vasario 1, 2019

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: SAUSIS 2019

„Media4change” judėjimas 2019 metų sausio mėnesį vykdė žiniasklaidos monitoringą, per kurį stebėti žurnalistų darbai apie psichikos sveikatą, seksualinę orientaciją, migraciją, religiją bei tautines bendrijas. Analizei pagal iš anksto apibrėžtus raktinius žodžius atrinkti darbai, kuriuose apie minėtas temas kalbėta lietuviškų naujienų kontekste.

Atlikta analizė atskleidžia, kaip žiniasklaida šias grupes vaizdavo, kokiuose kontekstuose jos atsirasdavo, kaip formuojama visuomenės nuomonė, kokiame politiniame paveiksle atsiranda grupės ir kokie pagrindiniai jų įvaizdžiai kuriami. Šiame straipsnyje pateikiamos sausio mėnesio žiniasklaidos monitoringo išvados.

Tiriamuoju laikotarpiu stebėtos nacionalinės bei regioninės žiniasklaidos priemonės.*

Publikacijos tyrime nagrinėtos vadovaujantis kiekybiniais (temų, žanrų pasiskirstymo aspektu) ir kokybiniais (šaltinių palyginimas, antraščių analizė) kriterijais.

SEKSUALINĖ ORIENTACIJA
Sausio mėnesį lietuviškų naujienų kontekste apie seksualinę orientaciją kalbėta 139 žurnalistiniuose darbuose. Dažniausiai žiniasklaidoje minėti raktažodžiai šia tema – „homoseksualas“, „gėjus“, „orientacija“.

1 pav. Sausio mėnesį dažniausiai minėtas raktažodis – „homoseksualas“, rečiausiai – „transeksualas“( 7 kartus).

  • NEBYLUMO ASPEKTAS

Žiniasklaidos stebėsenoje vienas iš itin svarbių aspektų – vaizduojamos visuomenės grupės aktyvumas. Analizuojama, ar tam tikros grupės atstovas/narys buvo kalbinamas ar tik minimas, apie jį kalbama/rašoma. Tai parodo, ar grupė visuomenei pateikiama kaip pasyvi („nebyli“) visuomenės dalis, ar kaip aktyvi, dalyvaujanti.

Sausio mėnesį žurnalistų darbuose apie seksualinę orientaciją pašnekovai užfiksuoti 55 proc. darbų. Dažniausiai kalbinti politikai, valstybinių įstaigų darbuotojai ir LGBT bendruomenės atstovai. Lietuvos gėjų lygos atstovas žurnalistų darbuose cituotas 22 kartus. Tokį aktyvumą nulėmė Konstituciniame Teisme nagrinėta byla dėl užsienyje susituokusių homoseksualių žmonių teisės gyventi Lietuvoje.

Tekstų, kuriuose kalbinti LGBT bendruomenės atstovai ne Konstitucinio Teismo nagrinėtos bylos kontekste – kur kas mažiau.  Gėjus kalbintas 9 kartus, lesbietė – 2 kartus.

2pav. Sausio mėnesį publikuotuose žurnalistų darbuose apie seksualinę orientaciją dažniausiai kalbinti politikai ir valstybinių įstaigų darbuotojai.

  • KONTEKSTAS

Didžioji dalis sausio mėnesį publikuotų žurnalistų darbų apie seksualinę orientaciją – neutralūs (82 proc.), 4 proc. – teigiami ir 14 proc. – neigiami.

Neutraliais laikomi žurnalistiniai darbai, kuriuose išlaikoma nuomonių pusiausvyra, aptariami faktai, tyrimai. (Pvz. Konstitucinis Teismas tęsia bylos nagrinėjimą dėl Danijoje partnerystę sudariusių homoseksualų teisių )

Šioje analizėje teigiamu kontekstu laikomi tie žurnalistiniai darbai, kuriuose kalbama apie šventes, pergales, pasiekimus, laimėjimus, įveiktus sunkumus, taip pat tekstai, radijo bei televizijos reportažai, kuriuose LGBT bendruomenės atstovai dalinasi savo patirtimi (Pvz.: Suvokusi savo prigimtį pasijuto laiminga )

Neigiamo konteksto žurnalistiniai darbai yra apie kriminalinius įvykius, konfliktus, nelaimes, stichines tragedijas, primenantys istorinius konfliktus ir nusikaltimus, kuriuose neigiami reiškiniai yra siejami su publikacijose analizuojamomis grupėmis.

Sausio mėnesį žurnalistų darbuose aptarti seksualinių mažumų teisių klausimai: santuoka, partnerystė, šeimos sąvoka. Itin daug dėmesio skirta Konstitucinio Teismo sprendimui, leisti Lietuvoje gyventi užsienyje susituokusiems LGBT bendruomenės nariams.

Apie homoseksualumą dažnai kalbama religijos kontekste. Straipsniuose bažnyčia, kaip moralės ir tradicinės šeimos vertybių gynėja, supriešinama su seksualinėmis mažumomis.

Pavyzdžiui, tekste LGBT taktinė pergalė Lietuvos fronte apie Konstitucinio Teismo sprendimą leisti Lietuvoje gyventi užsienyje susituokusiems tos pačios lyties žmonėms teigiama: „Bet, deja, įstatymas priklauso nuo vėjo krypties — kur vėjas papūs, ten ir pakryps. Bet jį interpretuoti gali ne paprasti mirtingieji, kuriems šie įstatymai yra kuriami, bet specialūs patikėtiniai — Konstitucinio Teismo teisėjai. Jie yra galutinė tiesa, o ne kažkoks dievas su savo įsakymais.“

Kalbant apie seksualinę orientaciją neretai rašymo maniera pagrįsta kontrastu ir hiperbole. Hiperbolizavimas juntamas ir antraštėse, pavyzdžiui, tekste Jauno šilutiškio pomėgis stebina visko mačiusius: pasakė, kodėl tai daro pasakojama apie homoseksualaus vaikino pomėgį dėvėti aukštakulnius ir darytis makiažą. Vaikino gyvenimas jau antraštėje apibūdinamas kaip nukrypstantis nuo normos: „stebinantis visko mačiusius“.

Verta pastebėti, kad televizijos reportažuose dažniausiai problemos aptariamos iš įvairių pusių. Pavyzdžiui, reportažuose apie Konstitucinio Teismo bylą dėl užsienyje susituokusių homoseksualių žmonių teisės gyventi Lietuvoje, beveik visada kalbinti ir LGBT bendruomenės atstovai.Rašyti komentarą