gegužės 11, 2020

ŽINIASKLAIDOS MONITORINGAS: BALANDIS 2020

Balandžio mėnesį buvo atlikta kiekybinė bei kokybinė Lietuvos žiniasklaidos analizė siekiant išsiaiškinti, kaip buvo plėtojamos migracijos, psichikos sveikatos, seksualinės orientacijos, religinių ir tautinių mažumų temos, tai yra, kaip šios grupės reprezentuojamos ir kokiuose kontekstuose jos pasirodo.

Tyrimo metu stebėti Lietuvos internetinės žiniasklaidos portalai, nacionaliniai ir regioniniai leidiniai, naujienų agentūros, žurnalai bei televizijos ir radijo žinių laidos.

MIGRACIJA

Lietuvos žiniasklaidoje balandžio mėnesį pasirodė 223 publikacijos migracijos tema. Iš jų 51-oje publikacijoje pagrindinė tema buvo migracija. Dažniausiai naudojamas raktažodis šį mėnesį buvo „migrantas“ (100 publikacijų), tuo tarpu „pabėgėliai“ (72) ir „imigrantai“ (74) buvo naudojami rečiau.

6-iose iš 223 publikacijų buvo kalbinamas migraciją patyręs žmogus (kovo mėnesį – 5). 3-iuose iš šių darbų kalbintieji buvo lietuviai užsienio šalyse. Dvi publikacijos dalinosi migrantų, kurie buvo priversti bėgti iš savo šalies, pasakojimais („Santuokos krizę išgyvenusi Eskedar Maštavičienė pasigedo draugų pagalbos: sakė – mes nesikišim“, Lrt.lt; „Turkijoje gyvenantis Sirijos kurdas Ali apie pabėgimą iš tėvynės: tegul žmonės sužino viską iš pirmų lūpų“, Delfi.lt)

Migrantai daugiausiai minimi COVID-19 kontekste (94 publikacijos) bei Lietuvos politikos aktualijų kontekste (43). Publikacijos apie COVID-19 neretai minėjo migrantus, kaip vieną iš pažeidžiamiausių grupių pandemijos metu, bei siejo pandemiją su migrantų krize Europos pietuose ir iš to išplaukiančiomis pasekmėmis.

Galima pastebėti, kad rodikliai itin nesikeičia, išskyrus kovo mėnesį neįprastai pakilusį teigiamų publikacijų skaičių, kuris vėl nukrito iki daugmaž įprasto skaičiaus. Iš teigiamų publikacijų galima išskirti 15min.lt paskelbtą straipsnį, suteikiantį informatyvią ir empatišką perspektyvą apie pagalbos karo pabėgėliams tinklus Turkijoje, („Turkijoje savanoriaujanti Aušra: pabėgėlių šeimas reikia ne gelbėti, o joms suteikti įrankius“, 15min.lt). Koronaviruso kontekste teigiama ir neigiama reprezentacija buvo apylygė. Kiti neigiami kontekstai, kuriuose pasirodo migrantai, apima migrantų krizę bei neigiamą požiūrį į atvykstančius migrantus (pavyzdžiui, „Žinosiu, kad gyvenau“, Savaitė).

Nacionalinėje ir regioninėje spaudoje vis dar trūksta teigiamų darbų apie migrantus: šį mėnesį buvo rastas tik vienas, tuo tarpu neigiamų publikacijų buvo aštuonios. Būtent čia dažniausiai ir atsiranda neigiamai prieš migrantus nuteikiančios antraštės:

„Nelegalai“ (Vakaro žinios)

„Europos laukia nauja invazijos banga“ (Vakaro žinios)

„Invazija“ (Vakaro žinios)

PSICHIKOS SVEIKATA

Balandžio mėnesį rasta 135 publikacijos, susijusi su psichikos sveikata, iš jų – 53 darbai, kuriuose psichikos sveikata buvo pagrindinė tema. Tai dar labiau išaugęs skaičius lyginant tiek su vasario, tiek su kovo mėnesiais.

Tokį padidėjimą galima paaiškinti tuo, jog COVID-19 pandemijos akivaizdoje buvo pradėta diskutuoti apie visuomenės psichikos sveikatą ir galimus iššūkius, su kuriais susidurs psichikos sutrikimų jau turintys žmonės.

Psichikos sutrikimų turintys asmenys buvo kalbinti 4 publikacijose – dvigubai mažiau nei kovo mėnesį, kai buvo kalbinti 8 asmenys. Publikacijose šiems žmonėms buvo suteikta platforma papasakoti savo patirtį karantino metu ir kaip naujasis koronavirusas paveikė jų sveikatos būklę ( „Dėl karantino iš psichiatrijos ligoninės buvo išrašyti šimtai: situaciją vadina katastrofa ir jau ruošiasi antplūdžiui“, Delfi.lt; „Likimo draugai“: bendravimas per karantiną – tarsi raminanti tabletė, Tv3.lt) arba pasidalinti savo istorija – likę du straipsniai koncentruojasi konkrečiai į panikos priepuolius („Kriščiūnas apie pirmuosius panikos priepuolius: kilo minčių ir apie šizofreniją, ir apie insultą“, Lrt.lt; „Galvoja, kad išprotės ir bijo mirti: papasakojo apie būklę, kurią išgyvena dažnas, bet ne visi pripažįsta“, Delfi.lt).

Neigiamos publikacijos šį mėnesį daugiausiai pasirodė kriminaliniame kontekste; išskirtinas stigmatizuojantis kriminalinio įvykio aprašymas, siejantis psichikos sutrikimą ir nusikaltimo faktą jau straipsnio antraštėje („Iš psichiatrinės ligoninės išleistas pensininkas nužudė tris savo šeimos narius“, Lrytas.lt).

39-iose publikacijose apie psichikos sveikatą buvo kalbama COVID-19 kontekste, kur labiausiai cituoti sveikatos sistemos atstovai, ypatingai psichoterapeutai ir psichologai, siekiantys informuoti visuomenę apie galimus psichikos sveikatus iššūkius bei didėjančią nerimo ir panikos būseną pandemijos metu. Visgi ir šia tema atsiranda neigiamų publikacijų, pateikiančių visus psichikos sutrikimų turinčius žmones, kuriems neprisikiriama būtinoji pagalba, kaip „mėgėjus“ („Pastebėjimai ir pamąstymai“, Radviliškio kraštas).Rašyti komentarą