sausio 1, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GRUODIS 2019

Gruodžio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių bendrijų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje gruodžio mėnesį pasirodė 318 publikacijos migracijos tema. Iš jų – 203 darbai, kurių pagrindinė tema buvo migracija. Raktažodis „migrantas“ buvo naudojamas dažniausiai – 690 kartų žiniasklaidoje gruodžio mėnesį, tuo tarpu „imigrantai“ 233 kartus, o „pabėgėliai“ 413 kartus.

Žiniasklaidos darbai, kurių pagrindinė tema buvo migrantai, daugiausiai pasirodė internete (141 iš 203). Likę – 38 radijuje, 6 televizijoje, 5 nacionaliniuose leidiniuose, 13 regioniniuose leidiniuose.

14-oje iš 318 publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus. Užsienio kontekste buvo kalbinti trys pabėgėliai, tuo tarpu Lietuvoje pabėgėliai kalbinami nebuvo – žiniasklaida citavo ekonominius migrantus. Darbuose dažniausiai kalbinami buvo ekspertai arba politikai. 30 politikų, 20 valstybės tarnybos darbuotojų, 17 verslininkų, 20 tarptautinių organizacijų darbuotojų, 25 akademikų, 20 aktyvistų/NVO darbuotojų.

Labiausiai aptariamos temos: 38 publikacijos apie migrantų gelbėjimo operacijas jūroje, 32 apie lietuvius migrantus užsienyje, 27 straipsniai buvo apie migrantų integracijos politiką Lietuvoje, 21 apie patekimą į Europą, 13 apie sveikatą, 12 apie integracijos politiką užsienyje, 11 apie perkėlimą dėl ekonominių sunkumų (dėl Lietuvos piliečių perkėlimo iš Venesuelos dėl humanitarinės krizės).

Daugiausiai migrantai buvo minimi neutraliame kontekste (279 iš 318 publikacijų). Teigiamas kontekstas pasireiškė 14 publikacijų, o neigiamas – 24 („Kaip transatlantinė ašis tapo kreive“). Neigiamas kontekstas dažnai siejamas su migrantų krize Eurpoje.

Neatsisakoma akį patraukiančių, neigiamai požiūrį į migrantus veikiančių antraščių.

Antraštė: Ekonomistai įspėja: Lietuvoje darbo vietas užima imigrantai, o bedarbių gali daugėti 

Antraštė: Migrantai ir per šventes plūsta į Europą

Taip pat pasirodo nedaug straipsnių, skirtų nusakyti migrantų situaciją Lietuvoje ir sunkumus, su kuriais jie susiduria („Pabėgėliai Lietuvoje: pritapti kliudo ir visuomenės nuostatos“).

PSICHIKOS SVEIKATA

Gruodžio mėnesį rasta 121 publikacija Lietuvos žiniasklaidoje psichikos sveikatos tema, iš jų – 79 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema.

Dviejose iš 121 publikacijų buvo kalbinami psichinių sutrikimų turintys asmenys.

Daugiausiai psichikos sveikatos sutrikimai arba juos turintys asmenys buvo minimi neutraliame kontekste (75 iš 121 publikacijų). Teigiamas kontekstas pasireiškė 33 publikacijose, o neigiamas – 13.

Šį mėnesį daugiausiai buvo kalbama apie politiką ir įstatymus, sietinus su psichikos sveikata (51 iš 121 publikacijų) dėl to, jog yra gerinamas psichoterapijos paslaugų prieinamumas bei kuriami planai geriau rūpintis vaikų psichologine sveikata.

Dominuoja ganėtinai profesionalus kalbėjimas apie psichikos sutrikimus, bendraujant su gydytojais ir aptariant ligas, jų simptomus bei gydymą. Pasirodo nemažai pasisakymų, siekiančių destigmatizuoti psichinius sutrikimus, ypatingai tokius, kaip depresija ar nerimas. Vienas itin svarbus žingsnis yra tai, jog bandoma atpažinti ir įvardinti problemą požiūrio į psichinius sutrikimus profesionalioje aplinkoje atžvilgiu („Statutiniams pareigūnams sirgti nevalia“).Rašyti komentarą