Kritinis mąstymas neformaliame ugdyme: jaunimo darbuotojų, jaunųjų žurnalistų ir bendraamžių švietėjų programos

Kritinis mąstymas, medijų ir informacinis raštingumas yra vienas svarbiausių įgūdžių informacijos pertekliaus, rinkodarinių ir politinių manipuliacijų, o ir socialiniuose tinkluose plintančių patyčių eroje. Gebėjimas atsirinkti kokybišką ir adekvačią informaciją, kuria vadovaujantis galima būtų priimti atsakingus sprendimus, supratimas apie asmens duomenų saugumą viešojoje erdvėje šiandien tampa iššūkiu ne tik jaunimui, bet ir suaugusiesiems. Tad Nacionalinio socialinės integracijos instituto įgyvendinamos neformalaus ugdymo iniciatyvos skirtos praturtinti jaunimo darbuotojus, bendraamžių švietėjus ir jaunuosius žurnalistus žiniomis, kurias suteikia formaliojo ugdymo programos, novatoriškais metodais ir naujausiais moksliniais tyrimais pagrįstais įgūdžiais.

Per 9 mėnesius įgyvendinsime 3 temiškai susijusias programas.

Bendraamžių švietėjų programa skirta paruošti lyderių savybių turinčius paauglius (8-12 klasės) pagal bendraamžių švietėjų (angl. peer to peer) metodą apmokyti savo draugus.

Kas yra bendraamžių švietėjai? 

Bendraamžių švietėjai – tai jauni specialiai apmokyti šviesti kitus, turintys tokią pačią patirtį kaip ir tikslinė grupė, žmonės. Bendraamžių švietėjai paprastai yra to paties amžiaus ar truputį vyresni negu jaunimo grupė, su kuria jie dirba.

Kaip vykdomas bendraamžių švietimas? 

Bendraamžių švietimas gali būti vykdomas mažomis grupėmis po 10 – 15 žmonių arba individualiai. Priklausomai nuo grupės dydžio ir poreikių gali vykti įvairiose vietose: mokyklose, klubuose, gatvėse, parkuose, ar kitose mėgstamose jaunimo susibūrimo vietose.

Kodėl verta rinktis bendraamžių švietimą? 

Jauni žmonės paprastai save suvokia tapatindamiesi su grupe (ar keliomis grupėmis), kuriai priklauso. Bendraamžių grupės yra tarpinė grandis, jungianti jauną asmenį su visuomene. Iš savo bendraamžių grupės jauni žmonės gauna didelę dalį informacijos apie jautrius ir kitus jiems aktualius dalykus. Grupė daro įtaką jų požiūriui, nuomonei ir elgsenai. Bendraamžių daroma įtaka gali iššaukti tiek rizikingą elgesį, tiek suformuoti saugaus elgesio nuostatas. Bendraamžių švietimas bendraamžių įtaką panaudoja teigiamiems tikslams pasiekti.

Bendraamžių švietimo kredo: 

  • Pasakyk man – aš pamiršiu;
  • Parodyk man – aš prisiminsiu;
  • Įtrauk mane – aš suprasiu.

Etapai. Šios programos pirmasis etapas skirtas suteikti žinių ir specialiai lavinti tokių grupių lyderius apmokyti kitus kritinio mąstymo būdų, medijų ir informacinio raštingumo. Kitų mokymas yra ne tik pats geriausias mokymasis, bet ir padeda lavinti lyderių kūrybiškumą bei atsakomybę.

Antruoju etapu bendraamžiai švietėjai, grįžę po specialių apmokymų į savo mokyklas, patys organizuos ir ves specialius užsiėmimus su bendraamžiais grupėse po 10-15 žmonių . Iš viso vyks 30-35 tokie užsiėmimai.

Trečiasis programos etapas – tai palaikymo mokymai, kurių metu jaunuoliai dalijasi įgyta patirtimi ir planuoja tolimesnes veiklas.

Bendraamžių švietėjų mokymus ves Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos ir medijų ekspertai, buvę bendraamžių švietėjai.