklaida/ naujienų portalu.

2020.01.30

2020.01.30

2019 metų nugalėtojai:

1. Žmonių televizija LRT
2. Žmonių radijas LRT
3. Žmonių nacionalinė spauda „Lietuvos rytas“
4. Žmonių internetinis portalas „15MIN.lt“
5. Žmonių regioninė spauda „Šiaulių kraštas“

2022.03.31

 

2022.03.31

2021 metų nugalėtojai:

1. Žmonių televizija LRT
2. Žmonių radijas LRT
3. Žmonių internetinis portalas „15MIN.lt“
4. Žmonių regioninė spauda „Kauno diena“

2023.05.03

2023.05.03

2022 metų nugalėtojai:

1. Žmonių televizija LRT
2. Žmonių radijas LRT
3. Žmonių internetiniai portalai „15MIN.lt“ ir „LRT.lt“
4. Žmonių regioninė spauda „Kauno diena“

Dalyvių įspūdžiai

 „Rašant apie didžiausią distanciją patiriančias grupes atsiveria nauji, nepažinti pasauliai, kuriuos gali parodyti savo skaitytojams. Labai džiaugiamės, kad turime tokią galimybę tai daryti.“
Logo
Redaktorius Raimundas Celencevičius
 „Iš vienos pusės akivaizdu, kad mes tiesiog dirbame savo darbą, todėl etiškumas turėtų būti net nekvescionuojama ar atskirai vertinama jo dalis. Vis dėlto, šiandien malonu parnešti į redakciją patvirtinimą, kad judame tinkama linkme.“
Logo
LRT radijo žurnalistė Živilė Kropaitė-Basiulė
 „Etiška žiniasklaida yra nuolatinis procesas, kuriame svarbu nuolat dirbti dėl aukščiausių standartų.“
Logo
„Šiaulių krašto“ redaktorius Vladas Vertelis
 „Žmonės, turintys psichinę negalią, lieka nebylūs ir nežinioje, todėl labai svarbu juos pakalbinti ir jų istoriją papasakoti. Būtent medijos, žurnalistai gali nupiešti kitą pusę ir istoriją paversti ne tik kažkokia statistika apie savižudybes, bet ir tai, kad už jų yra žmogus ir tas žmogus kalba, patiria, yra tarp mūsų ir gyvena. Tikiuosi po apdovanojimų bus pagalvota, kad verta kalbinti ir rodyti daugiau žmonių krizėje.“
Logo
Grupės atstovė, menininkė Jolita Vaitkutė
 „Galiu kalbėti už jaunąją kartą, nes mes norime mokytis iš klaidų ir nuolat tobulėti. Tai labai svarbu ir tas apdovanojimas įpareigoja stengtis.“
Logo
„Lietuvos rytas“ redaktoriaus asistentė Greta Ališauskaitė