kovo 13, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: VASARIS 2020

Vasario mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje vasario mėnesį pasirodė 278 publikacijos migracijos tema. Iš jų – 136 darbai, kurių pagrindinė tema buvo migracija. Raktažodis „imigrantai“ buvo naudojamas dažniausiai – 177 žiniasklaidos darbuose, tuo tarpu „migrantas“ 107, o „pabėgėliai“ 40 publikacijų.

19-oje iš 278 publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus. 11-oje iš jų kalbintieji buvo lietuviai užsienio šalyse arba grįžę į Lietuvą emigrantai – tai susiję su šį mėnesį labiausiai plėtojama Brexit ir jo įtakos Jungtinėje Karalystėje esantiems lietuvių migrantams tema. Kituose darbuose daugiausiai buvo kalbinami ekspertai – ypatingai ekonomistai (44 darbai) ir politikai (33 darbai).

Migrantai labiausiai aptariami šiuose kontekstuose: Brexit (33 publikacijos), Lietuvos demografija (30), įdarbinimas (26), migrantų įtaka ekonomikai (20), Europos įstatymai, susiję su migracija (18), nusikaltimai (17).

Istorijos apie nusikaltimus buvo pranešimo pobūdžio publikacijos, kalbančios apie policijos įtariamą dokumentų klastojimą – šiuose pranešimuose imigrantai buvo minimi kaip vieni iš tų, kurie naudojasi šia paslauga. Tuo tarpu istorijos apie Brexit daugiausiai analizavo būsimą lietuvių, gyvenančių Jungtinėje Karalystėje, padėtį arba prognozavo galimą gyventojų prieaugį Lietuvoje.

Galima pastebėti, kad šį mėnesį teigiamų publikacijų skaičius pirmą kartą pranoko neigiamas publikacijas. Nemažai šio skaičiaus sudaro straipsniai, kalbinantys teigiamai apie atvykstančius į Lietuvą migrantus atsiliepiančius ekonomistus. Taip pat daugiau teigiamų darbų yra ir apie migrantus, atvykstančius iš karo paveiktų regionų.

Nacionalinėje ir regioninėje spaudoje trūksta teigiamų darbų apie migrantus: šį mėnesį buvo rasta tik viena teigiama publikacija, tuo tarpu neigiamų – 9. Dauguma teigiamų publikacijų apie migrantus pasirodo internete – 27 iš 29.

Teigiama tendencija atsispindi ir antraštėse:

„Migrantų vaikai mokėsi atpažinti emocijas – dažniausiai šypsosi prisiminę savo kraštą“ (Etaplius.lt, Jonavoszinios.lt)

„Noriu, kad pabėgėliai čia nesijaustų svetimi“ (Žmonės)

Visgi neigiamų antraščių vis dar galima atrasti.

„Nelegalai toliau plūsta į Europą“ (Vakaro žinios)

„Lietuvoje kursis getai? / Užsieniečiai keičia lietuvius“ (Vakaro žinios)Rašyti komentarą