24 februára 2021
https://www.media4change.co/sk/future-story/investigative-journalism-competition-starts-today/?page&future-story=investigative-journalism-competition-starts-today&post_type=future-story&name=investigative-journalism-competition-starts-today
Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy začína už dnes: 16.000 EUR na financovanie lokálnej investigatívnej žurnalistiky

Chceli ste sa niekedy ponoriť hlboko do investigatívnej žurnalistiky a priniesť čitateľom príbeh, ktorý potrebuje hlbšiu analýzu, no nikdy ste nemali príležitosť alebo potrebné kompetencie k tomu, aby ste mohli urobiť prvý krok? My Vám ponúkame príležitosť tento plán konečne zrealizovať.

Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy začína už dnes: 16.000 EUR na financovanie lokálnej investigatívnej žurnalistiky

Chceli ste sa niekedy ponoriť hlboko do investigatívnej žurnalistiky a priniesť čitateľom príbeh, ktorý potrebuje hlbšiu analýzu, no nikdy ste nemali príležitosť alebo potrebné kompetencie k tomu, aby ste mohli urobiť prvý krok? My Vám ponúkame príležitosť tento plán konečne zrealizovať.

“Aj malá obec môže byť dejiskom veľkého príbehu. Vyneste ho na svetlo!”

Európsky Dialóg práve spúšťa Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy na financovanie kolaboratívnych novinárskych investigatívnych projektov. Súťažné tímy zložené zo Slovenských novinárov si na realizáciu svojich investigatívnych projektov rozdelia až 16.000 EUR.

Prostredníctvom súťaže budú mať účastníci šancu posilniť svoj investigatívny žurnalistický talent pomocou skúsených slovenských novinárov pôsobiacich v tomto odbore, ako aj širokej siete medzinárodných odborníkov. Je to skvelá príležitosť nielen na to, aby ste našli rovnako zmýšľajúcich ľudí na spoluprácu a objavovanie nových tém, ale tiež aby ste sa naučili navrhovať vhodné metódy výskumu a hlavne uskutočnili investigáciu, ktorá zanechá stopu v histórii slovenskej investigatívnej žurnalistiky. Vďaka tejto skúsenosti nadobudnete nové kompetencie v oblasti inovatívnych nástrojov investigatívnej žurnalistiky a spolu so svojimi partnermi vnesiete svetlo do oblastí, ktoré to najviac potrebujú – do lokálnych a regionálnych tém na Slovensku.

Nemáte konkrétnu tému alebo tím, s ktorým by ste svoj investigatívny projekt chceli a vedeli realizovať?

Žiaden problém! Sme tu pre to, aby sme Vám pomohli – môžeme počas procesu podávania žiadosti konzultovať záujemcov a poskytneme príležitosť nájsť pre Vás tých vhodných investigatívnych partnerov (potenciálnych členov tímu). Rovnako Vám vieme pomôcť určiť potenciálne témy pre Vašu investigatívu a navrhnúť jej predbežnú štruktúru a obsah s pomocou odborníkov v rámci druhého kola súťaže.

Ste pripravení vniesť viac svetla do lokálnych a regionálnych tém na Slovensku a zvýšiť dôveru v médiá? Túto cestu môžete zahájiť odoslaním online prihlášky do 23. marca 2021.

V rámci druhého kola dostanú zúčastnené tímy konzultácie i mentoring od renomovaných novinárov a odborníkov pri príprave úplného návrhu investigatívy. Najmä počas kreatívnych workshopov budú mať tiež príležitosť osloviť ostatných a nájsť nových členov do svojho tímu.

Tri tímy s najlepšími návrhmi dostanú na konci druhého kola grant vo výške 4.000 EUR na vykonávanie svojich investigatív. Novinári využijú interaktívne nástroje na prezentáciu svojej investigatívnej práce a na kontakt s publikom. Tímy, ktorým nebude udelený grant, budú vyzvané, aby taktiež pracovali na svojich investigatívnych návrhoch a zamerali sa na dosiahnutie tých najlepších výsledkov. Motiváciou je cena vo výške až 4.000 EUR, ktorá bude jednému z tímov udelená v júli 2021.

A to nie je všetko! Neskôr v tomto roku budú všetci súťažiaci vyzvaní, aby predložili výstupy svojich investigatív pre možnosť medzinárodného ocenenia. Najlepší investigatívni autori z Litvy a Slovenska budú ocenení a rozdelia si spolu až 8.500 EUR.

Kto sa môže prihlásiť?

  • Začínajúci alebo skúsení novinári zo Slovenska, ktorí sa zaujímajú o investigatívnu žurnalistiku a spoluprácu s ostatnými na investigácii lokálne (obec, okres, alebo aj kraj) dôležitých tém spadajúcich pod kategórie korupcie, ľudských práv a životného prostredia.
  • Prihlášky môžu predkladať jednotliví novinári, aj novinárske tímy zložené z novinárov na voľnej nohe alebo z členov rôznych redakcií.

Upozorňujeme, že grant môžu získať iba tímy zložené z najmenej 2 novinárov. V tejto fáze však pozývame individuálnych novinárov, aby sa prihlásili, pretože počas 2. kola vám dáme šancu nájsť spolupracovníkov a vytvoriť tím, s ktorým vypracujete návrh spoločného investigatívneho projektu.


Znie to ako príležitosť vhodná pre Vás? Nepremeškajte túto jedinečnú šancu a vyplňte túto online prihlášku do 23. marca 2021.

Hodnotenie

Prihlášky bude hodnotiť porota zložená zo skúsených novinárov a odborníkov v oblasti žurnalistiky a médií. V prvom kole porota vyhodnotí:

1) Potenciál na uskutočnenie investigatívy – odborné spôsobilosti a kapacity uchádzačov (jednotlivcov alebo tímov);

2) Motivácia – prečo sa zaujímajú o investigatívnu žurnalistiku, uvedenie motívov, prečo je pre nich táto príležitosť dôležitá a akú pridanú hodnotu by im účasť v súťaži priniesla. 

Podrobné informácie o súťaži, hodnotiace kritériá a časový harmonogram nájdete v dokumente Pravidlá a predpisy.

Solídny investigatívny návrh je zelenou do finále. Po vyhodnotení predložených návrhov dostanú 3 tímy grant na realizáciu svojich projektov. Cieľom ocenených návrhov bude odhaliť verejnosti fakty alebo priniesť novú interpretáciu existujúcich skutočností, či objasniť skryté príbehy na témy korupcie, ľudských práv alebo životného prostredia.

Ako Vám môžeme pomôcť nájsť členov tímu (profesionálnych partnerov) ešte pred kreatívnymi workshopmi:

– Zašlite nám Váš návrh témy (jednostránkový dokument, v ktorom ju pútavo predstavíte) a my ho následne postúpime ďalším médiám so záujmom o rovnakú tému alebo geografickú oblasť.

– Pošlite nám krátke video, kde predstavíte seba a svoj nápad – zverejníme ho na našom kanáli YouTube a rozšírime medzi relevantnými médiami.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu [email protected] alebo telefónneho čísla +421 911 940 732. Tešíme sa na Vaše žiadosti!


Pozadie

Projekt Media4Change – Future Story Lab organizujú National Institute for Social Integration (Litva) a Európsky Dialóg (Slovensko) s cieľom podporiť spoluprácu, inovácie, profesionálne štandardy a v konečnom dôsledku zvýšiť kvalitu obsahu v oblasti investigatívnej žurnalistiky v Litve a na Slovensku. Fond lokálnej investigatívnej žurnalistiky a Súťaž najlepšej lokálnej investigatívy si kladú za cieľ podporovať novinárov a médiá, ktoré vytvárajú investigatívne príbehy miestneho významu so zameraním na otázky verejného záujmu, najmä tie, ktoré nie sú dostatočne pokryté alebo vôbec exponované.

Celý projekt je spolufinancovaný Európskou komisiou – DG CONNECT – v rámci výzvy na predkladanie návrhov „Sloboda médií a investigatívna žurnalistika“ 2019.

Zrieknutie sa zodpovednosti: Táto výzva na predkladanie žiadostí predstavuje iba názory autorov a je ich výlučnou zodpovednosťou. Európska komisia neprijíma žiadnu zodpovednosť za použitie informácií obsiahnutých v tomto texte.

Publikované: 23. februára 2021