liepos 16, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: BIRŽELIS 2020

Birželio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje birželio mėnesį pasirodė 273 darbai migracijos tema. Iš jų 70-yje darbų pagrindinė tema buvo migracija. 125 darbai kalbėjo konkrečiai apie karo pabėgėlius – daugiausiai kultūriniuose kontekstuose arba minint pasaulinę pabėgėlių dieną.

21 žiniasklaidos darbas citavo migraciją patyrusį asmenį – septyni iš jų buvo pabėgėliai, daugiausiai kalbinti straipsniuose, pasakojančiuose apie problemas, su kuriomis susiduria migrantai, minint pabėgėlių dieną. Taip pat 10 iš 21 kalbintųjų buvo lietuviai migrantai, besidalinantys savo patirtimis užsienyje.

Migrantai daugiausiai minimi pasaulinės pabėgėlių dienos kontekste (40 darbų), kultūriniuose kontekstuose (38) bei aptariant rasizmą Lietuvoje bei užsienyje (24). COVID-19 kontekste migrantai buvo minimi 11-oje darbų.

Daugiausiai teigiamų publikacijų galima pastebėti publikacijose, aptariančiose problemas, su kuriomis susiduria pabėgėliai integruojantis (pavyzdžiui, I. Urbonavičiūtė-Valančiauskė: migracijos krizė – tai visų mūsų atsakomybė, Alfa.lt); daugelis jų publikuoti pažymint pasaulinę pabėgėlių dieną. Tuo tarpu iš neigiamų publikacijų išsiskyrė itin vaizdingas Valstybės sienos apsaugos tarnybos pranešimas (Pasieniečiams teko jėga ir elektra tramdyti girtą prieglobsčio prašytoją) bei neigiamus stereotipus apie prieglobsčio prašytojus skleidžiantis komentaras (Valgytojai, Respublika.lt).

PSICHIKOS SVEIKATA

Birželio mėnesį rasti 407 darbai, susiję su psichikos sveikata, iš jų – 97 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Išaugęs darbų skaičius sietinas su šį mėnesį patobulinta raktažodžių sistema, aptinkančia didesnį spektrą darbų apie psichikos sveikatą.

Psichikos sutrikimų turintys asmenys buvo kalbinti 10-yje publikacijų. Šiuose darbuose daugiausiai buvo aptariamos žmonių patirtys su psichikos sveikatos sutrikimais bei psichikos sveikatos sistema Lietuvoje (Bipolinį sutrikimą turinti vilnietė: atvirai apie sunkumus, su kuriais susiduria kasdien, tv3.lt) bei integracijos galimybės (Daugiau paslaugų bendruomenėje – naujos galimybės turintiems psichikos ir proto negalią, tv3.lt).

Matoma, kad lyginant su balandžio mėnesiu, neutralaus konteksto rodikliai išlieka panašūs, o teigiamo ir neigiamo konteksto rodikliai atvirkštiniai; tuo tarpu lyginant su gegužės mėnesiu, kur teigiamų publikacijų skaičius buvo santykinai didelis, neutralus kontekstas smunka žemiau.

Teigiami darbai šį mėnesį dažniausiai buvo informacinio pobūdžio, taip pat apėmė psichikos sutrikimų turinčių asmenų patirtis; šeštadalis jų pasirodė regioniniuose leidiniuose (pavyzdžiui, „Po ilgos pertraukos įdomūs pašnekesiai su išskirtiniais žmonėmis sugrįžta“, Lazdijų reklama). Tuo tarpu iš neigiamų darbų beveik ketvirtadalis buvo publikuoti regioniniuose leidiniuose, kuriuose pasirodė tokios remarkos:

„Mūsų rajone kas trečias gyventojas turi vienokių ar kitokių psichikos sveikatos sutrikimų. Planuojama, jog netolimoje ateityje mažiausiai trečdalis pasaulio gyventojų mėgausis depresija ar kokia nors kita tinginio liga, pvz., alergija darbui.“ (Radviliškio kraštas)

47-iuose darbuose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai ir akademikai, siekiantys informuoti visuomenę apie iššūkius psichikos sveikatos atžvilgiu pandemijos metu.Rašyti komentarą