rugsėjo 30, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: RUGPJŪTIS 2020

Rugpjūčio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje rugpjūčio mėnesį pasirodė 807 darbai migracijos tema. Iš jų 234-iuose darbuose pagrindinė tema buvo migracija, daugiausiai kalbant apie potencialius prieglobsčio prašytojus Baltarusijos protestų kontekste.

5,7 proc. žiniasklaidos darbų buvo galima išgirsti migraciją patyrusį asmenį – beveik ketvirtadalyje jų cituoti buvo pabėgėliai. Dominavo lietuvių emigrantų bei baltarusių istorijos (pavyzdžiui, Baltarusijos opozicionieriui dirbęs Ilja pabėgo į Lietuvą: man sakė tepti slides, 15min).

Migrantai buvo dažniausiai minimi Baltarusijos protestų kontekste (195 žiniasklaidos darbai), diskutuojant apie prieglobsčio suteikimo galimybes, taip pat COVID-19 kontekste (69), neretai kalbant apie koronaviruso protrūkius bendruomenėse, kultūriniuose (71), istoriniuose (40), JAV prezidento rinkimų (39) kontekste.

Teigiamo pobūdžio remarkos apie migrantus daugiausiai pasirodė keliuose kontekstuose: Baltarusijos protestų kontekste išreiškiant pasiruošimą padėti broliškai tautai bei Romo Zabarausko filmo „Advokatas“ kontekste. Tuo tarpu šį mėnesį didelė dalis neigiamų darbų buvo apie migrantus užsienyje (69 proc. visų neigiamų darbų), pabrėžiant jų nelegalumą, arba kriminalinėse istorijose pažymint nusikaltusiųjų imigranto statusą.

Migracijos, o ypatingai karo pabėgėlių, tema pozityviau kalbama istoriniame kontekste – čia neigiamų publikacijų beveik nėra.

PSICHIKOS SVEIKATA

Rugpjūčio mėnesį rastas 390 darbų, susijusių su psichikos sveikata, iš jų – 151 darbas, kuriame psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Daugiausiai tokių darbų psichikos sveikatos sutrikimus, jų simptomus ir stigmą.

13,6 proc. žiniasklaidos darbų buvo cituojami asmenys, turintys ar praeityje susidūrę su psichikos sveikatos sutrikimais. Publikacijose yra dalinamasi asmeninėmis istorijomis, siekiant atkreipti dėmesį į psichikos sveikatą bei laužyti stereotipus (pavyzdžiui, Bipolinį sutrikimą turinti Vitalija: „Be vaistų būsenų kontroliuoti negalėčiau“, tv3.lt), taip pat informuojama apie skirtingus gydymo būdus (Pati depresiją išgyvenusi psichoterapeutė: jei jaučiate, kad gyvenate tarsi ne savo gyvenimą – pradėkite nuo šių 2 žingsnių, Delfi.lt) bei integracijos galimybes (Iš grupinio gyvenimo namų į apsaugotą būstą: pagaliau turi savo namus, tv3.lt).

Tematiškai daugiausiai ir buvo kalbama apie psichikos sveikatos sutrikimus, kaip tokius, bei dalijamasi istorijomis (130 darbų), diskutuojama integracijos (57) ir psichikos sveikatos sutrikimų gydymo (33), taip pat psichikos sveikatos palaikymo ir stiprinimo (45) temomis.

25-iuose darbuose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai ir akademikai, siekiantys informuoti visuomenę apie iššūkius psichikos sveikatos atžvilgiu pandemijos metu.

Išaugęs neigiamų publikacijų skaičius nekrenta – trečdalį šių publikacijų sudaro kriminalinės istorijos, kuriose pasirodo replikų, vadinančių įtariamuosius „psichiškai nesveikais“ ar „psichikos ligoniais“, spekuliuojančių apie jų psichikos sveikatą, sudarant įspūdį, jog kriminalinį aktą galėjo įvykdyti tik psichikos sutrikimų turintis žmogus.Rašyti komentarą