birželio 9, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: GEGUŽĖ 2020

Gegužės mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.*

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje gegužės mėnesį pasirodė 274 darbai migracijos tema. Iš jų 62-iuose darbuose pagrindinė tema buvo migracija. Dažniausiai naudojami raktažodžiai šį mėnesį buvo „migrantas“ (131 publikacija) ir „imigrantai“ (130), tuo tarpu sąvoka „pabėgėliai“ (52) buvo naudojama rečiau.

19-oje publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus (balandžio mėnesį – 6). 6-iuose iš šių darbų kalbintieji buvo lietuviai užsienio šalyse. 13 darbų buvo dedikuoti migrantų patirtims Lietuvoje, iš jų 9 citavo ir oficialiai pabėgėlio statusą turintį asmenį (tai buvo viena originali publikacija, pasklidusi po devynias žiniasklaidos platformas).

Migrantai daugiausiai minimi COVID-19 kontekste (58 darbai) bei Lietuvos politikos aktualijų kontekste (97). Žiniasklaidos darbai apie COVID-19 neretai minėjo migrantus, kaip vieną iš pažeidžiamiausių grupių pandemijos metu, bei aptarė prognozuojamą darbo migrantų trūkumą karantinui pasibaigus.

Galima pastebėti vėl išaugusį teigiamų darbų skaičių. Daugiausiai tai susiję su dviejomis publikacijomis, pasirodžiusiomis keliuose portaluose bei leidiniuose: viena iš jų apie koronavirusą (Žmogaus teisės ir demokratija pandemijos akivaizdoje), o kita – pranešimas gegužės mėnesį minėtos Lietuvos tautinių bendrijų dienos proga (Seimo Pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo pranešimas: „Nesigirkime mūsų istorine tautine tolerancija – būkime tolerantiškais“). Koronaviruso kontekste dominuoja neutrali ir teigiama reprezentacija.

Išlieka tendencija migrantus žymiai dažniau minėti neigiamo pobūdžio antraštėse nei teigiamose:

Gabeno nelegalus (Akistata)

Lietuvių darbo vietas užima užsieniečiai (Vakaro žinios)

Sulaikyti du neteisėtai valstybės sieną kirtę migrantai: kėslus išdavė įspaudai (Kauno.diena.lt)

PSICHIKOS SVEIKATA

Gegužės mėnesį rasti 164 darbai, susiję su psichikos sveikata, iš jų – 63 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Bendras žiniasklaidos darbų skaičius yra dar labiau išaugęs lyginant su paskutiniais trim mėnesiais ir yra didžiausias šiais metais.

Tokį padidėjimą galima paaiškinti tuo, jog COVID-19 pandemijos akivaizdoje buvo pradėta diskutuoti apie visuomenės psichikos sveikatą ir galimus iššūkius, su kuriais susidurs psichikos sutrikimų jau turintys žmonės.

Psichikos sutrikimų turintys asmenys buvo kalbinti 5 publikacijose – viena daugiau nei balandžio mėnesį. Publikacijose šiems žmonėms buvo suteikta platforma papasakoti apie savo patirtį su sveikatos sistemos požiūriu į psichikos sveikatos sutrikimus (pavyzdžiui, Kristina: „Pasirinkusi psichoterapinį gydymą, prarandu galimybę gauti paslaugas“, tv3.lt) arba pasidalinti, kaip jų patirtis paskatino padėti kitiems (Skaudi trauma telšiškį paskatino padėti kitiems, tv3.lt).

Matomas išaugęs teigiamų publikacijų skaičius – beveik visos teigiamos publikacijos pasirodė koronaviruso kontekste, kur atkreipiamas dėmesis į galimus psichikos sveikatos iššūkius pandemijos metu. Taip pat bandoma griauti stereotipus apie asmenis, turinčius psichikos sutrikimų (pavyzdžiui, „Stabilumo turi tiek, kiek pats susikuri“, Edita). Tuo tarpu du trečdaliai neigiamų darbų atsiranda regioniniuose leidiniuose.

54-iuose darbuose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai, ypatingai psichoterapeutai ir psichologai, siekiantys informuoti visuomenę pandemijos metu. Nors daugelis darbų teigiami ar neutralūs, šį mėnesį taip pat atsiranda neigiamų publikacijų, pašiepiančių visus psichikos sutrikimų turinčius žmones, kuriems nepriskiriama būtinoji pagalba:

„Pretenzingi, psichikos sutrikimų turintys asmenys, kas savaitę „skubiai mirdavę“ ir reikalavę psichiatro konsultacijos, aprimo.“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas)

„Tarp tokių apstu ir psichikos ligonių, kurie net ir žinodami, kad dėl psichikos ligų niekas nemiršta, mielai lankytųsi pas psichiatrą kasdien.“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas)Rašyti komentarą