Kritinis mąstymas neformaliame ugdyme: jaunimo darbuotojų, jaunųjų žurnalistų ir bendraamžių švietėjų programos

Kritinis mąstymas, medijų ir informacinis raštingumas yra vienas svarbiausių įgūdžių informacijos pertekliaus, rinkodarinių ir politinių manipuliacijų, o ir socialiniuose tinkluose plintančių patyčių eroje. Gebėjimas atsirinkti kokybišką ir adekvačią informaciją, kuria vadovaujantis galima būtų priimti atsakingus sprendimus, supratimas apie asmens duomenų saugumą viešojoje erdvėje šiandien tampa iššūkiu ne tik jaunimui, bet ir suaugusiesiems. Tad Nacionalinio socialinės integracijos instituto įgyvendinamos neformalaus ugdymo iniciatyvos skirtos praturtinti jaunimo darbuotojus, bendraamžių švietėjus ir jaunuosius žurnalistus žiniomis, kurias suteikia formaliojo ugdymo programos, novatoriškais metodais ir naujausiais moksliniais tyrimais pagrįstais įgūdžiais.

Per 10 mėnesių įgyvendinsime 3 temiškai susijusias programas.

Bendraamžių švietėjų programa skirta paruošti lyderių savybių turinčius paauglius (8-12 klasės) pagal bendraamžių švietėjų (angl. peer to peer) metodą apmokyti savo draugus.

Kas yra bendraamžių švietėjai? 

Bendraamžių švietėjai – tai jauni specialiai apmokyti šviesti kitus, turintys tokią pačią patirtį kaip ir tikslinė grupė, žmonės. Bendraamžių švietėjai paprastai yra to paties amžiaus ar truputį vyresni negu jaunimo grupė, su kuria jie dirba.

Kaip vykdomas bendraamžių švietimas? 

Bendraamžių švietimas gali būti vykdomas mažomis grupėmis po 10 – 15 žmonių arba individualiai. Priklausomai nuo grupės dydžio ir poreikių gali vykti įvairiose vietose: mokyklose, klubuose, gatvėse, parkuose, ar kitose mėgstamose jaunimo susibūrimo vietose.

Kodėl verta rinktis bendraamžių švietimą? 

Jauni žmonės paprastai save suvokia tapatindamiesi su grupe (ar keliomis grupėmis), kuriai priklauso. Bendraamžių grupės yra tarpinė grandis, jungianti jauną asmenį su visuomene. Iš savo bendraamžių grupės jauni žmonės gauna didelę dalį informacijos apie jautrius ir kitus jiems aktualius dalykus. Grupė daro įtaką jų požiūriui, nuomonei ir elgsenai. Bendraamžių daroma įtaka gali iššaukti tiek rizikingą elgesį, tiek suformuoti saugaus elgesio nuostatas. Bendraamžių švietimas bendraamžių įtaką panaudoja teigiamiems tikslams pasiekti.

Bendraamžių švietimo kredo: 

  • Pasakyk man – aš pamiršiu;
  • Parodyk man – aš prisiminsiu;
  • Įtrauk mane – aš suprasiu.

Etapai. Šios programos pirmasis etapas skirtas suteikti žinių ir specialiai lavinti tokių grupių lyderius apmokyti kitus kritinio mąstymo būdų, medijų ir informacinio raštingumo. Kitų mokymas yra ne tik pats geriausias mokymasis, bet ir padeda lavinti lyderių kūrybiškumą bei atsakomybę.

Antruoju etapu bendraamžiai švietėjai, grįžę po specialių apmokymų į savo mokyklas, patys organizuos ir ves specialius užsiėmimus su bendraamžiais grupėse po 10-15 žmonių . Iš viso vyks 30-35 tokie užsiėmimai.

Trečiasis programos etapas – tai palaikymo mokymai, kurių metu jaunuoliai dalijasi įgyta patirtimi ir planuoja tolimesnes veiklas.

Bendraamžių švietėjų mokymus ves Lietuvos ir užsienio žiniasklaidos ir medijų ekspertai, buvę bendraamžių švietėjai. Mokymai planuojami šiomis datomis:

  1. Bendraamžių švietėjų mokymai. I grupė. Spalio 14-18 dienomis ir sausio 14 – 16 dienomis.
  2. Bendraamžių švietėjų mokymai. II grupė. Lapkričio 2-8 dienomis ir vasario 3-5 dienomis.

Grupės e dirbs po 30 paauglių, kuriuos nuolat konsultuos ir palaikys jaunimo darbuotojai, programos koordinatoriai ir ekspertai.

Jaunimo darbuotojų programa. Skirta jaunimo darbuotojams, kurie palaikys bendraamžių švietėjus, organizuojančius ir vedančius specialius užsiėmimus savo mokyklose. Mokymai vyks rugsėjo 30 – spalio 3 d. Mokymo metu jaunimo darbuotojai bus supažindinti su bendraamžių švietėjų, kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo metodais ir apmokyti, kaip palaikyti bendraamžius švietėjus, įgyvendinančius švietimą savo mokyklose ir bendruomenėse. Iš viso bus apmokyta 20 jaunimo darbuotojų iš visos Lietuvos.

Jaunųjų žurnalistų ugdymo programa skirta smalsiems, žingeidiems ir gerai plunksną valdantiems moksleiviams, galbūt svajojantiems apie žurnalistiką ar kitą kūrybingą profesiją. Vienas geriausių būdų suprasti, kaip veikia medijos, ir išmokti kritiškai įvertinti bei atrinkti informaciją – tai pačiam paragauti žurnalisto duonos. Programos metu jaunieji plunksnos broliai ir seserys bus apmokyti žurnalistikos pagrindų, esminių informacijos rinkimo ir tikrinimo technikų, straipsnių komponavimo būdų. Programos dalyviai, padedami mentorių – profesionalių žurnalistų, išmoks suformuluoti žurnalistinę temą, interpretuoti statistinius duomenis, paprastai paaiškinti kompleksiškus dalykus, įgis pašnekovų interviavimo patirties.

Šios programos pirmuoju etapu vyks teorinio pobūdžio mokymai apie žurnalistiką ir praktiniai kūrybinio rašymo, interviu technikos užsiėmimai. Programos dalyviai ieškos tinkamų su žmogaus teisėmis susijusių temų savo straipsniams. Vienas iš mokymų lektorių – pasaulyje garsus tiriamosios žurnalistikos atstovas, dirbantis

Antruoju etapu jaunieji žurnalistai, padedami mentorių, rengs žurnalistinius straipsnius. Skatinsime, kad žurnalistiniais straipsniais būtų atspindima žmogaus teisių situacija miesteliuose ir bendruomenėse, iš kurių dalyviai kilę.

Trečiuoju etapu  jaunieji žurnalistai pristatys savo parengtus straipsnius ir analizuos bei redaguos juos kartu su profesionaliais žurnalistais. Bus parengtas darbų publikavimo planas Lietuvos populiariojoje žiniasklaidoje.

III. Jaunųjų žurnalistų mokymai. Spalio 21 – 25 dienomis ir sausio 6-8 dienomis. Dirbama 25 žmonių grupėje.

Programos vainikuojamos 2017 m. vasarą vyksiančia 4 dienų trukmės MediaBarCamp2017 tarptautine stovykla, į kurią susirinks 150 jaunų žmonių iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Jose edukacinius užsiėmimus ves šalies ir užsienio kritinio mąstymo, medijų ir informacinio raštingumo ekspertai.

Mokykloms bus trip pat sudaryta galimybė pasikviesti „Gyvąją biblioteką” į savo mokyklą.

Gyvoji biblioteka – metodas įrašytas į Europos Tarybos žmogaus teisių ugdymo programą. Jo tikslas griauti streotipus, ugdyti mokyklų bendruomenės savitarpio supratimą, mažinti patyčias mokykloje. Atviras pokalbis, jauki aplinka, interaktyvi erdvė ir galimybė bendrauti su visuomenės grupės nariu sugriauna nežinios ir baimės sienas ir stato pažinimo tiltus.