Tyrimai

sausio 27, 2015

Pareikalavo prisiminti elementariausias išlaidas

Valstybė pagrįstai kovoja su galimai neteisėtai praturtėjusiais žmonėmis. Tačiau pasirinktos priemonės kelia abejonių dėl jų adekvatumo. Vilniuje gyvenantis verslininkas Š. (vardas ir pavardė žinomi) neseniai teismo buvo nubaustas už tai, kad neatskleidė, kiek pravalgė ir pragėrė per pastaruosius ketverius metus.

200 litų. Tokia bauda spalio mėnesį buvo paskirta vilniečiui, atsisakusiam atskleisti šeimos vartojimo išlaidas nuo 2009 iki 2013 metų.

Skaityti daugiau
sausio 27, 2015

Lietuva: E. Snowdeno dokumentai ir privatumo politika

Baltijos jūros dugnu tarp Lietuvos ir Švedijos nutiestas šviesolaidinio tinklo kabelis leidžia užtikrinti spartų internetą. Tačiau yra įtarimų, kad juo gali naudotis saugumo tarnybos, rinkti ir dalytis informacija apie privatų asmenų gyvenimą.

Tai aiškėja iš Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) ir Švedijos nacionalinės radijo signalų saugojimo agentūros (FRA) pasirašyto susitarimo, kurį nutekino buvęs NSA darbuotojas Edwardas Snowdenas.

Skaityti daugiau
sausio 16, 2015

Pagauk, jei gali: aviatorius, kurio net milijoninės skolos nenuleidžia ant žemės

Vaclovas Razgaitis ir jo žmona Alma – nieko nebijančių aviacijos verslo atstovų pavyzdys. Tačiau ne toks ir geras.

 

Skaityti daugiau
sausio 15, 2015

Viešieji pirkimai pildo valdininkų svajones

Valdininkų noras važinėti ne pačiais pigiausiais tarnybiniais automobiliais – suprantamas. Tačiau troškimui įgyvendinti naudojamos priemonės ne visada skaidrios, kartais akivaizdžiai skirtos konkretiems automobiliams įsigyti arba išsinuomoti.

Reikalauja prabangos detalių

Penkių milimetrų tikslumu nurodytas automobilio ilgis ir plotis, reikalaujama sportinio odinio vairo, beraktės užvedimo sistemos, lietaus daviklių, nuovargio ir slėgio padangose matavimo sistemos, savaime užsisandarinančių padangų.

Skaityti daugiau
sausio 13, 2015

Geležinės kurpės Žaliosios gatvės gyventojams

„Kur pa­si­sko­lin­ti šil­tą pa­la­pi­nę ir ko­kiu at­stu­mu nuo sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to lei­džia­ma ba­dau­ti cen­tri­nė­je mies­to aikš­tė­je?“ – svars­to 87 ga­ra­žų sa­vi­nin­kai, ne­ran­dan­tys ki­tų bū­dų ap­gin­ti sa­vo tei­sių, ku­rios, jų ma­ny­mu, bu­vo pa­žeis­tos in­for­muo­jant vi­suo­me­nę apie ren­gia­mą Ža­lio­sios gat­vės at­nau­ji­ni­mą. Pro­jek­te nu­ma­ty­ta už­tver­ti vie­nin­te­lį nuo­sa­vy­bės do­ku­men­tuo­se įtei­sin­tą įva­žia­vi­mo ke­lią, ta­čiau gy­ven­to­jai apie tai su­ži­no­jo post fac­tum ir sa­vo siū­ly­mų teik­ti ne­be­su­spė­jo. Kas dėl to kal­tas ir kuo baig­sis šiuo­lai­ki­nė pro­jek­ti­nė liau­dies pa­sa­ka apie ste­buk­lin­gas 19 die­nų, tei­sy­bės ieš­ko­to­jus ir ge­le­ži­nes kur­pes, ku­rio­mis min­ti sa­vi­val­dy­bės slenks­tį – bergž­džias dar­bas?

Skaityti daugiau
sausio 9, 2015

Lytiškumo ugdymo planus Švietimo ministerija saugo kaip valstybės paslaptį

Vilnietės Katerinos (vardas pakeistas) istorijoje nėra kelionės pakeleivinga mašina, pažinties socialiniame tinkle, pagrobimo, netinkamos vietos ar netinkamo laiko. Tačiau kaip ir visuomenę sukrėtusių išžagintų ir nužudytų moterų istorijose, joje – ryškūs smurto pėdsakai.

32-erių pašnekovė pasakoja, jog dėl psichologinio partnerio smurto ji neteko darbo, draugų ir orumo.

Skaityti daugiau
gruodžio 29, 2014

Tikroji homofobijos kaina: liekame vieni ir prarandame milijonus

Homofobija Lietuvai gali kainuoti po 580 mln. eurų kasmet, arba apie 600 Lt kiekvienam žmogui, remdamiesi užsienio studijomis, skaičiuoja kai kurie ekonomistai. Kiti specialistai su skaičiais atsargesni, tačiau neabejoja – netolerancija LGBT (lesbietės, gėjai, biseksualai, translyčiai) asmenims Lietuvai kainuoja – už tai mokame negautomis pajamomis, prarastomis investicijomis, homoseksualių asmenų emigracija.

Skaityti daugiau
gruodžio 29, 2014

Emigravusio gėjaus pėdsakais: Kaune stovėjo prieš šautuvo vamzdį, Vakaruose sulaukė pripažininimo

Tėvas sakydavo, kad gėjus išžudytų savo rankomis, o motina siūlo gydytis ir tebelaukia stebuklo iš dangaus.
Tokia iš Kauno kilusio ir gyvenimą emigracijoje pasirinkusio homoseksualo Domanto istorija. Tokių atvejų šalyje ne vienas – homoseksualai jaučiasi atstumti pakantumo stokojančioje visuomenėje ir gyvenimą kuria svetur.

Skaityti daugiau
spalio 31, 2014

Patriotizmas – si, nacionalizmas – no

„Išvadino beždžione ir sumušė“, „dainininkė patyrė rasistinį išpuolį ir buvo sumušta“, „fašistuojantys skustagalviai užpuolė pakistanietį“ – tokio turinio pranešimai  vis pasirodo žiniasklaidoje.

 

Skaityti daugiau
sausio 19, 2014

STOP: romų ir arabų neįleidžiame

„Ne, šiandien uždaras vakaras“. „Ne, klubas pilnas“. „Ne, neatitinkate aprangos kodo“. Arba tiesiog – „Ne.“ Kodėl? „Čigonų ir arabų neįleidžiam“ – tokius pasveikinimus prie naktinių sostinės klubų durų išgirsta kitataučiai.

Skaityti daugiau