balandžio 14, 2016

Žurnalistinis tyrimas: kodėl ES parama nepasiekia žmonių su psichikos ir proto negalia

Kaip skirstyti ES lėšas sau pavaldžioms įstaigoms, sprendžia ministerijos. Nors aukščiausio lygmens strateginiuose dokumentuose (žr. „2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos strategiją konvergencijos tikslui įgyvendinti“) minimos integracijos paslaugoms žmonėms su negalia, psichinė ir proto negalia neišskiriama, o į žmones su negalia atsakingos institucijos žiūrėjo kaip į esamus ar potencialius darbo rinkos dalyvius.

578744_480385755307310_1757476546_nPagal Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 <metų veiksmų planą, sutrikusio vystymosi kūdikių namai, vaikų su negalia globos įstaigos ir kitos institucijos turi būti perorganizuojamos visoje Lietuvoje. Į bandomuosius pertvarkos projektus pateks 27 įstaigos ir iki 2020 m. neįgalių suaugusių asmenų, patenkančių į institucinę globą, skaičius turi sumažėti 40 proc., vaikų – net 60 proc. „Nekalbėkime šiandien apie pinigus, jų šaltiniai atsiras,“ – ramino savivaldybių atstovus Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė susitikime Marijampolėje. SADM atstovai teigia dalį savo administruojamų ES ir valstybės biudžeto lėšų nukreipę Stacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros modernizavimo programai įgyvendinti.

„Mums tos naujovės kelia abejonių,“ – praėjusių metų liepą vykusioje diskusijoje šia tema pripažino Marijampolės savivaldybės Socialinių reikalų departamento direktorė Daiva Pankauskienė. Jos savivaldybėje globos įstaigos skaidomos, globos funkcijas perima religinės ir visuomeninės organizacijos, o savivaldybė primoka išlaikymo kainą, kiek neužtenka iš asmeniui skirtos neįgalumo pašalpos. Marijampolės našlaičių globos namų „Putinas“ uždarymas laikomas sėkmės istorija, bet sukurtos šeimynos iš karto sulaukė neigiamos kaimynų reakcijos.

Iš viso, įskaičiuojant nebaigtus projektus, įvairiems globos namams įrengti ir aprūpinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) skyrė 41,8 mln. eurų paramos, iš jos 35,5 mln – ES lėšos. Į šiuos skaičius įeina globos namai senjorams, taip pat įvairūs nevalstybiniai (pvz., religinių organizacijų) globos namai. Palyginimui, pagalbai globėjams skirta tik pusantro milijono eurų. Įstaigos – ir mažos, „šeimyniškos“, ir stambios.

Suaugusiųjų globos įstaigos pagal rajoną, gyventojų skaičių ir gautą paramą (eur). Šaltinis: skaičiavimai pagal esparama.lt

Suaugusiųjų globos įstaigos pagal rajoną, gyventojų skaičių ir gautą paramą (eur). Šaltinis: skaičiavimai pagal esparama.lt

Paklausta apie pagrindinius sistemos trūkumus,Vaikų reabilitacijos ligoninės „Lopšelis“ Abilitacijos/reabilitacijos ir slaugos skyriaus vadovė Indrė Bakanienė reziumuoja: „Dviračio kurti nereikia, Europoje turim naujas sistemas, reikia imti ir derinti. Reikėtų kaip Vakaruose uždaryti stacionarines įstaigas, užbaigt vaidint, kad purvu ir parafinu galima gydyti autizmą ar protinį atsilikimą, o teikti paslaugas toje bendruomenėje, kur tas vaikas gyvena, ir žiūrėti, ko jam reikia.“ Patekti į jos darbovietę nuolat ilgos eilės, nes reabilitacija turi kompensuoti tai, ko vaikai negauna švietimo sistemoje.

SAM specialistės V.Karalevičiūtė ir Asmens sveikatos priežiūros departamento Slaugos koordinavimo skyriaus vedėja Odeta Vitkūnienė aiškina, kad ES lėšos tam ir buvo skirtos – kokybiškai įrangai sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose esant reikalui žmogus su pripažintu sutrikimu gali gauti iki 15 dienų stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos arba ambulatorinės reabilitacijos paslaugas – o po to grįš į aplinką, kurioje gyvena.

Respublikinė Klaipėdos ligoninė – viena iš ES paramos gavėjų. Psichiatrijos filialo Vaikų skyrius noriai įsileidžia atlikti reportažo. „Mūsų skyriuje tie vaikai, su kuriais nesusitvarko,“ – pristato paslaugas gydytoja Teresė Ramanauskienė. – Kol yra čia uždaryti, jie nurimsta tokioje struktūruotoje aplinkoje, kur su jais užsiimama, maloniai bendrauja. Vieno vaiko paklausiau: kodėl tu čia būni visai šaunus vaikinas, o globos namuose taip [blogai] elgiesi? „Kaip su manim elgiasi, taip ir aš elgiuosi,“ – sako. Dažnai būna, kad jie pikti ant viso pasaulio, atstumti, pamesti. Labai gaila.“ Beveik trečdalis vaikų šiame skyriuje – iš institucinių globos namų.Rašyti komentarą